Fyzika 22. 2. – 26. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Kalorimetrická rovnice – Přečtěte si kapitolu „Kalorimetrická rovnice“ na straně 43 a 44 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Vedení tepla – Přečtěte si kapitolu „Vedení tepla“ na straně 45 až 47 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se ve středu 24. 2. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině dostanete výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol

Fyzika 15. 2. – 19. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Teplo – Přečtěte si kapitolu „Teplo“ na straně 38 až 40 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Změna vnitřní energie – Přečtěte si kapitolu „Změna vnitřní energie tělesa konáním práce“ na straně 41 až 42 (Připravte si dotazy na OnLine hodinu)
 • Sejdeme se ve středu 17. 2. 2021 ve 12:45 hodin OnLine v Teamsech
  • Po této OnLine hodině dostanete výpisky do sešitu z výše uvedených dvou kapitol

Fyzika 8. 2. – 12. 2. 2021

Tepelné jevy

 • Úvod do velké kapitoly „Tepelné jevy“
 • „Vnitřní energie tělesa“
 • Podklady k výuce najdete v Teamsech
 • V Teamsech se objeví úloha na procvičování probraného učiva
 • Sejdeme se ve čtvrtek 11. 2. 2021 ve 14:15 hodin OnLine v Teamsech

Fyzika 1. 2. – 5. 2. 2021

Pevná kladka, volná kladka; Kladkostroj

 • Zopakujeme poslední látky
 • Sejdeme se ve čtvrtek 4. 2. 2021 ve 13:00 hodin OnLine v Teamsech

Kladka a práce na kladce

 • v učebnici si můžete tuto látku přečíst na stranách 29 – 31
 • lépe však látku určitě pochopíte z následujících videí:
   1. Kladka
   2. Práce na kladce
 • do sešitu si zapište poznatky z videí:
   •  z videa číslo 1 shrnutí v čase 10:20- 10:40 (včetně obrázků)
   • z videa číslo 2 si pod obrázky dopište vzorce a popis, který naleznete v časech 26:22 – 27:45

Páka

 • v učebnici si přečtěte strany 27 – 29
 • přikládám dvě videa, která vám pomohou lépe pochopit, co to je páka, k čemu slouží a jak se využívá:
   1. Páka
   2. Práce na páce
 • z prvního videa si do sešitu zapište shrnutí, které je na konci videa
 • z druhého videa si zapište vše, co uvidíte v čase 18:30 – 20:30

Jednoduché stroje

 • o jednoduchých strojích jsme si povídali už v loňském roce
 • pojďme si je zopakovat a přidat si i nějaké nové informace
 • následující video vás provede problematikou jednoduchých strojů
 • jako zápis do sešitu slouží závěr vide v čase 14:50 – 15:52 (nezapomeňte si mezi jednoduché stroje zapsat i kladku a páku – další informace o nich se dozvíte v následujících hodinách)

Práce a energie

 • na začátek nového roku začneme opakováním
 • než se pustíme do další látky zopakujeme si vše, co už známe o práci a energii
 • pomocí sešitu si sami zopakujte vše o práci a energii
 • máte otevřená drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku

Perpetuum mobile

 • tuto problematiku si můžete přečíst v učebnici na straně 22 – 24
 • lépe vám to možná vysvětlí následující video: Perpetuum mobile – Energie z ničeho?
 • zápis do sešitu bude tentokrát krátký – opište si modrou tabulku na straně 24

Přeměny energie a zákon zachování energie

 • tyto dvě kapitoly naleznete v učebnici na straně 18 – 22
 • opět přikládám dvě videa, která vám přiblíží tuto problematiku a pomocí názorných ukázek vám ji pomůže pochopit:
   1. Vzájemná přeměna pohybové a polohové energie
   2. Přeměny energie
 • do sešitu si zapište:
   1. Přeměny energie – modrá tabulka str. 20
   2. Zákon zachování energie – modré tabulky strana 21 a 22

Polohová a pohybová energie

 • tuto látku naleznete v učebnici na straně 14 – 17
 • přikládám dvě videa, která vám tuto problematiku přiblíží a pomůže vám ji pochopit i pomocí názorných příkladů:
  1. Polohová a pohybová energie
  2. Polohová a pohybová energie – pokusy
 • do sešitu si zapište:
  1. Polohová energie – modrá tabulka na straně 16
  2. Pohybová energie – modrá tabulka na straně 18 + vzorec pro výpočet (strana 17 nahoře)

Energie

 • v učebnici si přečtěte str. 12 – 19
 • prohlédněte si přiloženou prezentaci
 • prezentaci použijete určitě i v následujících hodinách, budete se k ní vracet
 • do sešitu si zapište zatím pouze tabulku ze strany 14
 • máte otevřený drill na výpočet mechanické práce a výkonu
 • drill je povinný, dostanete z něj známku (váha 7)

Výkon a účinnost

 • v tomto videu naleznete výklad k danému tématu
 • shrnutí, které je ke konci vide, si zapište do sešitu
 • příklady k procvičení, včetně příkladu na známky, si vypočítejte do cvičného sešitu (žádné příklady známkovat nebudu, nemusíte mi je posílat)
 • pokud si s některým příkladem nebudete vědět rady, vypočítáme si ho společně
 • přes Teams vám naplánuji schůzku, sledujte skupinu
 • v učebnici si pročtěte strany 10 – 12

Mechanická práce

 • minulý týden jste měli zpracovat pracovní list na téma síla, přikládám řešení tohoto pracovního listu, zkontrolujte si, zda jste vyřešili správně: řešení
 • pročtěte si v učebnici kapitolu Práce na str. 8 – 10
 • vzpomeňte si na pokusy, které jsme zkoušeli ve škole s kladkou a nakloněnou rovinou, pomohou vám pochopit, jak je to s prací – viz obrázky a vysvětlení na str. 9
 • výklad k této kapitole naleznete v následujícím videu: Mechanická práce

Síla

 • přikládám pracovní list na zopakování síly
 • pracovní list si nemusíte tisknout, stačí jenom odpovídat na otázky
 • odpovědi pište do cvičného sešitu nebo zezadu do školního sešitu, případně vpisujte přímo do přiloženého dokumentu
 • drill – máte otevřený drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku