Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 10.5. – 14.5. 2021

1. Pročti si v učebnici kapitolu Sluch (učebnice str. 100 – 101)

2. Prohlédni si výukovou prezentaci. Zápis do školního sešitu je součástí této prezentace.

Odkaz zde: SLUCH – výuková prezentace

3. Hezká prezentace, kterou můžete využít k opakování (autor Mgr. Petr Curko – ZŠ Blatenská Horažďovice): 

KLIKNI ZDE:     SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ – prezentace k opakování 

4. Drill and skill – Sluch – povinně splnit třikrát do 16.5. 2021.

Příští týden opět na viděnou ve škole.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 26.4. – 30.4. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 26.4. 12:45 – 13:30 (téma Periferní nervová soustava)

Ve čtvrtek 29.4. 11:50 – 12:35 (téma Onemocnění PNS).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Periferní nervová soustava – povinně splnit třikrát do 2.5. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 19.4. – 23.4. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 19.4. 12:45 – 13:30 (téma Centrální nervová soustava)

Ve čtvrtek 22.4. 11:50 – 12:35 (Onemocnění CNS).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Centrální nervová soustava – povinně splnit třikrát do 25.4. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 12.4. – 16.4. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 12.4. 12:45 – 13:30 (téma Kožní soustava – dokončení)

Ve čtvrtek 15.4. 11:50 – 12:35 (Nervová soustava – funkce, stavba nervové buňky, reflexy ).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Nervová soustava úvod – povinně splnit třikrát do 18.4. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 6.4. – 9.4. 2021

1. Povinné online hodiny.

Ve čtvrtek 8.4. 11:50 – 12:35 (téma Kožní soustava).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Kožní soustava – povinně splnit třikrát do 11.4. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 29.3. – 31.3. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 29.3. 12:45 – 13:30 (téma Vylučovací soustava)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Vylučovací soustava – povinně splnit třikrát do 4.4. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 22.3. – 26.3. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 22.3. 12:45 – 13:30 (téma Užitečné živiny)

Ve čtvrtek 25.3. 11:50 – 12:35 (téma Energetická rovnováha, zdravá strava).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Zdravá strava – povinně splnit třikrát do 28.3. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 15.3. – 19.3. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 15.3. 12:45 – 13:30 (téma Trávicí soustava – stavba dokončení)

Ve čtvrtek 18.3. 11:50 – 12:35 (téma Onemocnění trávicí soustavy).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Trávicí soustava dokončení – povinně splnit třikrát do 21.3. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 8.3. – 12.3. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 8.3. 12:45 – 13:30 (téma Onemocnění dýchací soustavy – dokončení)

Ve čtvrtek 11.3. 11:50 – 12:35 (téma Trávicí soustava – úvod).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Trávicí soustava úvod – povinně splnit třikrát do 14.3. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 22.2. – 26.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 22.2. 12:45 – 13:30 (téma Plíce, dýchání)

Ve čtvrtek 25.2. 11:50 – 12:35 (téma Onemocnění dýchací soustavy).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Dýchací soustava – povinně splnit třikrát do 28.2. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 15.2. – 19.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

V úterý 16.2. 12:45 – 13:30 (téma Mízní soustava)

Ve čtvrtek 18.2. 11:50 – 12:35 (téma Dýchací soustava – úvod).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Mízní soustava – povinně splnit třikrát do 21.2. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 8.2. – 12.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

V úterý 9.2. 12:45 – 13:30 (téma Krev, krevní skupiny, onemocnění krve)

Ve čtvrtek 11.2. 11:50 – 12:35 (téma Srdce, tělní oběh, onemocnění oběhové soustavy).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Oběhová soustava – povinně splnit třikrát do 14.2. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 1.2. – 5.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

V pondělí 1.2. 12:45 – 13:30 (téma Svaly lidského těla)

V úterý 2.2. 12:45 – 13:30 (téma Oběhová soustava úvod).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Svalová soustava – povinně splnit třikrát do 7.2. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 25.1. – 28.1. 2021

1. Povinné online hodiny.

V úterý 26.1. 12:45 – 13:30 (téma Úrazy a onemocnění kosterní soustavy)

Ve čtvrtek 28.1. 12:40 – 13:20 (téma Svalová soustava úvod).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Kosti lidského těla – opakování 2 – povinně splnit třikrát do 31.1. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 18.1. – 22.1. 2021

1. Povinné online hodiny.

V úterý 19.1. 12:45 – 13:30 (téma Kostra lebky a trupu)

Ve čtvrtek 21.1. 8:00 – 8:45 (téma Kostra končetin, unemocnění kosterní soustavy).

