Dobrý den,

zasílám přehled výuky na tento týden pro ty, kteří s námi nejsou nebo nemohou být ve škole.

PRACOVNÍ SEŠIT:

PS 3 str. 6 – 10

Mějte se krásně, buďte zdraví.

Jirků

____________________________________________

3.5. – 7.5. 2021

Dobrý den,

zasílám úkoly na následující týden. Při prezenční výuce jsme nezvládli vše, co jsme si předsevzali, ale týden jsme si báječně užili ve víru Čarodějek.

Připomínám, že dochází ke změně rozvrhu.

PRACOVNÍ SEŠIT:

PS 3 str. 3 – 5

POČETNÍČEK:

str. 30

Mějte se krásně, buďte zdraví.

Jirků

_____________________________________________

26.4. – 30.4. 2021

Dobrý den,

zasílám úkoly na následující týden a to především pro ty, kteří se nemohou zúčastnit výuky ve škole.

Ten, kdo bude doma, si vypracovává úkoly dle zadání, bude pracovat s rodiči samostatně, nebo se může přihlásit do hodiny prostřednictvím Teams jako obvykle a být v interakci se svými spolužáky. Splněné úkoly poté zasílejte opět prostřednictvím Zadání.

PRACOVNÍ SEŠIT:

PS 2 str. 55, 56

PS 3 str. 1 – 3

POČETNÍČEK:

str. 29,30

Mějte se hezky, buďte zdraví.

Jirků

______________________________________________

19.4. – 23.4. 2021

Dobrý den,

zasílám úkoly na následující týden, kdy jsou žáci doma na distanční výuce. Rozvrh hodin zůstává stejný.

Splněné úkoly poté zasílejte opět prostřednictvím Zadání.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 49 – 54

POČETNÍČEK:

Buďte zdraví!

Jirků

________________________________________

12.4. – 16.4. 2021

Dobrý den,

zasílám úkoly na následující týden a to především pro ty, kteří se nemohou zúčastnit výuky ve škole.

Ten, kdo bude doma, si vypracovává úkoly dle zadání, bude pracovat s rodiči samostatně, nebo se může přihlásit do hodiny prostřednictvím Teams jako obvykle a být v interakci se svými spolužáky. Splněné úkoly poté zasílejte opět prostřednictvím Zadání.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 43-48

POČETNÍČEK:

Přeji vám pohodový týden. Buďte zdraví!

Jirků

_______________________________________________

6.4. – 9.4. 2021

Dobrý den,

zasílám vám úkoly na následující týden, který bude díky Velikonočnímu pondělí o chlup kratší.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 41, 42

POČETNÍČEK:

str. –

Přeji pohodový týden, buďte zdraví.

Jirků

____________________________________________________

29.3. – 31.3. 2021

Dobrý den,

následující týden bude díky velikonočním prázdninám zkrácený. Na online výuce se uvidíme jen v pondělí, v úterý a ve středu. Proto i učiva nebude příliš.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 38 – 40

POČETNÍČEK:

str. 28

Pro šikuly:

vypiš chybějící čísla;

orientace na číselné ose;

rozklad čísel na desítky a jednotky.

Obec Vintířov | Velikonoční přání ::

Mějte se krásně, buďte zdraví.

Jirků

_______________________________________________

22.3. – 26.3. 2021

Dobrý den,

následující týden budeme potřebovat rýsovací pomůcky – tzn. pravítko (stačí krátké z penálu, ale bez zubů) a řádně ořezanou tužku nejlépe č. 3.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 34 – 37

POČETNÍČEK:

str. 24, 28

Pro šikuly:

číselná řada 0-20;

porovnávání čísel v oboru 0-20;

sčítání v oboru 0-20.

Mějte se krásně, buďte zdraví.

Jirků

____________________________________________

15.3. – 19.3. 2021

Dobrý den,

následující týden se budeme blíže seznamovat s penězi, budeme odčítat v oboru 0-20.

Zkuste si s dětmi ukázat, jak vypadají mince a bankovky, jaký mezi nimi rozdíl. Dovolte jim, aby si je ohmataly.

