Přírodopis 8.3. – 12.3.2021

Online hodina:

6.A – 8.3., 8:00 hod

6.B – 9.3. 8:00 hod

Úkoly:

Odpovědět na
1) Otázky z učebnice strana 69.

2) Projít si prezentaci vloženou v teamsech – soubory
6.A ( https://teams.microsoft.com/l/file/B3114548-80FB-4D27-BC6D-D4209A676C8A?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A&serviceName=teams&threadId=19:f9dac91640474804b00cb98aec53f1ac@thread.tacv2&groupId=14bb9c08-1e3d-4d63-b04d-56945caa3daf)

6.B (https://teams.microsoft.com/l/file/659EDA47-7BCF-43D5-8ADE-E2EC11B85882?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9&serviceName=teams&threadId=19:29128420dc3140ccb97a2b7883d941c6@thread.tacv2&groupId=1c6080fe-3f51-4a90-bc94-2b179813fded)

Přírodopis 22.2. – 26.22021

Online hodina:

6.A – 22.2., 8:00 hod

6.B – 23.2., 8:00 hod

Úkoly:

1) Naučit se kroužkovce na test viz prezentace (odeslaná na mail / teamsy – poznámkový blok)
2) Shlédnout https://www.youtube.com/watch?v=b3uiJrQ5QgY&ab_channel=V%C3%A1clavFiala
3) Nakreslit si do sešitu obrázek ze slidu č.14 – poslat foto na mail do 21.2. 20:00Přídopis 15.2. – 19.2.2021

Online hodina:

6.A – 15.2., 8:00 hod

6.B – 16.2., 8:00 hod

Úkoly na týden:

1) Prostudovat prezentaci – Kroužkovci
2) Naučit se na test – Měkkýši
3) Pročíst si skripta str. 63 – 65
4) Naučit se poznat zástupce z učebnice.
5) Shlédnout
https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE&ab_channel=PetrCurko