Matematika 10. 5. – 14. 5. 2021

Trojúhelník

 • Trojúhelník: kružnice opsaná (Dělali jsme společně ve škole)
 • Trojúhelník: vepsaná (V pátek jsme si řekli a zapsali, jak se konstruuje. Podívejte se i do učebnice a zkuste si podle výkladu v ní udělat do sešitu. Přidám vám i video
 • Trojúhelník: trojúhelníková nerovnost (Přečtěte v učebnici. Je to jednoduché – ale také společně rychle probereme)
 • Případné další materiály najdete v Teamsech – Procvičování z minulého týdne

Matematika 26. 4. – 30. 4. 2021

Trojúhelník

 • Stále budeme psát kontrolní práce na téma: operace s celými čísly
 • Trojúhelník: výška trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, těžiště
 • Trojúhelník: trojúhelníková nerovnost
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech

Matematika 19. 4. – 23. 4. 2021

Trojúhelník

 • Stále budeme psát kontrolní práce na téma: operace s celými čísly
 • Trojúhelník; výška trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, těžiště; střední příčky trojúhelníku
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech
 • Ve čtvrtek 22. 4. 2021 se mimořádně nebude konat OnLine setkání

Matematika 12. 4. – 16. 4. 2021

Trojúhelník

 • Stále budeme opakovat operace s celými čísly
 • Trojúhelník; Vlastnosti, vnitřní a vnější úhly, výška trojúhelníku
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech
 • Pozor: V úterý 13. 4. 2021 mimořádně nebude probíhat výuka OnLine

Matematika 6. 4. – 9. 4. 2021

Trojúhelník

 • Opakování matematických operací s celými čísly
 • Začínáme novou látku – rýsování (od středy 7.4.2021); Dejte si do pořádku rýsovací pomůcky!
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 29. 3. – 31. 3. 2021

Celá čísla

 • Opakování sčítání a odčítání celých čísel
 • Opakování násobení a dělení celých čísel
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 22. 3. – 26. 3. 2021

Celá čísla

 • Opakování sčítání a odčítání celých čísel
 • Násobení celých čísel
 • Dělení celých čísel
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 15. 3. – 19. 3. 2021

Celá čísla

 • Opakování sčítání celých čísel (ne jen se stejnými znaménky)
 • Odčítání celých čísel
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 8. 3. – 12. 3. 2021

Celá čísla

 • Opakování sčítání celých čísel
 • Odčítání celých čísel (nezvládli jsme)
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 22. 2. – 26. 2. 2021

Celá čísla

 • Uspořádání celých čísel
 • Sčítání celých čísel
 • Odčítání celých čísel
 • Veškeré materiály najdete postupně v souborech v Teamsech.

Matematika 15. 2. – 19. 2. 2021

Celá čísla

 • Kladná čísla, záporná čísla, uspořádání celých čísel
 • Absolutní hodnota
 • Sejdeme se podle rozvrhu v Teamsech a společně probereme novou látku
 • V Teamsech také (po výkladu) najdete zápisky a úlohy na procvičování

Matematika 8. 2. – 12. 2. 2021

Úhel a jeho velikost

 • Sčítání a odčítání úhlů graficky – procvičování
 • Úlohy k procvičování na Teamsech
 • Sejdeme se v úterý 9. 2. 2021 ve 12:00 hodin OnLine v Teamsech
 • Podruhé tento týden se sejdeme ještě ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 9:00 hodin OnLine v Teamsech

Matematika 1. 2. – 5. 2. 2021

Úhel a jeho velikost

 • Sčítání úhlů graficky (po pondělním výkladu dostanete úlohy k procvičování)
 • Odčítání úhlů graficky
 • Sejdeme se v pondělí 1. 2. 2021 v 11:00 hodin OnLine v Teamsech
 • Podruhé tento týden se sejdeme ještě ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 9:00 hodin OnLine v Teamsech

Osa úhlu, přenášení úhlů

 • tuto látku si opět vysvětlíme na online hodině v pondělí, sledujte skupinu na Teams, hodinu tam naplánuji
 • pro lepší pochopení přikládám také videa, která vám pomohou při konstrukcích:
  1. Osa úhlu 
  2. Přenášení úhlů
 • do sešitu vypracujte následující cvičení:
  1. z učebnice 1. díl
   • str. 102 cv. 1, 2
   • str. 98 cv. 1 – všechny změřené úhly přeneste mimo obdélník a narýsujte jejich osy
  2. ze sbírky úloh:
   • str. 99 cv. 10 – dva libovolné ostré úhly přeneste a narýsujte jejich osy
   • str. 101 cv. 20 – všechny úhly přeneste a sestrojte jejich osy
   • str. 104 cv. 33 a)
   • str. 104 cv. 34

Odčítání úhlů

 • minulý týden jsme se naučili úhly sčítat, v tomto týdnu se je naučíme odčítat
 • výklad nové látky bude opět formou online hodiny v pondělí – sledujte skupinu na Teams, hodinu tam naplánuji
 • na procvičení této látky vám otevírám drilly, jsou povinné, dostanete z nich známku
 • přikládám také pracovní list na procvičení všech výpočtů, které jsme s úhly zatím dělali
 • pracovní list si nemusíte tisknout, vypracujte ho přímo do školního sešitu

