10. – 14.5.2021

Distanční výuka :

Po – Sčítání a odčítání mnohočlenů : uč. 2.díl str. 25/3,6 26/9

Út – online hodina : 9.15 h – pedagogická intervence

10.00 h – celá třída

St – ověřování výsledků : sb. str.49/4 d,e,f 49/5a,b,c

násobení jednočlenů : uč. 2. díl str.29/1

Čt – násobení jednočlenů : sb. str.50/1,2

násobení mnohočlenů : uč. str.30/2

Pá – násobení mnohočlenů : sb. str.51/3,4,5

——————————————————————————————————–

3. – 7.5.2021

V tomto týdnu probíhá výuka prezenčně.

———————————————————————————————————-

26.4. – 30.4.2021

Tento týden se naučíme počítat s mnohočleny – sčítání, odčítání a násobení.

——————————————————————————————————-

19. – 23.4.2021

V tomto týdnu se zaměříme na výrazy s proměnnou (algebraické výrazy), jejich hodnotu a řešení slovních úloh s použitím proměnných.

———————————————————————————————————–

12. – 16.4.2021

Tento týden si dokončíme všechny početní výkony s mocninami – mocninu zlomku, součinu a mocninu mocniny. Zopakujeme si číselné výrazy a jejich hodnoty. Nově si zavedeme výrazy s proměnnou a jejich hodnoty.

————————————————————————————————————

6. – 9.4.2021

V tomto týdnu máme pouze 3 hodiny, a tak si přibereme pouze jeden početní výkon s mocninami a to dělení mocnin.

————————————————————————————————————–

29. – 31.3.2021

Tento týden se naučíte násobení mocnin. Máme pouze 2 hodiny. Další početní výkony probereme po Velikonocích.

——————————————————————————————————————-

22. – 26.3.2021

V tomto týdnu si dokončíme procenta a napíšete si na všechny výpočty kontrolní práci. Začneme nové téma „Mocniny“. To už bude opravdu algebra.

——————————————————————————————————————–

15. – 19.3.2021

Naučíte se počítat zpaměti počet procent a základ. Dále pak tyto údaje počítat přes 1% a přidáme k tomu nějakou slovní úlohu. Konkrétní úkoly budu zadávat na konci každé hodiny.

——————————————————————————————————————-

8. – 12.3.2021

Tento týden budeme počítat procenta zpaměti – procentovou část, základ i počet procent. Na konci týdne zkusíme výpočty přes 1%. Mějte vždy připravené Počtářské chvilky i školní sešit.

Organizace bude stejná jako před jarními prázdninami. Konkrétní úkoly zadám vždy na konci online hodiny.

——————————————————————————————————————-

22. – 26.2.2021

Tento týden si zopakujeme trojčlenku a začneme nové téma – procenta. Online výuka bude ve stejnou dobu jako minulý týden. Úkoly budou zadávány průběžně v každé hodině.

——————————————————————————————————————-

15. – 19.2.2021

Tento týden a další budeme mít 4 hodiny online výuky. Budeme probírat přímou a nepřímou úměrnost a trojčlenku. Konkrétní úlohy na procvičení budu zadávat na online hodinách.

Přehled začátků hodin:

Pondělí – 10.55 h

Úterý – 10.00 h

Čtvrtek – 8.55 h

Pátek – 10.55 h

Trojčlenka – příklady na procvičení:

—————————————————————————————————

8. – 12.2.2021

Na pondělí zadávám příklady na procvičení :

sb. str.20/1,4,7 str.21/9,10

Úterý 9.2. v 10 h bude online hodina, kde si ukážeme další využití Pythagorovy věty např. v hranolech – zopakujte si vzorečky

Příklady na procvičení : www.2pir.eu 8.r. str.106/14,15,16

str.107/17 str.109/23

Čtvrtek 11.2. v 8.55 h bude na online hodině začínat novou látku a to trojčlenku (tuto hodinu jen rozlišení přímé a nepřímé úměrnosti)

Příklady na procvičení :

————————————————————————————————————-

1. – 5.2.2021

V pondělí si dopočítejte příklady, které jste ještě nestihli a dejte si do pořádku sešity, vše bude označeno správným datumem.

Úterý 2.2. v 10.00 h bude online hodina. Budeme počítat tělesové úhlopříčky.

Příklady na procvičení : uč. str.44/1,3

sb. str.21/9,10

Čtvrtek 4.2. v 8.55 h bude online hodina. Budeme počítat slovní úlohy na Pythagorovu větu.

Příklady na procvičení : uč. str. 46/1 47/3,5,6,7,11

—————————————————————————————————-

25. – 28.1.2021

Od tohoto týdne budeme mít 2 online hodiny týdně.

