23. – 27.11.2020

Výuka bude probíhat on-line, informace budou na TEAMS.

Probírané učivo

  1. Řešení lineárních rovnic bez zlomku a se zlomkem – procvičování
  2. Slovní úlohy řešené rovnicí

Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce také prostřednictvím FORMS.


16. – 20.11.2020

Výuka bude probíhat zpravidla on-line, informace budou opět uvedeny na TEAMS. V úterý 17. listopadu je státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii), výuka nebude.

Probírané učivo

  1. Úpravy mnohočlenů – opakování (početní operace, algebraické vzorce)
  2. Řešení lineárních rovnic se zlomkem

Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce případně prostřednictvím FORMS.


9. – 13.11.2020

Výuka bude probíhat zpravidla on-line (dle tech. možností) nejlépe od 9 hodin, informace budou na TEAMS.

Probírané učivo:

  1. Opakování – mnohočleny (úprava pomocí algebraických vzorců, rozklad)
  2. Řešení rovnic, lineární rovnice

Úkoly k procvičování a opakování budou zadávány průběžně.


2. – 6.11.2020

Výuka bude probíhat on-line zpravidla dle rozvrhu hodin. (Viz. Teams)

Téma: 1) Rozklad výrazu na součin (vytýkání, pomocí algebraického vzorce)

VIDEO – Rozklad výrazu na součin – vytýkáním zde

VIDEO – Algebraické vzorce – opakování zde

VIDEO – Rozklad výrazu na součin pomocí vzorců zde

2) Rovnost, rovnice


19. – 23.10.2020

VIDEO: ZDE

Téma: Druhá mocnina dvojčlenu

  1. Prohlédni si pozorně video zde

2) Zapiš si odvození vzorců do „výkladového“ sešitu.

3) Příklady k procvičení zde. Počítej do „školního“ sešitu.

4) Pro studenty – příprava na přijímací zkoušky zde.

Vypočítejte příklady: 1, 2, 3, 4 – 4.1, 7, 8, 12, 14, 15.

Připravte si dotazy k příkladům, které jste počítali minulý týden.


12. – 16.10.2020

  1. Pro studenty – příprava na přijímací zkoušky
  • vypočítáte příklady: 1, 2, 3, 4 – 4.2, 7, 8, 12, 13, 16
  • zadání zde

2. Pro všechny žáky – procvičování početních operací s mnohočleny

3. Prohlédněte si video a zapište do sešitů – druhá mocnina dvojčlenu