VLASTNOSTI LÁTEK – DÉLKA, HMOTNOST

Uč. str. 34

PS str. 16, 17/1-3 společně na online hodině

PS str. 17/5,7 – samostatná práce – vyber si jeden pokus, vyzkoušej a zaznamenej do sešitu. Záznam si připrav na online hodinu.

Zápis do sešitu ZDE

Kvízy (hodnoceno jako aktivita)

– měřidla délky ZDE

– měřidla hmotnosti ZDE

Dobrovolný úkol – VÝZVA – BŘEZEN V POHYBU – zadání ve skupině Teams

______________________________________________________________________________________________________

22. – 26.2.

MINERÁLY, HORNINY, ENERGETICKÉ SUROVINY

Uč. str. 32 – 33

PS str. 15 – společně na on-line hodině

Video ZDE

Kvíz – Horniny a minerály ZDE (hodnoceno jako aktivita)

Zadání samostatné práce a odkazy na videa a procvičování najdete ve skupině Teams

______________________________________________________________________________________________________

15. – 22.2.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – MINERÁLY A HORNINY

Uč. str. 32 – 33

PS str. 15 – společně na online hodině

Kvíz – horniny a nerosty – třídění ZDE (hodnoceno jako aktivita)

Zadání samostatné práce, videa a dobrovolné procvičování najdete ve skupině Teams.

POZOR, ZMĚNA !! ON-LINE HODINA V PÁTEK OD 11 HODIN !!

______________________________________________________________________________

8. – 12.2.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – VODA, VZDUCH, PŮDA, SLUNCE

Uč. str. 30 – 31

PS str.14/2,3

Koloběh vody v přírodě

Podívej se na video ZDE a zkus svými slovy popsat koloběh vody podle obrázku v učebnici.

Do sešitu si napiš nadpis KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ a pod něj nakresli jednoduchý obrázek.

Vyzkoušej si své znalosti v kvízu ZDE (hodnoceno jako aktivita)

Vzduch

Podívej se na video ZDE

Zkus si poskládat, z jakých částí se skládá vzduch ZDE

Do sešitu napiš nadpis VZDUCH a graf si tam překresli a popiš.

Zkus za asistence rodičů zadržet dech a změřit čas, jak dlouho vydržíš bez vzduchu. Zapiš do sešitu.

Slunce

Přečti si text o Slunci ZDE a do sešitu zapiš jednu informaci, která se ti zdá nejdůležitější, můžeš si ho tam i nakreslit.

Půda

Podívej se na video o půdě ZDE (první 2 minuty stačí)

Napiš do sešitu nadpis PŮDA, pod něj napiš, co je to půda, co obsahuje, co je to humus a čím jsou užitečné žížaly (každou větu na nový řádek).

Samostatná práce: vyber si ze seznamu ZDE jeden libovolný pokus. Proveď ho podle instrukcí, vše zapiš nebo zakresli do sešitu a odpověz na otázky. Neposílej, připrav si výsledky na páteční online hodinu.

______________________________________________________________________________

  1. – 5.2.

OPAKOVÁNÍ – ŽIVÁ PŘÍRODA

Zopakuj si pořádně učivo o houbách, rostlinách a živočiších. Poté vypracuj test – zadání i odevzdání ve skupině Teams – nejpozději v pátek 5.2. Bude hodnoceno známkou.

NEŽIVÁ PŘÍRODA – VZDUCH

Učebnice str. 30/1 – přečti si informace o vzduchu a vodě, můžeš využít i elektronickou učebnici ZDE

PS 14/1 (společně na online hodině)

Úkol (povinný) – práce s textem: přečti si text o vodě ZDE, tabulku si překresli nebo vytiskni a nalep do sešitu a vyplň podle instrukcí. Potom odpověz na otázky níže. Nic neposílej, společná kontrola bude na online hodině. Pokud budeš mít k úkolu nějaké otázky, napiš mi.

______________________________________________________________________________

25. – 28.1.

ŽIVOČICHOVÉ V ZIMĚ

POZOR – online hodina v pátek 29.1. nebude – pololetní prázdniny

Uč. str. 27 – 28

PS str. 13/1,2 (neposílat)

Opakujte si prosím učivo podle otázek na str. 29

Dobrovolný úkol – aktivita: PS 13/3 (odevzdat v Teams do 30.1.)

Kvíz – stopy zvířat ZDE (hodnoceno jako aktivita)

Živý online přenos z krmítka (záchr. stanice Makov) ZDE

Odkazy na videa a procvičování naleznete ve skupině Teams.

Nezapomeňte na dlouhodobý úkol – referát o vybraném živočichovi – informace v Teams.

______________________________________________________________________________

18. – 22.1

Živočichové v lese

Uč. str. 25 – 26, PS str. 12

Samostatná práce – na papír A4 přes celou stránku nakreslit les a rostliny a živočichy:

  • Z každého patra alespoň jednoho zástupce (patro mechové, bylinné, keřové, stromové)
  • Od každého živočicha alespoň jednoho zástupce (savec, pták, plaz, bezobratlí)
  • Vybarvit a popsat, založit do portfolia

Kvíz – živočichové v lese ZDE

Elektronická učebnice str. 25 ZDE a str. 26 ZDE

Procvičování ZDE

Video – V oboře ZDE

Online hodina: pátek 22.1. od 10 hodin

______________________________________________________________________________

11. 1.- 15.1.

