Fyzika 3. 5. – 7. 5. 2021

Zvukové jevy

 • Vlnění příčné a podélné – Přečtěte si kapitolu v učebnici na straně 74 – 76
 • Do sešitů si postupně napište názvy všech kapitol, které jste si již v učebnici měli přečíst až do dnešního zadání (strana 64 – 76). Pod každou kapitolku si napište výpisky (většinou stačí shrnutí v modrém rámečku) a také se snažte ke každé kapitole namalovat jeden obrázek. Nemusíte nikam posílat, ale bude zkontrolováno, až se uvidíme prezenčně ve škole v týdnu 10. – 14. května 2021.

Fyzika 26. 4. – 30. 4. 2021

Zvukové jevy

 • Kmitání pružných těles – Přečtěte si kapitolu „Kmitání pružných těles“ na straně 70 – 72 (Připravte si dotazy – zapište do Teamsů)
 • Vlnění – Přečtěte si kapitolu „Vlnění“ na straně 72 – 74 (Připravte si dotazy- zapište do Teamsů)
 • V době OnLine výuky si napíšeme slibovanou další kontrolní práci (minulý týden jste si mohli procvičovat)
 • Sejdeme se v úterý 27. 4. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech

Fyzika 19. 4. – 23. 4. 2021

Zvukové jevy

 • Vlastnosti pružných těles – Přečtěte si kapitolu „Vlastnosti pružných těles“ na straně 64 – 65 (Připravte si dotazy – zapište do Teamsů)
 • Kmitavý pohyb – Přečtěte si kapitolu „Kmitavý pohyb“ na straně 66 – 69 (Připravte si dotazy- zapište do Teamsů)
 • Někdy v týdnu si napíšeme další kontrolní práci (opět na poslední probrané látky)
 • Sejdeme se v úterý 20. 4. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech

Fyzika 12. 4. – 16. 4. 2021

Zvukové jevy

 • Začínáme novou velkou kapitolu: Zvukové jevy
 • Pozor: V úterý 13. 4. 2021 mimořádně nebude probíhat výuka OnLine

Fyzika 6. 4. – 9. 4. 2021

Tepelné jevy – shrnutí

 • Opakování a shrnutí velké kapitoly „Tepelné jevy“
 • Sejdeme se v úterý 6. 4. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech

Fyzika 29. 3. – 31. 3. 2021

Tepelné jevy

 • Var a kondenzace – Přečtěte si kapitolu „Var“ na straně 59 – 61 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sublimace a desublimace – Přečtěte si kapitolu „Sublimace a desublimace“ na straně 61 – 62 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se v úterý 30. 3. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
 • Připomínám, že jsem při poslední hodině zadal námět na vypracování dobrovolné práce, kterou si můžete vylepšit známku
 • Po Velikonocích začneme novou velkou kapitolu . Také si ještě po Velikonocích napíšeme další kontrolní práci (opět na poslední probrané látky)

Fyzika 15. 3. – 19. 3. 2021

Tepelné jevy

 • Tepelné motory – Z minulého týdne máte mít již načtené, tak si jen případně připravte dotazy na OnLine hodinu)
 • Skupenské přeměny – Přečtěte si kapitolu „Skupenské přeměny“ na straně 52 – 53 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se v úterý 16. 3. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině dostanete výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol
 • Ve čtvrtek 18.3.2021 se včas připojte před rozvrhovanou hodinou fyziky (od 13:20). Bude spuštěna v Teamsech kontrolní práce na probranou látku. (Bude časově limitováno!)

Fyzika 8. 3. – 12. 3. 2021

Tepelné jevy

 • Šíření tepla – Přečtěte si kapitolu „Šíření tepla prouděním a zářením“ na straně 47 a 49 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Tepelné motory – Přečtěte si kapitolu „Tepelné motory“ na straně 49 až 51 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu) – (Nezvládli jsme)
 • Sejdeme se v úterý 9. 3. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině dostanete výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol

Fyzika 22. 2. – 26. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Kalorimetrická rovnice – Přečtěte si kapitolu „Kalorimetrická rovnice“ na straně 43 a 44 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Vedení tepla – Přečtěte si kapitolu „Vedení tepla“ na straně 45 až 47 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se v úterý 23. 2. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině dostanete výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol

Fyzika 15. 2. – 19. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Teplo – Přečtěte si kapitolu „Teplo“ na straně 38 až 40 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Změna vnitřní energie – Přečtěte si kapitolu „Změna vnitřní energie tělesa konáním práce“ na straně 41 až 42 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se v úterý 16. 2. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině si uděláte sami výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol

Fyzika 8. 2. – 12. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Úvod do velké kapitoly „Tepelné jevy“
 • „Vnitřní energie tělesa“
 • Podklady k výuce najdete v Teamsech
 • V Teamsech se objeví úloha na procvičování probraného učiva
 • Sejdeme se ve čtvrtek 11. 2. 2021 ve 13:30 hodin OnLine v Teamsech

