Tento týden nás čekají počátky Českého státu. Po pádu Velké Moravy se nám dochovaly jen pověsti a báje, ze kterých se dozvídáme o nejstarších událostech na našem území.  Zde je prezentace pro tento týden  Staré pověsti české. Máte na ni celý týden i z toho důvodů, že je v ní spoustu cvičení, úkolů a krátkých kreslených videí, které je třeba shlédnout a udělat.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu jsem vám připravil drill . Tentorkát se jedná o dobrovolné procvičování, je mi jedno ,kdo kolikrát ,kdo s jakými známkami.. Drill slouží pro procvičení před čtvrteční prověrkou, kterou si napíšeme v 10 00 v online hodině. V drillu máte procvičení Arabské a Byzantské říše , v prověrce ( formou formsů) bude navíc i pár otázek z kapitoly Křížové výpravy.

Jako novou látku jsem vám pak připravil Velkomoravskou říši.. Zde si zopakujete Sámovu říši a dále se dozvíte o nejstarší vyspělé říši na našem území, která k nám pozvala i Cyrila s Metodějem a ovlivnila tak křesťanský vývoj do té doby pohanské Stř. Evropy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu se budeme zabývat Východní a Stř. částí Evropy kterou po rozpadu Říše římské ovládali Slované. V druhé hodině si povíme něco o Franckém kupci Sámovi a jeho vlivu na Stř. Evropu

V teamsech opět najdete všechny podrobné informaace. Na online hodině se uvidíme opět ve čtvrtek v 9 00

xxxxxxxxxxxxxxx

Pro opakování jsem Vám připravil kvíz na Svatou říši římskou, je mi jasné, že nezkontroluji, zda opisujete při kvízu ze sešitu či učebnice, ale doufám , že si aspoň probranou látku procvičíte. Hodnota testu / známky/ je stejná jako u drillu Kvíz Svatá říše římská : Na tento týden pro Vás mám dvě velmi zajímavá témata. Křížové výpravy a Vikingy

Zápisy do sešitu máte jako vždy zvýrazněny.

Ve čtvrtek od 9: 00 bychom si opět udělali krátké on- line setkání cca na 30 minut jako konzultaci k probíranému učivu,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu 19. 10. -23.10. se přesuneme do Východní části bývalé říše římské a podíváme se spolu na Byzanc a Arabskou říši .

Vše najdete opět na teamsech Dějepis 7.B

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Téma týdne 12. -16. 10. : Počátky evropských mocností : Francie, Anglie

materiály ke studiu a diskuse k tématu  na Teamsu – Dějepis 7.B