Souhvězdí, galaxie 

Povinná jsou pouze cvičení v PS a tvorba lapbooku. Všechny odkazy jsou pouze doporučené k pochopení učiva.  

Uč. str. 26 – 27

PS str. 16/1-4, 17/1-4 

5.B – Pokračujte ve tvorbě LAPBOOKU – podle zadání ve skupině Teams. Tentokrát zpracujte téma “hvězdy a souhvězdí” (základní popis + obrázek). 

Prezentace 

Video – Život a smrt hvězd  

Video – Souhvězdí 

Procvičování – souhvězdí 

Otáčivá obloha (nutno povolit flash animace – vlevo v horní liště) 

Video – Simulace vzniku naší Galaxie 

Film – Souhvězdí 

ONLINE HODINA 5.B: středa 25.11. od 8 hodin

16. – 20.11.

Vesmír – Slunce

Uč. Str. 25 

PS str. 15/1,2 

Pro zájemce: 

Film – Slunce + kvíz (dobrovolné) 

Video – Slunce 

Prezentace – zatmění Slunce a Měsíce 

Video – Zatmění Slunce 

Animace – zatmění Slunce 

Dlouhodobý úkol pro 5.B: 

Začněte vyrábět LAPBOOK (“knížka na kolena”) na téma Vesmír. 

Tento týden zpracujte téma SLUNCE.  Bližší informace ve skupině Teams. 

ONLINE VÝUKA 5.B: ZMĚNA – STŘEDA 18.11. od 8 hodin

6. – 13.11.

Půda

Učebnice str. 23 – 24 

PS str. 12 – vyřeš postupně celou stranu 

Pro zájemce: 

Půda –  video 

Složení půdy – video

Video 

Video – Proč na půdě záleží 

Prezentace  

2. – 6.11.

Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje 

Uč. Str. 22 

Film – obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

Prezentace – zdroje energie (do str.12) 

PL energie – přečíst text o energii a vypracovat PL (stáhnout a vytisknout nebo psát na papír), založit do portfolia 

Film – obnovitelné zdroje energie 

Film – cesta energie 

PL – práce s textem – přečíst, vyplnit, založit do portfolia  (nemusíte tisknout, stačí psát odpovědi na papír)

Kvíz – elektrárny

Elektrická energie – opakování

Test (podle učebnice str.21) – odpovědět a odevzdat do 8.11. 

Všechny úkoly jsou zadány v Teams a tam se také odevzdávají.

19. – 23.10.

Energetické suroviny

Učebnice str. 17-18

PS str. 11/6,7

PL – dokončení

Vyhledat na internetu nebo v encyklopedii a zapsat do sešitu:

  • jak vzniklo černé uhlí (max. 3 věty)
  • odkud se k nám dováží ropa

Video – pro zájemce:

  • energetické suroviny – zde
  • těžba uhlí – zde
  • vznik zemního plynu – zde

Elektrická energie

Učebnice str. 19 – 21

Video – pro zájemce:

  • Druhy elektráren – zde
  • O bateriích – zde

S pomocí internetu nebo atlasu vyhledat a do sešitu zapsat názvy míst, kde se nachází elektrárny: jaderné (2), tepelné (4 – z toho 1 v KV kraji), vodní (3), větrná – v našem kraji

Zamyslet se a do sešitu zapsat, jak byste doma mohli šetřit el. energií (max. 3 věty)

Horniny a nerosty – opakování

Podívat se na video „Význam nerostných surovin“ – zde

Zamyslet se a do sešitu napsat přínosy a zápory těžby nerostných surovin (alespoň 2)

Test – horniny a nerosty – zde – do 18.10.

Dobrovolný úkol – aktivita – popsat svůj oblíbený kámen – PL zde

Učebnice str. 12-16