Fyzika 1. 2. – 5. 2. 2021

Pevná kladka, volná kladka; Kladkostroj

 • Zopakujeme poslední látky
 • Sejdeme se ve čtvrtek 4. 2. 2021 v 11:00 hodin OnLine v Teamsech

Kladka a práce na kladce

 • v učebnici si můžete tuto látku přečíst na stranách 29 – 31
 • lépe však látku určitě pochopíte z následujících videí:
   1. Kladka
   2. Práce na kladce
 • do sešitu si zapište poznatky z videí:
   •  z videa číslo 1 shrnutí v čase 10:20- 10:40 (včetně obrázků)
   • z videa číslo 2 si pod obrázky dopište vzorce a popis, který naleznete v časech 26:22 – 27:45

Páka

 • v učebnici si přečtěte strany 27 – 29
 • přikládám dvě videa, která vám pomohou lépe pochopit, co to je páka, k čemu slouží a jak se využívá:
   1. Páka
   2. Práce na páce
 • z prvního videa si do sešitu zapište shrnutí, které je na konci videa
 • z druhého videa si zapište vše, co uvidíte v čase 18:30 – 20:30

Jednoduché stroje

 • o jednoduchých strojích jsme si povídali už v loňském roce
 • pojďme si je zopakovat a přidat si i nějaké nové informace
 • následující video vás provede problematikou jednoduchých strojů
 • jako zápis do sešitu slouží závěr vide v čase 14:50 – 15:52 (nezapomeňte si mezi jednoduché stroje zapsat i kladku a páku – další informace o nich se dozvíte v následujících hodinách)

Práce a energie

 • na začátek nového roku začneme opakováním
 • než se pustíme do další látky zopakujeme si vše, co už známe o práci a energii
 • pomocí sešitu si sami zopakujte vše o práci a energii
 • máte otevřená drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku

Práce a energie

 • zopakujte si vše, co už známe o práci a energii
 • otevírám vám drill na procvičení převodů jednotek
 • drill je povinný, dostanete z něj známku, nezapomeňte ho udělat

Perpetuum mobile

 • tuto problematiku si můžete přečíst v učebnici na straně 22 – 24
 • lépe vám to možná vysvětlí následující video: Perpetuum mobile – Energie z ničeho?
 • zápis do sešitu bude tentokrát krátký – opište si modrou tabulku na straně 24

Přeměny energie a zákon zachování energie

 • tyto dvě kapitoly naleznete v učebnici na straně 18 – 22
 • opět přikládám dvě videa, která vám přiblíží tuto problematiku a pomocí názorných ukázek vám ji pomůže pochopit:
   1. Vzájemná přeměna pohybové a polohové energie
   2. Přeměny energie
 • do sešitu si zapište:
   1. Přeměny energie – modrá tabulka str. 20
   2. Zákon zachování energie – modré tabulky strana 21 a 22

Polohová a pohybová energie

 • tuto látku naleznete v učebnici na straně 14 – 17
 • přikládám dvě videa, která vám tuto problematiku přiblíží a pomůže vám ji pochopit i pomocí názorných příkladů:
  1. Polohová a pohybová energie
  2. Polohová a pohybová energie – pokusy
 • do sešitu si zapište:
  1. Polohová energie – modrá tabulka na straně 16
  2. Pohybová energie – modrá tabulka na straně 18 + vzorec pro výpočet (strana 17 nahoře)

Energie

 • v učebnici si přečtěte str. 12 – 19
 • prohlédněte si přiloženou prezentaci
 • prezentaci použijete určitě i v následujících hodinách, budete se k ní vracet
 • do sešitu si zapište zatím pouze tabulku ze strany 14
 • máte otevřený drill na výpočet mechanické práce a výkonu
 • drill je povinný, dostanete z něj známku (váha 7)

Výkon a účinnost

 • v tomto videu naleznete výklad k danému tématu
 • shrnutí, které je ke konci vide, si zapište do sešitu
 • příklady k procvičení, včetně příkladu na známky, si vypočítejte do cvičného sešitu (žádné příklady známkovat nebudu, nemusíte mi je posílat)
 • pokud si s některým příkladem nebudete vědět rady, vypočítáme si ho společně
 • přes Teams vám naplánuji schůzku, sledujte skupinu
 • v učebnici si pročtěte strany 10 – 12

Mechanická práce

 • minulý týden jste měli zpracovat pracovní list na téma síla, přikládám řešení tohoto pracovního listu, zkontrolujte si, zda jste vyřešili správně: řešení
 • pročtěte si v učebnici kapitolu Práce na str. 8 – 10
 • vzpomeňte si na pokusy, které jsme zkoušeli ve škole s kladkou a nakloněnou rovinou, pomohou vám pochopit, jak je to s prací – viz obrázky a vysvětlení na str. 9
 • výklad k této kapitole naleznete v následujícím videu: Mechanická práce

Síla

 • přikládám pracovní list na zopakování síly
 • pracovní list si nemusíte tisknout, stačí jenom odpovídat na otázky
 • odpovědi pište do cvičného sešitu nebo zezadu do školního sešitu, případně vpisujte přímo do přiloženého dokumentu
 • drill – máte otevřený drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku