Nejmenší společný násobek

 • touto látkou jsme ukončili kapitolu, kterou jsme se zabývali téměř od začátku roku – dělitelnost přirozených čísel
 • na procvičení nejmenšího společného násobku vám otevírám drill – je povinný, dostanete z něj známku

 

Úhel a jeho velikost

 • začínáme novou kapitolu, ve které si vysvětlíme, co je úhel a naučíme se úhly rýsovat a měřit
 • látku si společně vysvětlíme na online hodině, sledujte svou skupinu na Teams
 • vypracujte do školního sešitu následující cvičení ze sbírky úloh:
   • str. 97 cv. 1, 2, 3,
   • str. 98 cv. 4, 5, 9
 • do školního sešitu vypracujte také cvičení z učebnice (1. díl):
   • str. 95 cv. 3

Největší společný dělitel

 • pro zopakování této látky máte otevřený drill
 • drill je povinný, dostanete z něj známku

 

Nejmenší společný násobek

 • jako výklad tohoto tématu přikládám dvě videa:
  1. Nejmenší společný násobek
  2. Nejmenší společný násobek
 • přikládám také prezentaci s výkladem
 • látku si také opět vysvětlíme na online hodině, kterou vám naplánuji přes Teams, sledujte skupinu
 • do sešitu vypracujte následující cvičení ze sbírky úloh:
   • str. 23 cv. 21, 3
   • str. 24 cv. 25, 27, 28, 29
   • str. 25 cv. 30, 31

Největší společný dělitel

 • tento týden využijeme znalosti, které jsme se naučili minulý týden a to rozklad na prvočinitele
 • pro zopakování máte otevřený drill, který je povinný, dostanete z něj opět známku (váha 7)
 • jako výklad nové látky přikládám prezentaci
 • prezentaci si projděte, nemusíte si nic zapisovat, zápis do sešitu si provedete při mém výkladu na online hodině
 • hodinu naplánuji přes Teams, sledujte skupinu
 • do sešitu vypracujte následující cvičení ve sbírce úloh:
  • str. 21 cv. 1, 4, 5, 8, 9
  • str. 22 cv. 10, 12, 13, 16
  • str. 23 cv. 17, 19

Rozklad složených čísel na prvočinitele

 • přikládám prezentaci s výkladem
 • do sešitu si zapište všechny tři možné postupy při rozkladu na prvočinitele
 • jako výklad vám může posloužit také následující video: Rozklad složeného čísla na prvočinitele
 • celé si to také probereme společně, schůzku vám naplánuji přes Teams
 • do sešitu si samostatně rozložte čísla, která jsou uvedená v posledním snímku prezentace
 • přikládám také pracovní list „Prvočísla a čísla složená“
 • pracovní list si nemusíte tisknout, můžete vpisovat přímo do něj nebo pracujte do školního sešitu
 • pracovní list budu známkovat, odevzdáte mi ho
 • pokud jste pracovali do školního sešitu, vyfoťte stránky, pokud do dokumentu, odešlete mi dokument
 • termín odevzdání: nejpozději 8. 11. 2020

Znaky dělitelnosti

 • přikládám pracovní list na znaky dělitelnosti a prvočísla
 • pracovní list si nemusíte tisknout, tabulky si předělejte klidně do sešitu a pracujte v sešitě nebo vyplňujte přímo ve Wordu
 • máte otevřený drill na dělení se zbytkem – drill je povinný, dostanete z něj opět známku

 

Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu

 • v této prezentaci je výklad k danému tématu
 • poučky si zapište do sešitu
 • zda jste látku pochopili, si vyzkoušejte na cvičeních ve sbírce úloh – cvičení zpracujte do sešitu:
  • str. 19 cv. 38, 39
  • str. 20 cv. 40, 41, 42, 43

Přirozená čísla

 • Počtářské chvilky – strana 1 a 2 – vypočítat celé
 • máte otevřený drill „Malá násobilka“ – drill je povinný, nezapomeňte ho vypracovat, dostanete z něj známku
 • níže je přiložený pracovní list „Přirozená čísla“ – pracovní list si můžete stáhnout a vytisknout nebo si příklady přepisujte do školního sešitu a poté vypočítejte