Vážení rodiče, milé děti, jsem ráda, že už se nám daří online výuka, nedostatky určitě ještě časem vychytáme. Zadané úkoly statečně plníte, i když ještě některé děti neodevzdaly úkoly všechny.

Schůzky budou probíhat takto:

10. 11. v 9.00 – 9.45 – čtení, psaní – 1. skupina

10. 11. v 10.00 – 10.45 – čtení, psaní – 2. skupina

Obě skupiny si připraví písanku, čítanku a penál. V čítance si budou ukazovat záložkou.

11. 11. v 9.00 – 9.45 – ČJ – 1. skupina

11. 11. v 10.00 – 10.45 – ČJ – 2. skupina

Obě skupiny si připraví učebnici, pracovní sešit z ČJ a penál.

12. 11. v 9.00. – 9.45 – M – 1. skupina

12. 11. v 10.00 – 10.45 – M – 2. skupina

Obě skupiny si připraví pracovní sešit z matematiky, sešit M – Š a penál.

UČIVO DO 13. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 30 – 33, společně – celá str. 32

Pracovní sešit – str. 17 a 18, společně – 18/3, 4

Písanka – str. 12, společně – 4 poslední řádky

Čítanka – str. 38 – 41, společně – str. 40 a 41 (hlasité čtení na známky)

Poslat – U – 32/5 – přepsat do ČJ – D

               PS – 17/1

               Písanka str. 12 (až po společné online hodině)

               Pracovní list č. 4 (za toto bude známka)

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 20 – 22, společně – 20/1, 2, 22/1 + a), b), c), pětiminutovka

Poslat – 22/5 – přepsat do M – D

               22/7 – bude jen v PS

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jelikož budeme v čítance číst společně články o zajících, najdete si na YouTube: Co nakreslit? Co takhle roztomilého zajíčka!

– podle návodu nakreslíte zajíčka (už jsme touto metodou kreslili ve škole pejska, takže to pro děti není nic nového). Zajíček je nebarevný, můžete si ho samozřejmě krásně vybarvit). Obrázek poslat, bude známkovaný.

TĚLESNÁ VÝCHOVA + ČSP

Opět spojíme tyto dvě výchovy dohromady. Půjdete na dlouhou zdravotní procházku. V průběhu si uděláte 50 dřepů – nemusíte samozřejmě najednou, poslat foto. Předem si rozmyslíte, co budete vyrábět a podle toho nasbíráte různé listy. Na čtvrtku pak listy nalepíte tak, že budou tvořit nějaký obraz (např. panáčka, zvíře, domeček, sluníčko, dopravní prostředek, …) – obrázek poslat, bude známkovaný.

Opatrujte se a brzy se zase uvidíme na online hodinách.

===============================================================

Vážení rodiče, milé děti, po týdnu prázdnin se bohužel znovu musíme vrátit k distanční výuce. Určitě už jste si přečetli, že od nového týdne budou zadávány i úkoly z výchov. Úkoly z prvouky a hudební výchovy nehledejte na Bakalářích, ale protože máte na tyto předměty jiné paní učitelky, najdete je pouze na webových stránkách naší školy – distanční výuka – 2. A.

Chtěla bych Vás moc pochválit, že jste opravdu zodpovědně poslali všechny zadané úkoly i že jste se v hojném počtu spojili se mnou na online výuku. Věřím, že budete takto vzorní i nadále. Při zadávání úkolů z ČJ a M vždy napíšu, co budeme dělat při společných hodinách na Teams, doma to tedy nedělejte. Jenom děti, které se nemohou připojit, samozřejmě tyto úkoly vypracují.

Schůzky budou probíhat takto:

3. 11. v 10.00 – 10.30 – společná třídnická hodina – nemusíte si nic připravovat, jenom si popovídáme o tom, jak se Vám vše daří, popřípadě jaké máte problémy nebo čemu nerozumíte.

4. 11. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – ČJ – připravíte si písanku, čítanku a penál.

4. 11 v 10.00 – 10.45 –  2. skupina – ČJ – připravíte si písanku, čítanku a penál.

5. 11. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – M – připravíte si PS a penál.

5. 11. v 10.00 – 10.45 –  2. skupina – M – připravíte si PS a penál.