Pondělí 25.1. v 10.55 bude online hodina. Budeme počítat základnu rovnoramenného trojúhelníka, obvod a obsah tohoto trojúhelníka a obvod a obsah obdélníka – zopakujte si příslušné vzorce.

Příklady na procvičení: uč. str.41/13,14 www.2pir.eu 8.roč. str.105/11

Středa 25.1. v 10.55 h bude online hodina, kde si ukážeme využití Pythagorovy věty v lichoběžníku a kosočtverci.

Příklady na procvičení: uč. str.42/18,20

V pátek máte pololetní prázdniny, takže dávám úkolů méně.

————————————————————————————————————-

18. – 22.1.2021

Zadání na pondělí a úterý

Povinný domácí úkol, který splníte do úterý 18.00 h – všechny informace máte na pracovním listě

Příklady na procvičení Pythagorovy věty:

uč. str.40/5,6,7 + pracovní list

Ve středu 20.1. bude online hodina, kde si ukážeme využití Pyth. věty v rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku

Úkoly na čtvrtek a pátek :

  • www.2pir.eu 8.roč. str.107/18 – nápověda: zadané úsečky jsou přeponou pravoúhlého trojúhelníka
  • uč. str.41/9,10,11 – výpočty v rovnostranném a rovnoramenném trojúhelníku

—————————————————————————————————————–

11. – 15.1.2021

Zadání na pondělí a úterý:

Odmocniny – uč. 28/4

Ověřování pravoúhlých trojúhelníků – uč. 40/1

Výpočet přepony – uč. 36/6

Ve středu 13.1. bude online hodina v 10.55 h, budeme počítat úhlopříčky čtverce a obdélníka a naučíte se počítat odvěsny.

Úkoly na čtvrtek a pátek:

uč. 40/2,3,4 37/10,11

—————————————————————————————————————–

4. – 8.1.2021

Druhá mocnina

Zopakujte si druhou mocninu desetinných čísel do školních sešitů

z tohoto pracovního listu (nemusíte př.5)

Druhá odmocnina

Zopakujte si výklad v učebnici na str.18 a kdo ještě nemá v sešitě tabulku 2, tak si jí udělá do sešitu, doplní a naučí se zpaměti.

Na str. 19 si přepíšete zeleně označené výpočty, prostudujete př.4 a přepíšete do šk. sešitu př. 5 a jeho řešení na str.20

Procvičení : str.21/1

Stále platí, že opsáno budete mít všechno a spočítané to, co umíte.

Pythagorova věta

Do geometrického sešitu si pod nadpis narýsujete pravoúhlý trojúhelník se stranami 3 cm, 4 cm a 5 cm tak, jak je to v této malé prezentaci včetně čtverců sestrojených nad stranami.

Ve středu 6.1. v 10.55 h ( podle zvonění ve škole) budeme mít online hodinu s celou třídou. Zopakujeme si 2.odmocninu a ukážeme si, jak pracovat se vzorcem Pythagorovy věty.

Úkoly na čtvrtek a pátek:

Ověřování stran pravoúhlého trojúhelníka – uč. str. 35/2 sb. str.16/1

Výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníka – uč. str. 36/4

————————————————————————————————————-

7. – 11.12.2020

Hranoly – slovní úlohy

Vypočítáte příklady z pracovního listu

Další 2 příklady na www.2pir.eu 7.roč. str. 221/8,9

Mocniny

2.mocnina

Do sešitu algebry si opište úvod, který jsme si udělali ve škole do geometrických sešitů a porovnejte s výkladem v učebnici 8. roč. na str.6.

Dále uč. str.7 opsat tabulku 5, doplnit a naučit se zpaměti.

Procvičení : uč. str. 10/2

Do školního sešitu opsat str. 7,8 př.7 , prostudovat př.8 – závěr : Přidáváme dvojnásobný počet nul nebo oddělujeme dvojnásobný počet desetinných míst.

Procvičení : uč. 10/3,4,5

2.mocnina v tabulkách

Prostudovat uč. str.11/1 dole a porovnat s vlastními matematickými tabulkami str. 6 – 22

Procvičení : str. 15/1 – př. d)e) nejdříve vhodně zaokrouhlete

2.odmocnina

Přepište do školního sešitu výklad na straně 18 + tabulka 2 doplnit a naučit se zpaměti

Procvičení : sb.8.roč. 12/5 a)b)c)

————————————————————————————————————

23. – 27.11.2020

  1. Zopakujte si převádění jednotek objemu: www.2pir.eu 8.r. str. 24/1 – povinně do školních sešitů
  2. Zopakujte si vzorečky na povrch a objem krychle a kvádru (najdete je v tabulkách nebo ve starších sešitech) a vypočítejte do školních sešitů tyto příklady : (ty, které neumíte, budete mít v sešitě alespoň zápis ze zadání)

25.11. se opět sejdeme na online hodině stejně jako minulý týden a budeme probírat povrch a objem hranolů. Podívejte se na tuto prezentaci :

Ve čtvrtek a v pátek si spočítáte do šk. sešitů tyto příklady:

——————————————————————————————————————–

16. – 20.11.2020

Všichni jste si procvičili obvod a obsah trojúhelníků podle zadání v poznámkách z hodiny na středeční výuce. Dnes vám zadám příklady na procvičení obvodu a obsahu lichoběžníků.

