Pracovní sešit

str. 3

 • sčítání do 20 s přechodem přes deset

str. 4

cv. 1, 2, 4

 • slovní úloha, znázornění sčítání, porovnávání čísel

Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021

Pracovní sešit

str. 47

 • cv. 2, 3 – slovní úlohy

str. 48 – 49

 • slovní úlohy, vztah o několik méně
 • porovnávání čísel, znaky větší, menší, rovná se

On-line cvičení


Učivo 12. 4. – 16. 4. 2021

Pracovní sešit

str. 43, str. 45

 • Geometrie – tělesa, seznámení s tvarem, slovní úlohy

On-line cvičení

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 20 bez přechodu desítky

Učivo 6. 4. – 9. 4. 2021

Pracovní sešit

str. 42 – 43

 • slovní úlohy, doplňování menšenců, menšitelů a sčítanců
 • Geometrie – tělesa

On-line cvičení


Učivo 29. 3. – 31. 3. 2021

Pracovní sešit

str. 40 – 41

 • písemné sčítání v oboru čísel 0 – 20, slovní úlohy na sčítání a odčítání, číselná osa – zápis (pojmy před, za)

Početníček

str. 28

On-line cvičení


Učivo 22. 3. – 26. 3. 2021

Pracovní sešit

str. 37 – 39

 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 20 bez přechodu desítky, rozklad čísla na desítky a jednotky, slovní úlohy

Početníček

str. 27

sčítání do 20 bez přechodu desítky, sčítání se třemi sčítanci

On-line cvičení


Učivo 15. 3. – 19. 3. 2021

Pracovní sešit

str. 31 – 33

 • finanční gramotnost, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, doplňování sčítanců, slovní úlohy

Početníček

str. 25– 26

 • sčítání a odčítání do 20, rozklad čísel na desítky a jednotky

On-line cvičení


Učivo 8.3. – 12.3.2021

Pracovní sešit

str. 29 – 31

 • numerace 0 – 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, finanční gramotnost, rozklad čísel, znaky rovnosti a nerovnosti

Vše bude vysvětleno při on-line výuce


Pracovní sešit

str. 33

Cvičení 1

 • vyplnit tabulku
 • ukazuj si na číselné ose

Cvičení 2

 • vytvoř příklady
 • ve čtvrtek zkontrolujeme společně

Cvičení 3

 • dokresli klobouky
 • Které dny chybí? Do klobouků dopiš počáteční písmena.

Cvičení 4

 • doplň číslice, pracuj ve sloupcích
 • vlevo je šipka na sčítání
 • vpravo je šipka na odčítání

Cvičení 5

 • najdi druhou rukavici a napiš vždy číslo, které je o 1 menší než na první rukavici

Početník

str. 4 – vypracuj druhý sloupec

str. 5 – vypracuj druhý sloupec


Učivo 2. 11. – 6. 11

Pracovní sešit

str. 31

Cvičení 1

 • ZNÁZORNI: pomocí červených a modrých puntíků, NAPIŠ PŘÍKLAD: 2 + 3 = 5, ŘEKNI ODPOVĚĎ: Na polici leželo 5 čepic.

Cvičení 2

 • ZAPIŠ PŘÍKLADY: 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5 ……

Cvičení 3, 4

 • doplnit číslice

Cvičení 5

 • znázornit příkladem 0 + 4 = 4, 0 + 3 = 3

str. 32

Cvičení 1

 • zapiš příklady na odčítání – ZNÁZORNI: pomocí puntíků a škrtni, PŘÍKLAD: 5 – 2 = 3

Cvičení 2

 • ve čtvercové síti je naznačen začátek, pomocí šipek děti tvoří cestu do obchodu – 2 šipky nahoru, 3 šipky doprava, 1 šipka nahoru … (zelenou pastelkou)
 • v druhém sloupci vypočítat příklady, zde vyjde druhá cesta do obchodu, zaznamenat do čtvercové sítě (modrou pastelkou)
 • vyznačit do odpovědi, která cesta je kratší, například vlnovkou, čárou, puntíkem (modrou pastelkou)

Cvičení 3

 • slovní úloha, znázornit pomocí puntíků, vypočítat příklad, říct odpověď

Početník

str. 4

 • 1. sloupec

str. 5

 • 1. sloupec

Učivo 19. 10. – 23. 10.

Pracovní sešit

str. 29, 30

 • vypracovat obě strany

Početník

str. 1

Řada čísel

 • vypracovat dva sloupce

Procvičovat sčítání a odčítání 0 – 5, dávat dětem ústně příklady


Učivo 14. 10. – 16. 10.

Pracovní sešit

str. 26

 • cvičení 5

str. 27

 • cvičení 1, 2
 • cvičení 3 – jak postupovat zadáno v písemné podobě, kterou děti dostaly v úterý
 • cvičení 4, 5

Procvičovat sčítání a odčítání 0 – 5