Pracovní sešit

str. 33

Cvičení 1

 • vyplnit tabulku
 • ukazuj si na číselné ose

Cvičení 2

 • vytvoř příklady
 • ve čtvrtek zkontrolujeme společně

Cvičení 3

 • dokresli klobouky
 • Které dny chybí? Do klobouků dopiš počáteční písmena.

Cvičení 4

 • doplň číslice, pracuj ve sloupcích
 • vlevo je šipka na sčítání
 • vpravo je šipka na odčítání

Cvičení 5

 • najdi druhou rukavici a napiš vždy číslo, které je o 1 menší než na první rukavici

Početník

str. 4 – vypracuj druhý sloupec

str. 5 – vypracuj druhý sloupec


Učivo 2. 11. – 6. 11

Pracovní sešit

str. 31

Cvičení 1

 • ZNÁZORNI: pomocí červených a modrých puntíků, NAPIŠ PŘÍKLAD: 2 + 3 = 5, ŘEKNI ODPOVĚĎ: Na polici leželo 5 čepic.

Cvičení 2

 • ZAPIŠ PŘÍKLADY: 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5 ……

Cvičení 3, 4

 • doplnit číslice

Cvičení 5

 • znázornit příkladem 0 + 4 = 4, 0 + 3 = 3

str. 32

Cvičení 1

 • zapiš příklady na odčítání – ZNÁZORNI: pomocí puntíků a škrtni, PŘÍKLAD: 5 – 2 = 3

Cvičení 2

 • ve čtvercové síti je naznačen začátek, pomocí šipek děti tvoří cestu do obchodu – 2 šipky nahoru, 3 šipky doprava, 1 šipka nahoru … (zelenou pastelkou)
 • v druhém sloupci vypočítat příklady, zde vyjde druhá cesta do obchodu, zaznamenat do čtvercové sítě (modrou pastelkou)
 • vyznačit do odpovědi, která cesta je kratší, například vlnovkou, čárou, puntíkem (modrou pastelkou)

Cvičení 3

 • slovní úloha, znázornit pomocí puntíků, vypočítat příklad, říct odpověď

Početník

str. 4

 • 1. sloupec

str. 5

 • 1. sloupec

Učivo 19. 10. – 23. 10.

Pracovní sešit

str. 29, 30

 • vypracovat obě strany

Početník

str. 1

Řada čísel

 • vypracovat dva sloupce

Procvičovat sčítání a odčítání 0 – 5, dávat dětem ústně příklady


Učivo 14. 10. – 16. 10.

Pracovní sešit

str. 26

 • cvičení 5

str. 27

 • cvičení 1, 2
 • cvičení 3 – jak postupovat zadáno v písemné podobě, kterou děti dostaly v úterý
 • cvičení 4, 5

Procvičovat sčítání a odčítání 0 – 5