30.11. – 4.12.2020

Výuka bude probíhat on-line, informace budou uvedeny na TEAMS.

Probírané učivo

Téma:

  1. DĚLITELNOSTOpakování probraného učiva
  2. ZLOMKY

Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce případně prostřednictvím FORMS


23. – 27.11.2020

Výuka bude probíhat on-line, informace budou uvedeny na TEAMS.

Probírané učivo

Téma: DĚLITELNOST

  1. Znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená, rozklad na součinprocvičování, opakování učiva
  2. Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, největší společný dělitel. Společný násobek, nejmenší společný násobek

Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce případně prostřednictvím FORMS


16. – 20.11.2020

Výuka bude probíhat zpravidla on-line, informace budou uvedeny na TEAMS. V úterý 17.11. je státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii), výuka nebude.

Téma: DĚLITELNOST

  1. Opakování, procvičování – dělitel, násobek, znaky dělitelnosti – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
  2. Nové učivo – znaky dělitelnosti (dělitelnost 6, 100, …), prvočísla a čísla složená

Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce také prostřednictvím FORMS.


9. – 13.11.2020

Výuka bude probíhat zpravidla on-line (dle tech. možností) a nejlépe od 8 hodin. Informace budou na TEAMS.

Téma: Dělitelnost

Učivo:

  1. Opakování – dělitel, násobek
  2. Znaky dělitelnosti

Úkoly k procvičování a opakování budou zadávány průběžně.


2. – 6.11.2020

Výuka bude probíhat on-line, zpravidla dle rozvrhu hodin. Žáci budou pracovat do sešitu (školní, výkladový). V pondělí 2. 11. zkušební spojení – 2. vyučovací hodinu.

Téma: DĚLITELNOST

Učivo: Dělitel

VIDEO zde zde

Učivo: Násobek

VIDEO zde zde


19. – 23.10.2020

Téma: Opakování – Přirozená čísla, desetinná čísla

Přirozená čísla – příklady vypočítejte do školního sešitu 1 2 3 4 5 6

Desetinná čísla1 2 3 4 5


14.10. – 16.10.2020

Zadání úkolů pro domácí přípravu.

Celá čísla – početní operace – opakování.

Zadané příklady vypočítejte do školních sešitů.

1) sčítání a odčítání celých čísel zde

2) násobení a dělení celých čísel zde

3) početní operace s celými čísly zde

Po návratu žáků do školy sešity vyberu a budu hodnotit,