Fyzika 8.3. – 12.3.2021

Online hodina:

6.A – 10.3.2021, 10:55

6.B – 10.3.2021, 10:00

Úkoly:

  1. Pročíst si prezentaci vloženou do teamsů / soubory – Elektrické vlastnosti látek
  2. Zopakovat si na test na další týden Síla a její měření

Fyzika 22.2. – 26.2.2021

Online hodina:

6.A – 24.2.2021, 10:55

6.B – 24.2.2021, 10:00

Úkoly: přečíst prezentaci odeslanou žákům a vloženou na Teamsy

1) prostudovat prezentaci
2) naučit se na test – téma hustota
3) shlédnout https://www.youtube.com/watch?v=aNxLmFtKqH0&ab_channel=Eva%C5%A0ustkov%C3%A1
4) Spočítej a odešli na mail
a) Př.1: Těleso má hmotnost 2 kg, Určeme gravitační sílu, kterou těleso působí v gravitačním poli Země, pokud víme, že zrychlení je 10 N / kg
b) Gravitační pole Země působí na těleso silou 1000 N, určeme jakou má hmotnost toto těleso, pokud víme, že gravitační zrychlení má hodnotu 10 N / kg.
Fyzika 15.2. – 19.2.2021

Online hodina:

6.A – 17.2.2021, 10:55

6.B – 17.2.2021, 10:00

Úkoly: přečíst prezentaci odeslanou žákům a vloženou na Teamsy

  1. Připravit se na test – Teplota a její měření,
  2. Přečíst novou část prezentace – Hustota,
  3. Vypočítat příklad viz prezentace v teamsech a emailech.