Od 17.5.2021 prezenční výuka ve škole

10. – 14.5.2021

Tento týden prezenční výuka ve škole.

3. – 7.5.2021

Krásný dobrý den,

konečně jsme se dočkali a čeká nás alespoň částečný návrat do škol. S tím souvisí změna v systému distanční výuky. Tento týden jste v distanční výuce, nicméně nebude online hodina. Budeme společně pracovat usilovně ve škole a v týdnech distanční výuky budete dostávat spíše různé aktivity a tipy k doplnění učiva.

Tento týden si procvičíte dosud probrané učivo o Římě v následujících dvou pracovních listech. Nemusíte mi posílat žádné výsledky (ale pochlubit se fotkou dobrého hodnocení klidně můžete).

Najdete je zde:

https://www.liveworksheets.com/kj448524di

https://www.liveworksheets.com/rp575535et

Těším se na setkání tváří v tvář. VV

26. – 30.4.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Řím už funguje jako republika. V následujícím týdnu se společně podíváme na cestu Římanů k vytvoření obrovského impéria. Čekají nás vojenská střetnutí s Féničany, tzv. punské války, ovládnutí Řecka a Makedonie, společně se podíváme na slavné římské legionáře a obecně se zaměříme na válčení.
 2. Videa pro tento týden:

Videozápisky – punské války – pro získání představy: https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY

A zajímavost – válku vnímá každá strana ze svého pohledu, podívejte se tedy na punské války z pohledu Kartáginců: https://www.youtube.com/watch?v=DFzeEurW154

a z pohledu Římanů: https://www.youtube.com/watch?v=tTCKy4s60DQ

 1. Úkol pro tento týden:

K zodpovězení následujících otázek vám stačí výše uvedená videa (dohromady cca 17 minut), ale můžete použít i učebnici (str. 106-109). Ať v pátek víme, do čeho jdeme.

 1. Punské války jsou konfliktem mezi Římem a _______________ ?
 2. Během první punské války získali Římané tři velké ostrovy ve středomoří, kde vznikly jejich první kolonie, o jaké ostrovy se jedná?
 3. Jak se jmenoval nejslavnější punský vojevůdce, který překročil Alpy?
 4. Tento vojevůdce ve své armádě používal také obavaná zvířata. Jaká?
 5. K definitivnímu ovládnutí Řecka došlo v roce 146 př.n.l., kdy Římané zničili jedno řecké město, které? (tady už sáhněte po učebnici, prosím)

Termín odevzdání jako vždy v pátek do 14:00.

 1. Kvíz pro tento týden:

Tento týden žádný kvíz.

Termín jako vždy v pátek do 14:00.

 1. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek ve 11:50.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

19. – 23.4.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Jsme ve starověkém Římě, tento týden se zaměříme na zcela nové státní zřízení – republiku, zjistíme, jakým způsobem fungovala demokracie v Římě a porovnáme si tato zjištění s tím, v jakém státě žijeme dnes, zjistíme tak, proč jsou kořeny našeho současného státního zřízení právě v Římě.
 2. Videa pro tento týden:

Římská republika – kompas času: https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw

 1. Tento týden nechci žádný povinný úkol k odeslání. Soustřeďte síly na kvíz.

Termín odevzdání jako vždy v pátek do 14:00.

 1. Kvíz pro tento týden je zaměřen na počátky Říma. Najdete jej zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUNEE2Nk5YVTROR0lGR0NIUUM1MFZMRzJZRi4u

Termín jako vždy v pátek do 14:00.

 1. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek ve 11.50

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

12. – 16.4.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Naposledy jsme se společně vydali do oblasti dnešní Itálie, zjistili jsme, že to byla oblast obydlená různými národy, seznámili jsme se blíže s Etrusky a zjistili, jak fungovalo království. Tento týden se společně dostaneme k založení Říma, ke konci etruského království a vyhnání posledních králů, nakonec i k samotnému vzniku republiky.
 2. Videa a online aktivity pro tento týden:

Počátky Říma – https://www.youtube.com/watch?v=FeHTUUVOUDM

Pro zájemce – online pracovní list, jednoduchá spojovačka – https://www.liveworksheets.com/hr1748956ky

 1. Tento týden nechci žádný povinný úkol k odeslání. Jen malou dobrovolnou vyhledávačku, budu dávat jen jedničky. Úplně vám bude stačit pracovat chvilku s učebnicí (99-104, hlavně zajímavost po stranách) Chci krátkou, stručnou odpověď. Kdo nebo co je?
 1. cloaca maxima
 2. vestálka
 3. konzul
 4. patricij
 5. plebejec

