10. – 14.5.2021

V tomto týdnu probíhá výuka prezenčně.

3. – 7.5.2021

Povinný domácí úkol, který odevzdáte první den po návratu do školy.

1) a)Sestroj tečny ke kružnici, které prochází vnějším bodem M :

k(S; 3,5 cm) ; | SM | = 8 cm

b) Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníka SMT1

2) Sestroj trojúhelník CDE : e = 7 cm, c = 6 cm, výška na stranu d = 4 cm

3) Sestroj rovnoběžník RSTU : r = 6,5 cm; výška na stranu r = 4 cm; úhel RST = 115°

( tento editor neumí dolní index, proto ten nezvyklý zápis některých údajů)

U všech úloh budete mít náčrtek, konstrukci a zápis konstrukce.

—————————————————————————————————————-

26. – 30.4.2021

V tomto týdnu budeme pokračovat s konstrukcí trojúhelníků a přidáme i čtyřúhelníky. Budeme využívat množiny bodů dané vlastnosti (stejná vzdálenost bodů od přímky, Thaletova kružnice)

—————————————————————————————————————-

19. – 23.4.2021

V tomto týdnu si procvičíme konstrukce trojúhelníků s těžnicí a výškou. Na konci týdne si ukážeme konstrukce s využitím Thaletovy kružnice.

—————————————————————————————————————-

12. – 16.4.2021

Tento týden si probereme množiny bodů dané vlastnosti a z toho vyplývající konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.

—————————————————————————————————————–

6. – 9.4.2021

V tomto týdnu máme 3 hodiny online, a tak si dokončíme geometrické téma – tělesa. Těm, kteří budou dělat přijímací zkoušky z matematiky, doporučuji zopakovat si středovou a osovou souměrnost. Ve škole si pak ukážeme některé konstrukční úlohy.

—————————————————————————————————————-

29. – 31.3.2021

V tomto týdnu máme pouze 2 hodiny výuky a ve středu si necháme obě hodiny doučování. Zopakujeme si povrch a objem trojbokých a čtyřbokých hranolů. Budete k tomu potřebovat obvody a obsahy všech obrazců, které jsme se učili.

———————————————————————————————————————

22. – 26.3.2021

V první polovině týdne si ještě procvičíme slovní úlohy řešené soustavou rovnic a z toho vám ve čtvrtek zadám kontrolní práci. V druhé části týdne se vrátíme ke geometrii a zopakujeme si povrch a objem některých těles.

——————————————————————————————————————-

15. – 19.3.2021

V tomto týdnu budeme opakovat řešení soustavy rovnic o 2 neznámých a k tomu si přidáme slovní úlohy, které se řeší pomocí soustavy rovnic. Ve středu bude doučování na toto učivo i doučování na přijímací zkoušky pro přihlášené žáky.

—————————————————————————————————————–

8. – 12.3.2021

Tento týden se naučíte řešit soustavu 2 rovnic se dvěma neznámými.

Organizace bude stejná jako před jarními prázdninami včetně doučování. Konkrétní úkoly zadám vždy na konci online hodiny.

——————————————————————————————————————

22. – 26.2.2021

Tento týden si dokončíme rovnice s neznámou ve jmenovateli a nově si probereme řešení soustav rovnic se 2 neznámými. Online výuka bude ve stejnou dobu jako minulý týden. Úkoly budou zadávány průběžně v každé hodině.

—————————————————————————————————————

15. – 19.2.2021

Tento týden a další budeme mít 4 hodiny online výuky. Budeme probírat rovnice s neznámou ve jmenovateli a soustavu rovnic o dvou neznámých. Konkrétní úlohy na procvičení budu zadávat na online hodinách.

Přehled začátků hodin :

Pondělí – 8.55 h

Úterý – 10.55 h

Čtvrtek – 10.00 h

Pátek – 11.50 h

Ve středu máme doučování pro zájemce tak, jak jsem psala na Bakalářích.

———————————————————————————————–

8. – 12.2.2021

V pondělí si zopakujte krácení lomených výrazů :

www.2pir.eu 9.r. str. 109/2,3

sb. str.10/5

Úterý 9.2. v 10.55 h bude online hodina, kde si ukážeme krácení lomených výrazů s použitím algebraických vzorců.

