Vzhůru do práce. Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

Václav II.

1) Čeho se Václav II. bál?

2) Kde se za Václava II. těžilo stříbro, a jak se jmenovaly mince, které nechal razit?

3) Kterou královskou korunu také získal?

Václav III.

1) Ve kterém roce se Václav III. stal králem?

2) které královské koruny měl?

3) Co se stalo v Olomouci v roce 1306?

Odpovědi mi zatím neposílejte, ale kontrolovat si je budu.

Zbývá nám dokončit poslední Přemyslovce, proto si prosím vypište tuto prezentaci, více si povíme na online hodině.

Poslední Přemyslovci 2

——————————————————————

22. 2. – 26. 2.

Vítejte do našeho prvního společného týdne. Protože jste s panem Volkem zdárně zdolali objevné plavby, spolu se vrátíme k českým dějinám a podíváme se na poslední české panovníky z rodu Přemyslovců.

Uvidíme se na online hodině, ve čtvrtek od 10.00. Předtím si prosím projděte a vypište tuto prezentaci (co si máte napsat do sešitu je označené červeně):

Poslední Přemyslovci

_______________________________________________

15. 2. – 19. 2.

V novém týdnu pro vás ještě já vkládám slíbenou prezentaci, ve které spolu objevíme krásu a význam OBJEVNÝCH PLAVEB, nebo chcete-li zámořských objevů. Dovíte se proč člověk začal vyplouvat na otevřený oceán a jak postupně objevoval nové kontinenty a co mu tyto plavby přinesly. Dovíte se taky o dopadech na původní obyvatelstvo objevených míst a území. V prezentaci máte i odkazy na krátká videa i filmy pro zájemce , stejně tak jako pokyny pro zápis do sešitu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu se spolu podíváme na J. Evropy a zjistíme co se dělo na území Španělska. Itálie a JV Evropy Prezentace ZDE V druhé hodině si pak probereme látku o hádkách církevních hodnostářů a rozkolu církve –Papežské schizma. On line hodina bude opět dle kalendáře ve čtvrtek v 10 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na nový týden a nové pololetí budeme pokračovat ve staré látce.. Dnes se podíváme na dějiny Evropských států: Nejprve nás pohltí Anglie V druhé hodině pak prolétneme ve stručnosti události v Rusku , Polsku a Litvě. Online hodinu si opět dáme ve čtvrtek od 10 00 hod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V posledním týdnu prvního pololetí spolu koukneme na dobu Stoleté války. Podíváme především do Francie. Zde je výuková prezentaceV ní máte pro zájemce i odkazy na filmové ukázky . Text určený k zápisu je opět barevně zvýrazněný. On line hodinu budeme mít opět tradičně ve čtvrtek od 10 00 hod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro nový týden od 18. do 22 . ledna jsem pro vás připravil opakování a procvičování Vrcholného středověku Máte zde prezentaci plnou úkolů, a zamyšlení. Je třeba si ji pustit jako prezentaci , u úkolů používám animace , které vám přinesou správné řešení cvičení pro vaši zpětnou kontrolu . Přeji všem hezký a příjemný nový týden. Online hodinu si opět uděláme ve čtvrtek, jako vždy vám budu k dispozici tentokrát bez prověrek jen na konzultaci, vysvětlení či dotaz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den. Ukončili jsme kapitolu raný středověk a od nového týdne 11. – 15. 1. se posuneme do údobí, kterému se říká vrcholný středověk. Nejprve se budeme zabývat přeměnou vesnic a měst. Vše se dozvíte ve výukové prezentaciZápisky máte zvýrazněné žlutě. V textu najdete i odkaz na velmi hezky udělané video z Dějin udatného národa českého, pusťte si jej. Nezapomeňte, že vám běží i dobrovolný drillovací úkol z chronologického řazení Přemyslovců . Hezký víkend. hezký den. Uvidíme se na online hodině opět ve čtvrtek 14. 1. v 10 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zdravím v novém roce, přeji všem ať je to rok zdravý a nezavirovaný. Pro první týden budeme pokračovat v kapitole Raný středověk. V tomto týdnu se podíváme na kulturu, architekturu. výtvarné umění, literaturu, hudbu , odívání. Připravil jsem vám Výukovou prezentaci , v ní najdete opět pokyny k zápisu( barevně zvýrazněné) i další doprovodné materiály. krátká videa či fotogalerie. Více najdete v teamsech. Online se uvidíme opět ve čtvrtek od 10 00 hodin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro týden distanční výuky – 7.12. -11. 12. zůstaneme v Čechách a podíváme se v teamsech na kapitolu 1. krize Přemyslovského státu (poklepáním otevři prezentaci, výpisky jsou v textu zvýrazněny červeně , v textu odkazy na 3 videa – Krize, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka – opět spustíte kliknutím na hypertextový odkaz )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tento týden nás čekají počátky Českého státu. Po pádu Velké Moravy se nám dochovaly jen pověsti a báje, ze kterých se dozvídáme o nejstarších událostech na našem území.  Zde je prezentace pro tento týden  Staré pověsti české. Máte na ni celý týden i z toho důvodů, že je v ní spoustu cvičení, úkolů a krátkých kreslených videí, které je třeba shlédnout a udělat.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu jsem vám připravil drill . Tentorkát se jedná o dobrovolné procvičování, je mi jedno ,kdo kolikrát ,kdo s jakými známkami.. Drill slouží pro procvičení před čtvrteční prověrkou, kterou si napíšeme v 10 00 v online hodině. V drillu máte procvičení Arabské a Byzantské říše , v prověrce ( formou formsů) bude navíc i pár otázek z kapitoly Křížové výpravy.

Jako novou látku jsem vám pak připravil Velkomoravskou říši.. Zde si zopakujete Sámovu říši a dále se dozvíte o nejstarší vyspělé říši na našem území, která k nám pozvala i Cyrila s Metodějem a ovlivnila tak křesťanský vývoj do té doby pohanské Stř. Evropy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu se budeme zabývat Východní a Stř. částí Evropy kterou po rozpadu Říše římské ovládali Slované. V druhé hodině si povíme něco o Franckém kupci Sámovi a jeho vlivu na Stř. Evropu

V teamsech opět najdete všechny podrobné informaace. Na online hodině se uvidíme opět ve čtvrtek v 9 00

xxxxxxxxxxxxxxx

Pro opakování jsem Vám připravil kvíz na Svatou říši římskou, je mi jasné, že nezkontroluji, zda opisujete při kvízu ze sešitu či učebnice, ale doufám , že si aspoň probranou látku procvičíte. Hodnota testu / známky/ je stejná jako u drillu Kvíz Svatá říše římská : Na tento týden pro Vás mám dvě velmi zajímavá témata. Křížové výpravy Vikingy

Zápisy do sešitu máte jako vždy zvýrazněny.

Ve čtvrtek od 9: 00 bychom si opět udělali krátké on- line setkání cca na 30 minut jako konzultaci k probíranému učivu,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu 19. 10. -23.10. se přesuneme do Východní části bývalé říše římské a podíváme se spolu na Byzanc a Arabskou říši .

Vše najdete opět na teamsech Dějepis 7.B

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Téma týdne 12. -16. 10. : Počátky evropských mocností : Francie, Anglie

materiály ke studiu a diskuse k tématu  na Teamsu – Dějepis 7.B