UČIVO DO 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 26 – 29

Pracovní sešit – str. 15 a 16

Čítanka – str. 30 – 37, společně – celá str. 36

Písanka – str. 10 a 11, společně – celá str. 10 + diktát písmen na str. 11

Poslat – Písanka – celá str. 11

              U – 29/3 – přepsat do ČJ – D

              PS – 15/3

 Na Teams jsou pracovní listy z ČJ, které si stáhněte do počítače nebo pokud máte možnost vytiskněte – poslat prac. list str. 1 (za toto bude známka)

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 18 a 19, společně – 18/6 a 7, 19/6, 7, 8

Poslat – 18/4 – přepsat do M – D

               19/4 – přepsat do M – D

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Do pracovního sešitu z ČJ na str. 15/2 nakreslíte 3 obrázky, pečlivě si přečtěte větu, podle které máte obrázek malovat – poslat (za toto bude známka z Vv).

TĚLESNÁ VÝCHOVA + ČSP

Tyto 2 výchovy tentokrát spojíme takto: v rámci Tv si uděláte dlouhou zdravotní procházku do přírody a během této procházky v rámci Čsp nasbíráte různé přírodniny (kaštany, žaludy, šípky, šišky, listy, …). Z nasbíraného materiálu doma vyrobíte zvířátko nebo panáčka (možno i něco jiného). Přírodniny můžete spojovat pomocí špejlí, provázku nebo lepidla – vyfotit a poslat (za toto bude známka z Čsp).

Přeji Vám hodně zdaru, těším se, až Vás opět uvidím na Teams. Pokud budou nějaké nejasnosti, neváhejte mi zavolat nebo napsat.

================================================================

Český jazyk a matematika, 19. – 23. 10. 2020

Vážení rodiče, milé děti, nejdříve bych chtěla připomenout, že do 23. 10. ještě nejsou prázdniny, a proto je velmi nutné plnit zadané úkoly. Do 16. 10. byly zadány k přeposlání 4 úkoly, které bohužel zatím 5 dětí vůbec nesplnilo a někteří další splnili jen částečně. Do 23. 10. budou opět zadány 4 úkoly k přeposlání. Prosím tedy o včasné plnění, posílejte jen úkoly, kde je napsáno poslat.

V příštím týdnu bychom si také poprvé vyzkoušeli online výuku, v ŽK mají všechny děti přístupové kódy. Postup přihlášení: do hledáčku zadáte www.office.com, vlevo na stránce je Přihlásit se, sem zadáte své uživatelské jméno a dočasné heslo, které si později můžete změnit. Po přihlášení vlevo na stránce jsou všechny dostupné aplikace. Vyberete Microsoft Teams – bylo by dobré si tuto aplikaci stáhnout, aby fungovala správně. V záložce Týmy najdete obrázek krtečka a 2. A – to je náš tým. Vpravo nahoře na stránce je kamera + sejít se. Je potřeba si vše předem vyzkoušet. Schůzky budou probíhat takto:

21. 10. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – budou to děti, které mají dle rozvrhu každou středu první hodinu M (Viky, Terezka,…)

21. 10 v 10.00 – 10.45 – 2. skupina – budou to děti, které mají dle rozvrhu každou středu první hodinu PRV (Kryštof B., Kuba, …)

Obě skupiny budou mít se mnou společnou hodinu ČJ a děti si připraví k počítači penál, učebnici a PS.

22. 10. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina

22. 10. v 10.00 – 10.45 – 2. skupina

Obě skupiny budou mít se mnou společnou M a děti si připraví k počítači penál a PS z M.

Uvidíme, jak nám to společně půjde, doufám, že se přihlásí všechny děti a splní to svůj účel.

UČIVO DO 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 22 – 25

Pracovní sešit – str. 14

Čítanka – str. 23 – 29

Poslat – U – 22/2 – přepsat do ČJ – D

               PS – 14/1

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 16 – 17

Poslat – celou stranu 16

               17/5 – přepsat do M – D

Budu se těšit, že děti uvidím alespoň přes kameru. Kdyby byly s připojením nějaké problémy, zavolejte mi nebo napište.

================================================================

Vážení rodiče, milé děti, došlo k tomu, čeho jsme se obávali, a proto se musíme opět vzdělávat distančně. Prosím o včasné zasílání označených úkolů (nejpozději do pátku). V příštím týdnu provedeme také online výuku, o tom Vás budu informovat v pátek 16. 10.

UČIVO DO 16. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 20 – 21

Pracovní sešit – str. 11 – 13

Čítanka  – str. 19 – 22

Poslat  – U – 19/2 – přepsat do ČJ – D

               PS – 11/2

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 13 – 15

Poslat – 12/4 – v PS

               13/6 – přepsat do M – D