Původně jsem plánoval zadat vám pracovní list, ten si ale nechám do školy. Takže si zatím pouze projděte a vypište tuto prezentaci:

Husité

Zajímavá videa:

Den kdy byl upálen Jan Hus

Dějiny udatného národa českého – Husité v boji za pravdu

Dějiny udatného národa českého – Husité proti všem

——————————————————————

26. 4. – 30. 4.

Dnešním dnem začínáme téma husitství. Nejprve se ovšem musíme seznámit s tím, kdo to celé začal, Janem Husem. V učebnici si přečtěte str. 104, a projděte si tuto prezentaci. Výpisky jsou na jejím konci.

Jan Hus

Zajímavá videa:

Dějiny udatného národa českého – Jan Hus

Jan Hus – krátký animovaný film

Jan Hus – celý film (1954)

Jan Hus – kázání v kapli betlémské – ukázka z filmu

Jan Hus – dokument

——————————————————————

19. 4. – 22. 4.

Jak jste si všimli, v minulém týdnu jsme měli poněkud zmatek, ale na to jste již zvyklí. Zadal jsem vám prezentaci o gotické kultuře, tu si prosím (pokud jste to ještě neudělali) vypište, čas máte do pátku 23. 4.

Prostudujte si také tuto prezentaci o gotické módě. Z ní si nic vypisovat nemusíte.

O víkendu vám byl spuštěn kvíz ve Forms na téma gotické kultury, tak na něj nezapomeňte. Upozornění na něj dostanete v Teams.

——————————————————————

12. 4. – 16. 4.

Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

Gotická móda

1) Co bylo typické pro gotickou módu? První věc kterou si na gotickém oblečení všimnete v porovnání třeba s románskou módou.

2) Jaký tvar měly například klobouky gotických paní?

3) Jak se jmenoval bájný kouzelník, který měl žít na dvoře Václava IV.?

Prostuduj si a vypiš prezentaci o gotice.

Gotika

Zajímavá krátká videa k tématu Lucemburkové a gotika:

Volba Karla IV. za římského krále

Karel IV. a jeho vztah k říši

Smrt a pohřeb císaře Karla IV.

Svatováclavská koruna

Proces stavby Karlova mostu

Karlštejn a kaple sv. Kříže

——————————————————————

6. 4. – 9. 4.

Doufám že jste mi všichni poslali všechno co jste měli, a můžeme stejným způsobem pokračovat.

Udělejte si Drill & Skill na Lucemburky.

Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

 Václav IV.

1) Napiš alespoň dva problémy, které měl řešit Václav IV.

2) jak se jmenovala Václavova manželka?  

3) Jak se jmenoval Václavův bratr?

Přečti si v učebnici na str. 102-103 kapitolu Václav IV.

Zápis do sešitu:

Václav IV.

  • slabý vládce, dokonce zajat vlastní šlechtou
  • věnoval se raději lovu
  • problémy – dva papežové a krize v církvi, bratr Zikmund, … neřešil
  • za jeho vlády epidemie moru
  • zemřel na počátku husitského povstání

——————————————————————

29. 3. – 31. 3.

Na tento velikonoční týden nebudu zadávat novou látku, pouze vám byl spuštěn Drill & Skill na poslední Přemyslovce. Končí příští pátek. Následující týden si potom zopakujeme Lucemburky.

——————————————————————

22. 3. – 26. 3.

Mám pro vás další otázky k dalším videím. Video k Janu Lucemburskému v minulém zadání bylo opraveno, takže má nyní správnou délku.

Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

Mládí Karla IV.

1) Jak se Karel původně jmenoval?

2) Kde byl Karel vězněn, než byl poslán do Paříže?

3) Podle koho byl Karel přejmenován?

 Karel IV. – hvězdná kariéra

1) S kým se Karel IV. znal z doby svých studií?

2) Kde a kdy byl Karel korunován na německého krále?

3) Co bylo vrcholem Karlovy politické kariéry?

