Týden 23.11. – 27.11. 2020

1. Učebnice st. 27 – 31 přečíst – RUSKO

2. Odpovědět na otázky st. 28, 29, 30, 31

3. Zapsat do sešitu výpisky:

Rusko za Romanovců

– Romanovci – nová vládnoucí dynastie v Rusku od 17. století

problémy:

a) chudoba a zaostalost země (zemědělství na úrovni středověku)

b) bída rolníků a nevolnictví

c) samoděržaví – tuhý absolutismus (neomezená vláda carů)

d) izolace Ruska – není přímý přístup do západní Evropy

Petr I. Veliký

– snahy o změny

– mládí – cesta po Evropě (práce v loděnicích, poznání života)

– reformy:

a) modernizace státní správy (úředníci ne podle urozenosti, ale schopnosti)

b) zlepšení armády

c) zakládání manufaktur

d) rozvoj školství

Severní válka (se Švédskem o pobřeží Baltu) – vítězné – založení Petrohradu (přístav s přístupem na Západ)

Kateřina II. Veliká

—po smrti Petra I. → rychlé změny na trůně

—vláda Alžběty I. → synovec Petr III. →  manželka Kateřina II. Veliká

—po smrti Alžběty vládne Petr III. → převrat → carevnou Kateřina

—rozšiřuje území – zisk Krymu (přístup k Černému moři) a části Ukrajiny

—reformy:    

centralizace státu

dělení země na gubernie → gubernátor

plat pro úředníky

zabavování majetku klášterům

zakládání nových škol

—Potěmkinovy vesnice

4. online schůzka na Microsoft Teams 23.11. 2020 v 08:20 hod. (připravte si referáty)

Videa k tématu:

Petr I.

Petr Veliký

_____________________________________________________________________________

Týden 16.11. – 20.11. 2020

1. Učebnice st. 24 – 27 přečíst – Francie

2. Odpovědět na otázky st. 25, 26, 27

3. Prezentace zde – projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešituFRANCIE

Videa k tématu:

Zámek Versailles

Velké století Ludvika IV.

_____________________________________________________________________________

Týden 9.11. – 13.11.2020

1. Učebnice st. 21 – 23 přečíst – Správa severoamerických kolonií, Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA

2. Odpovědět na otázky st. 21, 22, 23

3. Zapsat do sešitu výpisky:

SPRÁVA SEVEROAMERICKÝCH KOLONIÍ

ž – volí velká část mužů

 • žkaždá kolonie má volený sněm ->  v čele guvernér (jmenován králem)
 • rozhoduje parlament v Londýně -> nespokojenost

4. Prezentace zde – projděte si prosím tuto prezentaci, na jejím konci je i zápis do sešituVZNIK USA

5. online schůzka na Microsoft Teams 10.11. 2020 v 08:10 hod. (připravte si referáty)

_____________________________________________________________________________

Týden 2.11. – 6.11.2020

1. Učebnice st. 18 – 21 přečíst – Velká Británie, Anglie a Velká Británie v koloniích, Život v severoamerických koloniích

2. Odpovědět na otázky st. 19, 20, 21

3. Zapsat do sešitu výpisky:

VELKÁ BRITÁNIE

 • žAnna
 • 1707 spojena Anglie + Skotsko -> vznik VB
 • žvymření Stuartovců -> nástup hannoverské dynastie
 • žvznik funkce premiéra a parlamentní opozice
 • volby jen pro bohaté (=majetkový cenzus)

KOLONIE VB

 • žboje o kolonie mezi VB, FR, NIZ, ŠP
 • velcí rivalové VB X FR
 • žv 18.stol. -> VB vytlačuje FR ze S. Ameriky a části Asie
 • žvýznam kolonií:
 • žZdroj surovin
 • žZemědělské plodiny
 • žOdbytiště vlastní výroby

ŽIVOT V KOLONIÍCH

 • žtvrdé podmínky
 • žpříchod dobrovolníků, ale i deportace (zločinci, irští katolíci, Skoti)
 • žpříchod protestantů z kat. zemí i angl. puritánů
 • žv koloniích – náboženská svoboda
 • žzabírání půdy původnímu obyvatelstvu
 • žmálo žen -> mají lepší postavení
 • žpovolen rozvod
 • žpodpora vzdělání (protestanti)-> university (Harvard)
 • žObživa: většinou zemědělství (farmy) – práce otroků, tabák, bavlna, káva, cukr. třtina
 • řemesla potlačována

4. Nakreslit do sešitu mapu i s popisem ze st. 21 – vyfotit a poslat na email: valentova.oxana@zschodov.cz

__________________________________________________________________________________

Týden 19.10. – 23.10.2020

1. Učebnice st. 17 – 18 přečíst a odpovědět na otázky st. 18

2. Zapsat do sešitu výpisky:

NÁVRAT STUARTOVCŮ  (1660 – 1688)

Karel II. (1660 -1685)

 • syn popraveného Karla I.
 • podřízenost krále vůči vůli parlamentu
 • parlament se rozdělil na 2 skupiny (konzervativní a radikální)
 • přijat zákon na obranu osobnost

  Jakub II. (1685 – 1688) bratr Karla II.

 • absolutistické a rekatolizační snahy
 • r. 1688 rozpustil parlament → svržen a vyhnán

Tzv. Slavná revoluce bez krveprolití  (1688 – 1689)

 • žr. 1688 vládla Jakubova dcera Marie (protestantka, manželka nizozemského Viléma Oranžského)
 • žv letech 1689 – 1702 vládl král Vilém Oranžský jako spoluvladař
 • žAnglie – konstituční monarchie, v čele král
 • žr. 1689 přijata Listina práv
 • žr. 1695 zrušena cenzura
 • žr. 1701 vydán dekret o nástupnictví

____________________________________________________________________________

Týden 12.10. – 16.10.2020

1. Učebnice st. 17 -18 – přečíst a odpovědět na otázky st. 18

2. Zapsat do sešitu výpisky:

ETAPY ANGLICKÉ REVOLUCE

I. Parlamentní boj s králem (1640), mocenské ústupky krále

II. Občanská válka (1642 – 1648)

Král – anglická církev, katolické menšiny, armáda kavalírů

Parlament – Londýn, Oliver Cromwell „Armáda nového vzoru“

r. 1645 – král poražen u Naseby,

r. 1649 – sesazen, odsouzen, popraven Karel I.

Zrušena monarchie

1653 Cromwell rozehnal parlament → nová ústava do rukou lorda protektora vojenská diktatura-zákony na podporu podnikání (plavební zákon)

1654 připojeno Skotsko

1658 Cromwell umírá: v Anglii zavládl chaos

1660 obnovena monarchie