Týdny 16. 11. – 27. 11.

  1. Psaní bě / bje si procvičuj ZDE.
  2. Psaní mě / mně si procvičuj ZDE.
  3. Psaní vě / vje ZDE.
  4. Předpony s / ZDE.
  5. Psaní n / nn ZDE.

_________________________________________________________________________________________________________________

Týdny od 2. 11. do 13. 11.

  1. Na uvedeném odkazu máš vysvětlené změny hlásek při odvozování ZDE.
  2. Odvozování přídavných jmen příponou -ský je vysvětleno ZDE.
  3. V pracovním sešitě str. 14 – 15 dodělej všechna cvičení pro důkladné procvičení (správnost si ověř v klíči vzadu).
  4. Odvozování přídavných jmen si procvičuj ZDE.

4. Procvičuj si pravopis ZDE.