Termín odevzdání jako vždy v pátek do 14:00

4. Tento týden žádný kvíz.

 1. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek ve 11.50.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

6. – 9.4.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. A je to tady přátelé, opouštíme Řecko, ale v antickém světě zůstaneme. V následujících týdnech nás čeká starověký Řím. V úvodu se budeme věnovat významu Říma z hlediska naší dnešní civilizace, dozvíme se něco o Etruscích a jejich vyspělé civilizaci a dostaneme se k založení samotného Říma.
 2. Videa pro tento týden:

Legenda o založení Říma – https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw

Pro zajímavost a jaký výzva – tříminutové animované shrnutí legendy v angličtině – https://www.youtube.com/watch?v=8Qk0F2y_BhU

3. Úkol pro tento týden je jasný – pro jeho splnění vám bude stačit i učebnice (zkusil bych stranu 102), čerpat ale samozřejmě budete i z videa. Odpovězte prosím na následující otázky:

a) Jak se jmenovali dva bratři, kteří podle legendy založili město Řím?

b) Bratři byli potomky hrdiny trojské války. Jak se jmenoval?

c) Do jaké řeky byli jako novorozenci vhozeni v košíku?

d) Jakým zvířetem byli podle legendy vychováni?

e) Po kterém z bratrů se jmenuje město Řím?

f) Proč se jmenuje po něm a ne po jeho bratrovi?

Termín odevzdání jako vždy v pátek do 14:00

4. Kvíz pro tento týden na téma „Kultura starověkého Řecka“ – pracujte prosím s učebnicí, ať jí taky otevřete, kvíz vychází z učiva na str. 90 – 98, je časově neomezený, tak máte klid na hledání informací. Kvíz je jako vždy otevřen do pátku do 14:00. Najdete jej zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItURDRUVFZCV0JPTTZUTEdGMVFSME9FUzZZSS4u

5. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek ve 11.50.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

29. – 31.3.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Přátelé, tento prázdninový týden nemáme společnou hodinu a nepůjdeme dál.
 2. Tento týden nechci samozřejmě poslat žádný úkol, nicméně pro zájemce jsem našel materiály pro procvičení učiva snad trochu zábavnější formou, pracovní listy si můžete otevřít a zkusit zde (vše se týká dosavadního učiva o Řecku):

https://www.liveworksheets.com/yv1556102so

https://www.liveworksheets.com/cm1635591fp

https://www.liveworksheets.com/qc1727051nm

Kdyby vám něco nešlo, netruchlete, ono se to poddá – děláte to jen pro sebe, nic mi neposílejte.

 • Tento týden žádný kvíz

Krásné Velikonoce! VV

22. – 26.3.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. V následujících dvou týdnech se společně zaměříme na kulturu starověkého Řecka, která je jedním ze základních pilířů kultury evropské, potažmo kultury celého západního světa. Zjistíme, že Řekové, a teď použiji váš slovník, jeli docela bomby.

2. Videa pro tento týden – vynechávám výukové video předem, budeme mít dosti času společně v hodině, ale něco málo pro radost:

Postavy z řecké mytologie – cca 6 min: https://www.youtube.com/watch?v=RrIoiOXP9KE

Přehled řeckých bohů – cca 2 min: https://www.youtube.com/watch?v=B5SqBtHbMh8

Oddyseus a jeho návrat domů – animovaný film, jen pro zájemce, cca 45 minut: https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI

3. Tento týden pojmeme úkol trochu jinak. Všiml jsem si, že v poslední době stále více spoléháte na internet a dochází k tomu, že používáte zbytečně složité či naprosto špatné informace, tak se zkusíme vrátit k práci s učebnicí (ta hnědá papírová věc dole v šuplíku). Do pátku do 14:00 očekávám odpovědi na následující otázky a prosím, pracujte s knihou, vše podstatné najdete 90 až 92.

a) V jakých oborech vynikali následující osobnosti: Archimedes, Thales z Milétu, Pythagoras, Herodotos, Hippokrates, Platon, Aristoteles.

b) Autorství nejznámějších řeckých eposů je (nikoli podle skutečnosti) připisováno slepému básníkovi. O jaké eposy a básníka se jedna?

c) Jak se nazývá hora, kde sídlili řečtí bohové?

d) Kdo byl vládcem bohů?

e) Znáte alespoň jednu řeckou bohyni?

