Samostatná práce:

 • domácí úkoly – ve stejné režii jako ve škole, prosím posílat přes Teams
 • on-line procvičování – děti by měly procvičovat samostatně každý den
 • čtení vlastních knih – každý den

Videohovory :

veškeré učivo níže uvedené – pokud se žák z jakéhokoli důvodu videohovorů nemůže účastnit, vypracuje si samostatně

pondělí 8. 3.

český jazyk

učebnice

str. 78/ 1 – přečíst, všímat si tučně vytištěných slov (předložky)

str. 78/2 – napsat do sešitu

domácí úkol str. 78/4 (4 věty) – prosím poslat

písanka str. 39 dopsat a vypracovat str. 40

čítanka str. 92 – přečíst báseň

on-line procvičování:

tvrdé a měkké souhlásky

slabiky di, dy

matematika

pracovní sešit str. 8/1+2

on-line procvičování:

sčítání do 100 bez přechodu 10 – puzzle

odčítání do 100 bez přechodu 10 – puzzle

úterý 9. 3.

český jazyk

učebnice str. 78/3 – přečíst a napsat do sešitu

pracovní sešit str. 5/5

čítanka str. 95 – hledat v básni názvy osob, zvířat a věcí

on-line procvičování:

tvrdé a měkké souhlásky

slabiky ti, ty

matematika

pracovní sešit str. 8/4 – fialové

domácí úkol str. 8/3 – prosím poslat

on-line procvičování:

sčítání do 100 s přechodem desítky – pohádka

odčítání do 100 s přechodem desítky – pohádka

středa 10. 3.

český jazyk

učebnice str. 79

cv. 1 – přečíst, odůvodnit – do sešitu napsat 3 věty

cv. 2 – ústně

pracovní sešit str. 35/13

domácí úkol str. 35/14 – prosím poslat

čítanka str. 93 – článek Mláďata – přečíst a opravené napsat do sešitu

on-line procvičování:

tvrdé a měkké souhlásky

slabiky ni, ny

matematika

pracovní sešit

str. 8/4 – oranžové

str. 8/5

sloupeček č. 57

on-line procvičování:

sčítání do 100 s přechodem přes 10 – pohádka

odčítání do 100 s přechodem přes 10 – pohádka

čtvrtek 11. 3.

český jazyk

učebnice str. 80

cv. 1 – přečíst

cv. 3 – vybrat ke každému podstatnému jménu 1 přídavné a napsat ho do sešitu

pracovní sešit str. 6/1

on-line procvičování:

tvrdé a měkké souhlásky

slabiky di, dy

matematika

pracovní sešit

str. 8/4 – žluté

str. 8/5+6

sloupeček č. 58

domácí úkol – sloupeček č. 59 – prosím poslat

on-line procvičování:

sčítání do 100 s přechodem přes 10

odčítání do 100 s přechodem přes 10

pátek 12. 3.

český jazyk

pracovní sešit str. 6/2, 3, 4

on-line procvičování:

tvrdé a měkké souhlásky

slabiky ti, ty

matematika

pracovní sešit str. 8/7+8

sloupeček č. 60

on-line procvičování:

sčítání do 100 s přechodem přes 10

===================================================================================

český jazyk

učebnice

str. 34/1 – splnit ústně, str. 34/4 – do Š sešitu, str. 34/6 – diktát – youtube

str. 35/1 – splnit ústně, str. 35/4 (8 slov) – do Š sešitu, str. 35/5 – diktát – youtube

str. 36 – on-line výuka – kdo se on-line výuky neúčastní, vypracuje sám

pracovní sešit

str. 19/1-4

str. 19/5+6 – on-line výuka – kdo se on-line výuky neúčastní, vypracuje sám

písanka

str. 14 – w – youtube, str. 15 – samostatně

čtení

každodenní čtení vlastní knihy

poslech pohádky a odpovědi na otázky – youtube

matematika

str. 20/1 a část cv. 3 – youtube, str. 20/2 + část cv. 3 – samostatně

str. 21 – samostatně

str. 22 – on-line výuka – kdo se on-line výuky neúčastní, vypracuje sám

sloupečky – youtube

slovní úloha – youtube

tělesná výchova

gymnastika – prolézačky – kdo může, vyfotí se a pošle

k možnému procvičení na webových stránkách:

 1. věty oznamovací
 2. věty tázací
 3. věty rozkazovací
 4. věty přací
 5. druhy vět
 6. samohlásky dlouhé
 7. doplňování samohlásek
 8. slovní úlohy
 9. matematické pyramidy

on-line hodiny

Na popud rodičů jsem změnila a přidala on-line hodiny. Skupiny zůstávají stejné jako minulý týden. Vše máte přehledně v kalendáři v teems.

