Živočichové – Bezobratlí – uč. str. 16

str. 17. – Potravní vazby + druhy živých organismů

PS – str. 9. cv. 3 – nestříhat, pouze vypsat

Opakovat a procvičovat otázky z učebnice str. 4 – bude i písemnou formou !

——————————————————————————————————————

Živočichové – uč. str. 15. + část str. 16 – Dělení živočichů – obratlovci

PS – str. 8

Prezentace

——————————————————————————————————————–

Uč. str. 14. – Dělení rostlin podle růstu a užitku

Procvičování

Rostliny

Nová látka – Živočichové – str. 15. – vlastnosti živočichů

Živočichové

http://videa společné znaky všech živočichů.

Pátek – Pří – 9:oo – 9:45 – 1.skup.

                    10:oo – 10:45 – 2.skup.

Děti si připraví učebnici, pracovní sešit a tužku.

Uč. str. 12 – 13 (zkontrolovat si PS) Zápis do sešitu – na str. 13 dole žlutý rámeček – nadpis Rostliny a opsat do sešitu přírodovědy

Můžete se také podívat na některé odkazy :

Stavba rostlin

Semeno a plod

PS str. 6. a 7.(cv. 6, 7)