10.5. – 14. 5.2021

Třída 8. A – prezenční výuka.

Třída 8. B – vyučovací hodiny pouze distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Dvouprvkové sloučeniny

HALOGENIDY

jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) s dalším prvkem.

Chlorid sodný NaCl

Výskyt: sůl kamenná, získává se z mořské vody (2,7 % NaCl)

Vlastnosti: bílá krystalická látka, slaná chuť, rozpustná ve vodě

Využití: potravinářstvíkuchyňská sůl – příprava pokrmů, konzervace potravin (maso, zelenina), výroba chloru.

OXIDY

jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s dalším prvkem.

ZÁSTUPCI

Oxid uhličitý CO2

Výskyt: vzduch, vznik – při dýchání, při dokonalém spalování paliv

Vlastnosti: plyn bezbarvý, nedýchatelný, nehořlavý, těžší než vzduch

Využití: chladící látka, „suchý led“, hasící přístroje, přeprava – tlakové lahve – černě označené.


3.5. – 7.5.2021

Organizace výuky vyučovací hodiny pouze distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Chemické prvky – kovy

ZÁSTUPCI

Železo Fe

Vlastnosti: stříbrolesklý, magnetický kov, podléhá korozi (rezavění), důležitá součást našeho těla

Využití: litina – topná tělesa, kotle, ocel – mostní konstrukce, koleje

Hliník Al

Vlastnosti: stříbrolesklý, malá hustota, měkký, dobře tažný, nepodléhá korozi

Využití: alobal, plechovky, mince, slitina DURAL (Al + Mg + Cu + Mn) – letadla, kola, auta

Měď Cu

Vlastnosti: červenohnědý kov, na vzduchu stálý (měděnka), měkký, výborný vodič

Využití: vodiče, varné kotle, střešní krytiny, slitiny – mosaz (Cu + Zn), bronz (Cu + Sn)

Zinek Zn

Vlastnosti: šedobílý, na vzduchu stálý

Využití: pozinkování železných plechů – proti korozi, baterie, monočlánky

Cín Sn

Vlastnosti: stříbrolesklý, měkký kov

Využití: pocínování plechovek

DRAHÉ KOVY

Zlato Au

Vlastnosti: žlutý, lesklý kov, kujný, na vzduchu stálý

Využití: šperky, medaile, mince, v elektrotechnice

Stříbro Ag

Vlastnosti: stříbrolesklý, na vzduchu stálý, nejlepší vodič el. proudu a tepla

Využití: šerky, mince, medaile, zrcadla

Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS.26.4. – 30.4.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Chemické prvky – kovy

VIDEO: zde

Kovy (Uč. str. 55 – 59)

Rozdělení kovů

1) podle hustoty

a) lehké (Al, Na) – nižší hustota

b) těžké (Pb, Fe) – vyšší hustota

2) podle stálosti na vzduchu a ve vlhkosti

a) ušlechtilé (Au, Ag, Pt) – málo reaktivní, odolné – vlhkosti, vzdcuch

b) neušlechtilé (Fe, Li)

3) podle ceny a dostupnosti

a) drahé (Au, Pt, Ag)

b) ostatní (Zn, Al…)

Slitiny kovů

 • směs kovů, lepší vlastnosti než čisté kovy, př. bronz, mosaz

PROCVIČOVÁNÍ: PS str. 44/ 1., 2.

Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS.


19. 4. – 23. 4.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Názvy a značky prvků, ionty

Téma: Chemické prvky – nekovy

Nekovy (shrnutí učiva)

VIDEO: zde zde zde

 • vodík, kyslík, dusík, halogeny, uhlík, síra, fosfor – umístění v PSP, výskyt, vlastnosti, využití

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 53/ 1. – 6., str. 60/ 1. a), b); 2., 4., 5., 7. a), b), d); 8. a), b)

Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS.


