Matematika 3. 5. – 7. 5. 2021

Mocniny

 • Kontrolní práce na sčítání a násobení mocnin
 • Mocniny; Procvičování mocnin (učebnice str. 81 – 93)
  • Projděte si postupně příklady v učebnici a snažte se z každého cvičení udělat alespoň jeden příklad. Vše dělejte do cvičných sešitů. Nemusíte nikam posílat, ale vezmete si s sebou, až půjdete v pondělí 10. 5. 2021 do školy
 • Další případné materiály najdete v Teamsech

Matematika 26. 4. – 30. 4. 2021

Mocniny

 • Mocniny; Dělení mocnin; Mocnina zlomku, součinu
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech

Matematika 19. 4. – 23. 4. 2021

Mocniny

 • Kontrolní práce na procenta – slovní úloha
 • Mocniny; Sčítání a odčítání mocnin; Násobení a dělení mocnin
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech

Matematika 12. 4. – 16. 4. 2021

Mocniny

 • Procvičování PÚ, NÚ, procent
 • Mocniny; (Sčítání a odčítání mocnin; Násobení a dělení mocnin) – nezvládli jsme
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech
 • Pozor: V úterý 13. 4. 2021 mimořádně nebude probíhat výuka OnLine

Matematika 6. 4. – 9. 4. 2021

Mocniny

 • Procvičování PÚ a NÚ
 • Procvičování procent
 • Mocniny
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech

Matematika 29. 3. – 31. 3. 2021

Procenta

 • Budeme pokračovat ve stejném režimu, jako předchozí týden. (Tedy zejména procvičování procent)
 • Procvičování přímé a nepřímé úměrnosti a úlohy vedoucí k užití
 • Procenta – Základ, procentová část, počet procent
  • Slovní úlohy
 • Materiály jsou a dále budou zveřejňovány v Teamsech
 • Prosím, počítejte s tím, že od dalšího týdne bychom se zřejmě setkávali 5× týdně (čtvrtek 2×). Bude určitě jasně zapsáno a naplánováno v Teamsech.

Matematika 22. 3. – 26. 3. 2021

Procenta

 • Procvičování přímé a nepřímé úměrnosti a úlohy vedoucí k užití
 • Procenta – Základ, procentová část, počet procent
  • Slovní úlohy
 • Materiály jsou a dále budou zveřejňovány v Teamsech

Matematika 15. 3. – 19. 3. 2021

Přímá a nepřímá úměrnost; Procenta

 • Procvičování užití Pythagorovy věty v příkladech (mimo OnLine hodiny)
 • Procvičování přímé úměrnosti a úlohy vedoucí k užití
 • Procenta – zopakování toho, co jsme si už říkali a zapisovali na podzim
  • Výpočet jednoho procenta
 • Materiály jsou a dále budou zveřejňovány v Teamsech

Matematika 8. 3. – 12. 3. 2021

Přímá a nepřímá úměrnost

 • Procvičování užití Pythagorovy věty v příkladech (mimo OnLine hodiny)
 • Přímá úměrnost a úlohy vedoucí k užití přímé úměrnosti
 • Materiály jsou a dále budou zveřejňovány v Teamsech

Matematika 22. 2. – 26. 2. 2021

Užití Pythagorovy věty; Přímá a nepřímá úměrnost

 • Přímá úměrnost a úlohy vedoucí k užití přímé úměrnosti
 • Nepřímá úměrnost a úlohy vedoucí k užití nepřímé úměrnosti
 • Materiály budou zveřejňovány v Teamsech

Matematika 15. 2. – 19. 2. 2021

Užití Pythagorovy věty; Přímá a nepřímá úměrnost

 • Sejdeme podle naplánovaných hodin OnLine v Teamsech
 • V Temasech také najdete úlohy k procvičování a zápisy do sešitu

Matematika 8. 2. – 12. 2. 2021

Pythagorova věta

 • Sejdeme se v úterý 9. 2. 2021 v 11:00 hodin OnLine v Teamsech
 • Podruhé tento týden se sejdeme ve čtvrtek 11. 2. 2021 v 10:00 hodin OnLine v Teamsech
 • V Teamsech nově najdete:
  • Vzorové příklady k Pythagorově větě
  • Procvičování výpočtů Pythagorovy věty
  • Slovní úlohy vedoucí na využití Pythagorovy věty
  • (Bude zveřejňováno postupně, zde se objeví vždy „fajfka“ – , že je již k dispozici.)

Matematika 1. 2. – 5. 2. 2021

Druhá odmocnina; Pythagorova věta

 • Sejdeme se v pondělí 1. 2. 2021 v 10:00 hodin OnLine v Teamsech
 • Podruhé tento týden se sejdeme ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 11:00 hodin OnLine v Teamsech
 • V Teamsech nově najdete:
  • Vzorové příklady k druhé odmocnině –
  • Zadání úloh z učebnice na procvičování (Učebnice I. díl: str. 21/ cv. 1, 2; str. 22/ cv. 3, 4) –
  • Procvičování výpočtů s druhou mocninou a odmocninou
  • Kontrolní práci k procvičování druhé odmocniny
  • Výklad k Pythagorově větě – opět se zápisem do školních sešitů
  • (Bude zveřejňováno postupně, zde se objeví vždy „fajfka“ – , že je již k dispozici.)