Rostliny našich lesů

Vyprávění o lese – film ZDE

Jak to chodí v lese – video o stromech ZDE

Rostliny v lese – video pro 7.ročník, ale zajímavé ZDE

Prezentace ZDE

Učebnice str. 21 – 24

PS str. 10/3; 11/4,5 (neposílat)

Kvíz – rostliny ZDE (hodnoceno jako aktivita)

Online hodina v pátek 15.1. od 10 hodin

______________________________________________________________________________

4. – 8.1.

Živočichové – opakování

Únikovka k zopakování učiva – ZDE (Pokyny najdete ve skupině Teams.)

Ekosystém les

Video – lesní patra ZDE

Prezentace ZDE

Učebnice str. 18 – 20

PS str. 10/1,2 (cvičení 2 – nespojovat čarou, ale vybarvit vždy stejnou barvou pro lepší přehlednost) – neposílat

Online verze PS ZDE

Procvičování ZDE

Vzhledem ke změně situace prosím o odevzdání LAPBOOKU (živočichové) v elektronické podobě ve skupině Teams – (stačí 2 fotografie). Pokud nemůžete z nějakého důvodu odevzdat elektronicky, prosím o jeho odevzdání v kanceláři školy. Nejpozději do pátku 8.1.

Online hodina bude naplánována do konce týdne – sledujte skupinu Teams.

Přeji všem hlavně hodně zdraví a doufám, že se zase brzy sejdeme ve škole.

______________________________________________________________________________

23.11. – 27.11.2020

Třídění živočichů – obratlovci 

Povinné jsou pouze úkoly v PS a lapbook, vše ostatní je pouze doporučené. Nic neodevzdáváte. 

Uč. str. 15/16 

PS str. 8/1 

Prezentace – třídění živočichů 

Video – obratlovci, bezobratlí 

Video – Obratlovci 

Procvičování – obratlovci, bezobratlí 

Procvičování – třídění obratlovců 

Kvíz – třídění živočichů 

Dlouhodobý úkol – LAPBOOK – pokračujte v tvorbě podle zadání ve skupině Teams, tentokrát zpracujte rozdělení živočichů do skupin (hlavní znaky, zástupci, stavba těla, obrázek). 

ONLINE HODINA: pátek 27.11. od 10 hodin

______________________________________________________________________________

16. – 20.11.

Učebnice str. 15 

Prezentace – společné znaky živočichů 

Pro zájemce: 

Film – zvířecí rekordmani 

Video – Krmení mláďat kosa 

Video – Volně žijící živočichové a jejich mláďata 

Dlouhodobý úkol – LAPBOOK živočichové 

Tento týden zpracujte téma “Společné znaky živočichů” 

Bližší informace ve skupině Teams. 

ONLINE VÝUKA: pátek 20.11. od 9 hodin 

______________________________________________________________________________

9. – 13.11.

Rostliny – opakování

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku 

učebnice str. 14

PS str. 7/6,7 

Nakresli na papír rostlinu: 

 kvetoucí, nekvetoucí, planou, užitkovou, okrasnou – vybarvi, založ do portfolia 

TEST – rostliny – vyplnit a poslat do 13.11. – zadání i odevzdání ve skupině TEAMS

Pro zájemce:

prezentace  

Procvičování – dělení rostlin 

ONLINE VÝUKA: pondělí 9.11. od 10 hodin 

______________________________________________________________________________

2. – 6.11.

Stavba rostlin – list, květ, plod

Učebnice str. 12 – 13 

PS str. 6/2-5 

Video – stavba rostlin 

Video – opylení a oplození (sice pro 7.třídu, ale velmi pěkně popsáno) 

Video – plody (asi od 5.minuty) 

Prezentace – druhy plodů 

Video – klíčení 

Naučný film – růst a vývoj rostlin 

Procvičování – druhy plodů 

Dokončení lapbooku podle instrukcí v Teams (možno využít i učebnici nebo encyklopedii) hotový lapbook vyfotit a poslat do chatu ve skupině do 18.11., odevzdání po návratu do školy. 

ONLINE výuka: pátek 6.11. v 10 hodin ZDE (náhrada za pondělí)

______________________________________________________________________________

19.-23.10.

Rostliny výtrusné a semenné

Učebnice str. 10

Procvičování – zde

Prezentace:

rostliny výtrusné – zde

stavba těla rostlin – zde

Video pro zájemce:

  • kapradiny – zde
  • výtrusné rostliny – zde
  • stavba těla rostlin – zde
  • pokus se šiškou – zde

Pokračujte ve tvorbě lapbooku – návod i další materiály naleznete v aplikaci TEAMS – zde

Vlastnosti rostlin – opakování

Učebnice str. 9

Video – fotosyntéza – zde

Cvičení – fotosyntéza – zde

Cvičení -společné znaky rostlin – zde

Začít tvořit lapbook („knížka na kolena“) – návod v TEAMS – odkaz zde

Online schůzka v pátek 16.10. ve 12 hodin zde:

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams