23. – 27. 11. 2020

Pondělí:

 • on-line 10. 00 – 10. 25 1. skupina, 10. 30 – 10. 55 2. skupina
 • PS str. 24 / cvič. 1 a 3 – společně, cvič. 2 a 4 – dobrovolné
 • MIN. str. 14 / cvič. 28 a) + b) + c) + d) – společně

Úterý:

 • uč. 29 / cvič. 1 – vysvětlení + PS str. 23 / cvič. 6 – dobrovlné za obrovskou 1 pro toho, kdo to dokáže 🙂
 • PS str. 25 / cvič. 6 a 7 – všichni, cvič. 8 a 9 – dobrovolné (zájemcům výsledky pošlu…)
 • MIN. str. 15 / cvič. 29 a) + b) + c) + d)

Středa:

 • PS str. 26 / cvič. 1 a 2 – všichni, 3 a 4 – dobrovolné (zájemcům výsledky pošlu…)
 • MIN. str. 15 / cvič. 30 a) + b) + c) + d)

Čtvrtek:

 • desítky a jednotky – video (výklad), video (procvičování) desítky, jednotky a stovky – video (výklad), video (procvičování)
 • MIN. str. 16 / cvič. 31 str. a) + b)

Pátek:

 • uč. 37 / úvod, cvič. 1 – ústně, cvič. 2 – prověď výpočty způsobem, který ti vyhovuje nejvíce, zapiš do cvič. seš. a v pondělí si zkontrolujeme ve škole 😀

Výsledky a správná řešení budu posílat přes WhatsApp fotografii nebo videa na youtube.

16. – 20. 11. 2020

Pondělí:

 • on-line 10. 00 – 10. 25 1. skupina, 10. 30 – 10. 55 2. skupina
 • PS str. 20 / cvič. 17 – všichni, 18 a 19 – dobrovolné, MIN. str. 13/ cvič. 25 a) + b)

Úterý:

 • státní svátek

Středa:

 • písemné sčítání a odčítání bez přechodu 10 – video, písemné odčítání s přechodem 10 – video
 • uč. 25 / úvod a cvič. 1 – na fólii
 • PS str. 21 / cvič. 20 – všichni, 21 a 22 – dobrovolné (zájemcům výsledky pošlu…)

Čtvrtek:

 • MIN. str. 13/ cvič. 26 str. 14/ cvič. 27 a) + b)
 • PS str. 22 / cvič. 1, 2, 4 a 5 – všichni, cvič. 3 – dobrovolné (zájemcům výsledky pošlu…)

Pátek:

 • Geometrie – geometrické útvary (v rovině) 1. výklad geometrická tělesa (prostorová) 2. výklad, opakování – umět poznat a pojmenovat…

Výsledky a správná řešení budu posílat přes WhatsApp fotografii nebo videa na youtube.

9. – 13. 11. 2020

Pondělí:

 • on-line 10. 00 – 10. 25 1. skupina, 10. 30 – 10. 55 2. skupina
 • zopakuj si násobkové řady 4, 7, 8, 9, MIN. str. 11/ cvič. 21 a) + b) a cvič. 22/ a) + b) + c) + d)

Úterý:

 • PS str. 17/ celá strana

Středa:

 • PS str. 18/ cvič. 9, 11, a 13 – všichni, cvič. 10 a 12 – dobrovolné
 • MIN. str. 12/ cvič. 23 a) + b)

Čtvrtek:

 • MIN. str. 12/ cvič. 24 a) + b) + c) + d) – žáci vypočítají samostatně (mohou si zapisovat změřený čas pod kaýdý sloupec) – posílejte foto do pátku 13. 11. 2020 přes WhatsApp
 • PS str. 19/ cvič. 14 a 15 – všichni, cvič. 16 – dobrovolné + uč. str. 23 / cvič. 1 a 2 – zájemcům výsledky pošlu…

Pátek:

 • Geometrie – úsečka (rýsování, měření a porovnávání úsečky) 1. výklad, 2. výklad 3. výklad – přerýsuj na cvičný papír

Výsledky a správná řešení budu posílat přes WhatsApp fotografii nebo videa na youtube.

2. – 6. 11. 2020

Pondělí:

 • uč. str. 18 / cvič. 3na fólii, PS str. 15/ cvič. 8, 9, 10
 • on-line 10. 00 – 10. 25 1. skupina, 10. 30 – 10. 55 2. skupina

Úterý:

 • PS str. 16 / cvič. 1, MIN. str. 10/ cvič. 20 a) + b) + c) + d) – k 1. a 2. sloupci používej tabulku násobků, 3. a 4. bez tabulky – možnost měření času, zapisuj si, pozoruj zlepšení 🙂

Středa:

 • uč. str. 19 / Pavučiny – přepočítej, pak si některé údaje zakryj a dopočítej, cvič. 1 – na fólii, PS str. 16 / cvič. 2

Čtvrtek:

 • uč. str. 20 / Cyklopark – prohlédni, projeď, cvič. 1 – na fólii, PS str. 16 / cvič. 3

Pátek:

 • Geometrie – vzájemná poloha bodu a přímky 1. výklad, 2. výklad, 3. opakování – přerýsuj a zapiš všechna správná řešení na cvičný papír – posílejte buď v pátek do 16.00 nebo v pondělí do 16.00 foto přes WhatsApp

Výsledky a správná řešení budu posílat přes Whats App fotografii nebo videa na youtube.

26. – 30. 10. 2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. – 23. 10. 2020

Pondělí:

 • PS str. 14 / cvič. 1, 2, MIN. str. 8/ cvič. 16 a) + b)

Úterý:

 • PS str. 14 / cvič. 3, 4, MIN. str. 9/ cvič. 17 a) + b)

Středa:

 • uč. str. 17 / úvod do Indického násobenívideo, cvič. 1 – na fólii

Čtvrtek:

 • PS str. 14 / cvič. 5, MIN. str. 9/ cvič. 18 a) + b) + c)

Pátek:

 • PS str. 15/ cvič. 6, 7, MIN. str. 10/ cvič. 19 a) + b)

14. – 16. 10. 2020

Středa:

 • uč. str. 15 / cvič. 2 – přepiš do cvič. sešitu (zelený, čtverečkovaný, matematický) – posílejte ke kontrole do pátku 16. 10. nejpozději v 15.00, MIN. str. 7 / cvič. 14 a) + b)

Čtvrtek:

Pátek:

 • zopakuj si řady násobků 4, 6, 7, 8, 9 ( je důležité je umět odříkávat pamětně, přiřazovat příklady k výsledkům, provádět zkoušku), MIN. str. 8 / cvič. 15 a) + b) s dopomocí tabulky násobků viz uč. hned po otevření vlevo, c) + d) pamětně

Výsledky a správná řešení budu posílat přes Whats App fotografii nebo videa na youtube.