Dobrý den,

protože se brzy uvidíme ve škole, mám pro vás dnes opět práci pouze s učebnicí. Prosím přečtěte si v učebnici stránky 58-62 (Oldřich a Břetislav, První čeští králové). Zápis do sešitu je zde. Dejte si do pořádku sešity, výpisky atd. budu je vybírat na kontrolu a budu známkovat pracovní list.

Zajímavá videa k tématu:

Čechy na přelomu tisíciletí

Oldřich a Božena

Sázavský klášter

Vratislav II.

Zmatky na přelomu 11 a 12. století

Soběslav 

Vladislav II.

Bruncvík 

______________________________________________________________

20. 11. – 27. 11. 2020

Dnes se konečně podíváme na počátky českého státu. Pročtěte si prosím v učebnici strany 55-57 a potom si vypracujte přiložený pracovní list. Můžete si jej buď vytisknout a nalepit do sešitu, nebo opsat, a podle učebnice doplnit. Sešit i s doplněným pracovním listem si zkontroluji po návratu do školy.

Zajímavá videa k tématu:

Praotec Čech – Dějiny udatného českého národa

Bořivoj a Ludmila – Dějiny udatného českého národa 

Svatý Václav – Dějiny udatného českého národa

Boleslav II – Dějiny udatného českého národa

Svatý Vojtěch – Dějiny udatného českého národa

______________________________________________________________

13. 11. – 20. 11. 2020

Minule jsme se zabývali prvními slovanskými státy, včetně Sámovy říše. Pro zjednodušení dnes budeme pracovat pouze s učebnicí, Velkou Moravu naleznete na stranách č. 51-54. Zápis do sešitu naleznete zde.

Dnes vám byl také spuštěn slibovaný kvíz na první slovanské státy, čas na něj máte do 20. 11.

Zajímavá videa k tématu:

Velká Morava – Dějiny udatného českého národa

Velkomoravská říše – Bohemian Teacher

______________________________________________________________

6. 11. – 13. 11. 2020

Čas nám neúprosně letí, a proto tu pro vám mám další dvě témata. Nejprve se podíváme na výboje severských Vikingů, už jsme je několikrát zmínili. K tomu si prosím pusťte tato videa:

Vikinské výboje

Vikingové – Edisco

Vikingové – Bohemian Teacher

A to je vše. Tedy alespoň k Vikingům. Ještě se musíme podívat na první slovanské státy. Toto téma najdeme v učebnici na straně 47, kde se sezname s prvními dvěma významnými slovanskými státy, Polskem a Kyjevskou Rusí. Ale nemůžeme zůstat jen v cizině, na str. 50 proto najdete i první státní útvar na našem území, Sámovu říši. Zápisky k těmto tématům najdete zde. Ale abyste si jenom nečetli v učebnici a neopisovali do sešitu, příští týden na tato témata dostanete kvíz na známky.

Zajímavá videa k tématu:

Sámova říše – Dějiny udatného českého národa

Slované a Kyjevská Rus – Bohemian Teacher

Slované a Sámova říše

Sámova říše – Endorovo videa

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Tento týden se podíváme na islám a křížové výpravy. Pročtěte si prosím kapitolu Arabové a Turci na str. 40-43, a kapitolu Křížové výpravy. Zápis do sešitu najdete zde, v části o křížových výpravách je potřeba některá slova doplnit.

Zajímavá videa k tématu:

Počátky islámu – Pár Minut HiSToRiE

Arabské výboje – Pár Minut HiSToRiE

Arabové a islám – Edisco 

Křížové výpravy – Edisco 

Křížové výpravy – Bohemian Teacher

Setkání krále Balduina se Saladinem – ukázka z filmu Království nebeské

______________________________________________________________

16. 10. – 23. 10. 2020

Novým tématem je Byzantská říše. Přečtěte si prosím v učebnici tuto kapitolu na str. 38-40. V této prezentaci najdete doprovodné obrázky, ale hlavně také zápis do sešitu.

Pokud vás téma zajímá, zde jsou také tři kratší videjka:

Byzantské císařství

Byzantské císařství na pokraji sil

Zánik Byzantského císařství

______________________________________________________________

14. – 16. 10. 2020

pro zopakování učiva máte pro tento týden zadané cvičení Drill & Skill na téma počátků Francie, Německa a Anglie. Na dokončení máte týden. V pátek dostanete také další práci na týden od 19. do 23. 10.

Richard Aubrecht