Pokračujeme s kulturou počátku 19. století, a na řadu přichází romantismus. Projděte si následující prezentaci, a podle ní, případně učebnice, si vyplňte následující pracovní list. Ten buď nalepte do sešitu, nebo opište, a jako obvykle pošlete fotku. NEPOSÍLEJTE DOKUMENT VE WORDU A PODOBNĚ, POUZE FOTKU FYZICKY NAPSANÝCH ODPOVĚDÍ!

Romantismus

Romantismus PL

______________________________________

22. 2. – 26. 2.

Po minulém týdnu se pustíme pořádně do práce. Nové téma je národní obrození, a jako obvykle si projděte tuto prezentaci:

Národní obrození

Videa k tématu:

Národní obrození – Dějiny udatného českého národa

Literatura, divadlo a národní obrození – Dějiny udatného českého národa

______________________________________

15. 2. – 19. 2.

Připomínám že do neděle 14. 2. mi máte poslat vyplněný pracovní list o Balkánu.

Tento týden budeme mít opět trochu méně práce, podíváme se na počátek 19. století v Habsburské monarchii a tzv. Metternichovský absolutismus. Přečtěte si v učebnici strany 82-83, a vypište si tuto prezentaci:

Metternichovský absolutismus

______________________________________

8. 2. – 12. 2.

Jak jsme se dohodli na hodině, zde je pracovní list na vývoj na Balkánském poloostrově:

Balkán – pracovní list

Jako obvykle, pošlete mi fotku buď vypracovaného vytištěného papíru, nebo odpovědí opsaných do sešitu. Na online hodině si k tomu pracovnímu listu povíme víc. Čas máte do soboty 13. 2.

______________________________________

1. 2. – 5. 2.

Protože jsme již nakousli Evropu na počátku 19. století, posuneme se do dalších dvou důležitých zemí, a to do Francie a Ruska. Pročtěte si prosím v učebnici strany 77 až 79, včetně polského povstání. Více si k tomu povíme na hodině, a bude dost ptát. Zápis do sešitu je druhá polovina prezentace z minulého týdne, tj. černý text.

Byl vám také spuštěn slíbený kvíz na technickou revoluci a vývoj v Německu a Itálii.

______________________________________

25. 1. – 28. 1.

Zpět k politickým dějinám. Před týdnem jsme se zmiňovali o Svaté alianci jak o dohodě mezi třemi konzervativními panovníky, která měla zabránit revolucím a vlastně i reformám v Evropě. Dnes se podíváme na dva konkrétní případy, kdy se o podobné změny někdo v pokoušel, a to v Německu a v Itálii, stále ještě roztříštěných na hromady státečků. Přečtěte si prosím v učebnici stranu 76, a k tomu si potom vypište červený text z této prezentace:

Evropa na poč. 19. století

Příští týden dostanete kvíz na technickou revoluci a na poslední látku.

______________________________________

18. 1. – 22. 1.

Pokud by vás zajímalo kde jste udělali chybu v posledním pracovním listu, zde je stejný list s doplněnými správnými odpověďmi.

Francouzská revoluce doplněná

I kdyby vás to nezajímalo, zkontrolujte si prosím svoji práci a případné chyby si opravte. Pouze u č. 13, kde jste mi většinou vypisovali nějaké to řízení domácí i zahraniční politiky to moc neřešte.

Tento týden nás čeká průmyslová revoluce. projděte si v učebnici strany 70-75, a také tuto prezentaci, kde najdete většinu důležitějších pojmů a také shrnutí do sešitu:

Průmyslová revoluce

Videa k tématu:

 Věk páry – Dějiny udatného českého národa

Industriální revoluce podle Lojzy

Průmyslová revoluce

______________________________________

11. 1. – 15. 1.

Poslední co nám zbývá k dokončení učiva o období francouzské revoluce je probrat vídeňský kongres. Přečtěte si prosím tuto kapitolu v učebnici na str. 67, výpisky jsou zde.

V sobotu 9. 1. máte poslední šanci odevzdat pracovní list na francouzskou revoluci, který jsem vám zadával před vánočními prázdninami.

Videa k tématu:

Ponapoleonská Evropa

Vídeňský kongres a změny Evropy po napoleonských válkách. Svatá aliance.

The Congress of Vienna, 1814-1815

The Congress of Vienna: Crash Course European History

______________________________________

4. 1. – 8. 1.

Vítejte do nového roku.

Když jsem zadával minulou práci, předpokládal jsem, že si budu hned po vánočních prázdninách vybírat na kontrolu sešity a známkovat pracovní list na francouzskou revoluci, který má být v něm. Protože se ale nějakou dobu neuvidíme, pošlete mi fotku vyplněného pracovního listu (případně odpovědí na otázky z pracovního listu) na chat v Teams. Někteří tak už udělali. Posílejte co nejrychleji, máte mít už hotovo. Pokud se opět setkám s tím, že jste opisovali, všichni které budu z podvodu podezřívat dostanou automatiky za 5.

