Fyzika 8.3. – 12.3.2021

Online hodina:

7.A – 9.3.,10:00

7.B – 9.3., 10:55

Úkoly:

  1. Pročíst si prezentaci vloženou v teamsech / soubory – Smykové a valivé tření
  2. Opakovat na test v dalším týdnu – Tlak a tlaková síla

Fyzika 22.2. – 26.2.2021

Online hodina:

7.A – 23.2.,10:00

7.B – 23.2., 10:55

Úkoly:

1) prostudovat prezentaci – tlak
2) naučit se na test – otáčivý účinek síly
3) Shlédnout https://www.youtube.com/watch?v=aP3pdZJNDdI&t=373s&ab_channel=Otev%C5%99en%C3%A1v%C4%9Bda
4) Spočítat a poslat příklady: poslat na mail
a) Lodní plachta má obsah 6 m2. Vítr na ni působí tlakem 200 Pa. Jakou
silou tlačí vítr loď?

b) Jakým tlakem působí na podlahu muž o hmotnosti 80 kg, když plocha
jeho podrážek je 0,04 m2

Fyzika 15.2. – 22.2.2021

Online hodina:

7.A – 16.2.,10:00

7.B – 16.2., 10:55

Úkoly:

  1. Prostudovat odeslanou prezentaci – moment síly
  2. Naučit se na test – Newtovy zákony
  3. Vypočítat příklad v odeslane prezentaci