Algebraické vzorce

 • na procvičení prvních vzorců vám otevírám drill – je povinný, dostanete z něj známku
 • na online hodině si vysvětlíme postup při použití dalšího vzorce, sledujte Teams
 • přikládám prezentaci, ve které si můžete prohlédnout výklad a vypočítat příklady
 • na procvičení přikládám pracovní list na rozklad mnohočlenů na součin pomocí nového vzorce

Mnohočleny – rozklad výrazu na součin

 • tento týden se vracíme k mnohočlenům
 • najděte si v sešitě a zopakujte si jejich sčítání, odčítání, násobení a dělení, vytýkání, roznásobování závorek
 • na zopakování a procvičení sčítání mnohočlenů a roznásobování závorek vám otevírám drill – je povinný, dostanete z něj známku
 • na online hodině si vysvětlíme postup při použití algebraických vzorců, sledujte skupinu v Teams
 • přikládám prezentaci, ve které si můžete prohlédnout výklad a vypočítat příklady
 • na procvičení přikládám pracovní list na rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorce

Slovní úlohy o společné práci

 • v této prezentaci naleznete výklad nové látky
 • pokud radši sledujete videa, máte možnost si tentokrát pustit dokonce dvě:
 • látku si samozřejmě vysvětlíme také na online hodině, kterou vám opět naplánuji přes Teams, sledujte skupinu
 • v pracovním listu naleznete úlohy, které zpracujete do sešitu
 • na procvičení předchozí látky otevírám drill (Slovní úlohy o pohybu), je povinný, dostanete z něj známku (váha 7)

Slovní úlohy o pohybu

 • přikládám video, ve kterém naleznete výklad: Slovní úlohy o pohybu
 • pokud se ve videu objeví značka STOP, zastavte video a zkuste sami do sešitu vyřešit, poté si zkontrolujte
 • do sešitu si zapište všechny tři vzorové úlohy
 • v tomto pracovním listu naleznete slovní úlohy k procvičení
 • sledujte Teams, naplánuji vám tam schůzky, kde probereme zadané příklady a dovysvětlíme si, co jste nepochopili

Lineární rovnice

 • máte otevřený drill na rovnice se zlomky – je povinný dostanete z něj známku
 • do sešitu vypracujte rovnice z učebnice 1. díl: str. 64 cv. 4, 5

 

Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • učebnice str. 64 cv. 2 – u těchto slovních úloh nemusíte dělat zápis, stačí, když sestavíte rovnici a vyřešíte ji
 • následující úlohy řešte i se zápisem (nebo obrázkem), poté sestavte rovnici a vyřešte ji:
  • učebnice 1. díl str. 65 cv. 7
  • učebnice 1. díl str. 111 cv. 2, 3, 5

Slovní úlohy řešené rovnicemi

 • dokončete všechny úlohy, které jsme nevypracovali na pracovním listě, který jste dostali ve škole
 • níže přikládám pracovní list s dalšími úlohami k vypracování – pracovní list nemusíte tisknout, stačí vypracovat do školního sešitu