Matematika 25. 1. – 28. 1. 2021

Druhá mocnina a druhá odmocnina

 • Sejdeme se v pondělí 25. 1. 2021 v 10:00 hodin OnLine v Teamsech
 • Podruhé tento týden se sejdeme ve středu 27. 1. 2021 ve 12:00 hodin OnLine v Teamsech
 • V Teamsech nově najdete:
  • Kontrolní práci k procvičení určování a výpočtu druhé mocniny –
  • Výklad k druhé odmocnině – se zápisem do školních sešitů – (Celkem jsou k dispozici 2 soubory – tedy 2 zápisy)
 • (Bude zveřejňováno postupně, zde se objeví vždy „fajfka“ – , že je již k dispozici.)

Matematika 18. 1. – 23. 1. 2021

Druhá mocnina a druhá odmocnina

 • V Teamsech najdete úlohy k procvičování a ověření znalostí a dovedností na mocniny
 • Projděte si výklad k nové látce (Druhá odmocnina) a podle pokynů si zapište do školních sešitů (najdete v pondělí)
 • Sejdeme se OnLine ve čtvrtek. VELMI doporučuji, aby se všichni zúčastnili a pokud možno, všichni měli k dispozici mikrofon a kameru. (Prosím ty, kdo nemají, aby mi poslali email, nebo napsali přes chat v Temasech.)

Matematika 11. 1. – 15. 1. 2021

Vracíme se opět k hranolům. Maximálně jsem Vám zjednodušil výklad a zápisky. Upravil jsem i vzorovou úlohu; Mocniny

 • Projděte si znovu (zjednodušenou) prezentaci k hranolům a zapište do školních sešitů. (Je vždy označeno ikonkou vpravo nahoře.) Název: „Hranoly – se zápisem do sešitu
 • Projděte si vzorovou úlohu a celou si ji také zapište do školních sešitů. Název: „Vzorová slovní úloha – hranol
 • V „Zadání“ v Teamsech jsou 3 úlohy. Tyto vypracujte a odevzdejte také přes Teamsy (v Zadání) – termín do úterý 12.11.2021 do 20:00 hodin.
 • Sejdeme se OnLine v pondělí (mocniny) a ve čtvrtek. VELMI doporučuji, aby se všichni zúčastnili a pokud možno, všichni měli k dispozici mikrofon a kameru. (Prosím ty, kdo nemají, aby mi poslali email, nebo napsali přes chat v Temasech.)
 • Po výkladu mocnin bude umístěn soubor „Mocniny“ opět ve výukových materiálech – ten si projdete a zapíšete do školních sešitů.

Matematika 4. 1. – 8. 1. 2021

Hranoly – slovní úlohy; Mocniny

 • V Teamsech se objeví vzorová slovní úloha na využití vzorečků pro V a S hranolů
 • Zde také najdete zadání na procvičování a pokyny pro odevzdávání vypracovaných úloh
 • Opět se dle naplánované hodiny sejdeme OnLine. VELMI doporučuji, aby se všichni zúčastnili a pokud možno, všichni měli k dispozici mikrofon a kameru. (Prosím ty, kdo nemají, aby mi poslali email, nebo napsali přes chat v Temasech.)
 • Uděláme si úvod do mocnin

Matematika 14. 12. – 18. 12. 2020

Hranoly

 • Uděláte si další zápisky k hranolům, které najdete v Teamsech. Také vypracujete úkoly ze zadání, které se v týdnu také objeví.

Matematika 30. 11. – 4. 12. 2020

Hranoly

 • V Teamsech se objeví podklady k zápisu z minulých látek
 • Také proběhne avizovaný testík v Teamsech
 • Dalším materiálem bude výklad a zápis hranolů
 • (Příští týden, až budete ve škole, se budeme věnovat hlavně objasňování vašich dotazů a tomu, čemu jste neporozuměli, co vám nešlo, nevycházelo… Proto je nutné se opravdu na učivo podívat, ať víte, na co se ptát a využijete vaší osobní přítomnosti!)

Matematika 23. 11. – 27. 11. 2020

Čtyřúhelníky – lichoběžníky

 • Stále si opakujte poměr a hlavně měřítko mapy. Dostanete další úlohu na výpočty s měřítkem mapy
 • Další materiály najdete v Teamsech (Lichoběžníky)
 • Sejdeme se opět ve čtvrtek OnLine

Matematika 16. 11. – 20. 11. 2020

Čtyřúhelníky

 • Stále si opakujte poměr a hlavně měřítko mapy.
 • Další materiály najdete v Teamsech (Opakování čtyřúhelníků a kontrolní práce)
 • Sejdeme se opět ve čtvrtek OnLine

Matematika 9. 11. – 13. 11. 2020

Měřítko mapy

 • Nejprve si projděte vypracované příklady, které jste měli dělat – a snažte se vyzkoušet si znovu sami, pokud se vám nedařilo!
 • Další materiály najdete v Teamsech
 • Sejdeme se opět ve čtvrtek OnLine

Matematika 2. 11. – 6. 11. 2020

Tento týden budeme pokračovat v procvičování měřítka mapy. Veškeré úkoly naleznete v Teamsech.


Matematika 19. 10. – 23. 10. 2020

Podívejte se na následující prezentaci, kterou máte uloženou v Teamsech s názvem Poměr_05. Jedná se o výklad a procvičování „Měřítka mapy“. Již ze zeměpisu víte, že poměr nám udává: Kolik cm na mapě : (ku) Kolik cm je ve skutečnosti.

Do školních sešitů si zapište nadpis, vysvětlení pojmu Měřítko mapy (plánu) a jeden vzorový vypočítaný příklad.

Do cvičných sešitů pak vypracujte úlohy, které jsou na konci prezentace.


Matematika 14. 10. – 16. 10. 2020

Spusť si následující „hry“ a procvičuj si úlohy na poměr:

1. cvičení

2. cvičení