Dobrý den,

z předchozího týdne vám ještě běží Drill & Skill, který ovšem skončí dnes 20. 11. o půlnoci. Kromě toho jsme také začali probírat druhou světovou válku, a protože jak předchozí, tak dnešní prezentace je pěkně rozsáhlá, nebuduvám zadávat jinou práci. Projděte si a vypište:

Druhá světová válka – 2. část

Jinak doufám že jste zaznamenali svátek 17. listopadu – i o něm budeme brzy mluvit.

Zajímavá videa k tématu:

Den útoku na Pearl Harbor

Den, kdy začala bitva u Midway

Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu

Den D

Den, kdy začalo Varšavské povstání

Konec druhé světové války v Evropě

Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Minulý týden jsme mluvili o událostech, které vedly k vzniku 2. světové války. Mám pro vás rozsáhlou, poměrně podrobnou prezentaci, kterou si prosím jako obvykle zpracujte.

Druhá světová válka – 1. část

Byl vám také spuštěn Drill & Skill na téma Mnichovská dohoda a konflikty před 2. sv. válkou.

Zajímavá videa k tématu:

Den, kdy začala druhá světová válka

Den bombardování Londýna

Den, kdy Hitler napadl Sovětský svaz

Den, kdy začala blokáda Leningradu

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Dostali jsme se úspěšně do druhé poloviny 30. let, a musíme se proto rychle seznámit s událostmi, které vedly k nové světové válce. Jako první téma nás čeká Mnichovská krize. V učebnici ji najdete popsánu na str. 43-46, a projděte si hlavně tuto prezentaci:

ČSR v roce 1938

To co je pro nás důležité je jako obvykle červeně. Druhým tématem jsou různé konflikty, které proběhly v Evropy i jinde ve světě v této době a které byly předehrou pro světovou válku. Ta najdete velice stručně popsány v této prezentaci:

Konflikty ve 30. letech

Na jejím konci je shrnutí, které patří do sešitu, bohužel docela dlouhé.

Pokud budete mít zájem, i příští týden proběhnou dobrovolné hodiny, ve stejný čas jako minule.

Zajímavá videa k tématu:

Mnichov – Dějiny udatného českého národa

Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda

Den, kdy padl Madrid

Den, kdy začala vysílat televize

Den zkázy vzducholodi Hindenburg

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Zbývají nám probrat ještě dvě témata meziválečných dějin, poté se pustíme do událostí které vedly k druhé světové válce. Pro začátek mám pro vás pracovní list, pro jehož vypracování budete potřebovat učebnici na straně 41, kapitola Hospodářství v Československu, a následující strany. List si můžete vytisknout a psát do něj, nebo si můžete otevřít v některém z programů pro práci s obrázky a psát přímo do obrázku. Vyplněný soubor nebo fotografii papíru mi pak pošlete na mail aubrecht.richard@zschodov.cz, nebo přes chat v Teams.

A nebo, pokud budete mít zájem, si můžeme udělat hodinu v Teams, ve které se na pracovní list podíváme společně. Pro 9. A by byla v pátek 6. 11. v 11,00, pro 9. C ve středu 4. 11. v 11,00. Pozvánky pošlu.

Druhá práce na tento týden je jednodušší – projděte si prosím tuto prezentaci o kultuře ve 20. a 30. letech.

Zajímavá videa k tématu:

Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami – Dějiny udatného českého národa

Kultura v meziválečném Československu – Dějiny udatného českého národa

Velká hospodářská krize – Dějiny udatného českého národa

Taneční styly z 20. let

Betty Boop – Minnie The Moocher (jazzový kreslený film, 1932)

______________________________________________________________

16. – 23. 10. 2020

Nejprve bych vás chtěl upozornit, že do prezentace o fašismu byly doplněny výpisky k nacismu v Německu. Dopište si je prosím. Protože naše nové téma je Československo, projděte a vypište si také prezentaci na toto téma.

Zajímavá videa k tématu:

Vznik Československa – Projekt 100 Československo

Vznik Československa (slovensky)

Vznik Československa – Dějiny udatného českého národa

______________________________________________________________

12. – 16. 10. 2020

Prosím pročtěte si a vypište následující prezentaci na téma fašismus. To co byste si měli napsat je žlutě. Příští týden se ještě podíváme na Československo.