12.4. – 16.4.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Názvy a značky prvků, ionty

Téma: Chemické prvky – nekovy

UHLÍK, SÍRA, FOSFOR

Uhlík, carboneum, C

Výskyt: a) volně – čistá forma – diamant, grafit

b) vázaný – ropa, uhlí, zemní plyn, CO2; těla organizmů

c) uměle vyrobený – saze, aktivní uhlí, koks

Vlastnosti: diamant – nejtvrdší nerost, grafit (tuha) – měkký, vede el. proud; aktivní uhlí – velký povrch (zachycuje např. škodlivé látky, barviva)

Síra, sulphur, S

Výskyt: a) volně – okolí sopek

b) ve sloučeninách – nerost – pyrit FeS2, organizmy – bílkoviny

Vlastnosti: žlutá, krystalická látka, vytváří S8 (osmiatomové molekuly), hořlavá, nerozpustná v H2O

Fosfor, phosphorus, P

Vlastnosti: a) bílýprudce jedovatá, pevná látka, samozápalný (uchovává se pod vodou); v bojových látkách (napalm)

b) červený – tmavě červený prášek, není jedovatý, výroba zápalek

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 53/5.,6.


5.4. – 9.4.2021

5.4. Velikonoční pondělí. Organizace výuky jedna vyučovací hodina – on-line , druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Názvy a značky prvků (I. A – VIII. A skupina), stavba atomu, chemická vazba

Téma: Chemické prvky – nekovy

HALOGENY – F, Cl, Br, I, At

(Uč. str. 51), VIDEO: zde

Umístění v PSP: VII. A skupina, 7 valenčních elektronů (vytváří anionty)

Výskyt: v přírodě jen ve sloučeninách (př. NaCl – halit, sůl kamenná), v těle člověka – F (zubní sklovina), Cl (žaludeční šťávy), I (hormony – štítná žláza)

Vlastnosti: tvoří dvouatomové molekulyF2 ( žlutozelený plyn), Cl2 (žlutozelený plyn), Br2 (červenohnědá kapalina), I2 (tmavě fialové krystalky); velmi reaktivní, char. zápach, jedovaté

Použití: výroba léků, plastů, dezinfekce (chlor), jodová tinktura

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 53/ 4., PS str. 40/ 1., 2., 3.


29.3. – 2.4.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina – on-line (29.3. – 31.3.), druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS. 1.4. – velikonoční prázdniny, 2.4. – státní svátek.

OPAKOVÁNÍ: Stavba atomu, chemická vazba, typy chemických vazeb, elektronegativita

Chemické prvky – nekovy

DUSÍK, NITROGENIU, N

(Uč. str. 50), VIDEO: zde

Umístění v PSP: 2. perioda, V. A skupina, 5 valenčních elektronů

Výskyt: a) volně – vzduch (78%)

b) vázaný ve sloučeninách – anorganických (dusičnany – chilský ledek = dusičnan sodný),

organických (bílkoviny), biogenní prvek

Vlastnosti: plyn – dvouatomové molekuly N2, málo reaktivní (ochranná atmosféra – hořlaviny)

Využití: výroba dusíkatých sloučenin, např. dusíkatá hnojiva

Učebnice: str. 50Koloběh dusíku v přírodě (text přečíst, obrázek – prohlédnout)

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 53/ 3., PS: str. 39/ 1., 2., 4., 5.


22.3 – 26.3.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Chemické prvky – nekovy

KYSLÍK, OXYGENIUM, O

(Učebnice str. 49)

VIDEO: zde

Umístění v PSP: 2. perioda, VI. A skupina, 6 valenčních elektronů

Výskyt v přírodě:

 • nejrozšířenější prvek
 • volný – atmosféra (21%) jako O2 a O3 – ozon (stratosféra, přízemní – nebezpečný pro zdraví); vznik při bouřce
 • vázaný ve sloučeninách – voda, sloučeniny – v zemské kůře, v tělech organizmů (biogenní prvek)

Vlastnosti: plyn, bezbarvý, bez zápachu, podporuje hoření

Výroba: destilace zkapalněného vzduchu

Použití: svařování a řezání kovů, metalurgie (výroba kovů), dýchací přístroje, O3 – dezinfekce (voda, vzduch)

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 53/ 2., PS str. 37 – 38/ 1., 2., 4.


