Po – uč. str. 23. cv. 4 – ústně

Út – on-line hodina – str. 44. cv. 8. + cvičení z web. stránek

St – str. 43. cv. 7/ a, b – ústně

PS – str. 19. cv. 17, str. 19. cv. 18 – přečíst + vypsat a), b)

Čt – Slovní druhy – uč. str.47. – zopakovat ( ohebné – mění tvar – skloňujeme, časujeme 1 až 5 X neohebné – nemohou měnit svůj tvar 6 až 10 )

PS – str. 39. cv. 1 – prosím ofotit a poslat

Pá – PS – str. 21. cv. 4, 6

——————————————————————————————————————–

Po – uč. str. 21. – na on-line hodině jsme nestihli, zaměřili jsme se na vysvětlení předpony ob-, v- . Znovu tedy cv. 5 ( odtrhnout slabiku vi-/vy- a zkusit přidat jinou – např. výjezd….. vý-jezd…. ná-jezd…. v-jezd…. napíšeme y protože je tam předpona vy- )

PS – str. 16. cv. 11

St – on-line – kontrola uč. str 21. cv. 5, str. 22. cv.7

Čt – uč. str. 63. cv. 5 – předpony (přečti si opět růžový rámeček – měli byste ho umět nazpaměť !) – napsat do cvič. sešitu, ofotit a poslat

PS str. 17. cv. 12, 13

Pá – uč. str. 23. cv. 3 – ústně, PS str. 17. cv. 14

Procvičování

——————————————————————————————————————–

Po – uč. str. 21. cv. 1 a, b (můžeš na papír), c, d ; uč. str. 21 cv. 2.

Út – on-line – uč. str. 21. cv. 3, 4, 5

PS – str 15. cv. 8, 9 ( kdo neměl, dokončí)

St – str. 23. cv. 5 – napsat do cvičného sešitu 7 řádků, ofotit, poslat

Procvičování https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

Čt – sloh – PS str. 16. cv. 10 – napiš ve správném pořadí do cvičného sešitu, – ofotit a poslat ( každou větu na nový řádek )

Dobrý den, milí rodiče a milé děti. Setkáváme se po delší době a posílám vám učivo na příští týden. Vyzkoušeli bychom si on-line výuku z českého jazyka, matematiky a přírodovědy. Zachováme stejné skupiny jako na Aj. Vždy bude začínat od 9h skupina p. uč. Nesměrákové a od 10h budeme mít hodinu s druhou skupinou p. uč. Konečné.
Úterý – Čj – 9:oo – 9:45 – 1.skupina p. uč. Nesměrákové
10:oo – 10:45 – 2. skupina p. uč. Konečné
Děti budou mít připravenou učebnici Čj, pracovní sešit, cvičný sešit a tužku (pero).

Pondělí:   uč. str.46. cv.1 – a,b,c,d – ústně
                PS – procvičování str. 11. cv. 1, 2, 3, 4Úterý :       uč. str. 18 cv. 1 – přečíst + ústně 1/b
                                 cv. 2 – ústně + odůvodnit ( natřást – napíšeme t, protože na- je předpona, třást je kořen slova
                                                                           oddych – napíšeme d, protože od- je předpona, dych je kořen slova)
                 PS – str. 13. cv. 1 – a,b,c,d,e
                                     cv. 2

Středa:     uč. str. 18. cv. 3, 4 – ústně
                 PS – str. 14. cv. 3, 5

Čtvrtek:     uč. str. 19. cv. 1 –  b,c,d – ústně      
                       str. 20. – přečíst a naučit růžové rámečky
                       str. 20. cv. 4 – písemně do cvičného sešitu
                  PS
 – str. 15. cv. 6, 7

Pátek:        PS – 15. cv. 8, 9

Procvičování  
                        https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka2.htm

Opakovat všechna vyjmenovaná slova.

Čj – uč. – str. 45. cv. 7. – napsat do cvič. sešitu

Čj – PS – str. 36. cv. 4,5,6

Procvičovat a zopakovat synonyma (slova stejného nebo podobného významu) :

PS – str. 7/ 5, 6

homonyma (slova stejně znějící a mající jiný význam):

PS – 6 / 1, 2, 3

antonyma (slova opačného významu):

PS – str. 8/ 9, 10, 11