Vážení rodiče, milé děti, v následujícím týdnu máme opět výuku distanční. Rozvrhy online hodin byly na webových stránkách aktualizovány, náš zůstává stejný.

Plánované učivo od 3. 5. do 7. 5.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 96

Pracovní sešit – str. 17 – 18

Čítanka – str. 122 – 123 + naučit báseň J. Havel: Kluci, pozor, červená!

Procvičovat měkké a tvrdé souhlásky, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Matematika:

Pracovní sešit – str. 25 – 26

Procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 2 a 3.

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – U – 96/2 – napsat do sešitu

Úterý – M – 25/3 – 2 sloupečky přepsat do sešitu

Středa – Čj – PS – 6/1 – napsat do PS

Čtvrtek – M – 26/6 – 2 sloupečky přepsat do sešitu

Úkoly opět neposílejte, zkontroluji si je ve škole. Žáci, kteří školu nenavštěvují, úkoly samozřejmě musí posílat.

====================================================================

Vážení rodiče, milé děti, v příštím týdnu nás opět čeká distanční výuka. V rozvrhu online hodin jsou však změny:

1. skupina začíná vždy hodinu v 8.55 a končí v 9.40.

2. skupina začíná vždy hodinu v 10.00 a končí v 10.45.

Domácí úkoly mi neposílejte, zkontroluju je, až přijdou děti 26. 4. opět do školy.

Plánované učivo od 19. 4. do 23. 4.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 90 – 91

Pracovní sešit – str. 15

Písanka – str. 40

Čítanka – str. 118 – 119 + báseň na str. 118

Matematika:

Pracovní sešit – str. 22 – 23

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – U – 90/2 – napsat do sešitu

Úterý – M – 22/5 – modrý sloupeček přepsat do sešitu

Středa – Čj – U – 91/2 – napsat do sešitu

Čtvrtek – M – papír s příklady – sloupeček č. 58 – napsat výsledky, nepřepisovat do sešitu

Prosím všechny rodiče, aby dohlédli na každodenní čtení.

===================================================================

Vážení rodiče, milé děti, děkuji všem za příkladnou spolupráci při distanční výuce. Příští týden bude pravděpodobně poslední, který proběhne touto formou vyučování. Od 12. dubna by se mělo začít s tzv. rotační výukou, což znamená, že jeden týden budou do školy chodit třídy A (tedy i my) a další týden třídy B. V týdnu, kdy budeme ve škole, bude výuka probíhat podle normálního rozvrhu. V týdnu, kdy budeme doma, bude probíhat online výuka, ale už ne v takovém rozsahu, jako byla dosud. Bližší informace se samozřejmě dozvíte včas a to během příštího týdne. Plánované učivo od 6. 4. do 9. 4.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 84 – 86

Pracovní sešit – str. 11 – 13

Písanka – str. 36 – 37

Čítanka – str. 115 – 117

Matematika:

Pracovní sešit – str. 17 – 19

Písemné domácí úkoly:

Úterý – M – 17/5 – přepsat do sešitu

Středa – Čj – U – 85/2 – napsat do sešitu

Čtvrtek – M – 17/11 – přepsat do sešitu

Někteří z vás měli zájem o webové stránky, které používáme při online výuce k procvičování učiva. Zde je několik námětů:

www.rysava.websnadno.cz

www.skolakov.eu

www.umimecesky.cz

www.umimematiku.cz

Na těchto webových stránkách najdete vše, co právě probíráme. Přeji příjemnou zábavu.

====================================================================

Vážení rodiče, milé děti, zasloužíte opět všichni velkou pochvalu za svědomitost a snahu v tomto týdnu. Příští týden jsou velikonoční prázdniny, takže se uvidíme jen od pondělí do středy a následně pak až v úterý 6. dubna. Za odměnu si napíšete písemný domácí úkol jen v pondělí a úterý. Plánované učivo od 29. 3. do 31. 3.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 83, procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, podstatných jmen a sloves

Pracovní sešit – str. 9 – 11

Písanka – str. 36

Čítanka – str. 113 – 115

Matematika:

Pracovní sešit – str. 16 – 17, procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobení 2

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – U – 83/5 – napsat do sešitu po slovo zápasí

Úterý – M – 15/4 – zelené sloupečky přepsat do sešitu

Všem přeji krásné a klidné Velikonoce, odpočiňte si a v dubnu se zase s radostí pustíme do práce.

===================================================================================

Vážení rodiče, milé děti, opět všechny velmi chválím za přístup k distanční výuce. Plánované učivo na týden od 22. 3. do 26. 3.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 78 – 82

Pracovní sešit – str. 9 – 11

Písanka – str. 35

Čítanka – str. 108 – 113

Matematika:

Pracovní sešit – str. 14 – 16

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – U – 78/2 – napsat do sešitu

Úterý – M – 13/3 – zelené sloupečky přepsat do sešitu

Středa – Čj – U – 82/7 – napsat do sešitu

Čtvrtek – M – 16/7 – přepsat do sešitu

Přeji všem hodně zdraví a trpělivosti i v příštím týdnu.

===================================================================================

Vážení rodiče, milé děti, zasloužíte všichni obrovskou pochvalu za to, jak jste se rychle a zodpovědně zapojili do distanční výuky. Za nedostatky v připojení samozřejmě nikdo z nás nemůže a musíme se s tím vyrovnat. Informace ohledně výchov – po dobu prezenční výuky jsme stačili nasbírat dostatek známek, takže prozatím úkoly z výchov nebudeme zadávat. Pokud by tato situace trvala delší dobu, opět bychom přikročili k zadávání úkolů z Hv, Vv, ČsP a Tv.

Plánované učivo na týden od 15. 3. do 19. 3.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 76 – 77 + neustálé procvičování tvrdých a měkkých souhlásek

Pracovní sešit – str. 3 – 5

Písanka – str. 34

Čítanka – str. 102 – 107 + báseň str. 105 + informace o své četbě

Matematika:

Pracovní sešit – str. 10, 12, 13 + neustálé procvičování sčítání a odčítání do 100

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – PS – 3/1

Úterý – M – 10/3 – fialové sloupečky přepsat do sešitu

Středa – Čj – U – 77/3 – napsat do sešitu

Čtvrtek – M – 12/4 – růžové sloupečky přepsat do sešitu

Těším se na další výbornou spolupráci i v příštím týdnu.

===================================================================================

Vážení rodiče, milé děti, bohužel došlo i na nás a musíme se vzdělávat distančně. V následujících týdnech bude výuka probíhat trochu jinak, než jste byli zvyklí při minulé distanční výuce. Všechny děti mají v ŽK nalepený rozvrh online hodin (ten můžete najít i na webových stránkách v rubrice distanční výuka – 2. A). Ještě tedy musím upřesnit časy 1. – 5. online hodiny:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 10.00 – 10.45

4. 10.55 – 11.40

5. 11.50 – 12.35

Čj1 – znamená český jazyk s 1. skupinou.

Čj2 – znamená český jazyk s 2. skupinou.

M1 – znamená matematika s 1. skupinou.

M2 – znamená matematika s 2. skupinou.

Čj – znamená čtení a psaní – celá třída.

Prv – znamená prvouka – celá třída (s paní učitelkou Červenkovou)

Čj2/PSPP – znamená český jazyk s 2. skupinou + Toník Novák PSPP s paní učitelkou Smolkovou.

Kdo patří do jaké skupiny děti znají ze školy i z předešlých online hodin. Pokud by byly nějaké nejasnosti, raději mi napište. Na online hodinu se děti budou přihlašovat až tehdy, když se přihlásí vyučující, aby se nestávalo, že máme několik zahájených schůzek ve stejnou dobu. Nejsnadnější způsob přihlašování je přes kalendář – ikona je v levém sloupci. Tam bude červená čára, která zobrazuje aktuální čas a upozorňuje děti na dobu, kdy se mají připojit na hodinu. Pokud by se někdo nemohl ze závažných důvodů online hodiny zúčastnit, napište mi, prosím, omluvenku do chatu na Teams. Sem budete posílat také zadané písemné domácí úkoly, které budou 4 za týden, pondělí a středa z českého jazyka a úterý a čtvrtek z matematiky (stejně jako když chodíme do školy). Není možné posílat vypracované úkoly na WhatsApp nebo e-mail, jak tomu bylo dříve. Nejjednodušší je stáhnout si aplikaci Teams do mobilu, úkol vyfotit a uložit do chatu.

Žádné učivo nemusí už rodiče probírat doma s dětmi, protože vše probereme při společných online hodinách. Plánované učivo na týden od 8. 3. do 12. 3.:

Český jazyk:

Učebnice – str. 72 – 75

Pracovní sešit (2. díl) – str. 1 – 3

Písanka – str. 33

Čítanka – str. 94 – 101

Matematika:

Pracovní sešit – str. 8 -10

Písemné domácí úkoly:

Pondělí – Čj – U – 73/4 napsat do sešitu

Úterý – M – 8/4 – růžové sloupečky přepsat do sešitu

Středa – Čj – U – 75/5 napsat do sešitu

Čtvrtek – M – 10/5 – modré sloupečky přepsat do sešitu

Úkoly posílejte, prosím, na chat v určený den, nejpozději druhý den.

