23. – 27.11.2020

  1. Zopakujte si převádění jednotek objemu: www.2pir.eu 8.r. str. 24/1 – povinně do školních sešitů
  2. Zopakujte si vzorečky na povrch a objem krychle a kvádru (najdete je v tabulkách nebo ve starších sešitech) a vypočítejte do školních sešitů tyto příklady : (ty, které neumíte, budete mít v sešitě alespoň zápis ze zadání)

25.11. se opět sejdeme na online hodině stejně jako minulý týden a budeme probírat povrch a objem hranolů. Podívejte se na tuto prezentaci :

Ve čtvrtek a v pátek si spočítáte do šk. sešitů tyto příklady:

——————————————————————————————————————–

16. – 20.11.2020

Všichni jste si procvičili obvod a obsah trojúhelníků podle zadání v poznámkách z hodiny na středeční výuce. Dnes vám zadám příklady na procvičení obvodu a obsahu lichoběžníků.

Obvod a obsah lichoběžníků :

www.2pir.eu 7.roč. str. 215/12

www.2pir.eu 7.roč. str. 216/5 – vypočítejte jen obsah lichoběžníka

U obrazců ve čtvercové síti vypočítejte jen obsah:

Ve tředu 18.11. se opět sejdeme na online hodině ve změněném pořadí, to znamená :

10.00 skupina AJ2 (p.uč. Vachrlon)

11.00 skupina AJ1 (p.uč.Merunková)

Budeme dělat slovní úlohy na obvod a obsah obrazců.

Úlohy na procvičení :

—————————————————————————————————————–

9. – 13.11.2020

Opakování – kosočtverec a kosodélník

Ve středu se opět sejdeme na online výuce tak, jako 4.11. a vysvětlíme si obvod a obsah lichoběžníků. Pak si vyzkoušíte tyto příklady:

Lichoběžník

www.2pir.eu 7.roč. str. 215/12

www.2pir.eu 7.roč. str. 216/5 – vypočítejte jen obsah lichoběžníka

——————————————————————————————————-

2. – 6.11.2020

Výpočet měřítka mapy

Vzdálenost dvou míst je ve skutečnosti 40 km. Na mapě je tato vzdálenost znázorněna úsečkou dlouhou 5 cm. V jakém měřítku je mapa?

zápis :

v skutečnosti …………………………………………40 km = 4 000 000 cm

na mapě …………………………………………………5 cm

měřítko …………………………..5 : 4 000 000 / :5

(vzdálenost na mapě : vzdálenost ve skutečnosti ve stejných jednotkách)

1 : 80 000

Měřítko mapy je 1 : 80 000.

Příklady : www.2pir.eu 7.roč. : str. 199/11,12 199/15,16

www.2pir.eu 8.roč. : str. 41/10,11,12 – všechny 3 typy výpočtu s měřítkem mapy

ČTYŘÚHELNÍKY

Zopakujte si vlastnosti čtverce a obdélníka, zapište si do geometrického sešitu vzorce pro obvod a obsah (máte staré sešity nebo tabulky).

Příklady : Pracovní listy

Ve středu 4.11. se sejdeme při online vyučování na Microsoft Teams a vysvětlíme si obvod a obsah kosodélníka a kosočtverce :

v 10.00 hod skupina Aj 1 (p.uč.Merunková)

v 11.00 hod. skupina AJ 2 (p.uč.Vachrlon)

————————————————————————————————–

19. – 23.10.2020

Opakování poměru a měřítko mapy na www.2pir.eu 8.roč.

1. úprava poměru str.39/1a) – j)

    rozdělit v poměru str.40/4,5,6

2. měřítko mapy str.41/10

    NOVĚ VÝPOČET VZDÁLENOSTI NA MAPĚ

vzorový příklad :

Vzdálenost 2 míst je ve skutečnosti 20 km. Kolik centimetrů měří tato vzdálenost na mapě s měřítkem 1 : 400 000 ?

zápis :

měřítko…………………1 : 400 000

ve skutečnosti ………20 km = 2 000 000cm

na mapě ………………2 000 000 : 400 000=/: 100 000

                                                  20 : 4 = 5cm

Vzdálenost dvou míst na mapě je 5 cm.

(vzdálenost ve skutečnosti převedeme na centimetry, které pak dělíme měřítkem – tolikrát se vzdálenost zmenší)

příklady : www.2pir.eu 7.roč. str. 198/6       201/20 (stačí jen vypočítat)

Opět bude vše přepsané ve školním sešitě a vypočítané to, co zvládnete

——————————————————————————————————————

12. – 16.10.2020

Opakování poměru a měřítka mapy na www.2pir.eu 7.roč.

  1.  Poměr 

   – úprava poměru :  str. 178/7c)d),       179/11 a)b)c)d)     179/10

   – slovní úlohy : str.180/15,16,18,19

      2.  Měřítko mapy

          str. 198/4,5       str.200/13

Veškeré zadání budete mít přepsané do školních sešitů, co umíte vypočítáte. Příští týden vyberu a zkontroluju.