Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 23.11. – 27.11. 2020

1. Povinná online hodina.

9.A V pátek 27.11. 10:00 – 10:45.

9.B V pátek 27.11. 10:55 – 11:40.

9.C V pátek 27.11. 8:00 – 8:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opakování probraného učiva (Geologické děje, desková tektonika), proto před online hodinou splňte následující úkoly.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Zapiš nové učivo do školního sešitu.(zápis je součástí prezentace)

Geologické děje, desková tektonika (prezentace Power point)

Geologické děje, desková tektonika (pro ty, kterým nefunguje prezentace)

3. Drill and skill Litosféra – povinně splnit třikrát do 27.11. 2020

__________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 16.11. – 20.11. 2020

1. Povinná online hodina.

9.A V pátek 20.11. 10:00 – 10:45.

9.B V pátek 20.11. 10:55 – 11:40.

9.C V pátek 20.11. 8:00 – 8:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opakování probraného učiva (horniny, horninový cyklus), proto před online hodinou splňte následující úkoly.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Zapiš nové učivo do školního sešitu.(zápis je součástí prezentace)

Horniny, horninový cyklus (prezentace Power point)

Horniny, horninový cyklus PDF (pro ty, kterým nefunguje prezentace)

3. Drill and skill Horniny, horninový cyklus – povinně splnit třikrát do 20.11. 2020

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 9.11. – 13.11. 2020

1. Povinná online hodina.

9.A V pátek 13.11. 10:00 – 10:45.

9.B V pátek 13.11. 10:55 – 11:40.

9.C V pátek 13.11. 8:00 – 8:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opakování probraného učiva (křemičitany, organické minerály), proto před online hodinou splňte následující úkoly.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Zapiš nové učivo do školního sešitu.(zápis je součástí prezentace)

Křemičitany, organické minerály

Křemičitany, organické minerály PDF

3. Prezentace k opakování – bez zápisu, pouze prohlédnout

Autor: Mgr. Petr Curko (ZŠ Blatenská Horažďovice)

Fosforečnany, křemičitany, organické minerály

4. Drill and skill Systém minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY, KŘEMIČITANY – povinně splnit třikrát do 13.11. 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 2.11 do 6.11. 2020

1. Povinná online hodina.

9.A V pátek 6.11. 10:00 – 10:45.

9.B V pátek 6.11. 10:55 – 11:40.

9.C V pátek 6.11. 8:00 – 8:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Pro vaši třídu jsem vytvořil novou skupinu. Součástí hodiny bude opakování probraného učiva (oxidy), proto před online hodinou splňte následující úkoly.

2. Pročti v učebnici kapitolu Oxidy (str. 28 – 30)

3. Zapiš do sešitu – doplň názvy minerálů (správnost si ověř drillem)

Oxidy

– sloučeniny různých prvků s kyslíkem​

Rudy:

………………………. Fe3O4​ – silný magnetismus, kvalitní ruda železa

………………………. (krevel) Fe2O3  – ruda železa, dříve těžený jako pigment (červená barva)

………………………. (Al2 O3 . nH2O)​ – ruda hliníku (lehký a odolný kov – nádobí, plechovky, letadla, plechy)​

………………………. (smolinec) UO2​ – ruda uranu (lékařství, palivo v jaderných elektrárnách, zbraně)​

Drahé kameny: ​

………………………. (SiO2) – více barevných odrůd (záhněda, růženín, ametyst, citrín, křišťál)​, surovina pro výrobu skla​

………………………. (Al2O3) – tvrdost 9, nadrcený = smirek (brusný materiál), barevné odrůdy rubín (červený) a safír (modrý)

………………………. SiO2 – stejné složení jako křemen, ale netvoří krystaly, odrůdy pazourek (černý) a rohovec (hnědý)

……………………… SiO2 . nH2O – beztvarý minerál mnoha odrůd např. drahý (barvoměna) a ohnivý (oranžový)

4. Prohlédni si prezentaci k opakování – bez zápisu

OXIDY prohlédni do 6:47        Autor: Mgr. Petr Curko (ZŠ Blatenská Horažďovice)

5. Drill and skill Oxidy – povinně splnit třikrát do 6.11. 2020

6. Dobrovolný úkol Pěstování krystalů soli – odevzdat do 6.11. ve formě PPT prezentace s fotografiemi nebo nákresy průběhu pokusu. Dokument pojmenovaný vaším jménem a příjmením uložte ve skupině do složky Velký solný krystal – dobrovolný úkol (na Teamsech v části soubory).

