Přečtěte si v učebnici str. 103, téma Druhá berlínská krize a stavba berlínské zdi

Zepředu do sešitu odpověz CELOU VĚTOU na následující  otázky:

1) Z jakého důvodu utíkali lidé z Východního Německa?

2) Jak to Východní Německo poškozovalo?

3) Kudy a proč právě tudy nejčastěji utíkali?

4) Kdo byl Chruščov?

5) Jak Chruščov problém vyřešil?

Projdi si prezentaci o karibské krizi, vypiš si do sešitu shrnutí z konce (je samozřejmě červeně):

Karibská krize

Doprovodné video:

Checkpoint Charlie

Konstrukce a skutečná podoba berlínské zdi

7 nejzajímavějších a nejslavnějších útěků přes Berlínskou zeď

Den, kdy začala karibská krize

______________________________________________________________

15. 2. – 19. 2. 2021

Máme za sebou první významnější konflikt Studené války, válku v Koreji. Pokud si ji chcete zopakovat, projděte si tuto prezentaci.

Korea – opakování

Nové téma je vznik Izraele a Suezská krize. Přečtěte si v učebnici str. 102, a vypište si tuto prezentaci:

Suezská krize

Videa k tématu:

Den, kdy byla rozdělena Palestina

Den, kdy začala Suezská krize 

Den, kdy začala šestidenní válka

______________________________________________________________

8. 2. – 12. 2. 2021

Protože jsme minule začali studenou válku, nově nás čeká první horký konflikt studené války, a to válka v Koreji. Pročtěte si prosím v učebnici str. 101, a vypište tuto prezentaci:

Válka v Koreji

Videa k tématu:

Den, kdy Severní Korea dobyla Soul

Den, kdy začala blokáda Berlína (k minulému tématu)

______________________________________________________________

1. 2. – 05. 2. 2021

Nové pololetí, nový tematický blok. Podíváme se na již slibované rozdělení světa po světové válce. Projděte si a jako obvykle vypište tuto prezentaci, více se dozvíte na online hodině.

Počátek studené války

______________________________________________________________

25. 1. – 28. 1. 2021

Protože stále ještě máte několik dní na vypracování posledního pracovního listu a protože tento týden je o den kratší, zadávám vám pouze Drill & Skill na téma osvobození Československa a holocaust. Příští týden začneme s rozdělením světa po druhé světové válce a se vznikem studené války.

______________________________________________________________

18. 1. – 22. 1. 2021

Posledním tématem, kterým se konečně rozloučíme s druhou světovou válkou, je holocaust. zpracujeme si ho pomocí pracovního listu, který si buď vytiskněte, nebo si budete muset text opsat do sešitu. V případě druhé možnosti prosím doplněný text podtrhněte, abych ho při opravování snáze poznal. Až budete mít hotovo, pošlete mi prosím na Teams čitelnou fotografii. Vzhledem k rozsahu, zvlášť pokud budete psát vše ručně, máte čas na odevzdání do středy 27. 1. Stránky v učebnici se kterými máte pracovat jsou vypsány přímo v pracovním listu.

Holocaust

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, samozřejmě mi napište na Teams.

Zároveň bych chtěl velice doporučit dokument Nickyho rodina (případně Síla lidskosti, na stejné téma) o britském úředníkovi, který těsně před válkou zorganizoval transport skoro sedmi set převážně židovských dětí z Československa a zachránil je tak před holocaustem.

Další videa k tématu:

Den konference ve Wannsee (kde nacisté naplánovali holocaust)

Den, kdy byl vyzrazen úkryt Anny Frankové (židovská dívka, která se skrývala s rodiči)

Den, kdy byl zajat Raoul Wallenberg (švédský diplomat který zachraňoval židy z Maďarska)

Den osvobození koncentračního tábora Osvětim

______________________________________________________________

11. 1. – 15. 1. 2021

Jedno z posledních témat k druhé světové válce, které jsme ještě neprobrali, je samotné osvobození Československa. V učebnici toto téma najdete na stranách 86-88, výpisky jsou na konci prezentace z minulého týdne. Více si povíme na online hodině.

Videa k tématu:

Den, kdy začalo Slovenské národní povstání

Den, kdy skončilo Pražské povstání

______________________________________________________________

4. 1. – 8. 1. 2021

Vítejte v novém roce.

Když jsme se viděli naposledy, probrali jsme Československo za války, a také jsme se tematicky připravili na téma holocaust. (mimochodem, film který jsme si pouštěli můžete najít zde). Nejprve se ale ještě musíme podívat na československý odboj, domácí i zahraniční. Najdete ho stručně zde:

Československý odboj

Protože do 14. 1. musí být uzavřen známky, jako poslední možnost si známky opravit vám byl spuštěn Drill & Skill na období Protektorátu. Končí 9. 1.

Videa k tématu:

Protektorát – Dějiny udatného českého národa

Den studentů

Den atentátu na Heydricha

Den, kdy byly vyhlazeny Lidice

Den, kdy byly vypáleny Ležáky

Nepokořená křídla

______________________________________________________________

20. 11. – 27. 11. 2020

Dobrý den,

z předchozího týdne vám ještě běží Drill & Skill, který ovšem skončí dnes 20. 11. o půlnoci. Kromě toho jsme také začali probírat druhou světovou válku, a protože jak předchozí, tak dnešní prezentace je pěkně rozsáhlá, nebuduvám zadávat jinou práci. Projděte si a vypište:

Druhá světová válka – 2. část

Jinak doufám že jste zaznamenali svátek 17. listopadu – i o něm budeme brzy mluvit.

Zajímavá videa k tématu:

Den útoku na Pearl Harbor

Den, kdy začala bitva u Midway

Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu

Den D

Den, kdy začalo Varšavské povstání

Konec druhé světové války v Evropě

Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Minulý týden jsme mluvili o událostech, které vedly k vzniku 2. světové války. Mám pro vás rozsáhlou, poměrně podrobnou prezentaci, kterou si prosím jako obvykle zpracujte.

Druhá světová válka – 1. část

Byl vám také spuštěn Drill & Skill na téma Mnichovská dohoda a konflikty před 2. sv. válkou.

Zajímavá videa k tématu:

Den, kdy začala druhá světová válka

Den bombardování Londýna

Den, kdy Hitler napadl Sovětský svaz

Den, kdy začala blokáda Leningradu

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Dostali jsme se úspěšně do druhé poloviny 30. let, a musíme se proto rychle seznámit s událostmi, které vedly k nové světové válce. Jako první téma nás čeká Mnichovská krize. V učebnici ji najdete popsánu na str. 43-46, a projděte si hlavně tuto prezentaci:

ČSR v roce 1938

To co je pro nás důležité je jako obvykle červeně. Druhým tématem jsou různé konflikty, které proběhly v Evropy i jinde ve světě v této době a které byly předehrou pro světovou válku. Ta najdete velice stručně popsány v této prezentaci:

Konflikty ve 30. letech

Na jejím konci je shrnutí, které patří do sešitu, bohužel docela dlouhé.

Pokud budete mít zájem, i příští týden proběhnou dobrovolné hodiny, ve stejný čas jako minule.

Zajímavá videa k tématu:

Mnichov – Dějiny udatného českého národa

Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda

Den, kdy padl Madrid

Den, kdy začala vysílat televize

Den zkázy vzducholodi Hindenburg

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Zbývají nám probrat ještě dvě témata meziválečných dějin, poté se pustíme do událostí které vedly k druhé světové válce. Pro začátek mám pro vás pracovní list, pro jehož vypracování budete potřebovat učebnici na straně 41, kapitola Hospodářství v Československu, a následující strany. List si můžete vytisknout a psát do něj, nebo si můžete otevřít v některém z programů pro práci s obrázky a psát přímo do obrázku. Vyplněný soubor nebo fotografii papíru mi pak pošlete na mail aubrecht.richard@zschodov.cz, nebo přes chat v Teams.

A nebo, pokud budete mít zájem, si můžeme udělat hodinu v Teams, ve které se na pracovní list podíváme společně. Pro 9. A by byla v pátek 6. 11. v 11,00, pro 9. C ve středu 4. 11. v 11,00. Pozvánky pošlu.

Druhá práce na tento týden je jednodušší – projděte si prosím tuto prezentaci o kultuře ve 20. a 30. letech.

Zajímavá videa k tématu:

Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami – Dějiny udatného českého národa

Kultura v meziválečném Československu – Dějiny udatného českého národa

Velká hospodářská krize – Dějiny udatného českého národa

Taneční styly z 20. let

Betty Boop – Minnie The Moocher (jazzový kreslený film, 1932)

______________________________________________________________

16. – 23. 10. 2020

Nejprve bych vás chtěl upozornit, že do prezentace o fašismu byly doplněny výpisky k nacismu v Německu. Dopište si je prosím. Protože naše nové téma je Československo, projděte a vypište si také prezentaci na toto téma.

Zajímavá videa k tématu:

Vznik Československa – Projekt 100 Československo

Vznik Československa (slovensky)

Vznik Československa – Dějiny udatného českého národa

______________________________________________________________

12. – 16. 10. 2020

Prosím pročtěte si a vypište následující prezentaci na téma fašismus. To co byste si měli napsat je žlutě. Příští týden se ještě podíváme na Československo.