Než se pustíte do plnění úkolů v PS, na těchto webových stránkách najdete přehled všech mincí a bankovek, na těchto weobových stránkách můžete rozměňovat a zjišťovat hodnotu jednotlivých mincí, nebo zde můžete nakupovat. Prozkoumejte stránky, hrajte si, nakupujte.

PRACOVNÍ SEŠIT:

str. 31 – 33

POČETNÍČEK:

str. 23, 27

Přeji hezký čas, opatrujte se.

Jirků

_________________________________________________________________________

8. – 12.3. 2021

Dobrý den,

po krátké odmlce, kdy jsme si mohli užívat vzájemného sestkávání ve škole, se vracíme k distanční výuce. Věřím, že se s ní popereme stejně úspěšně jako v předchozích týdnech.

Následující týden se dostaneme do číselného oboru 0-20, přitom ale budeme opakovat a procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0-10.

Rozvrh hodin online výuky najdete na TEAMS v sekci Kalendář. Přihlašujte se do hodiny přes tuto sekci podle své skupiny. Kde není uvedeno číslo skupiny, proběhne výuka se všemi žáky, tj. s celou třídou.

PRACOVNÍ SEŠIT – MATEMATIKA

str. 26 – 30

Společně při online spojení budeme plnit většinu cvičení v matematice, pokud bude zapotřebí, aby si školáci některé doplnili samostatně, bude to v rámci domácího úkolu – tak, jak jsou zvyklí ze školní prezenční výuky.

POČETNÍČEK

str. 24 – 26

Prosím, dávejte školákům každý den několik příkladů na sčítání i odčítání z oboru 0-10 ústně, aby nezapomněli, co se naučili dříve. Pomůže jim to lépe se poprat s početními operacemi v oboru

0-20.

PRO ŠIKULY:

Splněné úkoly, prosím, posílejte ke kontrole každý den prostřednictvím Teams.

Pokud se váš školák z nějakého důvodu nemůže připojit na online výuku, pošlete hotové vypracované zadání, nafocené na dvoustranách, na konci týdne prostřednictvím Teams ke kontrole.

Opatrujte se a buďte zdraví. Jirků

________________________________

09. – 13.11. 2020

Dobrý den, zasílám vám učivo na následující týden. Úkoly z předchozích týdnů najdete také zde, níže.

Pro lepší osvojení početních operací si se školáky často hrajte – dávejte jim ústně příklady na sčítání i odčítání (2+1…), porovnávejte, kdomá víc, vymýšlejte slovní úlohy. Občas trénujte psaní číslic.

 • Školáci si mohou pomáhat na prstech.

Začněte nejdříve v ČJ psaním do PS Psaní číslic.

PRACOVNÍ SEŠIT – MATEMATIKA

Prosím, každý den si vypracujte cca 3 – 4 cvičení.

str. 34 – 37

str. 34

 • cv. 1 – Pozorujte obrázek, mluvte o tom, co je na obrázku nakresleno 6x. Odpovězte na otázky u obrázku
 • cv. 2 – Toto cvičení pište až tehdy, kdy máte za sebou v PS Psaní číslic natrénové psaní velké číslice 6. Nepište celé cvičení najednou jeden den. Vracejte se k němu průběžně na začátku matematiky a vždy si napište cca 4 řádky (4+4 nebo 3+3+2).

str. 35

 • cv. 1 – Pozorujte obrázek, doplňte k obrázkům číslici, kolikrát se obrázek objevuje na str. 34 na úvodním obrázku.
 • cv. 2 – Napište číslici, která patří k počtu puntíků na hrací kostce.
 • cv. 3 – Dokreslete obrázky, připište číslici dokreslených obrázků.
 • cv. 4 – Spočítejte, porovnejte.
 • cv. 5 – Napište pořadové číslo pod dresy (1., 2., 3…..), podle návodu vybarvěte dresy na šňůře. Odpovězte na otázky pod dresy vybarvením puntíku správnou barvou.

str. 36

 • cv. 1 – Tvořte příklady podle obrázků.
 • cv. 2 – Vypočítejte.
 • cv. 3 – Povídejte si o tělocvičně, jak to v ní vypadá, za si školáci pamatují na tu naši školní. Pojmenujte nářadí na obrázku. Napište příklad, který k tomu patří.
 • cv. 4 – Sečtěte dětem nastřílené body. Doma si můžete na papír nakreslit podobný terč, házet na něj gumou z penálu a body poté sečíst.

str. 37

 • cv. 1 – Prohlédněte si pozorně obrázek, přečtěte si zadání. Doplňte písmena – jména dětí do okének.
 • cv. 2 – Příklady na odčítání znázorněte škrtáním obrázků. Vypočtěte.
 • cv. 3 – Vypočtěte.
 • cv. 4 – Podle obrázku vymyslete slovní úlohu, doplňte.