 Karel IV. – stavitel

1) Kdo byl Karlův oblíbený stavitel? 

2) Kolik měla mít Praha věží?

3) Karlův most ležel na cestě mezi____________________ a __________________.

Protože se nám už otázky slušně nahromadily, všechny otázky vzadu v sešitě mi čitelně vyfoťte a pošlete. VŠECHNY. Po tom jak dopadla poslední občanka zdůrazňuji, že mi máte poslat otázky na Václavy, Jana Lucemburského i Karla IV.

Také si samozřejmě projděte a vypište prezentaci na Karla IV., se kterou budeme pracovat na online hodině.

Lucemburkové na českém trůnu 2

——————————————————————

15. 3. – 19. 3.

Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

Co dál ve 14. století

1) Kdo se stal novým českým králem, a kdo byla jeho manželka?

2) Kdo byl manželem Elišky Rejčky, a jak se mu přezdívalo?

3) Díky čemu byl zvolen Jan Lucemburský?

Jan Lucemburský

1) Čemu se Jan hlavně věnoval?

2) kdo vedl české šlechtice?

3) Jak Jan Lucemburský zemřel?

Přečti si a udělej výpisky z následující prezentace:

Lucemburkové na českém trůně

——————————————————————

8. 3. – 12. 3.

Vzhůru do práce. Zezadu do sešitu odpověz na otázky, vše vždy najdeš v odkazovaném videu. Odpovídej celou větou.

Václav II.

1) Čeho se Václav II. bál?

2) Kde se za Václava II. těžilo stříbro, a jak se jmenovaly mince, které nechal razit?

3) Kterou královskou korunu také získal?

Václav III.

1) Ve kterém roce se Václav III. stal králem?

2) které královské koruny měl?

3) Co se stalo v Olomouci v roce 1306?

Odpovědi mi zatím neposílejte, ale kontrolovat si je budu.

Zbývá nám dokončit poslední Přemyslovce, proto si prosím vypište tuto prezentaci, více si povíme na online hodině.

Poslední Přemyslovci 2

——————————————————————

22. 2. – 26. 2.

Tak od tohoto týdne vás opět přebírám já. Uvidíme se na online hodině, předtím si prosím projděte a vypište tuto prezentaci:

Poslední Přemyslovci

——————————————————————

15. 2. – 19. 2.

Vzhledem k tomu, že vás bude opět přebírat zpět pan učitel Aubrecht , tak nepůjdeme do nové látky. jen si můžete ,chcete-li, zopakovat látku OBJEVNÉ PLAVBY je možné, že v prezentaci objevíte nějaké zajímavé věci , které jste třeba ještě neslyšeli. či odkazy na krátká videa o probírané  problematice. 

——————————————————————

8. 2. – 12. 2.

V novém týdnu – 8. – 12. 2. se podíváme na problematiku Papežského schizmatu. Přináším vám ji ve výukové PREZENTACI V online hodině si pak napíšeme krátký test, z minulé látky. Život ve středověkých městech . Podívejte se na tuto problematiku, ať začínáte nové pololetí hezkými známkami. Online hodina proběhne i v tomto týdnu ve stř. v 11:50. Buďte tam včas.

Dobrý den přeji všem. V novém pololetí nastává změna a z personálních změn na škole vyplynulo. že se k vám na dějepis opět vracím já. Vzhledem k tomu, že v učivu jste na tom velmi dobře vaše tempo trošku přibrzdím a v tomto týdnu se zdržíme a budeme se věnovat opakování a procvičování . Na teamsech si najděte novou skupinu, Dějepis 7. A, kterou jsem vám tam vytvořil a všechny jsem vás přidal. Zde vám budu sdílet materiály a další bližší pokyny pro druhé pololetí.

Na první týden nového pololetí jsem vám připravil procvičování látky vrcholný středověk. V prezentaci jsou připravené úkoly, držte se pokynů v prezentaci, zapisovat tentokrát nemusíte do sešitu nic. Prezentaci ovšem projeďte poctivě, znalosti z ní získané, budete brzy potřebovat. Procvičování život ve středověkém  městě . Online se potkáme ve středu v 11:50

——————————————————————

18. 1. – 22. 1.