Příklady na procvičení:

uč. str. 32/3,4

sb. str. 10/6

Čtvrtek 11.2. v 10 h si na online hodině probereme rozšiřování lomených výrazů.

Příklady na procvičení:

uč. str.32/5 33/6

sb. str.11/11,12

——————————————————————————————————————

1. – 5. 2 2021

Dokončete si příklady, které jste ještě nestihli udělat a dejte si sešity do pořádku, zejména co se týče datumů.

Úterý 2.2. v 10.55 bude online hodina, kde si ukážeme další příklady určování podmínek lomených výrazů s využitím rozkladů mnohočlenů na součin.

Příklady na procvičení: uč. str.26/2 sb. str.7/2,3,4

Čtvrtek 4.2. v 10.00 h bude online hodina. Naučíte se krátit lomené výrazy.

Příklady na procvičení : uč. str. 32/1,2 sb. str.10/3,4

——————————————————————————————————————-

25. – 28.1.2021

Pondělí 25.1. bude v 10.00 h online hodina, kde si ještě jednou zopakujeme kombinovaný rozklad na součin a nově vytýkání dvojčlenů.

Příklady na procvičení : www.2pir.eu 9.roč. str.94/10,11,12

uč. str.23/24

Nově přidaný pracovní list :

Čtvrtek 28.1. bude v 10.55 h online hodina, kde začneme lomené výrazy.

V pátek máte pololetní prázdniny, na tento den vám práci dávat nebudu.

———————————————————————————————————

18. – 22.1.2021

Rozklad na součin podle vzorců

Z tohoto prac. listu můžete vynechat př.5

uč.str.23/20,22,23

Dělení jednočlenem a vytýkání

uč. str. 22/15,16

Čtvrtek 21.1. v 10.55 h bude online hodina – ukážeme si vytýkání dvojčlenů a kombinovaný rozklad na součin

Úkoly na pátek : www.2pir.eu 9.roč. str.97/27 99/35

Pro studenty: zkuste vypočítat alespoň některé příklady z tohoto testu

————————————————————————————————————–

11. – 15.1.2021

Algebraické vzorce

www.2pir.eu 9.roč. : str.95/17, 96/20, 99/33,34, 100/38 – první sloupec

str. 97/25 – doplnění do vzorce

Rozklad na součin

Zapisujte podle tohoto vzoru :

9x2 – 24x + 16 = (3x – 4)2 = (3x – 4) . (3x – 4) (v každé závorce je stejné znaménko)

www.2pir.eu 9. roč. : str. 96/21

Podle vzoru z online hodiny : str.98/30 ( v každé závorce je jiné znaménko)

Čtvrtek 14.1. v 10.55 h bude online hodina – zopakujeme si rozklad na součin a vysvětlíme si nový způsob rozkladu – vytýkání.

Příklady na pátek : uč. str.22/14 + www.2pir.eu 9. roč. : str. 92/4,5

———————————————————————————————————–

4. – 8.1.2021

Násobení dvojčlenů

Zopakujte si roznásobování – nutné k pochopení nové látky – z tohoto prac.listu (povinně do školních sešitů)

Druhá mocnina dvojčlenu

Pozorně si prohlédněte tato 2 videa a do sešitu zapište vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu zde a zde. Třetí vzorec si odvodíme na online hodině.

Příklady na procvičení: do šk. sešitů př. 88 – 90 z pracovního listu :

Druhý pracovní list : př.1 – 4

př.6 z druhého pracovního listu si nechte raději na pátek

Stále platí, že opsáno budete mít všechno a vypočítané to, co umíte.

Ve čtvrtek 7.1. bude online hodina v 10.55 h (podle školního zvonění) s celou třídou. Zopakujeme si algebraické vzorce.

Pro studenty : Zopakujte si první kapitolu z „Přijímaček v pohodě“ – Celá čísla, ………………..

