Matematika 30. 11. – 4. 12. 2020

Úhel a jeho velikost

 • Měli byste už opravdu dobře umět hledat nsn a NSD (nejmenší společný násobek a největší společný dělitel); Pokud vám stále hledání dělá potíže, projděte si znovu, zkoušejte si počítat. (Případně i posílejte dotazy a podobně.)
 • V Teamsech najdete výklad a také zápis k nové látce: „Úhel a jeho velikost“. Protože učivo s úhly je lepší předvádět osobně, tak se k němu vrátíme, až nastoupíte do školy. Je ale nutné, abyste se s tím již seznámili a abychom se tedy nezdržovali s tím, co se dá naučit doma. :o)
 • Také dostanete ověřovací práci na nsn a NSD do Teamsů
 • (Příští týden, až budete ve škole, tak se také budeme věnovat hlavně objasňování vašich dotazů a tomu, čemu jste neporozuměli, co vám nešlo, nevycházelo… Proto je nutné se opravdu na učivo podívat, ať víte, na co se ptát a využijete vaší osobní přítomnosti!)

Matematika 23. – 27. 11. 2020

NSD a nsn

 • Tento týden si procvičujte NSD a nsn
 • V Teamsech najdete zápis látky, kterou jsme probírali. Podle pokynů si zapíšete do výkladových sešitů
 • Opět se sejdeme dle naplánované schůzky ve středu. Podrobnosti v Teamsech
 • Zadání úkolů k procvičování najdete také v Teamsech

Matematika 16. – 20. 11. 2020

Nejmenší společný násobek

 • Tento týden začneme další novou látku. Navážeme na znalosti a dovednosti z rozkladu složených čísel na prvočinitele a na látku NSD z minulého týdne
 • Pro výklad nové látky se podívejte na prezentaci v Teamsech (jmenuje se nsn – Nejmenší Společný Násobek). Prezentaci si projděte, nemusíte si nic zapisovat.
 • Opět se sejdeme dle naplánované schůzky. Podrobnosti v Teamsech.
 • Zadání úkolů k procvičování najdete také v Teamsech

Matematika 9. – 13. 11. 2020

Největší společný dělitel

 • Tento týden začneme novou látku. Navážeme na znalosti a dovednosti z rozkladu složených čísel na prvočinitele.
 • Pro výklad nové látky se podívejte na prezentaci v Teamsech (jmenuje se NSD – Největší Společný Dělitel). Prezentaci si projděte, nemusíte si nic zapisovat.
 • Opět se sejdeme dle naplánované schůzky. Podrobnosti v Teamsech.
 • Zadání úkolů k procvičování najdete také v Teamsech

Matematika 2. – 6. 11. 2020

Rozklad složených čísel na prvočinitele

Ve škole jsme již stihli udělat úvod k této látce. Řekli jsme si, co jsou to prvočísla a co jsou to čísla složená. Stejně tak jsme si ukázali, jakým způsobem se složené číslo rozloží na součin prvočinitelů.

Na tuto látku navážeme. Další postup naleznete v Teamsech.


Matematika 19. – 23. 10. 2020

Znaky dělitelnosti

 • přikládám pracovní list na znaky dělitelnosti a prvočísla
 • pracovní list si nemusíte tisknout, tabulky si předělejte klidně do sešitu a pracujte v sešitě nebo vyplňujte přímo ve Wordu a odevzdejte – uložte zpět do Teamsů (kdo zvládne)

Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • v této prezentaci je výklad k danému tématu
 • poučky si zapište do sešitu
 • zda jste látku pochopili, si vyzkoušejte na cvičeních ve sbírce úloh – cvičení zpracujte do sešitu:
  • str. 19 cv. 38, 39
  • str. 20 cv. 40, 41, 42, 43

Matematika 14. – 16. 10. 2020

Podívej se na následující webovou stránku. Je tam opakování dělitelů daného čísla. Vyzkoušet si vypracovat všechny úlohy. Odkaz ZDE.

Dále si prohlédni a zopakuj, jak se dané číslo rozloží na součin prvočinitelů (prvočísel). Ukázky najdeš ZDE.