Prosím o zaslání učiva do 13. 11.

______________________________________________________________________________

český jazyk

učebnice – každý den 1 cvičení

str. 29 – přečíst a splnit ústně, str. 29/3 – do školního sešitu – youtube

str. 30 – přečíst a splnit ústně, str. 30/2 – do školního sešitu

str. 31 – ústně

str. 32 – přečíst a splnit ústně, str. 32/5 – do školního sešitu – youtube

str. 33 – přečíst a splnit ústně, str. 33/2 – do školního sešitu – youtube

pracovní sešit – každý den 1 cvičení

str. 17/3 – ústně

str. 18/1 – youtube

str. 18/2

str. 18/3 – youtube

str. 18/4

písanka

str. 12 a 13

čítanka – čtení prosím každý den (dobří čtenáři nemusí číst čítanku, nechť si vyberou knihu a čtou s v ní)

str. 50 a 51

diktát youtube

matematika – každý den přibližně 4 cvičení

str. 17 až 19

slovní úloha – do školního sešitu – youtube

sloupečky – do školního sešitu – youtube

tělesná výchova

turistika – vycházka na čerstvém vzduchu – budu ráda za foto

k možnému procvičení on-line:

 1. počet slabik ve slovech
 2. věta oznamovací
 3. věta tázací
 4. věta rozkazovací
 5. věta přací
 6. druhy vět
 7. sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 8. krychle
 9. koule
 10. kvádr
 11. válec

On-line spojení přes office 365 teems rozděleno na 2 skupiny

 1. skupina: Adam, Ondra, Dan, Miki, Štěpka, Amy, Natka M., Barča, Anička Vach., Lucka, Natka V.
 2. skupina: Honza, Matěj, Vašek R., Vašek T., Lukáš, Verča, Laura, Julča, Terka, Anička Val., Vaneska

středa – český jazyk

 1. skupina – 9:00 – 9:30
 2. skupina – 9:45 – 10:15

čtvrtek – matematika

stejný čas jako ve středu

Vždy po skončení bloku – od 10:15 do 10:30 se mohou připojit všechny děti a popovídat si společně.

Prosím, ať děti nevytváří vlastní schůzky, ale připojí se k té mojí. Pokud se někomu bude sekat, vypněte kameru, nechte jen mikrofon. Kamera zatěžuje najvíc.

Prosím o zaslání učiva do 6. 11.

______________________________________________________________________________

český jazyk

učebnice – každý den 1 cvičení

str. 24/3 – vybrat 3 věty a napsat do Š sešitu

str. 25 – přečíst a ústně splnit úkoly dole na stránce

str. 26/1 – přečíst a splnit ústně, str. 26/4 – první 3 věty přepsat do Š sešitu

str. 27/1 – přečíst a splnit ústně, str. 27/3 – první 3 věty přepsat správně do Š sešitu

str. 28/1 – přečíst a splnit ústně, str. 28/4 – první 3 věty přepsat do Š sešitu

pracovní sešit – každý den 1 cvičení

str. 14/1 a 2

str 15/3

str. 16/1

str. 17/2

písanka

str. 10 a 11

čítanka

str. 46 a 49

matematika – každý den 4 cvičení

str. 14 až 16

k procvičení online na stránkách www.skolakov.eu:

 1. počet slov ve větě
 2. věta oznamovací a tázací
 3. věta rozkazovací
 4. věta přací
 5. druhy vět
 6. sčítání do 20
 7. odčítání do 20
 8. sčítání do 20 – omalovánky

Ve čtvrtek 22. 10. v 10:00 plánuji pokus o on-line spojení přes office 365 teems – hesla mají děti v ŽK – přesný postup pošlu na bakaláře.

Učivo prosím pošlete do pátku 24. 10.

Děkuji a přeji pevné zdraví.

Radmila Žejdlová

______________________________________________________________________________

učivo do 16. 10. 2020

český jazyk

učebnice – každý den 3 věty do školního sešitu

str. 21/2

str. 22/3

str. 24/1

pracovní sešit – každý den 1 cvičení

str. 12/5

str. 13/6

str. 13/8

čítanka – přečíst články na str. 12 a 13

písanka – dopsat str. 9

matematika

pracovní sešit str. 12 a 13 – každý den přibližně 4 cvičení