Přeji všem pevné nervy, hodně zdraví a věřme, že nás zase brzy pustí do školy.

===================================================================================

Vážení rodiče, milé děti, jsem ráda, že už se nám daří online výuka, nedostatky určitě ještě časem vychytáme. Zadané úkoly statečně plníte, i když ještě některé děti neodevzdaly úkoly všechny.

Schůzky budou probíhat takto:

10. 11. v 9.00 – 9.45 – čtení, psaní – 1. skupina

10. 11. v 10.00 – 10.45 – čtení, psaní – 2. skupina

Obě skupiny si připraví písanku, čítanku a penál. V čítance si budou ukazovat záložkou.

11. 11. v 9.00 – 9.45 – ČJ – 1. skupina

11. 11. v 10.00 – 10.45 – ČJ – 2. skupina

Obě skupiny si připraví učebnici, pracovní sešit z ČJ a penál.

12. 11. v 9.00. – 9.45 – M – 1. skupina

12. 11. v 10.00 – 10.45 – M – 2. skupina

Obě skupiny si připraví pracovní sešit z matematiky, sešit M – Š a penál.

UČIVO DO 13. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 30 – 33, společně – celá str. 32

Pracovní sešit – str. 17 a 18, společně – 18/3, 4

Písanka – str. 12, společně – 4 poslední řádky

Čítanka – str. 38 – 41, společně – str. 40 a 41 (hlasité čtení na známky)

Poslat – U – 32/5 – přepsat do ČJ – D

               PS – 17/1

               Písanka str. 12 (až po společné online hodině)

               Pracovní list č. 4 (za toto bude známka)

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 20 – 22, společně – 20/1, 2, 22/1 + a), b), c), pětiminutovka

Poslat – 22/5 – přepsat do M – D

               22/7 – bude jen v PS

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Jelikož budeme v čítance číst společně články o zajících, najdete si na YouTube: Co nakreslit? Co takhle roztomilého zajíčka!

– podle návodu nakreslíte zajíčka (už jsme touto metodou kreslili ve škole pejska, takže to pro děti není nic nového). Zajíček je nebarevný, můžete si ho samozřejmě krásně vybarvit). Obrázek poslat, bude známkovaný.

TĚLESNÁ VÝCHOVA + ČSP

Opět spojíme tyto dvě výchovy dohromady. Půjdete na dlouhou zdravotní procházku. V průběhu si uděláte 50 dřepů – nemusíte samozřejmě najednou, poslat foto. Předem si rozmyslíte, co budete vyrábět a podle toho nasbíráte různé listy. Na čtvrtku pak listy nalepíte tak, že budou tvořit nějaký obraz (např. panáčka, zvíře, domeček, sluníčko, dopravní prostředek, …) – obrázek poslat, bude známkovaný.

Opatrujte se a brzy se zase uvidíme na online hodinách.

===============================================================

Vážení rodiče, milé děti, po týdnu prázdnin se bohužel znovu musíme vrátit k distanční výuce. Určitě už jste si přečetli, že od nového týdne budou zadávány i úkoly z výchov. Úkoly z prvouky a hudební výchovy nehledejte na Bakalářích, ale protože máte na tyto předměty jiné paní učitelky, najdete je pouze na webových stránkách naší školy – distanční výuka – 2. A.

Chtěla bych Vás moc pochválit, že jste opravdu zodpovědně poslali všechny zadané úkoly i že jste se v hojném počtu spojili se mnou na online výuku. Věřím, že budete takto vzorní i nadále. Při zadávání úkolů z ČJ a M vždy napíšu, co budeme dělat při společných hodinách na Teams, doma to tedy nedělejte. Jenom děti, které se nemohou připojit, samozřejmě tyto úkoly vypracují.

Schůzky budou probíhat takto:

3. 11. v 10.00 – 10.30 – společná třídnická hodina – nemusíte si nic připravovat, jenom si popovídáme o tom, jak se Vám vše daří, popřípadě jaké máte problémy nebo čemu nerozumíte.

4. 11. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – ČJ – připravíte si písanku, čítanku a penál.

4. 11 v 10.00 – 10.45 –  2. skupina – ČJ – připravíte si písanku, čítanku a penál.

5. 11. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – M – připravíte si PS a penál.

5. 11. v 10.00 – 10.45 –  2. skupina – M – připravíte si PS a penál.