Stupeň, minuta, sčítání úhlů

 • tento týden si vysvětlíme, v jakých jednotkách můžeme udávat úhly, jak tyto jednotky převádíme a následně se dostaneme k jejich sčítání
 • výklad této látky si provedeme na online hodině v pondělí (sledujte skupinu na Teams)
 • na procvičení této látky vám otevírám dva drilly, jsou povinné, dostanete z nich známku (známka bude již na nové pololetí)
 • do sešitu zpracujte následující cvičení ze sbírky úloh:
  • str. 104 cv. 36, 37
  • str. 105 cv. 38

Násobilka a dělení se zbytkem

 • na začátek nového roku začneme opakováním násobilky a dělení se zbytkem
 • na zopakování máte otevřené dva drilly, jsou povinné, dostanete z nich známky
 • výpočty dělejte do školního sešitu

Měření úhlů, konstrukce úhlů

 • učivo zadáno ve škole
 • zpracujte zadané pracovní listy
 • do sešitu vypracujte cvičení ze sbírky úloh:
  • str. 100 cv. 15
  • str. 101 cv. 16

Nejmenší společný násobek

 • touto látkou jsme ukončili kapitolu, kterou jsme se zabývali téměř od začátku roku – dělitelnost přirozených čísel
 • na procvičení nejmenšího společného násobku vám otevírám drill – je povinný, dostanete z něj známku

Úhel a jeho velikost

 • začínáme novou kapitolu, ve které si vysvětlíme, co je úhel a naučíme se úhly rýsovat a měřit
 • látku si společně vysvětlíme na online hodině, sledujte svou skupinu na Teams
 • vypracujte do školního sešitu následující cvičení ze sbírky úloh:
  • str. 97 cv. 1, 2, 3,
  • str. 98 cv. 4, 5, 9
 • do školního sešitu vypracujte také cvičení z učebnice (1. díl):
  • str. 95 cv. 3

Největší společný dělitel

 • pro zopakování této látky máte otevřený drill
 • drill je povinný, dostanete z něj známku

Nejmenší společný násobek

 • jako výklad tohoto tématu přikládám dvě videa:
  1. Nejmenší společný násobek
  2. Nejmenší společný násobek
 • přikládám také prezentaci s výkladem
 • látku si také opět vysvětlíme na online hodině, kterou vám naplánuji přes Teams, sledujte skupinu
 • do sešitu vypracujte následující cvičení ze sbírky úloh:
  • str. 23 cv. 21, 3
  • str. 24 cv. 25, 27, 28, 29
  • str. 25 cv. 30, 31

Největší společný dělitel

 • tento týden využijeme znalosti, které jsme se naučili minulý týden a to rozklad na prvočinitele
 • pro zopakování máte otevřený drill, který je povinný, dostanete z něj opět známku (váha 7)
 • jako výklad nové látky přikládám prezentaci
 • prezentaci si projděte, nemusíte si nic zapisovat, zápis do sešitu si provedete při mém výkladu na online hodině
 • hodinu naplánuji přes Teams, sledujte skupinu
 • do sešitu vypracujte následující cvičení ve sbírce úloh:
  • str. 21 cv. 1, 4, 5, 8, 9
  • str. 22 cv. 10, 12, 13, 16
  • str. 23 cv. 17, 19

Rozklad složených čísel na prvočinitele

 • přikládám prezentaci s výkladem
 • do sešitu si zapište všechny tři možné postupy při rozkladu na prvočinitele
 • jako výklad vám může posloužit také následující video: Rozklad složeného čísla na prvočinitele
 • celé si to také probereme společně, schůzku vám naplánuji přes Teams
 • do sešitu si samostatně rozložte čísla, která jsou uvedená v posledním snímku prezentace
 • přikládám také pracovní list „Prvočísla a čísla složená“
 • pracovní list si nemusíte tisknout, můžete vpisovat přímo do něj nebo pracujte do školního sešitu
 • pracovní list budu známkovat, odevzdáte mi ho
 • pokud jste pracovali do školního sešitu, vyfoťte stránky, pokud do dokumentu, odešlete mi dokument
 • termín odevzdání: nejpozději 8. 11. 2020

Znaky dělitelnosti

 • přikládám pracovní list na znaky dělitelnosti a prvočísla
 • pracovní list si nemusíte tisknout, tabulky si předělejte klidně do sešitu a pracujte v sešitě nebo vyplňujte přímo ve Wordu
 • máte otevřený drill na dělení se zbytkem – drill je povinný, dostanete z něj opět známku

Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • v této prezentaci je výklad k danému tématu
 • poučky si zapište do sešitu
 • zda jste látku pochopili, si vyzkoušejte na cvičeních ve sbírce úloh – cvičení zpracujte do sešitu:
  • str. 19 cv. 38, 39
  • str. 20 cv. 40, 41, 42, 43

Přirozená čísla

 • Počtářské chvilky – strana 1 a 2 – vypočítat celé
 • máte otevřený drill „Malá násobilka“ – drill je povinný, nezapomeňte ho vypracovat, dostanete z něj známku
 • níže je přiložený pracovní list „Přirozená čísla“ – pracovní list si můžete stáhnout a vytisknout nebo si příklady přepisujte do školního sešitu a poté vypočítejte