15.3. – 19.3.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Chemické prvky

OPAKOVÁNÍ:  písemné opakování ( chemické prvky, chemické sloučeniny, názvy a značky prvků I. A až VIII. A skupina) – MS FORMS

Chemické prvky – nekovy

Nekovy17 prvků, skupenství – plynné (př. Cl, Kr), pevné (C, S), kapalné – Br

VODÍK – hydrogenium, H (Učebnice str. 48)

VIDEO: zde

Výskyt: ve sloučenináchvoda, kyseliny, organické sloučeniny – př. tuky, bílkoviny; vesmír – 90% všech atomů

Vlastnosti: plynbezbarvý, bez zápachu, hořlavý, nejmenší hustota; tvoří – dvouatomové molekuly H2, kationty H+ (proto v I. A skupině)

Výroba: ze zemního plynu (methan CH4), rozkladem H2O el. proudem

Použití: plynný – svařování a řezání kovů (kyslíko-vodíkový plamen), výroba chem. látek (př. – amoniak NH3); kapalný – pohon raketových motorů

Významné sloučeniny: voda H2O, amoniak – čpavek NH3, peroxid vodíku H2O2

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 53/1., PS str. 37/ Vodík


8.3. – 12.3.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

Téma: Chemické prvky

OPAKOVÁNÍ – VIDEO: Periodická soustava prvků zde

Rozdělení chemických prvků

(Učebnice str. 46 – 47)

 1. Podle skupenství:
 • plynné11 prvků, dvouatomové molekuly tvoří: H2, N2, O2, F2, Cl2, vzácné plynyHe, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; označení plynného skupenství g (lat. gaseus)
 • kapalné2 prvkyBr a Hg; označení kapalného skupenství l (lat. liquidus)
 • pevné ostatní prvky, označení pevného skupenstvís (lat. solidus)

2. Podle výskytu:

 • přirozenévětšina prvků (asi 90), výskyt v přírodě (volně, ve sloučeninách)
 • umělépřipraveny v laboratoři

3. Podle vlastností:

 • kovy – mají kovový lesk, vedou teplo a el. proud, tažné a kujné, vytvářejí kationty
 • polokovy – některé vlastnosti kovů i nekovů, křehké
 • nekovynevodivé (výjimka – uhlík – grafit), nemají kovový lesk

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 47/ cv. 1; PS str. 35/1., 2., 3.

Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS.


22.2. – 26.2.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Stavba atomu, chemické prvky, periodická soustava prvků, chemická vazba, typy chemických vazeb, složení molekul, chemické sloučeniny, ionty

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 45/ 1. – 8. (ústně), PS str. 28/7., str. 29/12., 13.

Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS.


15.2. – 19.2.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Chemické sloučeniny, rozdělení, chemický vzorec

Ionty

(Učebnice str. 36 – 35)

VIDEO: zde

Kation

 • částice s kladným nábojem (odtržení 1 nebo více elektronů z valenční vrstvy)
 • počet protonů převládá nad počtem elektronů
 • vznik z atomů kovů (Cu2+) a vodíku (H+)

Anion

 • částice se záporným nábojem (příjem 1 nebo více elektronů do valenční vrstvy)
 • počet elektronů převládá nad počtem protonů
 • vznik z atomů nekovů (Br, S2-)

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 36/ S 6, 7, 8, 9

Iontové sloučeniny

 • molekulu tvoří kationty a anionty, jsou vázány velkými elektrostatickými silami
 • iontová vazbaiontové sloučeniny

Vlastnosti iontových sloučenin

 1. vysoká teplota tání a varu
 2. rozpustnost ve vodě
 3. tvorba krystalů
 4. roztoky a taveniny vedou el. proud