Úkol přidaný po online hodině : uč. str.23, př.20

——————————————————————————————————————-

23. – 27.11.2020

  1. Na pondělí a úterý vám otevřu DRILL&SKILL – povinný domácí úkol na známky. Jsou to jednoduché rovnice se zlomky.
  2. Slovní úlohy o pohybu : Podívejte se na toto video : zde
  3. Z pracovního listu si do sešitu uděláte povinně převody jednotek času a příklady 4,9,12. Když je nebudete umět, uděláte si alespoň zápis ze zadání. Pokud zvládnete i jiné, bude jenom dobře. Pracovní list

26.11. se opět sejdeme na online hodině tak jako minulý týden. Probírat budeme slovní úlohy o pohybu, kdy dva dopravní prostředky vyjíždí ze stejného místa. Úkoly z této hodiny zadám opět v poznámkách z hodiny na Teams.

—————————————————————————————————————

16. – 20.11.2020

Rovnice se zlomky

Zkuste si ještě spočítat tyto rovnice se zkouškou :

Slovní úlohy řešené rovnicí

Všechny slovní úlohy, které vám zadávám, se řeší stejným postupem, který jsme si ukázali na online hodině :

Ve čtvrtek na online výuce si vysvětlíme další typ slovních úloh a to sl. úlohy o pohybu. Zopakujte si z fyziky vzorečky na výpočet dráhy. Další úkoly zadám v poznámkách z hodiny na Teams.

——————————————————————————————————————

9. – 13.11.2020

Rovnice se zlomky

Nejdříve si pusťte tato 2 videa s návodem na řešení jednodušších rovnic se zlomky:

rovnice se zlomky 3 zde

rovnice se zlomky 4 zde

Rovnice na procvičení : www.2pir.eu 8.roč. str. 154/1 g) – l) (6 rovnic) str.155/2 str. 156/3

Bude dobré, když si ve středu pustíte video „rovnice se zlomky 5“ zde, protože podobné rovnice budeme řešit ve čtvrtek na naší online hodině. Přihlášení do hodiny bude stejné jako 5.11.

13.11. si zkuste tyto rovnice : www.2pir.eu 8.roč. str.157/4 b)c)

——————————————————————————————————

2. – 6.11.2020

Rovnice

Ekvivalentní úpravy

  1. Podívejte se na video „Rovnice pro začátečníky“ zde .
  2. Do školních sešitů vypočítejte tyto příklady : www.2pir.eu 8.roč. str.146/2a)b) 147/3 – provádíte jen zkoušky

str. 147/4a)d)e)g)h) str. 148/5d)e)f) – řešíte rovnice se zkouškou

Rovnice se závorkami

  1. Podívejte se na video „Rovnice se závorkou“ zde .
  2. Vyberte si 5 rovnic se dvěma závorkami z tohoto pracovního listu a vyřešte i se zkouškou.

Ve čtvrtek 5.11. se sejdeme při online vyučování na Microsoft Teams :

10.00 hod. skupina AJ 1 (p.uč.Merunková)

11.00 hod skupina AJ 2 (p.uč.Vachrlon)

——————————————————————————————————–

19. – 23.10.2020.

Opakování – výrazy, hodnoty výrazů na stránkách www.2pir.eu 8.roč.

str. 124/3,4,5,6 – do sešitu neopisujte text, pište jen výrazy

str.124/7    125/8 – opsat zadání, dosadit a vypočítat

Odstraňování závorek :

str.128/2,3       129/6

Zjednodušování výrazů :

podtrhněte si čísla se stejnou proměnnou, sčítáme čísla se stejným základem a exponentem : a3 (a je základ, 3 je exponent)   

str. 129/7,8,9

Násobení výrazů :  3a2. 4a= 12a5

str. 134/1,2,3

Opět bude platit, že vše bude přepsané do školního sešitu, a co zvládnete, bude vypočítané. Stále je to ještě opakování z 8. roč. Pokud nemůžete otevřít pracovní sešity na 2pir, zkontrolujte si dole na stránce , že máte nastavené Nejnovější vydání…………….. (klikněte na slovo „starší vydání……..“)

———————————————————————————————-

14. – 16.10.2020

Opakování – kruh, válec na stránkách www.2pir.eu 8.roč.

Kruh : str. 203/4a)b)            204/8

Válec : str. 212/5              214/11     215/14

Nezapomeňte na stránce s pracovními listy kliknout na nejnovější vydání. Všechny příklady budete mít přepsané do školních sešitů, ty, co zvládnete, to vypočítáte. Po návratu do školy zkontroluju.