POČETNÍČEK

str. 4

Výuka online:

čtvrtek 12.11. v 9:00h 1.skupina, v 10:00h 2.skupina. Budeme pracovat do PS na str. 37. Prosím, připravte si PS a penál.

Pro šikuly procvičování online:

Vypracované úkoly nafoťte po dvoustranách a pošlete na WA. Děkuji.

Opatrujte se a buďte zdraví. Jirků

______________________________________________________________

02.11. – 06.11. 2020

PRACOVNÍ SEŠIT – MATEMATIKA

Prosím, každý den si vypracujte cca 3 cvičení. Pro lepší osvojení početních operací si se školáky často hrajte – dávejte jim ústně příklady na sčítání i odčítání (2+1…). Mohou si pomáhat na prstech.

str. 30 – 33

str. 30

cv. 1 – dokreslete obrázky a vytvořte příklad;

cv. 2 – uvedené příklady vypočtěte a znázorněte pomocí puntíků;

cv. 3 – vybarvěte dílky v kravatách podle čísel nad nimi, poté čísla porovnejte;

cv. 4 – kolik příkladů musíš dokreslit do 5? Vytvoř příklad.

str. 31

cv. 1 – vymýšlejte slovní úlohy podle obrázků, poté znázorněte, napište příklad, který k tomu patří a ústně na vytvořeou otázku v úloze odpovězte;

cv. 2 – maminka uklízí ve skříni – vymýšlejte slovní úlohy, sestvate příklad a zapište jej. Nazávěr řekněte odpověď.

cv. 3 – na šňůře visí prádlo. Čísla se z něj rozutekla. Vepište na ručníky čísla 0-5 od nejmensího k největšímu.

cv. 4 – zařazujeme ponětí o číselné ose. Ukažte školákům pravítko, mluvte o tom, jaká na něm vidí čísla. Kde je nejmenší, kde se na pravítku nachází největší. Mluvte o tom, jaké číslo je hned před 2, hned za 4, apod. Podobně pravítko si školáci vytvoří ve cv. 4 – zapište čísla do prázdných okének.

cv. 5 – na modrou linku zapište, kolik dílků na číselné ose musí vrabec překočit, aby se dostal pod čepici.

str. 32

cv. 1 – podle škrtnutých obrázků znázorňujte pomocí puntíků, uveďte příklady, které k tomu patří.

cv. 2 – a) podle ukazatelů na šipkách vybarvujte zeleou barvou vždy správný počet políček tak, aby postupně vytvořily cestu do obchodu.

b) vypočtěte příklady vpravo, výsledky zapište do modrých kruhů. Tato čísla vytvořila legendu pro vybarvování cesty modrou barvou podle šipek.

c) učerveného puntíku porovnejte cesty – která je kratší? Do oválu nakreslete barevný puntík podle toho, která cesta je kratší.

cv. 3 – přečtěte školákům slovní úlohu, nejlépe 2x. Je dobré, aby vám školáci zopakovali, co slyšeli. Zda úlohu pochopili. Škrtněte na obrázku správný počet triček, názorněte, zapište příklad, který k tomu patří. Přčtěte školákům znovu otázku, podle které pak školáci řeknou odpověď.

str. 33

cv. 1 – odpovězte naotázky a do prázdných okének zapište správné číslo. Podle barvy okénka toto číslo vyznačte na číselné ose stejnou barvou.

cv. 2 – ve žlutých oválech jsou vždy 3 čísla. Nakombinujte tato tři čísla tak, ab vždy vytvořily správný příklad. Př. (2, 3, 5): 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3.

cv. 3 – zopakujte si dny v týdnu. Řekněte, jak jdou dny v týdnu za sebou. Který den je dnes? Který den byl včera? Jaký den bude zítra? Přečtěte školákům názvy dnů v kloboucích. Který den v týdnu chybí? Školáci chybějící klobouky dokreslí. Červveně zakroužkujte den, který je dnes.

cv. 4 – k číslu v horním řádku přičtěte číslo na straně (+1) a zapište jej do dolního řádku. Od čísla v dolním řádku odečtěte číslo (-1) a zapište jej do okénka v horním řádku.

cv. 5 – na druhou rukavici v páru doplňte číslo o 1 menší.