PROCVIČOVÁNÍ: Uč. str. 37/ S10, cv. 10


8.2. – 12.2.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Chemická vazba, molekula, elektronegativita, typy chemických vazeb

Chemické sloučeniny

(Učebnice str. 35)

VIDEO: zde

Chemické látky chemické prvky a chemické sloučeniny

Chemická sloučenina – vznik sloučením atomů dvou nebo více prvků

(př. H2O, CO2), tvoří ji molekuly

Rozdělení:

 • podle původuanorganické (voda, oxid uhličitý, chlorid sodný) a organické (bílkoviny, kyselina octová, vitaminy)
 • podle počtu sloučených prvků:
  • dvouprvkové (př. Al2O3, NaCl, CO)
  • tříprvkové (př. HNO3, NaOH, CaCO3)
  • více prvkové (př. NaHCO3)

Chemický vzorec – udává druh a počet atomů v molekule, počet atomů se zapisuje číslicí vpravo dole u značky prvku (př. Fe2O3)

PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 37/ 1


1.2. – 5.2.2021

Organizace výuky jedna vyučovací hodina on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na MS TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: Periodický zákon, uspořádání PSP, chemická vazba

Typy chemických vazeb

(Uč. str. 34)

VIDEO: zde

Elektronegativita – schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby, označení: X, bezrozměrná veličina. Hodnoty – PSP.

Typ chemické vazby určíme dle rozdílu elektronegativit vázaných atomů.

Typy chemických vazeb:

 1. vazba nepolární – rozdíl elektronegativit – menší než 0,4
 2. vazba polární – rozdíl elektronegativit 0,4 – 1,7
 3. vazba iontová (silně polární) – rozdíl elektronegativit – větší než 1,7

Tabulka str. 34 – pozorně prostudovat.

PROCVIČOVÁNÍ: Co je elektronegativita, typy chemických vazeb


25.1. – 28.1.2021

Od 25.1. bude 1x týdně hodina on-line, bližší informace budou uvedeny na TEAMS.

OPAKOVÁNÍ: stavba atomu, chemický prvek, periodická soustava prvků

Téma: Chemické sloučeniny

Chemická vazba (Uč. str. 34)

 • je spojení atomů pomocí valenčních elektronů (e)
 • slučováním atomů vznikají molekuly
 • molekula je částice chemické látky složená ze dvou nebo více sloučených atomů

H atom vodíku

2 H dva atomy vodíku

H2 dvouatomová molekula vodíku (= molekula vodíku složená ze dvou atomů vodíku, číslice 2 udává počet složených atomů)

P4 čtyřatomová molekula fosforu

S8 osmiatomová molekula síry

Al2O3 pětiatomová molekula (tvoří ji 2 atomy Al a 3 atomy O)

PROCVIČOVÁNÍ: Pracovní sešit str. 30/1.


18.1. – 22.1.2021

Téma: Chemické prvky

OPAKOVÁNÍ: Atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, protonové číslo, nukleonové číslo, izotopy, valenční elektronová vrstva, chemický prvek, čím je určen chemický prvek.

Periodická soustava prvků

VIDEO: zde

(Učebnice str. 33)

D. I. Mendělejev, B. Brauner

Periodický zákon: vlastnosti prvků jsou periodiky závislé na protonovém čísle jejich atomů.

Grafickým znázorněním periodického zákona je PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP)

 1. Prvky jsou v PSP řazeny podle protonového čísla
 2. V PSP je 7 řad nebo-li 7 PERIOD (číslo periody udává počet elektronových vrstev v obalu atomu)
 3. PSP má 18 sloupců – ale jen 16 SKUPIN:
 • hlavní I. A – VIII. A (číslo skupin udává počet valenčních elektronů)
 • vedlejší I. B – VIII. B

PROCVIČOVÁNÍ: učebnice str. 33/ 1., 2.


11. – 15.1.2021

Téma: Chemické prvky

VIDEO: zde (od 4:49 min.)

(Učebnice: str. 32)

Chemické prvky

Chemický prvek je chemická látka složená z atomů se stejným počtem protonů (se stejným protonovým číslem Z)

Př. kyslík O, Z = 8

Prvek je určen:

 • českým a mezinárodním názvem
 • značkou
 • protonovým číslem

Př. zlato – aurum, značka Au, protonové číslo Z = 79

Chemické značky prvků jsou odvozeny z mezinárodních názvů a mohou být tvořeny:

 • jedním písmenem – př. uhlík C, dusík N, vodík H
 • dvěma písmeny – př. sodík Na, křemík Si, olovo Pb, první písmeno velké a druhé písmeno malé!

Mezinárodní názvy prvků vyjadřují např.:

 • vlastnosti prvků (fosfor – Phosphorus = „světlonoš“)
 • výskyt ve sloučeninách ( vodík – Hydrogenium – „obsažen ve vodě“)
 • stát (Germanium – Německo, Polonium – Polsko)
 • význačná osobnost (Einsteinium – Albert Einstein)

PROCVIČOVÁNÍ: uč. str. 32/ S1, str. 33/1.

OPAKOVÁNÍ: sledovat TEAMS – bude zadán kvíz !


4. – 8.1.2021

Téma: ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK

Částice látek

VIDEO: zde (pozorně sledovat)

(Učebnice str. 29 – 31)

Látky tvoří částice, které jsou v neustálém pohybu, mohou pronikat mezi částice jiných látek (obr. str. 29 – Důkaz částicového složení látek)

Atom

 • základní stavební jednotka látek
 • stavba atomu (obr. uč. str. 29 – Model atomu)
  • atomové jádro – protony p+ , neutrony n0, je kladně nabité
  • atomový obal – elektrony e , je záporně nabitý

proton p+ – mikročástice s nejmenším kladným el. nábojem

neutron n0 – mikročástice bez elektrického náboje

elektron e – mikročástice s nejmenším záporným elektrickým nábojem

Počet protonů v jádře je vždy shodný s počtem elektronů v obalu, proto je ATOM ELEKTRICKY NEUTRÁLNÍ.

Protonové číslo Z – udává počet protonů v jádře.

Nukleonové číslo A – udává počet nukleonů (= protonů a neutronů) v atomovém jádře.

Zápis protonového a neutronového čísla prvku X – prohlédnout v uč. str. 30.

Izotopy = atomy prvků, které mají stelný počet protonů (protonové číslo Z) a liší se nukleonovým číslem A (počtem neutronů), př. tři izotopy vodíku11H, 21H, 31H.

Atomový obal

 • elektrony se pohybují v elektronových vrstvách, v jednotlivých vrstvách mají elektrony různou energii,
 • nejvýznamnější – poslední el. vrstva – tzv. valenční vrstva, její elektrony mají nejvyšší energii a nazývají se valenční elektrony.

Prohlédnout obrázek str. 30 – Umístění elektronů v obalu atomu uhlíku.

PROCVIČOVÁNÍ

Učebnice str. 31/S5 – 1., 2., 3.


14. – 18.12.2020

Třída 8. A: distanční výuka

Třída 8. B: prezenční výuka

OPAKOVÁNÍ: Chemické látky a směsi

Vypracovat do sešitu:

Učebnice: str. 28/ 1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10.

Pracovní sešit: str. 21/ 1., 2., 3., 5., 6.


7. – 11.12.2020

Třída 8. A: prezenční výuka

Třída 8. B: distanční výuka

Téma: SMĚSI

Opakování: Hmotnostní zlomek

Voda

(Učebnice str. 25 – 27), VIDEO zde zde

 • nezbytná pro život na Zemi
 • vodní obal Země – hydrosféra
 • pokrývá 3/4 zemského povrchu
 • 91% slaná voda, 2% led a sníh, 1% vhodná voda pro potřebu člověka
 • voda H2O – chemicky čistá látka – destilovaná voda

Oběh vody v přírodě (obr. str. 25) – prostudovat

Vlastnosti vody

 • bezbarvá kapalina, bez chuti a zápachu
 • tt = 0° C, tv = 100°C
 • při 4°C – největší hustota (1 g/cm3)
 • rozpouštědlo pevných i plynných látek (O2)

Druhy vod

1.dle výskytu

a) podzemní (prameny, studny, vrty)

b) povrchová (moře, oceány, vodní toky, ledovce, …

2. dle obsahu rozpuštěných látek

a) destilovaná – chemicky čistá látka

b) měkká – málo rozpuštěných látek (dešťová, nádrže)

c) tvrdá – velké množství rozpuštěných látek (podzemní)

Minerální vody – vysoký obsah minerálních látek, plynů; léčivé účinky – lázně (Karlovy Vary, Poděbrady, Karlovy Studánka,…)

3. dle způsobu použití

a) pitná voda – zdravotně nezávadná, úprava ve vodárnách

b) užitková voda – menší nároky na čistotu a biologickou nezávadnost, užití – průmyslová výroba, zemědělství

c) odpadní voda – vznik činností člověka (v domácnosti, průmyslu, zemědělství), úprava v čističkách odpadních vod

PROCVIČOVÁNÍ (pouze ústně)

Učebnice: str. 27/ 1., 2., 3

Pracovní sešit: str. 21/ 1. – 5.; str. 23/ 1. – 3.


30.11 – 4.12.2020

Třída 8. B: prezenční výuka

Třída 8. A: distanční výuka

Téma: SMĚSI

Opakování: oddělování složek ze směsí

Vzduch

(Učebnice str. 22-24), VIDEO zde

 • směs látek nezbytná pro život na Zemi
 • plynný obal Země – atmosféra

Složení:

 • čistý vzduch: 87% dusík, 21% kyslík, 1% ostatní plyny (oxid uhličitý, vodní pára, vzácné plyny
 • znečištěný + ozon, částice prachu, mikroorganizmy, nečistoty (i jedovaté)
 • hustota – teplý vzduch má menší hustotu než studený

Význam:

 • základní podmínka života (dýchání)
 • složení závisí na prostředí (město x příroda)
 • s rostoucí nadmořskou výškou klesá množství kyslíku

Znečišťovatelé ovzduší:

 • tepelné elektrárny
 • výfukové plyny automobilů
 • spalování nevhodných paliv

Opatření proti znečištění:

 • čistící zařízení (prům. závody)
 • odsiřovací zařízení (tepel. elektrárny)
 • katalyzátory (auta)

Průmyslové užití:

 • důležitá surovina v chem. průmyslu
 • frakční destilace zkapalněného vzduchuvýrobakyslík, dusík, vzácné plyny

Použití:

Kyslík

 • dýchací přístroje, metalurgie (výroba kovů), svařování a řezání kovů, raketová technika
 • přeprava: tlakové ocelové lahve, označení – modrý pruh

Dusík

 • ochranná atmosféra (nepodporuje hoření), zmrazení potravin, výroba látek (amoniak, kyselina dusičná, dusíkatá hnojiva)
 • přeprava: tlakové lahve, zelený pruh

Vzácné plyny

 • plnění balónů (helium), ochranná atmosféra v žárovkách ( argon), reklamní „neonové trubice“, osvětlení majáků (krypton, xenon)

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde


23. – 27.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakování – trvá (látky, tělesa, zjišťování vlastností látek + metody, fyzikální a chemický děj)

Oddělování složek ze směsí

(pokračování, učebnice str. 16 – 19)

Procvičování – principy a příklady metod – usazování, filtrace.

Nové učivo

Destilace
(uč. str. 18), VIDEO zde (Od 7. min.)

 • oddělování složky (složek) ze stejnorodé směsi
 • vlastnostrozdílná teplota varu, nejdříve se vypaří složka s nižší teplotou varu
 • destilačni aparatura (uč. str. 18) – umět popsat

Využití: výroba – destilované vody (z pitné), ethanol = líh (zkvašené cukerné šťávy), frakční destilace ropy – nafta, benzin, petrolej …

Krystalizace

(uč. str. 19), VIDEO zde (od 9. min.)

 • oddělování složky ze stejnorodé směsi
 • vlastnost – schopnost vytvářet krystaly

Využití: metoda čištění krystalických látek, výroba cukru, získávání soli – mořská voda

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit: str. 19/ 1., 2., 3. (procvičovat – „ústně“, uvedené neprobrané metody – viz. učebnice, seznámit se pouze).

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde

Sledujte TEAMS, FORMS.


16. -20.11.2020

Téma: SMĚSI

I. Opakování:

 1. Látky a tělesa
 2. Zjišťování vlastností látek – metody.

II. Nové učivo:

Oddělování složek ze směsí

VIDEO zde (nezapisujte do sešitu)

Učebnice str. 16 – 19

 • metodyusazování, filtrace, destilace, krystalizace
 • využívají rozdílné vlastnosti jednotlivých složek směsi

Usazování (sedimentace)

 • oddělování vzájemně nerozpustných složek
 • rozdílná vlastnost složek – hustota

Urychlení usazování = odstřeďování – využívá odstředivou sílu, odstředivky.

Využití: příprava turecké kávy, čištění vody (čističky, vodárny), čištění ropy.

Filtrace

 • oddělování pevné složky z kapalné nebo plynné směsi
 • rozdílná vlastnost – velikost částic

Filtrační aparatura (učebnice str. 18) – na filtru (filtrační papír) se zachytí pevná složka, kapalná složka – filtrátproteče filtrem.

Využití: příprava sypaného čaje (sítko – filtr), vysávání prachu (papírové filtry, …)

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ:

Učebnice: str. 28 / cv. 2., 3., 4., 5., 6., 7. – pouze ústně

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde

POZOR! Sledujte TEAMS, budu vkládat testy k opakování učiva prostřednictvím FORMS.


9. – 13.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakovat:

 1. Pojmy – směs, třídění směsí, stejnorodé a různorodé směsi (+příklady)
 2. Pracovní sešit – str. 16 /2. (schéma); str. 16/ (Roztoky) cv. 1.

Rozpustnost látek

Uč. str. 16 – přečíst

Rozpustnost = schopnost látek rozpouštět se v určitých rozpouštědlech (př. voda, líh, benzín, aceton, …)

Rozpustnost látky udává největší množství rozpuštěné látky (g), které se rozpustí ve 100 g rozpouštědla (př. voda) při určité teplotě a tlaku – vznikne nasycený roztok.

Nasycený roztok = roztok, ve kterém se (při dané teplotě a tlaku) již více látky nerozpustí.

Nenasycený roztok = roztok, ve kterém je (za daných podmínek) rozpuštěno méně látky než v nasyceném roztoku.

VIDEO zde

PROCVIČOVÁNÍ:

 1. Učebnice str. 16/“Sovička“/11., 12.
 2. Pracovní sešit str. 17/ 3., str. 18

POZOR! Sledujte TEAMS, budu vkládat testy k opakování učiva – SMĚSI, samozřejmě hodnotit.


2. – 6.11.2020

Téma: SMĚSI

Opakování: VIDEO zde (jen prohlédnout, nic nezapisovat).