Obvod a obsah lichoběžníků :

www.2pir.eu 7.roč. str. 215/12

www.2pir.eu 7.roč. str. 216/5 – vypočítejte jen obsah lichoběžníka

U obrazců ve čtvercové síti vypočítejte jen obsah:

Ve tředu 18.11. se opět sejdeme na online hodině ve změněném pořadí, to znamená :

10.00 skupina AJ2 (p.uč. Vachrlon)

11.00 skupina AJ1 (p.uč.Merunková)

Budeme dělat slovní úlohy na obvod a obsah obrazců.

Úlohy na procvičení :

—————————————————————————————————————–

9. – 13.11.2020

Opakování – kosočtverec a kosodélník

Ve středu se opět sejdeme na online výuce tak, jako 4.11. a vysvětlíme si obvod a obsah lichoběžníků. Pak si vyzkoušíte tyto příklady:

Lichoběžník

www.2pir.eu 7.roč. str. 215/12

www.2pir.eu 7.roč. str. 216/5 – vypočítejte jen obsah lichoběžníka

——————————————————————————————————-

2. – 6.11.2020

Výpočet měřítka mapy

Vzdálenost dvou míst je ve skutečnosti 40 km. Na mapě je tato vzdálenost znázorněna úsečkou dlouhou 5 cm. V jakém měřítku je mapa?

zápis :

v skutečnosti …………………………………………40 km = 4 000 000 cm

na mapě …………………………………………………5 cm

měřítko …………………………..5 : 4 000 000 / :5

(vzdálenost na mapě : vzdálenost ve skutečnosti ve stejných jednotkách)

1 : 80 000

Měřítko mapy je 1 : 80 000.

Příklady : www.2pir.eu 7.roč. : str. 199/11,12 199/15,16

www.2pir.eu 8.roč. : str. 41/10,11,12 – všechny 3 typy výpočtu s měřítkem mapy

ČTYŘÚHELNÍKY

Zopakujte si vlastnosti čtverce a obdélníka, zapište si do geometrického sešitu vzorce pro obvod a obsah (máte staré sešity nebo tabulky).

Příklady : Pracovní listy

Ve středu 4.11. se sejdeme při online vyučování na Microsoft Teams a vysvětlíme si obvod a obsah kosodélníka a kosočtverce :

v 10.00 hod skupina Aj 1 (p.uč.Merunková)

v 11.00 hod. skupina AJ 2 (p.uč.Vachrlon)

————————————————————————————————–

19. – 23.10.2020

Opakování poměru a měřítko mapy na www.2pir.eu 8.roč.

1. úprava poměru str.39/1a) – j)

    rozdělit v poměru str.40/4,5,6

2. měřítko mapy str.41/10

    NOVĚ VÝPOČET VZDÁLENOSTI NA MAPĚ

vzorový příklad :

Vzdálenost 2 míst je ve skutečnosti 20 km. Kolik centimetrů měří tato vzdálenost na mapě s měřítkem 1 : 400 000 ?

zápis :

měřítko…………………1 : 400 000

ve skutečnosti ………20 km = 2 000 000cm

na mapě ………………2 000 000 : 400 000=/: 100 000

                                                  20 : 4 = 5cm

Vzdálenost dvou míst na mapě je 5 cm.

(vzdálenost ve skutečnosti převedeme na centimetry, které pak dělíme měřítkem – tolikrát se vzdálenost zmenší)

příklady : www.2pir.eu 7.roč. str. 198/6       201/20 (stačí jen vypočítat)

Opět bude vše přepsané ve školním sešitě a vypočítané to, co zvládnete

——————————————————————————————————————

12. – 16.10.2020

Opakování poměru a měřítka mapy na www.2pir.eu 7.roč.

  1.  Poměr 

   – úprava poměru :  str. 178/7c)d),       179/11 a)b)c)d)     179/10

   – slovní úlohy : str.180/15,16,18,19

      2.  Měřítko mapy

          str. 198/4,5       str.200/13

Veškeré zadání budete mít přepsané do školních sešitů, co umíte vypočítáte. Příští týden vyberu a zkontroluju.