Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 23.11. – 27.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 26.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (lichokopytníci). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3. . Drill dokončete až po skončení online hodiny.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Lichokopytníci (Prezentace Powerpoint)

Lichokopytníci (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Lichokopytníci – povinně splnit třikrát do 27.11.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 16.11. – 20.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 19.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (ploutvonožci, kytovci). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3. . Drill dokončete až po skončení online hodiny.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Ploutvonožci a kytovci (Prezentace Powerpoint)

Ploutvonožci a kytovci (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Kytovci, chobotnatci – povinně splnit třikrát do 22.11., drill splňte až po čtvrteční online hodině, kdy dobereme učivo chobotnatci (proto jsem prodloužil termín splnění až do 22.11.)

______________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 9.11. – 13.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 12.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (kočkovité a psovité šelmy). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Psovité a kočkovité šelmy (Prezentace Powerpoint)

Psovité a kočkovité šelmy (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Šelmy – povinně splnit třikrát do 15.11., doporučuji splnit až po čtvrteční online hodině, kdy dobereme učivo lasicovité a medvědovité šelmy (proto jsem prodloužil termín splnění až do 15.11.)

_______________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 2.11 do 6.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 5.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Pro vaši třídu jsem vytvořil skupinu s názvem Přírodopis 8.B. Před online hodinou splňte následující úkoly. Součástí této hodiny bude opakování probraného učiva (hlodavci).

2. Pročti v učebnici kapitolu Hlodavci (str. 22 – 23)

3. Zapiš do sešitu – doplň názvy hlodavců (správnost si ověř drillem)

Hlodavci

– druhově nejpočetnější skupina savců

– mají jeden pár hlodavých zubů v každé čelisti

– hlodáky neustále dorůstají (musejí je obrušovat hlodáním)

– rychle se rozmnožují, mají větší počet mláďat

– dobře vyvinutý sluch a čich

– některé druhy škodí lidem a přenášejí nemoci (hubení = deratizace)

Zástupci:

…………………….. ……………………… – nevítaná společnice v domech lidí, ožírá potraviny

…………………….. – žije ve skupinách v městských kanálech a na skládkách, je obtížné ho vyhubit

……………………..  …………………….. – podobá se potkanovi, ale je menší, má větší uši, delší ocas než tělo a obývá suchá místa

……………………..  ……………………… – ohrožený druh, který na polích vyhrabává hluboké nory, v lícních torbách si odnáší zrní

……………………..  ……………………… – chráněný hlodavec, který obývá travnaté plochy (např. parky a golfová hřiště)

……………………..  ……………………… – drobný hlodavec, který při přemnožení působí veliké škody v zemědělství

……………………..  ……………………… – velice obratně šplhá po stromech, žije v parcích i lesích, kde hledá semena a plody

…………………….   ……………………… – veliký hlodavec, kterému hustá srst a plochý šupinatý ocas usnadňují život ve vodě

                                                         – ze stromů, které přehlodá staví hráze 

4. Prohlédni si prezentaci k opakování – bez zápisu

HLODAVCI         Autor: Mgr. Petr Curko (ZŠ Blatenská Horažďovice)

5. Drill and skill Hlodavci – povinně splnit třikrát do 6.11. 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis 8.B – plán distančního vzdělávání 19.10. – 23.10. 2020

  1. Pročti kapitolu Letouni – učebnice str. 20
  2. Zapiš zepředu do sešitu. Doplň chybějící názvy savců. Správnost zápisu si ověř Drillem.

Letouni

– přední končetiny přeměněny v křídla – aktivně létají

– mezi končetinami a tělem natažena tenká létací blána

– aktivní převážně v noci

– orientují se echolokací (odrazy zvuku)  

Zástupci:

netopýr ………………… je náš největší druh

– živí se hmyzem, žije ve velkých koloniích

……………………….. – jsou letouni podobní netopýrům, mají blanité výrůstky na čenichu

– v tropech žijí býložraví ………………………, kteří se živí ovocem a jsou aktivní ve dne

– v Americe žije …………………………………., který se živí ………………………… 

(najdi zde)

3. Hezké dokumenty k rozšíření učiva – doporučuji 🙂

Neuvěřitelní netopýři:

Přezimování netopýrů.

4. Pročti kapitolu Chudozubí – učebnice str. 21

5. Prohlédni si prezentaci, zápis do sešitu je na předposledním snímku.

CHUDOZUBÍ

6. Drill and skill LETOUNI, CHUDOZUBÍ – povinně splnit třikrát do 23.10.

______________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis 8.B – plán distančního vzdělávání do 18.10.2020
1. Dokonči zápis do sešitu
Vačnatci

– opiš znaky z učebnice (shrnutí str. 17)
Zástupci: vypiš všechny zástupce z učebnice (str. 16 – 17, je jich 5 – hledej v textu i na obrázcích)


2. Pročti kapitolu Hmyzožravci (učebnice str. 18 – 19)


3. Zapiš zepředu do sešitu. Doplň chybějící názvy savců. Správnost zápisu si ověříš Drillem.


Hmyzožravci

– mají placentu (orgán, který vyživuje plod)

– živí se převážně hmyzem

– mají mnoho drobných ostrých zubů

– dobře vyvinutý čich, hmat a sluch, zrak je slabý

– někteří upadají do stavu strnulosti („zimní spánek“), při kterém se zpomaluje tep, dýchání a klesá tělesná teplota
Zástupci:
………………………………….. žije pod zemí, kde vytváří sítě chodeb. Má zakrnělé oči a dobrý čich. Živí se hlavně žížalami.
………………… malý žije skrytě v husté trávě. Podobá se myši.
Ježek ………………… je chráněn ostny. Má pravidelně pruhované ostny a tmavou kresbu kolem očí.
Ježek ………………… se v nebezpečí svinuje do klubíčka. Má nepravidelně pruhované ostny, které směřují do všech stran.


4. Videa ke shlédnutí – dobrovolně k rozšíření vašich obzorů
Příběhy záchranné stanice – ježek
Krtek dokument – delší video ale zajímavé!


5. Drill and skill: Vybrané řády savců – vejcorodí, vačnatci, hmyzožravci – povinně splnit třikrát do 18.10. 2020.

Pilně pracujte, splňte si Drill a odměna vás nemine! 🙂