10. – 14. 5. 2021

UČEBNICEspolečně při onlinu

strana 121 – 124 – skloňování číslovek

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 40, 41, 48, 49, 50 – stavba slova

strana 56, 57 – stavba věty

samostatně

UČEBNICEstrana 14 / 29 – přepsat DO SEŠITU12.5.

_____________________________________________________________________________________________________________

26. – 30. 4. 2021

UČEBNICEspolečně při onlinu

strana 118 – 120 – ČÍSLOVKY

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 29, 30 – ČÍSLOVKY

strana 44 / 22, 23; 45 – předpony s-, z-, vz-

samostatně

PRACOVNÍ SEŠIT strana 8 / 27 ; 44 / 23

PROCVIČOVÁNÍ S/Z na začátku slova

PROCVIČOVÁVÍ S/Z – předložky

________________________________________________________________________________________________________

12. – 16. 4. 2021

UČEBNICEspolečně při onlinu

strana 114 – SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN – ten, náš, on, ona, ono

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 28 – ZÁJMENA; 36 – CIZÍ SLOVA 39 – STAVBA SLOVA; 56 – SKLADBA

samostatně

UČEBNICE strana 113/ 16 – přepsat DO SEŠITU

Procvičování DRUHY ZÁJMEN ZDE

_________________________________________________________________________________________________

6. – 9. 4. 2021

UČEBNICEspolečně při onlinu

strana 112, 113 – SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN – já, ty, my, vy, se

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 26; 27; 39/ 2,3

samostatně

UČEBNICE strana 113/ 13 – přepsat DO SEŠITU

_______________________________________________________________________________________________

  1. – 5. 4. 2021

DOBROVOLNÝ ÚKOLDopis panu starostovi o tom, co bych chtěl/a (nechtěl/a) v našem městě

Oficiální dopis se všemi náležitostmi + správně nadepsaná obálka + vyplněný podací lístek

___________________________________________________________________________________________________

29. – 31. 3. 2021

UČEBNICE – – společně při onlinu

strana 111, 112 – SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN – já, ty, my, vy, se

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 25, 26

samostatně

UČEBNICE strana 112/ 9 – přepsat DO SEŠITU

Procvičování ZÁJMENO „JÁ“ ZDE

_____________________________________________________________________________________________

22. – 26. 3. 2021

UČEBNICE – – společně při onlinu

strana 108 – 110 – DRUHY ZÁJMEN

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 25

strana 54, 55 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE – druhy podmětů a přísudků

samostatně

UČEBNICE strana 110/ 5– přepsat DO SEŠITU

_____________________________________________________________________________________

15. – 19. 3. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

Strana 52, 53 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

UČEBNICE – – společně při onlinu

strana 109 – 110 – DRUHY ZÁJMEN

samostatně

UČEBNICE strana 110/ 6 – přepsat DO SEŠITU

_____________________________________________________________________________________

8. 3. – 12. 3. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 32 – 35 – VYJMENOVANÁ SLOVA

strana 42 – 43 – Ě / JE

strana 51 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

samostatně

UČEBNICE strana 105/ 2 – přepsat DO SEŠITU do tří sloupců!!!

_______________________________________________________________________________

22. – 26. 2. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 22 / 15, 16

strana 19 / 2, 3, 4, 5, 6 – přídavná jména přivlastňovací

strana 24 / 25, 26

samostatně

UČEBNICE strana 104 / 5 – přepsat DO SEŠITU !!!

_____________________________________________________________________________

15. – 19. 2 . 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 21 / 12, 13, 14 – přídavná jména tvrdá – skloňování

strana 23 / 21, 23

samostatně

UČEBNICE strana 97 / 3 – přepsat DO SEŠITU !!!

Procvičování druhů přídavných jmen ZDE a ZDE.

______________________________________________________________________________

8. – 12. 2. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 18 / 39, 41; 19 / 1; 24 / 26

strana 20 / 7, 8, 9; 21 / 10, 11; 23 / 21 – přídavná jména měkká – skloňování

samostatně

PRACOVNÍ SEŠITstrana 18 / 40 – přepsat DO SEŠITU !!!

______________________________________________________________________________

  1. – 5. 2. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 17 / 36, 37 ; strana 18 / 39 – podstatná jména

strana 22 / 17, 18 ; strana 23 / 20 – druhy přídavných jmen

strana 19 / 1 ; strana 24 / 26 – přídavná jména přivlastňovací

Sešit s cvičením o detektivechspolečně při onlinu

mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

samostatně

UČEBNICEstrana 91 / 2 – roztřídit do tří sloupců v sešitě

____________________________________________ __________________________________

25. – 28. 1. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 17 / 35, 36 – podstatná jména

strana 42 / 13 – ě / je

samostatně

strana 67 / 2, 3 – slohové činnosti

DOBROVOLNÝ ÚKOLv Outlooku

______________________________________________________________________________

18. 1. – 22. 1. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 17 / 34, 35, 36 – podstatná jména

strana 42 / 13 – ě / je

strana 68 / 1, 2 – slohové činnosti

samostatně

UČEBNICE – strana 41 / 13 (NADPIS) + 7 vět do ŠS

______________________________________________________________________________

11. – 15. 1. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 9 / 33 – slovesa – příčestí minulé

strana 11 / 8 – podstatná jména

strana 12 / 9, 10, 11

samostatně

strana 12 / 12

DOBROVOLNÝ ÚKOL – podrobnosti v Outlooku

______________________________________________________________________________

4. – 8. 1. 2021

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 9 / 30, 31, 32, 33 – slovesa – příčestí minulé

strana 11 / 5, 6, 7, 8 – podstatná jména

samostatně

strana 9 / 29

DOBROVOLNÝ ÚKOL – SLOVESA – podrobnosti v Teams

______________________________________________________________________________

23. 11. – 27. 11. 2020

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 13 / 13, 14, 15, 16, 17

strana 6 / 14, 15, 16, 17, 18, 19

samostatně

strana 42 / 12

UČEBNICE – strana 31 / 22 – vypracovat podle zadání do ŠSsamostatně

DOBROVOLNÝ ÚKOL – PŘIHLÁŠKA – podrobnosti v Teams

______________________________________________________________________________

16. – 20. 11. 2020

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 14 / 18, 19, 20, 21, 22, 23

strana 7 / 21

samostatně

strana 67 / 1

DRILL & SKILL – vzory podstatných jmen rodu mužského

DOBROVOLNÝ ÚKOL – PŘIHLÁŠKA – podrobnosti v Teams

______________________________________________________________________________

9. – 13. 11. 2020

PRACOVNÍ SEŠITspolečně při onlinu

strana 15 / 24, 25, 26, 27, 28

strana 47 / 34, 35, 36, 37

samostatně

strana 7 / 20

DRILL & SKILL – vzory podstatných jmen rodu ženského

DOBROVOLNÝ ÚKOL – LEGENDA O SV. MARTINOVI 

______________________________________________________________________________

2. – 6. 11. 2020

UČEBNICE – strana 83 / 4 – přepsat do školního sešitu

PRACOVNÍ SEŠIT – strana 16 / 29, 30, 31, 32, 33

DRILL & SKILL – vzory podstatných jmen rodu středního

______________________________________________________________________________

30. 10. 2020

V pondělí 2. 11. se sejdeme na online výuce podle rozvrhu v kalendáři Teams.

  1. skupina – 9:00 až 9:45 hod. ; 2. skupina 10:00 až 10:45 hod.

Připravte si školní sešit s vypracovaným cvičením 19 / 9

a pracovní list – nemusí být vypracovaný celý.

______________________________________________________________________________

19. – 23. 10. 2020

UČEBNICE – strana 19 / 9 – přepsat do školního sešitu, určit slovní druhy, vyznačit ZSD a vypsat slovesa + určit u nich mluvnické kategorie

PRACOVNÍ SEŠIT  – strana 34 / 12 

                                      strana 35 / 13, 14 

                                      Strana 5 / 9, 10, 11, 12, 13 

                                      Strana 42 / 14 

PRACOVNÍ LIST –   psaní je / ě, vlastní jména, předložky s/z

______________________________________________________________________________

14. – 16. 10. 2020 

PRACOVNÍ SEŠIT  – strana 32 / 2 

                                      strana 33 / 6, 7, 8 

                                      Strana 3 / 4 

                                      Strana 4 / 5, 6, 7, 8 

PRACOVNÍ LIST –  PÁROVÉ SOUHLÁSKY – vypracovat