v tomto týdnu máme společný projekt s Fyzikou , zadání najdete v předmětu Fyzika .

Děkuji za zaslané a v řádném termínu splněné DÚ _ můj rozvrh hodin v excelovské tabulce.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den všem , vytvořil jsem Nám skupinu na teamsech, poněvadž čas pokročil a i my budeme muset poposkočit ve výuce informatiky.

MO 365 byly úkolem pro září a říjen, nyní nás bude čekat seznámit se alespoň se základní nabídkou možností, které nám umožňuje excel.

Více se dozvíte ve skupině Informatika 9.ročník Volek