Hmotnost a její měření

 • v učebnici si pročtěte strany 28 – 31
 • výklad této látky můžete shlédnout v následujícím videu: Hmotnost
 • převody jednotek zatím znát nemusíte, video v čase 9:57 – 17:05 můžete přeskočit
 • přikládám také prezentaci s výkladem
 • v prezentaci máte také zápis do sešitu (poslední snímek)

Měření délky, přesnost a chyby měření

 • tuto látku si pročtěte v učebnici na straně 22 – 25
 • výklad látky můžete shlédnout i v následujícím videu: Měření délky
 • měření délky, které je zadáno ve videu, proveďte do cvičného sešitu, pokud mi ho pošlete, můžete za něj získat plus
 • dále přikládám prezentaci s výkladem
 • poslední dva snímky slouží jako zápis do sešitu

Rozměry těles, délka

 • tuto látku si pročtěte v učebnici na straně 21
 • v následujícím videu shlédněte výklad: Délka
 • převody jednotek zatím nemusíte umět, ve videu čas 4:50 – 9:57 můžete přeskočit
 • dále přikládám prezentaci, prohlédněte si ji a informace na posledním snímku si zapište do sešitu

Tělesa a látky

 • přes Teams vám vkládám kvíz, jehož vypracování je povinné, dostanete z něj známku
 • kvíz je na shrnutí všeho, co jsme si řekli o tělesech a látkách, než ho začnete vyplňovat, vše si zopakujte
 • kvíz vypracujte nejpozději do 8. 11. 2020

Fyzikální veličiny

 • začínáme novou kapitolu, která nás bude provázet hodně dlouho
 • přečtěte si v učebnici stranu 20
 • přikládám prezentaci, kde máte v posledním snímku i zápis , který si přepíšete do sešitu

Vlastnosti atomů a molekul

 • pročíst v učebnici str. 15 – 18
 • zápis do sešitu – modrá tabulka str. 17 a 18 (6. A pouze str. 18) + vyhledej v textu a napiš do sešitu, co je to difúze, Brownův pohyb, krystalická látka a amorfní látka
 • podívejte se na následující videa:
  • Brownův pohyb
  • Pokus na Brownův pohyb – tento pokus si můžete vyzkoušet i doma, v druhém pokusu (s čajem – můžeš použít i sáčky čaje) můžete vidět i difúzi (vzájemné pronikání dvou látek do sebe
  • Difúze
 • vyrobte si krystaly soli:
  • pokus je popsaný v učebnici na str. 18
  • pokus můžete shlédnout i v tomto videu: Krystalizace soli
  • nemusíte dávat tolik vody, aby vypařování netrvalo tak dlouho
  • za tento pokus můžete získat jedničku – můžete mi kdykoliv poslat video nebo fotku vašeho pokusu nebo přinesete hotové krystalky později do školy
  • termín odevzdání je nejpozději 18. 12. 2020 (času máte tedy spoustu)

Atomy a molekuly

 • níže přikládám prezentaci, ve které si můžete procvičit vše, co jsme se zatím naučili o atomech a molekulách
 • až se budete zabývat částí „Vlastnosti atomů a molekul“, použijte učebnici, některé věci ještě neznáte, takže si je vyhledejte