Pozn.: úkoly se nemění, jsou zadány stále ty, které jste dostali začátkem listopadu. Týkají se těch, kteří mi ještě neposlali projekty. Děkuji všem, kteří už práce odevzdali. H. H.

Milí osmáci,

na následující období vám zadávám tři úkoly, z nichž jeden bude povinný a ostatní nepovinné (o těch si popovídáme po návratu do školy).

 1. Povinný úkol – z následujících uměleckých slohů si vyberete jeden a zpracujete projekt. Ten bude obsahovat informace o vývoji hudby v daném období, jak hudba vypadala, které hudební nástroje se používaly, jak vypadaly orchestry a podobně. Poté vyberete několik nejvýznamnějších představitelů tohoto období a představíte je (stručně – život a dílo). Projekt bude zpracován na papíru o formátu A3 (minimálně) – prosím vlastnoručně, můžete doprovodit obrázky (podle vašich možností). Prosím o ofocení vašich hotových dílek a zaslání buď na houskova.hana@zschodov.cz anebo na Teams přímo mně do chatu. Vaše projekty vyvěsím do skupiny na Teams, kterou vytvořím, a všichni budete mít přístup k práci ostatních. Na projekt máte čas měsíc – tzn. do konce listopadu, i kdybychom se do té doby vrátili do školy. Pokud budou naplněna všechna témata (můžete se domluvit mezi sebou a podělit se), po návratu do školy uděláme jednu souhrnnou hodinu týkající se vývoje vážné hudby a začneme se věnovat vývoji hudby moderní.
  1. Středověká hudba, chorál
  2. Renesance
  3. Baroko
  4. Klasicismus
  5. Romantismus
  6. Vážná hudba 20. století – nové směry jako např. novoklasicismus, dodekafonie, impresionismus, apod.viz učebnice
 2. Nepovinné úkoly
  1. Sestavte si žebříček vašich nejoblíbenějších skladeb – TOP 5.
  2. Na tomto odkazu si můžete pustit vývoj hudby od počátků až dodnes – doporučuji zhlédnout – ukázky jsou kratičké a uslyšíte leccos známého.