Milí šesťáci,

tentokrát se něco dozvíte o baletu a pantomimě. ZDE je prezentace, na jejímž konci je několik otázek, na které zkuste odpovědět (vše je v prezentaci, můžete čerpat i z internetu). Odpovědi si zapište do sešitu hudební výchovy, čas na odevzdání máte do konce dubna. – PRODLOUŽENO DO KONCE KVĚTNA

___________________________________________________________________________________________________________

6.-16.4.2021

Milí šesťáci.

V následujícím období máte následující úkoly:

 1. Pokud jste objevili na Bakalářích z některého z úkolů pětku, máte možnost si jej dodělat. (KVÍZ ve Forms, OPERA – otázky k prezentaci)
 2. PRO VŠECHNY (povinný) odpovězte na následující otázky:
  1. Zjistěte, kde je ve vašem domově největší ticho.
  2. Kdy nejčastěji posloucháte hudbu? (pokud posloucháte)
  3. Jakou písničku si nejčastěji pouštíte?

Odpovědi posílejte do chatu v Teams, anebo e-mailem.

Pokud Vám cokoli nebude jasné, nebojte se na mě obrátit. Hezké Velikonoce, H. H.

____________________________________________________________________________________________________________

22.3.-31.3.2021

Milí šesťáci,

tématem následujících dvou týdnů bude OPERA. Splňte následující úkoly:

 1. Prohlédněte si prezentaci OPERA.
 2. POVINNÝ ÚKOL: Odpovězte na otázky v prezentaci (poslední slide). Odpovědi zapište do sešitu HV, ofoťte a pošlete do soukromého chatu na Teams, anebo zašlete na e-mail houskova.hana@zschodov.cz.
 3. NEPOVINNÝ ÚKOL ZDE : poznáte podle obrázků, o kterou operu se jedná? Pokud si nebudete jisti, pod obrázky máte malou nápovědu. Názvy oper můžete opět zaslat a získat tak další jedničku 🙂

Velice vás chválím za spolupráci a rychlost, s jakou většina z vás úkoly posílá. Přeji vám všem příjemné Velikonoce!

______________________________________________________________________________________________________

8.3.-19.3.2021

Milí šesťáci,

na následujících 14 dní zadávám dva úkoly, jeden je povinný a druhý nepovinný, ale jedničky můžete získat za oba.

 1. ZDE (MS Forms) je připraven jednoduchý kvíz – opakování učiva z 1. pololetí. Můžete pracovat se sešitem či s přehledem hudebních nástrojů – viz domácí úkoly z 1. pololetí. TENTO ÚKOL JE POVINNÝ, BUDETE ZA NĚJ HODNOCENI ZNÁMKOU. (5-nesplnil/a)
 2. Hádanky ZDE je několik hudebních hádanek. Poznáte hudební nástroj podle nápovědy? Své odpovědi posílejte do chatu v MS Teams anebo na e-mail houskova.hana@zschodov.cz.

Úkoly, prosím, splňte do 19.3.2021. Děkuji, H. H.

______________________________________________________________________________________________________

15.2.-26.2.2021

Milí šesťáci.

Co takhle se trochu zahřát a zopakovat si několik pojmů z hudební výchovy?

Na zahřátí pro vás mám ZDE video (melodie z Růžového pantera), jehož součástí je i hra na tělo (luskání, tleskání, pleskání, dupání..) – nácvik vám nezabere moc času a alespoň se trochu protáhnete.

Pro zopakování látky máte ZDE „spojovačku“ – obrázky hudebních nástrojů spojte s jejich názvem (jednoduše chytíte název hudebního nástroje a přetáhnete na příslušný obrázek).

______________________________________________________________________________________________________

1.pololetí (do 15.1.2021)

Dobrý den,

úkoly se nemění, avšak kdo má nedostatečnou na Bakaláři (v kolonce Projekt), má stále možnost projekt (hudební nástroje – skupiny hudebních nástrojů) dodělat a známku si tak opravit.

Dobrý den, milí šesťáci.

Zadávám vám úkoly z hudební výchovy. Všechny úkoly se budou týkat hudebních nástrojů.

 1. Zde si poslechněte (pokud máte možnost) Průvodce mladého člověka orchestrem. Video (audio) má cca 18 minut a dozvíte se v něm, jaké hudební nástroje/skupiny hudebních nástrojů hrají v orchestru. Vše je doprovázeno mluveným slovem.NEPOVINNÉ.
 2. Projekt: vyberte si jednu skupinu hudebních nástrojů (dechové dřevěné/žesťové, smyčcové, strunné, bicí) a zpracujte projekt. Formát minimálně A4. Popište, které hudební nástroje patří do vámi vybrané skupiny, co mají společného, proč se zařazují zrovna do této skupiny, kdo slavný např. na některý z těchto nástrojů hrál/hraje a podobně – obsah nechám na vás. Obrázkový doprovod vítán. Můžete kreslit, tisknout, co je ve vašich možnostech. TENTO ÚKOL ZADÁVÁM JAKO POVINNÝ – budete za něj ohodnoceni známkou. Hotová dílka pošlete ofocená na houskova.hana@zschodov.cz, případně do chatu na Teams – čas máte do konce listopadu (i kdybychom se do té doby vrátili do školy).
 3. Tvůrčí činnost: vymyslete, případně se inspirujte na některém z odkazů a vyrobte si doma svůj jednoduchý hudební nástroj. Použít můžete cokoli, co doma najdete (prázdné obaly od kindervajíček, ruličky od kuchyňských utěrek, toaletního papíru, kovové zátky od lahví, plastovou lahev – fantazii se meze nekladou). Nástroje si schovejte – při návratu do školy si je donesete s sebou a využijeme je při hodinách, zároveň se pochlubíte svými výtvory. Inspiraci najdete např. zde, na tomto odkazu anebo pro vás šikovnější – vyrobte si dešťovou hůl.