V novém týdnu pro vás ještě já vkládám slíbenou prezentaci, ve které spolu objevíme krásu a význam OBJEVNÝCH PLAVEB, nebo chcete li zámořských objevů. Dovíte se proč člověk začal vyplouvat na otevřený oceán a jak postupně objevoval nové kontinenty a co mu tyto plavby přinesly. Dovíte se taky o dopadech na původní obyvatelstvo objevených míst a území. V prezentaci máte i odkazy na krátká videa i filmy pro zájemce , stejně tak jako pokyny pro zápis do sešitu

v tomto týdnu se spolu podíváme na J. Evropy a zjistíme co se dělo na území Španělska. Itálie a JV Evropy Prezentace . ZDE V druhé hodině si pak probereme látku o hádkách církevních hodnostářů a rozkolu církve –Papežské schizma. On line hodina bude opět dle kalendáře ve čtvrtek v 10 00

Na nový týden a nové pololetí budeme pokračovat ve staré látce.. Dnes se podíváme na dějiny Evropských států: Nejprve nás pohltí Anglie V druhé hodině pak prolétneme ve stručnosti události v Rusku , Polsku a Litvě. Online hodinu si opět dáme ve čtvrtek od 10 00 hod.

V posledním týdnu prvního pololetí spolu koukneme na dobu Stoleté války. Podíváme především do Francie. Zde je výuková prezentace. V ní máte pro zájemce i odkazy na filmové ukázky . Text určený k zápisu je opět barevně zvýrazněný. On line hodinu budeme mít opět tradičně ve čtvrtek od 10 00 hod.

Pro nový týden od 18. do 22 . ledna jsem pro vás připravil opakování a procvičování Vrcholného středověku Máte zde prezentaci plnou úkolů, a zamyšlení. Je třeba si ji pustit jako prezentaci , u úkolů používám animace , které vám přinesou správné řešení cvičení pro vaši zpětnou kontrolu . Přeji všem hezký a příjemný nový týden. Online hodinu si opět uděláme ve čtvrtek, jako vždy vám budu k dispozici tentokrát bez prověrek jen na konzultaci, vysvětlení či dotaz.

Dobrý den. Ukončili jsme kapitolu raný středověk a od nového týdne 11. – 15. 1. se posuneme do údobí, kterému se říká vrcholný středověk. Nejprve se budeme zabývat přeměnou vesnic a měst. Vše se dozvíte ve výukové prezentaci. Zápisky máte zvýrazněné žlutě. V textu najdete i odkaz na velmi hezky udělané video z Dějin udatného národa českého, pusťte si jej. Nezapomeňte, že vám běží i dobrovolný drillovací úkol z chronologického řazení Přemyslovců . Hezký víkend. hezký den. Uvidíme se na online hodině opět ve čtvrtek 14. 1. v 10 00

Zdravím v novém roce, přeji všem ať je to rok zdravý a nezavirovaný. Pro první týden budeme pokračovat v kapitole Raný středověk. V tomto týdnu se podíváme na kulturu, architekturu. výtvarné umění, literaturu, hudbu , odívání. Připravil jsem vám Výukovou prezentaci , v ní najdete opět pokyny k zápisu( barevně zvýrazněné) i další doprovodné materiály. krátká videa či fotogalerie. Více najdete v teamsech. Online se uvidíme opět ve čtvrtek od 10 00 hodin

Pro týden distanční výuky – 7.12. -11. 12. zůstaneme v Čechách a podíváme se v teamsech na kapitolu 1. krize Přemyslovského státu (poklepáním otevři prezentaci, výpisky jsou v textu zvýrazněny červeně , v textu odkazy na 3 videa – Krize, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka – opět spustíte kliknutím na hypertextový odkaz )

Tento týden nás čekají počátky Českého státu. Po pádu Velké Moravy se nám dochovaly jen pověsti a báje, ze kterých se dozvídáme o nejstarších událostech na našem území.  Zde je prezentace pro tento týden  Staré pověsti české. Máte na ni celý týden i z toho důvodů, že je v ní spoustu cvičení, úkolů a krátkých kreslených videí, které je třeba shlédnout a udělat.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu jsem vám připravil drill . Tentorkát se jedná o dobrovolné procvičování, je mi jedno ,kdo kolikrát ,kdo s jakými známkami.. Drill slouží pro procvičení před čtvrteční prověrkou, kterou si napíšeme v 10 00 v online hodině. V drillu máte procvičení Arabské a Byzantské říše , v prověrce ( formou formsů) bude navíc i pár otázek z kapitoly Křížové výpravy.

Jako novou látku jsem vám pak připravil Velkomoravskou říši.. Zde si zopakujete Sámovu říši a dále se dozvíte o nejstarší vyspělé říši na našem území, která k nám pozvala i Cyrila s Metodějem a ovlivnila tak křesťanský vývoj do té doby pohanské Stř. Evropy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu se budeme zabývat Východní a Stř. částí Evropy kterou po rozpadu Říše římské ovládali Slované. V druhé hodině si povíme něco o Franckém kupci Sámovi a jeho vlivu na Stř. Evropu

V teamsech opět najdete všechny podrobné informaace. Na online hodině se uvidíme opět ve čtvrtek v 9 00

xxxxxxxxxxxxxxx

Pro opakování jsem Vám připravil kvíz na Svatou říši římskou, je mi jasné, že nezkontroluji, zda opisujete při kvízu ze sešitu či učebnice, ale doufám , že si aspoň probranou látku procvičíte. Hodnota testu / známky/ je stejná jako u drillu Kvíz Svatá říše římská : Na tento týden pro Vás mám dvě velmi zajímavá témata. Křížové výpravy a Vikingy

Zápisy do sešitu máte jako vždy zvýrazněny.

Ve čtvrtek od 9: 00 bychom si opět udělali krátké on- line setkání cca na 30 minut jako konzultaci k probíranému učivu,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu 19. 10. -23.10. se přesuneme do Východní části bývalé říše římské a podíváme se spolu na Byzanc a Arabskou říši .

Vše najdete opět na teamsech Dějepis 7.B

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Téma týdne 12. -16. 10. : Počátky evropských mocností : Francie, Anglie

materiály ke studiu a diskuse k tématu  na Teamsu – Dějepis 7.B