UČIVO DO 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 26 – 29

Pracovní sešit – str. 15 a 16

Čítanka – str. 30 – 37, společně – celá str. 36

Písanka – str. 10 a 11, společně – celá str. 10 + diktát písmen na str. 11

Poslat – Písanka – celá str. 11

              U – 29/3 – přepsat do ČJ – D

              PS – 15/3

 Na Teams jsou pracovní listy z ČJ, které si stáhněte do počítače nebo pokud máte možnost vytiskněte – poslat prac. list str. 1 (za toto bude známka)

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 18 a 19, společně – 18/6 a 7, 19/6, 7, 8

Poslat – 18/4 – přepsat do M – D

               19/4 – přepsat do M – D

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Do pracovního sešitu z ČJ na str. 15/2 nakreslíte 3 obrázky, pečlivě si přečtěte větu, podle které máte obrázek malovat – poslat (za toto bude známka z Vv).

TĚLESNÁ VÝCHOVA + ČSP

Tyto 2 výchovy tentokrát spojíme takto: v rámci Tv si uděláte dlouhou zdravotní procházku do přírody a během této procházky v rámci Čsp nasbíráte různé přírodniny (kaštany, žaludy, šípky, šišky, listy, …). Z nasbíraného materiálu doma vyrobíte zvířátko nebo panáčka (možno i něco jiného). Přírodniny můžete spojovat pomocí špejlí, provázku nebo lepidla – vyfotit a poslat (za toto bude známka z Čsp).

Přeji Vám hodně zdaru, těším se, až Vás opět uvidím na Teams. Pokud budou nějaké nejasnosti, neváhejte mi zavolat nebo napsat.

================================================================

Český jazyk a matematika, 19. – 23. 10. 2020

Vážení rodiče, milé děti, nejdříve bych chtěla připomenout, že do 23. 10. ještě nejsou prázdniny, a proto je velmi nutné plnit zadané úkoly. Do 16. 10. byly zadány k přeposlání 4 úkoly, které bohužel zatím 5 dětí vůbec nesplnilo a někteří další splnili jen částečně. Do 23. 10. budou opět zadány 4 úkoly k přeposlání. Prosím tedy o včasné plnění, posílejte jen úkoly, kde je napsáno poslat.

V příštím týdnu bychom si také poprvé vyzkoušeli online výuku, v ŽK mají všechny děti přístupové kódy. Postup přihlášení: do hledáčku zadáte www.office.com, vlevo na stránce je Přihlásit se, sem zadáte své uživatelské jméno a dočasné heslo, které si později můžete změnit. Po přihlášení vlevo na stránce jsou všechny dostupné aplikace. Vyberete Microsoft Teams – bylo by dobré si tuto aplikaci stáhnout, aby fungovala správně. V záložce Týmy najdete obrázek krtečka a 2. A – to je náš tým. Vpravo nahoře na stránce je kamera + sejít se. Je potřeba si vše předem vyzkoušet. Schůzky budou probíhat takto:

21. 10. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina – budou to děti, které mají dle rozvrhu každou středu první hodinu M (Viky, Terezka,…)

21. 10 v 10.00 – 10.45 – 2. skupina – budou to děti, které mají dle rozvrhu každou středu první hodinu PRV (Kryštof B., Kuba, …)

Obě skupiny budou mít se mnou společnou hodinu ČJ a děti si připraví k počítači penál, učebnici a PS.

22. 10. v 9.00 – 9.45 – 1. skupina

22. 10. v 10.00 – 10.45 – 2. skupina

Obě skupiny budou mít se mnou společnou M a děti si připraví k počítači penál a PS z M.

Uvidíme, jak nám to společně půjde, doufám, že se přihlásí všechny děti a splní to svůj účel.

UČIVO DO 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 22 – 25

Pracovní sešit – str. 14

Čítanka – str. 23 – 29

Poslat – U – 22/2 – přepsat do ČJ – D

               PS – 14/1

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 16 – 17

Poslat – celou stranu 16

               17/5 – přepsat do M – D

Budu se těšit, že děti uvidím alespoň přes kameru. Kdyby byly s připojením nějaké problémy, zavolejte mi nebo napište.

================================================================

Vážení rodiče, milé děti, došlo k tomu, čeho jsme se obávali, a proto se musíme opět vzdělávat distančně. Prosím o včasné zasílání označených úkolů (nejpozději do pátku). V příštím týdnu provedeme také online výuku, o tom Vás budu informovat v pátek 16. 10.

UČIVO DO 16. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – str. 20 – 21

Pracovní sešit – str. 11 – 13

Čítanka  – str. 19 – 22

Poslat  – U – 19/2 – přepsat do ČJ – D

               PS – 11/2

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 13 – 15

Poslat – 12/4 – v PS

               13/6 – přepsat do M – D