Přeměny energie a zákon zachování energie

 • tyto dvě kapitoly naleznete v učebnici na straně 18 – 22
 • opět přikládám dvě videa, která vám přiblíží tuto problematiku a pomocí názorných ukázek vám ji pomůže pochopit:
   1. Vzájemná přeměna pohybové a polohové energie
   2. Přeměny energie
 • do sešitu si zapište:
   1. Přeměny energie – modrá tabulka str. 20
   2. Zákon zachování energie – modré tabulky strana 21 a 22

Polohová a pohybová energie

 • tuto látku naleznete v učebnici na straně 14 – 17
 • přikládám dvě videa, která vám tuto problematiku přiblíží a pomůže vám ji pochopit i pomocí názorných příkladů:
  1. Polohová a pohybová energie
  2. Polohová a pohybová energie – pokusy
 • do sešitu si zapište:
  1. Polohová energie – modrá tabulka na straně 16
  2. Pohybová energie – modrá tabulka na straně 18 + vzorec pro výpočet (strana 17 nahoře)

Energie

 • v učebnici si přečtěte str. 12 – 19
 • prohlédněte si přiloženou prezentaci
 • prezentaci použijete určitě i v následujících hodinách, budete se k ní vracet
 • do sešitu si zapište zatím pouze tabulku ze strany 14
 • máte otevřený drill na výpočet mechanické práce a výkonu
 • drill je povinný, dostanete z něj známku (váha 7)

Výkon a účinnost

 • v tomto videu naleznete výklad k danému tématu
 • shrnutí, které je ke konci vide, si zapište do sešitu
 • příklady k procvičení, včetně příkladu na známky, si vypočítejte do cvičného sešitu (žádné příklady známkovat nebudu, nemusíte mi je posílat)
 • pokud si s některým příkladem nebudete vědět rady, vypočítáme si ho společně
 • přes Teams vám naplánuji schůzku, sledujte skupinu
 • v učebnici si pročtěte strany 10 – 12

Mechanická práce

 • minulý týden jste měli zpracovat pracovní list na téma síla, přikládám řešení tohoto pracovního listu, zkontrolujte si, zda jste vyřešili správně: řešení
 • pročtěte si v učebnici kapitolu Práce na str. 8 – 10
 • vzpomeňte si na pokusy, které jsme zkoušeli ve škole s kladkou a nakloněnou rovinou, pomohou vám pochopit, jak je to s prací – viz obrázky a vysvětlení na str. 9
 • výklad k této kapitole naleznete v následujícím videu: Mechanická práce

Síla

 • přikládám pracovní list na zopakování síly
 • pracovní list si nemusíte tisknout, stačí jenom odpovídat na otázky
 • odpovědi pište do cvičného sešitu nebo zezadu do školního sešitu, případně vpisujte přímo do přiloženého dokumentu
 • drill – máte otevřený drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku