22.2. – 26.2.

  • Stále opakovat a procvičovat pádové otázky
  • Opakovat a procvičovat skloňování vzorů město, moře, kuře
  • Vzor STAVENÍ – str. 76, 77

Uč. str. 77. cv. 4. – písemně do Čj-Š – prosím do pátku poslat do chatu do Teams

PS – str. 45. cv. 2 (vybírat slova ze cv. 1)

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4991

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4991

————————————————————————————————————————

15.2. – 19.2.

Po – uč. str. 71. – zopakovat si růžové poučky (umět!)

  • stále opakovat skloňování vzoru město, moře

Vzor kuře – str. 72 – napsat skloňování do Čj-Š

str. 72. cv.1 – na on-line hodině

Průběžně budeme procvičovat cvičení na str. 73. – 74. na on-line hodinách

Uč. str. 73. cv. 5 – napsat do Čj-Š a prosím poslat do chatu do Teams do pátku

—————————————————————————————————-

8.2 – 12.2.

Stále opakovat a procvičovat pádové otázky (děti pořád neumí!! )

Přiřazování podst. jmen ke vzorům

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

Po – uč. str. 68. cv. 8 – písemně do Čj-Š – slova do správného tvaru a do závorky napsat pád. Bude klasifikováno. Prosím poslat do chatu do Teams.

Út – on-line – str. 68. cv. 7, 10 – budeme dělat společně

St – vzor MOŘE – vzor měkký, napsat do Čj- Š skloňování v čísle jednotném a množném.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

Čt – uč. str. 71. cv. 3, 4 ( cv. 3 do školního sešitu, napsat slova s předložkami, podtrhnout podle zadání)

Pá – PS – str. 3. cv. 5,6

———————————————————————————————————–

1.2. – 5.2. 2021

Po – Začneme nové učivo – skloňování podstatných jmen

Uč. str. 64. – ústně cv. 2, 3, 4 – na on-line hodině

Út – on-line – uč. str. 65. cv. 5 + vzory podstatných jmen ( zápis bude zaslán na WhatsApp)

St – Skloňování PJ rodu středního – vzor MĚSTO ( opět zápis na WhatsApp) – naučit skloňování – koncovky!!! učebnice str. 66

Čt – uč. str. 67. cv. 4 – na on-line hodině

Pá – uč. str. 68. cv. 6 – písemně do Čj-Š -doplň slova z nabídky ve správném tvaru. Prosím poslat do chatu na Teams

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.htmlcj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

——————————————————————————————————————–

25.1. – 28.1.

Po – opakování sloves (budoucí čas)

Uč. str. 63. cv.3 – napiš v budoucím čase v 1.os. č.j. (vybírej slova z červené nabídky pod cvičením) – do Čj-Š – kontrola ve čtvrtek na on-line

Út – on-line – PS – str. 44. cv.8 – doplň + a) vypiš 2 podst.jm. r. muž., žen., stř. (ne 3)

St – PS str. 46. cv. 4 ( př. zívat – zívání)

Čt – Uč. str. 64.cv. 1 – do Čj-Š – vypiš z básničky pod sebe podst. jména i s předložkou (např. z dáli), urči pád, číslo, rod ( 4 sloupce – přelož stránku – jako v předchozím určování) – stále procvičuj určování pádů

kontrola na on-line hodině

Procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

Pá – pololetní prázdniny

—————————————————————————————————————

Po – umět pádové otázky (tam i zpět + „na přeskáčku“)

PS – str.28/3

Út – on-line – společná cvičení na procvič. určování pádů

St – do Čj-Š opsat podst. jména s předložkami – určit pád ( bude zasláno na WhatsApp – napsat do 2 sloupců po 5ti podst. jménech, celkem tedy 10,

např. v lavici – 3.p.) – prosím neposílat, budeme kontrolovat ve čtvrtek na on-line hodině v 10:00

Čt – PS – str.42/1, 2 + kontrola Čj-Š na on-line hodině

Pá – PS – str.43/3, 5

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

———————————————————————————————————-

Po – PS str.55. cv. 2., str. 57. cv. 9.

Út – on-line hodina – PS str.58. cv. 11., 12

St – Ps str. 62. cv. 8, 9 ( zde doplnit i/y)

Čt – učebnice str. 64. – zopakovat rod a číslo podst. jmen ústně

str. 65. – napsat do Čj-Š pádové otázky ( pošlu na WhatsApp)

naučit nazpaměť

Pá – uč. str. 63. cv. 4 – napsat do Čj-Š, prosím ofotit a poslat do Teamsů

——————————————————————————————————————

Tak se nám, bohužel, opět vrátila distanční výuka. On-line hodiny zůstanou zachovány jako na podzim – po skupinách a ve stejné dny a hodiny.

Po – opakování časování sloves v přítomném čase – učebnice str. 55. růžová tabulka, potom cv. 3, 4, 5

str. 56. – růžová tabulka – naučit, pamatovat !!

PS – str. 58. cv. 10. – kontrola na on-line hodině

Út – on-line hodina – kontrola PS, uč. str. 57

St – slovesa – budoucí čas – učebnice str. 59. – 60 (růžová tabulka – naučit, pamatovat !! )

Čt + Pá – slovesa – čas minulý – učebnice str. 60 – 64 (procvičování – vyzkoušet si doplňovací cvičení )

písemně str. 63. cv. 4 zelený rámeček – do Čj-Š

Průběžně během týdne PS – str. 60. cv. 1. – napiš ke každému obrázku sloveso, které vyjadřuje činnost dítěte (např. 1. zalévá)

PS – str. 60. cv. 2, 3.

str. 61. cv. 4, 7

——————————————————————————————————————–

Po – uč. str. 23. cv. 4 – ústně

Út – on-line hodina – str. 44. cv. 8. + cvičení z web. stránek

St – str. 43. cv. 7/ a, b – ústně

PS – str. 19. cv. 17, str. 19. cv. 18 – přečíst + vypsat a), b)

Čt – Slovní druhy – uč. str.47. – zopakovat ( ohebné – mění tvar – skloňujeme, časujeme 1 až 5 X neohebné – nemohou měnit svůj tvar 6 až 10 )

PS – str. 39. cv. 1 – prosím ofotit a poslat

Pá – PS – str. 21. cv. 4, 6

——————————————————————————————————————–

Po – uč. str. 21. – na on-line hodině jsme nestihli, zaměřili jsme se na vysvětlení předpony ob-, v- . Znovu tedy cv. 5 ( odtrhnout slabiku vi-/vy- a zkusit přidat jinou – např. výjezd….. vý-jezd…. ná-jezd…. v-jezd…. napíšeme y protože je tam předpona vy- )

PS – str. 16. cv. 11

St – on-line – kontrola uč. str 21. cv. 5, str. 22. cv.7

Čt – uč. str. 63. cv. 5 – předpony (přečti si opět růžový rámeček – měli byste ho umět nazpaměť !) – napsat do cvič. sešitu, ofotit a poslat

PS str. 17. cv. 12, 13

Pá – uč. str. 23. cv. 3 – ústně, PS str. 17. cv. 14

Procvičování

——————————————————————————————————————–

Po – uč. str. 21. cv. 1 a, b (můžeš na papír), c, d ; uč. str. 21 cv. 2.

Út – on-line – uč. str. 21. cv. 3, 4, 5

PS – str 15. cv. 8, 9 ( kdo neměl, dokončí)

St – str. 23. cv. 5 – napsat do cvičného sešitu 7 řádků, ofotit, poslat

Procvičování https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

Čt – sloh – PS str. 16. cv. 10 – napiš ve správném pořadí do cvičného sešitu, – ofotit a poslat ( každou větu na nový řádek )

Dobrý den, milí rodiče a milé děti. Setkáváme se po delší době a posílám vám učivo na příští týden. Vyzkoušeli bychom si on-line výuku z českého jazyka, matematiky a přírodovědy. Zachováme stejné skupiny jako na Aj. Vždy bude začínat od 9h skupina p. uč. Nesměrákové a od 10h budeme mít hodinu s druhou skupinou p. uč. Konečné.
Úterý – Čj – 9:oo – 9:45 – 1.skupina p. uč. Nesměrákové
10:oo – 10:45 – 2. skupina p. uč. Konečné
Děti budou mít připravenou učebnici Čj, pracovní sešit, cvičný sešit a tužku (pero).

Pondělí:   uč. str.46. cv.1 – a,b,c,d – ústně
                PS – procvičování str. 11. cv. 1, 2, 3, 4Úterý :       uč. str. 18 cv. 1 – přečíst + ústně 1/b
                                 cv. 2 – ústně + odůvodnit ( natřást – napíšeme t, protože na- je předpona, třást je kořen slova
                                                                           oddych – napíšeme d, protože od- je předpona, dych je kořen slova)
                 PS – str. 13. cv. 1 – a,b,c,d,e
                                     cv. 2

Středa:     uč. str. 18. cv. 3, 4 – ústně
                 PS – str. 14. cv. 3, 5

Čtvrtek:     uč. str. 19. cv. 1 –  b,c,d – ústně      
                       str. 20. – přečíst a naučit růžové rámečky
                       str. 20. cv. 4 – písemně do cvičného sešitu
                  PS
 – str. 15. cv. 6, 7

Pátek:        PS – 15. cv. 8, 9

Procvičování  
                        https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka2.htm

Opakovat všechna vyjmenovaná slova.

Čj – uč. – str. 45. cv. 7. – napsat do cvič. sešitu

Čj – PS – str. 36. cv. 4,5,6

Procvičovat a zopakovat synonyma (slova stejného nebo podobného významu) :

PS – str. 7/ 5, 6

homonyma (slova stejně znějící a mající jiný význam):

PS – 6 / 1, 2, 3

antonyma (slova opačného významu):

PS – str. 8/ 9, 10, 11