25.1. – 28.1.2021

Distanční výuka – vyučovací hodina on-line, bližší informace na TEAMS

Rovinné obrazce: čtverec obdélník – obvod, obsah

Tělesa: kvádr, krychle – povrch, objem


18.1. – 22.1.2021

Stále probíhá distanční výuka, pedagogická intervence z matematiky bude opět on-line. Bližší informace budou uvedeny na TEAMS.

Téma: Soustavy rovnic

  1. PROCVIČOVÁNÍ: Řešení soustavy rovnic
  2. OPAKOVÁNÍ: Početní operace se zlomky

11.1. – 15.1.2021

V době distanční výuky bude matematická intervence probíhat on-line. Bližší informace budou uvedeny na TEAMS.

Téma: Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

OPAKOVÁNÍ: soustavy dvou rovnic o dvou neznámých – dosazovací metoda

NOVÉ UČIVO: Soustavy dvou rovnic – sčítací metoda


4. – 8.1.2021

V době distanční výuky bude matematická intervence probíhat on-line. Bližší informace budou uvedeny na TEAMS.

Téma: Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

OPAKOVÁNÍ: lineární rovnice, slovní úlohy