23.11. – 27.11.2020

23.11.

– U str. 16/5 – opiš do sešitu a vypočítej (Nepiš příklady na dělení). FOTO

– Uč se násobky čísla 6 (červená čísla). ODKAZ

24.11.

– Procvičuj násobilku 1-5 ODKAZ stačí 3 cvičení

– Uč se násobit číslem 6 ODKAZ

25.11,

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Budu zkoušet násobilku.

Pomůcky: Učebnice, Matematika – Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – uč se násobit číslem 6 ODKAZ, U str. 17/7, 8 do M-Š FOTO.)

26.11.

– Procvičuj násobení č. 6 ODKAZ (všechno)

– Minutovky str. 18/36 celé FOTO

27.11.

– U str. 17/9 – pořádně si přečti tuto úlohu a v zeleném rámečku si všimni zápisu, výpočtu i odpovědi.

– U str. 17/10 do M-Š FOTO

– Minutovky str. 6/11 a FOTO

16.11. – 20.11.2020

16.11.

– Minutovky str. 5/9 celé cvičení – piš čitelně. FOTO

– Minutovky str. 19/37 celé FOTO

18.11,

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Budu zkoušet násobilku.

Pomůcky: Učebnice, Matematika – Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – opakovat si násobilku ODKAZ, U str. 16/3, 4 zapiš důležité, vypočítej, nezapomeň na odpověď. FOTO)

19.11.

– Procvičuj násobení a dělení ODKAZ

– Řeš slovní úlohy (využij násobilku). Zadání najdeš v ODKAZU. FOTO

20.11.

– Minutovky str. 18/35 celé FOTO

– U str. 18/2 – pracuj do sešitu na geometrii , návod je v ODKAZU

9.11. – 13.11.2020

9.11.

– Kdo neumí pořádně násobky 2, 3, 4 a 5, učí se je. ODKAZ

– Procvičujte násobení. Pokud ti to půjde, stačí 3 cvičení. ODKAZ

– U str. 14/64 do sešitu FOTO

10.11.

– Stále platí – uč se násobky 2, 3, 4 a 5 podle včerejšího odkazu.

– Procvičujte dělení. Pokud ti to půjde, stačí 3 cvičení. ODKAZ

– U str. 14/65 – POZOR! Jsou zde dvě otázky. Musíš napsat i dvě odpovědi.

11.11,

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Budu zkoušet násobilku.

Pomůcky: Učebnice, Matematika – Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – opakovat si násobilku ODKAZ U str. 14/66 podívej se na vzor, vypočítej 2. a 3. sloupek. Výsledky závorek piš nad závorku tužkou, rámečky nedělej. FOTO)

12.11.

– Dril a Skill ODKAZ M Příklady se závorkami

– Minutovky str. 4/8 celé cvičení FOTO

13.11.

– Procvičování násobilky ODKAZ. Pokud procvičujete poctivě, už byste neměli mít problémy a mělo by to jít rychleji.

– U str. 14/68 (Použij písmeno x, je to jednoduchá úloha) FOTO

2.11. – 6.11.2020

2.11.

– Odříkej si nahlas násobení a dělení 2, 3 a 4.

– Procvičování ODKAZ pokud ti do půjde, stačí 3 cvičení.

– Uč se násobení a dělení 5 ODKAZ

3.11.

– U str. 11/43 – přečti si úlohu a pozoruj postup v zeleném rámečku

– U str. 11/44, 45 – postupuj podle návodu ve cvičení 43 FOTO

– Opakuj si násobení a dělení 5 podle včerejšího odkazu.

4.11,

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Teamsy

3.A/1 – 8.30 – 9.00 hod

3.A/2 – 9.20 – 9.50 hod

3.A/3 – 10.10 – 10.40 hod

3.A/4 – 11.00 – 11.30 hod

Pomůcky: Učebnice, Matematika – Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – opakovat si násobilku 2 – 5, U str. 14/62 přečíst, U str. 14/63 FOTO)

5.11.

– Procvičování násobení a dělení 5 ODKAZ

– Minutovky str. 4/7 celé cvičení FOTO

6.11.

– Procvičování násobení a dělení ODKAZ – když ti to půjde, stačí tři cvičení. Procvičujte poctivě, většina dětí má s násobilkou problémy. Některé neumí zpaměti násobky 2, 3, 4, 5!

– Minutovky str. 5/10 – jenom první tabulku FOTO

14.10. – 19.10.2020

19. 10.

– Procvičování násobilky (opakování – sledujete, zda se zlepšujete) ODKAZ, ODKAZ

– Minutovky str. 16/32 b, c  FOTO

20. 10.

– Procvičování násobilky ODKAZ , když vám to půjde, stačí 3 cvičení.

– Slovní úlohy ODKAZ (Zadání je v odkazu, pracujte do M-Š) FOTO

21. 10.

– Minutovky str. 17/33 a, b pracujte podle vzoru FOTO

– Násobky č. 5 (učte se zatím jen násobky – červená čísla) ODKAZ

22. 10.

– Procvičování násobilky ODKAZ , když vám to půjde, stačí 3 cvičení.

– Opakovat násobky č. 5 – včerejší odkaz

– Minutovky str.17/34 a FOTO

23. 10.

– U str. 7/25 – jen ústně opakovat způsob zápisu podle zeleného rámečku. – Řešit do M-Š podobné slovní úlohy. ODKAZ na zadání. FOTO

14. 10.

– U str. 8/30 do M – Š

– Minutovky str. 16/31 a, 32 a

15.10. 

– opakovat násobilku 2, 3 (umět hbitě odříkávat) ODKAZ

– procvičení násobilky (všechna 4 cvičení) ODKAZ

– U str. 8/30 do Matematiky Š (zápis, příklad, odpověď) FOTO

16. 10.

– učit se násobení a dělení 4 ODKAZ

– Procvičit násobení 4 ODKAZ

– U str. 12/51 FOTO