Jako nové učivo nám vychází vláda Napoleona Bonaparte. Projděte si prosím tuto prezentaci, případně si přečtěte v učebnici strany 64-66, zápis do sešitu je na konci prezentace.

A protože do 14. 1. musíme uzavřít známky, bude vám na francouzskou revoluci a Napoleona také spuštěn Drill & Skill a kvíz ve Forms. Obojí je do 9. 1. Detaily se dozvíte ve skupině v Teams. Pracovní list, dril a kvíz budou vaše poslední známky v tomto pololetí.

Videa k tématu:

Velká francouzská revoluce

Napoleon Bonaparte

Bitva u Lipska

______________________________________________________________

11. 12. – 18. 12. 2020

Protože si všichni nestihli dopsat zápisky z poslední hodiny, dával jsem do skupiny v Teams text, a pro jistotu dávám odkaz i zde.

Naše nové téma je Francouzská revoluce. Pročtěte si prosím v učebnici strany 55-63 a do sešitu si vypracujte otázky z následujícího pracovního listu (ten si buď vytiskněte, nalepte a pište do něj, nebo pište jen odpovědi v celých větách přímo do sešitu) . BUDU JEJ KONTROLOVAT A ZNÁMKOVAT! Stránky kde najdete odpovědi jsou uvedeny v textu.

Francouzská revoluce

Vypadá to jako spousta práce, ale ve škole byste na to měli jednu hodinu, a vy máte týden. A možná i více…

______________________________________________________________

27. 11. – 4. 12. 2020

Dobrý den,

tento týden pouze dokončíme barokní umění. prosím vypište si červený text z této prezentace, ve druhé prezentaci jsou pouze dodatečné obrázky.

______________________________________________________________

20. 11. – 27. 11. 2020

minule jsme probrali Marii Terezii a Josefa II., které si zopakujeme pomocí Drillu & Skillu, který vám byl právě spuštěn. Příští týden si látku zopakujeme ještě důkladněji, pomocí Kvízu nebo písemné práce.

Jako nová látka nás čeká barokní umění. Projděte si prosím a vypište tuto prezentaci (shrnutí je na konci):

Baroko

Zajímavá videa k tématu:

Baroko- Dějiny udatného českého národa

Barokní umění – Dějiny udatného českého národa

Jezuité – Dějiny udatného českého národa

Hrabě Špork – Dějiny udatného českého národa

Pošumaví – barokní krajina

Baroko – učitel do domu

______________________________________________________________

13. 11. – 20. 11. 2020

Máme za sebou vznik USA, a proto se vrátíme do českých zemí. Projděte si prosím tuto prezentaci:

Habsburská monarchie v 17. a 18. stol.

Výpisky najdete zde.

Byl vám dnes také spuštěn kvíz na vznik USA.

______________________________________________________________

6. 11. – 13. 11. 2020

další téma které nás čeká je vznik USA. Projděte si prosím tuto prezentaci, shrnutí do sešitu najdete na jejím konci. Příští pátek (13. 11) na toto téma dostanete kvíz.

Byl vám také spuštěn Drill & Skill na téma Francie za Ludvíka XIV, a Rusko.

Ve čtvrtek 12. 11. proběhne v 11,00 třídnická online hodina, budeme mluvit i o našich předmětech.

Zajímavá videa k tématu:

Americká válka za nezávislost – Edisco

Válka za nezávislost USA – Bohemian teacher

______________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Protože pracovní list z minula vám dal dost zabrat (kromě těch co ho opsali, případně neodevzdali vůbec), tento týden vezmeme trochu zlehka. Tématem je Rusko v 17. století, pročtěte si proto v učebnici strany 27-31, Ruská společnost v 17. století, Car Petr I. Veliký a Kateřina II. Veliká. Do sešitu si potom opište text z tohoto souboru, a chybějící místa doplňte podle učebnice.

______________________________________________________________

16. 10. – 23. 10. 2020

Dějiny Anglie/Velké Británie jsme úspěšně dokončili, a proto se podíváme do Francie. Projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešitu. Nezapomeňte odevzdat pracovní list z minulého týdne.

Zajímavá videa k tématu:

Co je merkantilismus?

Francie za Ludvíka XIV. (videoprezentace)

Palác Versailles (fotky a videa z prohlídky)

Byl jednou jeden člověk – 18 Velké století Ludvika XIV

______________________________________________________________

14. – 16. 10. 2020

Pro zopakování poslední látky mám pro vás jeden pracovní list. Pro práci budete potřebovat učebnici, ale můžete použít třeba i internet. Pracovní list je ve formě obrázku, otevřete si jej proto třeba v Malování. Poslat jej můžete do konce příštího týdne, tedy do 23. 10, na školní mail (aubrecht.richard@zschodov.z), nebo mi jej pošlete v chatu Teams. Je samozřejmě na známky. Pokud budete mít nějaký problém, samozřejmě napište.