________________________________________________________________________________________________________

Plán distančního vzdělávání od 19.10 – 23.10. 2020
1. Pročti kapitolu v učebnici – Sulfidy (str. 24 – 25)

2. Zapiš zepředu do sešitu, doplň chybějící názvy minerálů. Správnost zápisu si ověř v Drillu.

Sulfidy

– sloučeniny síry a kovů

– významné rudy = minerály, ze kterých se získávají kovy

……………(PbS) – ruda olova (barvy, akumulátory, !jedovaté!)

…………….(CuFeS2) – ruda mědi

…………… (FeS2) – podobný zlatu („kočičí zlato“), často v uhlí (spalováním se uvolňuje síra – vznik kyselých dešťů)

…………….(ZnS) – ruda zinku (pozinkované plechy, baterie, slitina mosaz)

3. Pročti kapitolu v učebnici – Halogenidy (str. 26 – 27)

4. Zapiš zepředu do sešitu, doplň chybějící názvy minerálů. Správnost zápisu si ověř v Drillu.

Halogenidy

– sloučeniny halových prvků (F, Cl, Br, I)

…………….. NaCl

– získává se odpařováním z mořské vody a těžbou ložisek

Využití: potravinářství, posyp vozovek, zdroj chlóru

…………….. (Kazivec) CaF2 -několik barevných odrůd

Využití: zdroj fluoru (zubní pasty, teflon, k. fluorovodíková – leptá sklo)

5. Prezentace k opakování – pouze prohlédnout od 11:10

(autor Mgr. Petr Curko, ZŠ Blatenská Horažďovice) 

PRVKY, SULFIDY

6. Drill and skill – Systém minerálů SULFIDY, HALOGENIDY – povinně splnit třikrát do 23.10.2020

______________________________________________________________________________________________

Plán distančního vzdělávání od 12.10 – 16.10. 2020
1. Dokonči referát Vybraný minerál – viz. zadání na bakalářích, nezapomeň včas odeslat na merunka.jan@zschodov.cz


2. Pročti kapitolu v učebnici – Prvky


3. Zapiš zepředu do sešitu, doplň chybějící názvy minerálů. Správnost zápisu si ověř v Drillu.


Prvky

– minerály tvořené pouze jedním prvkem


…………….. (Au)

– žluté, měkké, čisté má 24 karátů (jednotka ryzosti)

– bankovnictví, šperkařství, elektronika

– naleziště ČR: Kašperské hory, Jílové u Prahy, svět: USA, JAR, Austrálie

………………. (Ag)

– měkké, tvárné, na vzduchu šedne

– šperkařství, chemický průmysl

– naleziště ČR: Krušné hory, Kutná Hora, Jihlava, svět: Kanada, Mexiko

……………… (Cu)

– dobrý vodič tepla a elektřiny

– elektrické dráty, trubky, střešní krytina

……………… (S)

– měkká, žlutá, typický zápach, častá v sopečných oblastech

– výroba kyseliny sírové, léčiv, barviv, pyrotechniky

……………… (C)

– černý minerál s kovovým leskem, tvrdost 1

– tužky, elektrody, žáruvzdorné materiály

……………… (C)

– lesklý, tvrdost 1

– šperkařství, řezný a brusný materiál

– naleziště: Rusko, Kanada, jižní Afrika

4. Prezentace k opakování – pouze prohlédnout do 11:10

PRVKY

5. Drill and skill: Systém minerálů PRVKY – splnit povinně třikrát do 18.10.2020