K hodinám se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – Kosterní soustava – povinně splnit třikrát do 24.1. 2021.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 11.1. – 15.1. 2021

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 14.1. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (Od buňky k člověku – buňky, tkáně, orgány). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Od buňky k člověku (Prezentace Powerpoint)

Od buňky k člověku PDF – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Od buňky k člověku – povinně splnit třikrát do 15.1. 2021. Známka z tohoto drillu bude zahrnuta již do 2. pololetí.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 4.1. – 8.1. 2021

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 7.1. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (původ a vývoj člověka). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Původ a vývoj člověka (Prezentace Powerpoint)

Původ a vývoj člověka (soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Původ a vývoj člověka – povinně splnit třikrát do 8.1. 2021

4. Dobrovolný miniprojekt Etologické pozorování – do pátku 8.1. 2021 mi přes temsy (vaše složka ve skupině Přírodopis 8.B) zašlete vyfocené dobrovolné miniprojekty Etologické pozorování. Později odevzdané práce již nebudu opravovat

Tento projekt a drill budou posledními známkami v 1. pololetí.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 7.12. – 11.12. 2020

1. Pročti v učebnici kapitolu Savci biomů světa (str. 39 – 41)

2. Zapiš do školního sešitučervený text neopisuj, potřebné informace najdeš v učebnici

nebo zde:

Biomy

biomy jsou přírodní celky na Zemi

– v biomech žijí  typické rostliny a živočichové

Přiřaď z nabídky správný název biomu, správnost zápisu si ověř drilem.

1 ………………………………………. – oblast při pólech s trvale zamrzlou půdou

2 ………………………………………. – krajina porostlá mechy a lišejníky

3 ………………………………………. – krajina s převahou jehličnatých lesů

4 ………………………………….…… – typ krajiny na našem území

5 ………………………………………. – travnaté oblasti mírného pásu

6 ………………………………………. – oblasti s velkým nedostatkem srážek

7 ………………………………………. – travnatá krajina tropických oblastí  

8 ………………………………………. – „plíce planety“, celoročně teplé a vlhké podnebí

9 ………………………………………. – největší biom na Zemi

Nabídka: tropické deštné lesy  ,  savany  ,  pouště a polopouště  ,  stepi  ,  lesy mírného pásu  ,  tajga  ,  tundra  ,  polární oblasti  ,  moře a oceány

Savci biomů světa

Pracuj s textem v učebnici (str. 39 – 41). Zařaď savce z nabídky do správného biomu. Správnost zápisu si ověř drilem.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

Nabídka:  delfín  ,  gorila  ,  pižmoň  ,  žirafa  ,   velbloud  ,  bizon  ,  lev  ,  kočka divoká  ,  fenek  ,  medvěd hnědý  ,  levhart  ,  los  ,  kuna  ,  sob  ,  pískomil  ,  medvěd lední  ,  zajíc  ,  liška polární  ,  zajíc bělák  ,  sysel  ,  vorvaň  ,  slon  ,  kosatka  ,  orangutan  ,  lama  ,  rys ostrovid

3. Drill and skill – Savci biomů světa – povinně splnit třikrát do 11.12.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 23.11. – 27.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 26.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (lichokopytníci). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3. . Drill dokončete až po skončení online hodiny.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Lichokopytníci (Prezentace Powerpoint)

Lichokopytníci (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Lichokopytníci – povinně splnit třikrát do 27.11.

____________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 16.11. – 20.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 19.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (ploutvonožci, kytovci). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly č. 2 a 3. . Drill dokončete až po skončení online hodiny.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Ploutvonožci a kytovci (Prezentace Powerpoint)

Ploutvonožci a kytovci (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Kytovci, chobotnatci – povinně splnit třikrát do 22.11., drill splňte až po čtvrteční online hodině, kdy dobereme učivo chobotnatci (proto jsem prodloužil termín splnění až do 22.11.)

______________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 9.11. – 13.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 12.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Součástí hodiny bude opět také opakování již probraného učiva (kočkovité a psovité šelmy). Před touto hodinou tedy splňte následující úkoly.

2. Prohlédni si připravenou prezentaci. Součástí prezentace je také zápis do školního sešitu.

Psovité a kočkovité šelmy (Prezentace Powerpoint)

Psovité a kočkovité šelmy (Soubor PDF) – pro ty, kterým nejde zobrazit klasická prezentace

3. Drill and skill – Šelmy – povinně splnit třikrát do 15.11., doporučuji splnit až po čtvrteční online hodině, kdy dobereme učivo lasicovité a medvědovité šelmy (proto jsem prodloužil termín splnění až do 15.11.)

_______________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 2.11 do 6.11. 2020

1. Povinná online hodina.

Ve čtvrtek 5.11. 8:00 – 8:45. K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Pro vaši třídu jsem vytvořil skupinu s názvem Přírodopis 8.B. Před online hodinou splňte následující úkoly. Součástí této hodiny bude opakování probraného učiva (hlodavci).