4. Kvíz pojmeme tento týden podobně jako u zeměpisu také trochu jinak, a to jako dobrovolný. Špatná známka nebude, jen jedničky. Jedná se shrnutí učiva prvního pololetí, se sešitem v ruce by to měla být pohoda (vycházím z vašich poznámek) a něco si přitom hledání zopakujete.

Kvíz najdete tady: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUMkY0TUI1OUVSTE5SS0dJOUVaRFdPM1dQNi4u

Termín je jako vždy pátek do 14:00.

 1. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek ve 11.50.

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

15. – 19.3.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Řecko jsme opustili v kritické situaci pro peloponéských válkách, kdy nejen Athény, ale i vítězná Sparta jsou velmi oslabené a v celém Řecku se tak nenachází jediný silný stát. Toho se rozhodne využít jedno sousední království – Makedonie. Setkáme se z jednou z nejvýznamnějších postav antických dějin a budeme mít možnost nahlédnout do největší říše své doby.

Video výukové (kouknout předem prosím) – https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw

Video pro zájemce – ukázka z filmu – bitva u Gaugamel – stojí za to: https://www.youtube.com/watch?v=u73M1iBwW8o

2. Úkol pro tento týden rychlá vyhledávačka zajímavostí o našem tématu, tentokrát kromě učebnice budete muset možná sáhnout i do temných hlubin internetu. Jde o snahu, ne o to, mít vše správně.

a) Jaký byl rozdíl mezi Makedonií a řeckými městskými státy z hlediska demokracie (nápověda: byla také řízena volenými úředníky)?

b) Kdo byl otcem Alexandra Velikého?

c) Nejlepším přítelem a vezírem Alexandra Velikého byl:

d) Alexandrův kůň se jmenoval:

e) Na dobytých územích zakládal Alexandr Veliký města, která se vždy jmenovala:

f) V Egyptě byl Alexandr jmenován (čím..):

g) Kde a v jakém věku Alexandr zemřel?

Termín odevzdání jako vždy v pátek do 14:00

3. Tento týden žádný kvíz.

4. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek v 11.50

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

8. – 12.3.2021

Dějepis

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

 1. Krátce poté, co se Řekové společně ubránili obrovské perské přesile, dochází k nárůstu bohatství a moci Athén, zaměříme se na jejich obrovský rozvoj za Perikla a dostaneme se do okamžiku, kdy moc Athén dosáhne takové míry, že Sparťané zahájí vleklý a krutý válečný konflikt – peloponéskou válku.

Video, tento týden jen jedno, výukové (kouknout předem prosím) – https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

2. Tento týden žádný úkol k odeslání, ale kvíz s opakováním dosavadního učiva o Řecko-perských válkách (doporučuji vzít si k ruce učebnici – z té jsem vycházel). KONČÍ V PÁTEK VE 14:00 – vzhledem k tomu, že spolu začínáme nově a ne vše jsme společně probírali, bude mimořádně kvíz na dobrovolné bázi (jen tentokrát)- budu dávat jen jedničky.

Kvíz najdete tady: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOAR2xp4HCnZFMkllf5p6U2ItUMlc1TkdCS09PUVJUTTdZQ0dSWVoyMlNWNi4u

3. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek v 11:50

Těším se na společně strávený čas a držím palce. VV

22. – 26.2.2021

Krásný dobrý den,

následující týden proběhne takto:

Tento týden nás čeká konečně nějaké to válčení – konkrétně Řecko-perské války, atraktivní téma plné hrdinného boje a nejen u Thermopy skutečných krvavých lázní.

 1. Jako obvykle se na téma můžete připravit u videa:

2. Na základě videa, případně učebnice (83-84), případně internetu mi pak budete zajisté schopni odpovědět na následující otázky:

a) Kdo byl Dareios I.?

b) Kdo vedl řecká vojska v bitvě u Marathonu?

c) Kdo, co byli tzv. Nesmrtelní?

d) Kdo byl Xerxes?

e) Jaký spartský král vedl řecká vojska v bitvě u Thermopyl?

f) Kolik Sparťanů stálo podle legend proti obrovské perské přesile v průsmyku u Thermopyl?

g) U jakého ostrova došlo k námořní bitvě, kde řecké loďstvo porazilo to perské?

h) Jaký řecký stát se stal vrchním velitelem námořního válečného spolku?

Toť vše, úkoly prosím zaslat tradičně do pátku do 14:00.

3. Tento týden žádný kvíz – ten si necháme, až něco probereme společně.

4. A společně se samozřejmě uvidíme na výkladové hodině v pátek v 11:50.

Samozřejmě, že hodinu si zpětně můžete pustit také z videozáznamu.

Těším se na Vás. VV