Tento týden pro vás mám pracovní list na téma objevných plaveb.

Objevné plavby

Pokud můžete, prosím vytiskněte si ho, nalepte do sešitu a vyplňte. Pokud nemůžete tisknout, prosím vypište si do sešitu aspoň odpovědi tak, aby dávaly smysl. Příklad:

1) – Příčiny ob. plaveb: nová naleziště zlata, dovážení otroků, narušení obchodních cest.

Důsledky ob. plaveb: …

2) Kryštof Kolumbus: Jsem Portugalec a podařilo se mi …..

Pro práci budete potřebovat učebnici na str. 88-91. Kotovou práci mi vyfoťte a čitelnou fotku pošlete do soukromého chatu v Teams, do neděle 31. 1.

Byl vám také spuštěn kvíz na téma Rusko, Polsko, Reconquista a Osmanské říše (hlavně na druhá dvě témata).

______________________________________

18. 1. – 22. 1.

I tento týden bude ještě klid – před bouří. Protože teď probíráme vývoj v různých částech Evropy, podíváme se do dnešního Španělska (Pyrenejský poloostrov) a na rozmach Turků v jihovýchodní Evropě. pročtěte si prosím v učebnici strany 86-88, zápis najdete zde.

Příští týden dostanete několik prací na známky do nového pololetí.

Videa k tématu:

Reconquista

The Reconquista of Spain in 5 Minutes

Dobytí Konstantinopole 1453

Bitva u Varny 1444

Janičáři – Kdo byli elitní bojovníci Osmanské říše

______________________________________

11. 1. – 15. 1.

Minulý týden jste měli náročnější práci, proto tento týden bude méně náročný. Pouze si prosím pročtěte v učebnici Témata Rusko a Polsko a Litva, str. 84-85. Nezapomeňte odevzdat pracovní list z minulého týdne, nejpozději do neděle 10. 1.

Zápis do sešitu je zde.

______________________________________

4. 1. – 8. 1.

Vítejte v novém roce.

Protože musím do 14. 1. uzavřít známky, jako zopakování poslední látky vám byl spuštěn Drill & Skill na románskou kulturu a změny ve společnosti 13. stol. Dril končí 9. 1.

Dalším vaším úkolem bude zodpovědět otázky v tomto pracovním listu, a to buď tak, že si ho vytisknete a nalepíte do sešitu, nebo tak že si do sešitu vypíšete odpovědi na otázky z listu, pokud možno očíslované. Čitelnou fotku vyplněného listu nebo odpovědí mi potom pošlete v chatu v Teams.

Také tato známka se bude počítat do tohoto pololetí, a máte tak poslední šanci si známky vylepšit.

______________________________________________________________

11. 12. – 18. 12. 2020

Na tento týden pro vás mám poměrně složité téma, a to středověkou kolonizaci a vznik měst. Vše je obsaženo v této prezentaci, jako vždy si ji projděte a vypište:

Kolonizace a vznik měst

Pro vás co jste si nestihli ve škole něco dopsat přikládám i prezentaci na románské umění.

Zajímavá videa k tématu:

Růst měst ve 13. století – Dějiny udatného českého národa

Hrady – Dějiny udatného českého národa 

Kolonizace českých zemí – videoprezentace

______________________________________________________________

27. 11. – 4. 12. 2020

Dobrý den,

protože se brzy uvidíme ve škole, mám pro vás dnes opět práci pouze s učebnicí. Prosím přečtěte si v učebnici stránky 58-62 (Oldřich a Břetislav, První čeští králové). Zápis do sešitu je zde. Dejte si do pořádku sešity, výpisky atd. budu je vybírat na kontrolu a budu známkovat pracovní list.

Zajímavá videa k tématu:

Čechy na přelomu tisíciletí

Oldřich a Božena

Sázavský klášter

Vratislav II.