2. Pročti v učebnici kapitolu Hlodavci (str. 22 – 23)

3. Zapiš do sešitu – doplň názvy hlodavců (správnost si ověř drillem)

Hlodavci

– druhově nejpočetnější skupina savců

– mají jeden pár hlodavých zubů v každé čelisti

– hlodáky neustále dorůstají (musejí je obrušovat hlodáním)

– rychle se rozmnožují, mají větší počet mláďat

– dobře vyvinutý sluch a čich

– některé druhy škodí lidem a přenášejí nemoci (hubení = deratizace)

Zástupci:

…………………….. ……………………… – nevítaná společnice v domech lidí, ožírá potraviny

…………………….. – žije ve skupinách v městských kanálech a na skládkách, je obtížné ho vyhubit

……………………..  …………………….. – podobá se potkanovi, ale je menší, má větší uši, delší ocas než tělo a obývá suchá místa

……………………..  ……………………… – ohrožený druh, který na polích vyhrabává hluboké nory, v lícních torbách si odnáší zrní

……………………..  ……………………… – chráněný hlodavec, který obývá travnaté plochy (např. parky a golfová hřiště)

……………………..  ……………………… – drobný hlodavec, který při přemnožení působí veliké škody v zemědělství

……………………..  ……………………… – velice obratně šplhá po stromech, žije v parcích i lesích, kde hledá semena a plody

…………………….   ……………………… – veliký hlodavec, kterému hustá srst a plochý šupinatý ocas usnadňují život ve vodě

                                                         – ze stromů, které přehlodá staví hráze 

4. Prohlédni si prezentaci k opakování – bez zápisu

HLODAVCI         Autor: Mgr. Petr Curko (ZŠ Blatenská Horažďovice)

5. Drill and skill Hlodavci – povinně splnit třikrát do 6.11. 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis 8.B – plán distančního vzdělávání 19.10. – 23.10. 2020

  1. Pročti kapitolu Letouni – učebnice str. 20
  2. Zapiš zepředu do sešitu. Doplň chybějící názvy savců. Správnost zápisu si ověř Drillem.

Letouni

– přední končetiny přeměněny v křídla – aktivně létají

– mezi končetinami a tělem natažena tenká létací blána

– aktivní převážně v noci

– orientují se echolokací (odrazy zvuku)  

Zástupci:

netopýr ………………… je náš největší druh

– živí se hmyzem, žije ve velkých koloniích

……………………….. – jsou letouni podobní netopýrům, mají blanité výrůstky na čenichu

– v tropech žijí býložraví ………………………, kteří se živí ovocem a jsou aktivní ve dne

– v Americe žije …………………………………., který se živí ………………………… 

(najdi zde)

3. Hezké dokumenty k rozšíření učiva – doporučuji 🙂

Neuvěřitelní netopýři:

Přezimování netopýrů.

4. Pročti kapitolu Chudozubí – učebnice str. 21

5. Prohlédni si prezentaci, zápis do sešitu je na předposledním snímku.

CHUDOZUBÍ

6. Drill and skill LETOUNI, CHUDOZUBÍ – povinně splnit třikrát do 23.10.

______________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis 8.B – plán distančního vzdělávání do 18.10.2020
1. Dokonči zápis do sešitu
Vačnatci

– opiš znaky z učebnice (shrnutí str. 17)
Zástupci: vypiš všechny zástupce z učebnice (str. 16 – 17, je jich 5 – hledej v textu i na obrázcích)


2. Pročti kapitolu Hmyzožravci (učebnice str. 18 – 19)


3. Zapiš zepředu do sešitu. Doplň chybějící názvy savců. Správnost zápisu si ověříš Drillem.


Hmyzožravci

– mají placentu (orgán, který vyživuje plod)

– živí se převážně hmyzem

– mají mnoho drobných ostrých zubů

– dobře vyvinutý čich, hmat a sluch, zrak je slabý

– někteří upadají do stavu strnulosti („zimní spánek“), při kterém se zpomaluje tep, dýchání a klesá tělesná teplota
Zástupci:
………………………………….. žije pod zemí, kde vytváří sítě chodeb. Má zakrnělé oči a dobrý čich. Živí se hlavně žížalami.
………………… malý žije skrytě v husté trávě. Podobá se myši.
Ježek ………………… je chráněn ostny. Má pravidelně pruhované ostny a tmavou kresbu kolem očí.
Ježek ………………… se v nebezpečí svinuje do klubíčka. Má nepravidelně pruhované ostny, které směřují do všech stran.


4. Videa ke shlédnutí – dobrovolně k rozšíření vašich obzorů
Příběhy záchranné stanice – ježek
Krtek dokument – delší video ale zajímavé!


5. Drill and skill: Vybrané řády savců – vejcorodí, vačnatci, hmyzožravci – povinně splnit třikrát do 18.10. 2020.

Pilně pracujte, splňte si Drill a odměna vás nemine! 🙂