Stejnorodé (homogenní) směsi – roztoky

Roztok = rozpouštědlo (př. voda) + rozpuštěná látka (př. sůl)

 • rozpouštědlo (př. voda) převládá nad rozpuštěnou látkou (př. sůl)
 • roztoky – kapalné (minerální voda), plynné (vzduch), pevné (slitiny kovů – bronz)
 • největší význam – kapalné roztoky
 • nejvýznamnější rozpouštědlo – voda

Hmotnostní zlomek, w

 • je číselný údaj, vyjadřuje složení roztoku = poměr hmotnosti jedné složky (př. soli) k celkové hmotnosti roztoku (př. sůl + voda).
 • je to „bezrozměrná veličina“ – nemá jednotky a je menší než 1

Výpočet složení roztoků

w(s) . . . . . . . . . hmotnostní zlomek rozpuštěné látky (s) v roztoku

m(s) . . . . . . . . . hmotnost rozpuštěné látky (s)

m . . . . . . . . . . . celková hmotnost roztoku,

VZOREC: w = m(s) / m = m(s) : m

Příklad:

Vypočítej hmotnostní zlomek cukru, který byl rozpuštěný v 1 litru vody.

(1l vody = 1 000 ml =1 000 g). Hmotnost cukru je 250 g.

Řešeni + zápis:

m(s) = 250 g (cukr = rozpuštěná látka)

m = 1 000 g + 250 g = 1 250 g (hmotnost celého roztoku = voda + cukr)

w(s) = ?


w(s) = m(s) / m = m(s) : m

w(s) = 250 : 1250 = 0,2

Hmotnostní zlomek cukru je 0,2.

VIDEO – shrnutí: zde (nezapisovat)

Příklady k procvičení (vypočítej do cvičného sešitu):

 1. Vypočítej hmotnostní zlomek octa, který jsme vyrobili z 16 g kyseliny octové a 184 g vody.
 2. Vypočítej koncentraci – hmotnostní zlomek soli v solném roztoku, který váží 500 g a je v něm rozpuštěno 50 g soli.
 3. Do kterých směsí zařadíš roztoky a z čeho se roztok skládá?
 4. Jakým způsobem lze vyjádřit složení roztoků?

(Výsledky: 1) 0,08; 2) 0,1.)


19. – 23.10.2020

Téma: Třídění různorodých směsí

Video zde zde zde

Učebnice str. 13, pozorně přečíst a zapsat zápis do sešitu.

Zápis do sešitu:

Třídění různorodých směsí

Rozdělení různorodých směsí:

1) suspenze – směs pevné a kapalné látky (př. písek ve vodě)

2) emulze – směs kapalných látek (př. olej ve vodě)

3) pěna – směs plynné látky rozptýlené v kapalině (př. pivní pěna) nebo v pevné látce (př. polystyren)
4) aerosol – a) směs kapalné látky rozptýlené v plynné látce (př. mlha)

b) směs pevné látky rozptýlené v plynné látce (př. dým)

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit Třídění směsí – str. 15/1.; str. 16/2. (procvičovat „ústně“)

MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde zde


12. – 16.10.2020

Téma: Chemické látky a směsi

Zadání úkolů pro domácí přípravu.

Učebnice – přečíst pozorně text na straně 12 – 13

Zápis do sešitu:

Chemické látky a směsi

Chemické látky – stálé složení, charakteristické vlastnosti (př. kyslík, dusík, destilovaná voda, oxid uhličitý ..)

Směsi – tvoří dvě a více chemických látek = složky, směsi a jejich složky mají odlišné vlastnosti, neprobíhají mezi nimi chemické reakce (př. vzduch, minerální voda, slitiny kovů, krev…)

Třídění směsi

– podle velikostí částic

 1. stejnorodé (homogenní) směsi – částice nelze rozlišit okem, lupou ani mikroskopem, nazývají se – roztoky (př.

2. různorodé (heterogenní) směsi – částice lze pozorovat okem, lupou a mikroskopem (př. směs – písek a voda, žula, směs – křída a voda)

PROCVIČOVÁNÍ:

Pracovní sešit str. 15/ 1., 2., 3., 4. (cvičný sešit)

Třídění stejnorodých směsí

podle skupenství

 1. pevné (sklo)
 2. kapalné (minerální voda)
 3. pevné (bronz – slitina kovů)

Vypracuj do sešitu: učebnice str. 13/“Sova“ 4