Zmatky na přelomu 11 a 12. století

Soběslav 

Vladislav II.

Bruncvík 

______________________________________________________________

20. 11. – 27. 11. 2020

Dnes se konečně podíváme na počátky českého státu. Pročtěte si prosím v učebnici strany 55-57 a potom si vypracujte přiložený pracovní list. Můžete si jej buď vytisknout a nalepit do sešitu, nebo opsat, a podle učebnice doplnit. Sešit i s doplněným pracovním listem si zkontroluji po návratu do školy.

Zajímavá videa k tématu:

Praotec Čech – Dějiny udatného českého národa

Bořivoj a Ludmila – Dějiny udatného českého národa 

Svatý Václav – Dějiny udatného českého národa

Boleslav II – Dějiny udatného českého národa

Svatý Vojtěch – Dějiny udatného českého národa

______________________________________________________________

13. 11. – 20. 11. 2020

Minule jsme se zabývali prvními slovanskými státy, včetně Sámovy říše. Pro zjednodušení dnes budeme pracovat pouze s učebnicí, Velkou Moravu naleznete na stranách č. 51-54. Zápis do sešitu naleznete zde.

Dnes vám byl také spuštěn slibovaný kvíz na první slovanské státy, čas na něj máte do 20. 11.

Zajímavá videa k tématu:

Velká Morava – Dějiny udatného českého národa

Velkomoravská říše – Bohemian Teacher

______________________________________________________________

6. 11. – 13. 11. 2020

Čas nám neúprosně letí, a proto tu pro vám mám další dvě témata. Nejprve se podíváme na výboje severských Vikingů, už jsme je několikrát zmínili. K tomu si prosím pusťte tato videa:

Vikinské výboje

Vikingové – Edisco

Vikingové – Bohemian Teacher

A to je vše. Tedy alespoň k Vikingům. Ještě se musíme podívat na první slovanské státy. Toto téma najdeme v učebnici na straně 47, kde se sezname s prvními dvěma významnými slovanskými státy, Polskem a Kyjevskou Rusí. Ale nemůžeme zůstat jen v cizině, na str. 50 proto najdete i první státní útvar na našem území, Sámovu říši. Zápisky k těmto tématům najdete zde. Ale abyste si jenom nečetli v učebnici a neopisovali do sešitu, příští týden na tato témata dostanete kvíz na známky.

Zajímavá videa k tématu:

Sámova říše – Dějiny udatného českého národa

Slované a Kyjevská Rus – Bohemian Teacher

Slované a Sámova říše

Sámova říše – Endorovo videa

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Tento týden se podíváme na islám a křížové výpravy. Pročtěte si prosím kapitolu Arabové a Turci na str. 40-43, a kapitolu Křížové výpravy. Zápis do sešitu najdete zde, v části o křížových výpravách je potřeba některá slova doplnit.

Zajímavá videa k tématu:

Počátky islámu – Pár Minut HiSToRiE

Arabské výboje – Pár Minut HiSToRiE

Arabové a islám – Edisco 

Křížové výpravy – Edisco 

Křížové výpravy – Bohemian Teacher

Setkání krále Balduina se Saladinem – ukázka z filmu Království nebeské

______________________________________________________________

16. 10. – 23. 10. 2020

Novým tématem je Byzantská říše. Přečtěte si prosím v učebnici tuto kapitolu na str. 38-40. V této prezentaci najdete doprovodné obrázky, ale hlavně také zápis do sešitu.

Pokud vás téma zajímá, zde jsou také tři kratší videjka:

Byzantské císařství

Byzantské císařství na pokraji sil

Zánik Byzantského císařství

______________________________________________________________

14. – 16. 10. 2020

pro zopakování učiva máte pro tento týden zadané cvičení Drill & Skill na téma počátků Francie, Německa a Anglie. Na dokončení máte týden. V pátek dostanete také další práci na týden od 19. do 23. 10.

Richard Aubrecht