POČETNÍČEK

str. 1 – doplňte ve 3 sloupcích chybějící čísla.

str. 2 – poslední sloupec – doplňte čísla tak, aby porovnání bylo pravdivé.

_____________________________________________________________________________

Učivo 19.10. – 23.10. 2020

PRACOVNÍ SEŠIT – MATEMATIKA

Prosím, každý den si vypracujte cca 3 cvičení. Často si se školáky hrajte – dávejte jim ústně příklady na sčítání i odčítání (2+1…). Mohou si pomáhat na prstech.

str. 26

 • cv. 4 – podle obrázků tvořte příklady, můžete je doprovázet i slovní úlohou (př. po obloze pluly 4 mraky a za chvíli se 3 rozplynuly);
 • cv. 5 – počítejte příklady, smetáčky se stejným výsledkem vybarvěte;

str. 27

 • cv. 1 – podle obrázků tvořte příklady, vymyslete k příkladům slovní úlohu (př. Matěj měl 4 rukavice a všechny poztrácel);
 • cv. 2 – zajíc skáče od největšího čísla po nejmenší. Kolikrát musí skočit?
 • cv. 3 – na každém řádku je určitý počet rukavic – doplňte o znázornění pomocí puntíků a vymyslete k tomuto řádku příklad, který k tomu patří;
 • cv. 4 – přečtěte školákům nahlas slovní úlohu. Vedle obrázku znázorněte pomocí puntíků (1 bude škrtnutý – jako u klíčů). Poté zapište příklad, který k tomu patří.
 • cv. 5 – doplňte chybějící čísla v řadě od 0 do 4;

str. 28

 • cv. 1 – prohlédněte si pozorně obrázek; doplňte číslicí, kolik čeho na obrázku vidíte;
 • psaní čísla 5 – !!!!!!!!!!!!!! číslici 5 na této straně matematiky pište až poté, co natrénujete psaní číslice v pracovním sešitě na uvolňovací cviky (fialový) a to na str. 5. V matematice pak procvičujte postupně, nepište celé cvičení najednou v jeden den.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Co všechno vidíte na obrázku pětkrát? Máte něco doma pětkrát?

str. 29

 • cv. 1 – podle obrázku dokresli správný počet puntíků a připiš číslici, která k tomu patří;
 • cv. 2 – doplňte do šály čísla tak, aby doplnila číselnou řadu 1-5 nebo 5-1; můžete trénovat i zábavně online (viz odkaz níže).
 • cv. 3 – na kalhotách musí být dohromady 5 puntíků, na jedné nohavici se určitý počet, doplň do druhé nohavice tolik puntíku, aby byl součet 5. Napiš příklad, který k tomu patří.
 • cv. 4 – vybarvujte korálky – první korálek bude oranžový a jen 1, protože podle legendy má č.1, poté červenou pastelkou vybarvěte 5 korálků, následují 3 zelené, 4 modré a dva žluté – nyní jsou barevné celé korále;
 • cv. 5 – vybarvěte potisk na triku podle instrukcí.

Zábavně na internetu (dobrovolné):

doplňování čísel do číselné řady

sčítání v oboru 0-5

odčítání v oboru 0-5

sčítání a odčítání v oboru 0-5

______________________________________________________________________________

14.10. – 16.10.2020

PRACOVNÍ SEŠIT – MATEMATIKA

str. 24

 • cv. 0 – procvičujte psaní číslice 0 – každý den jeden řádek.
 • cv. 4 – tvořte příklady. Podobné můžete tvořit ústně při večeři.

str. 25

 • cv. 1 – očíslujte kostky, na které skočí zajíček, začínejte od 0.