23.11. – 27.11.2020

V tomto týdnu čtěte, prosím Bakaláře, proběhnou třídní schůzky.

23.11.

– U str. 26/4 (3 řádky) FOTO

– U str. 31 – čti text a pak se uč abecedu nazpaměť

24.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče opět prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – vymysli a napiš do sešitu 3 slovesa (činnosti), 3 předložky a 3 přídavná jména (odpovídají na otázku JAKÝ?)

25.11.

– Čítanka str. 48 a 49 – čti a do sešitu Český jazyk Č/S napiš celou větou odpovědi na otázky na straně 49, pak nakresli klauna. FOTO

– U str. 27/1 – čti a vypiš z textu do sešitu ČJ – Š 3 slovesa FOTO

26.11

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče opět prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 27/2 – opiš do ČJ-Š (2 řádky) FOTO,

U str. 27/5 – ústně určuj slovní druhy)

27.11.

– Slovní druhy – otevři odkaz a splň cvičení 1, 2, 3, 4 ODKAZ

– U str. 28/4 FOTO

16.11. – 20.11.2020

16.11.

– DRILL and SKILL – ČJ – Slova protikladná ODKAZ (zapíšu si známky)

– Čítanka str. 46 a 47 – čti a do sešitu Český jazyk Č/S napiš celou větou odpovědi na otázky na straně 47. FOTO

17.11.

Užijte si volný den, nezapomeňte se hýbat a číst si pro zábavu.

18.11.

– Čítanka str. 35 – Malíř pokojů. Umět zpaměti do 19.11.

– U str. 25/ 4 – doplň a opiš celá přirovnání FOTO

– U str. 25/3 – ústně si projdi všechna slova, odůvodňuj.

19.11

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Čítanka, Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče opět prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 25/2 – opiš cvičení do ČJ-Š a podtrhni předložky FOTO, U str. 25/5 – napiš do sešitu názvy zvířat, která se skrývají ve větách FOTO)

20.11.

– U str. 26/1 – čti a do sešitu napiš 3 názvy osob, 3 názvy zvířat, 3 názvy věcí a jméno fotografky. Vše najdeš v textu. FOTO

– Procvičování pravopisu DRILL and SKILL – ČJ – Vyber z nabídky správnou souhlásku 3 ODKAZ (známky si zapíšu).

9.11. – 13.11.2020

POZOR!

9.11. proběhne v 10:00 třídnická hodina on-line. Přihlašovat se můžete 5 min před zahájením. TEAM 3.A (s obrázkem pastelek). Zvu vás všechny najednou. ODKAZ na tým

9.11.

– U str. 24/1 – číst text, ústně úkoly pod cvičením

– U str. 24/3 do ČJ – Š FOTO

– Čítanka str. 32 – čti a do sešitu Český jazyk Č/S napiš jednu možnost, podle čeho jsou nazvané ulice v Praze. Použij slovo nadřazené (Např. Ulice v Praze se jmenují podle světových stran). FOTO

10.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Rozdělení a časy jsou stejné jako v minulém týdnu. (3.A/1 –  8.30 – 9.00 hod, 3.A/2 –  9.20 – 9.50 hod, 3.A/3 – 10.10 – 10.40 hod, 3.A/4 – 11.00 – 11.30 hod)

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTO cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 29/5 b jenom ústně, U str. 24/4 napsat do ČJ-Š, otevři si ODKAZ a pracuj podle zadání FOTA)

11.11.

– U str.29 – čti text a ústně splň cvičení 1 a 2

– U str. 29/ 5 b – do sešitu napiš dvojice slov ze 2. a 3. sloupečku FOTO

– Drill a Skill – ODKAZ ČJ – Vyber z nabídky správnou souhlásku 2

12.11

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče opět prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 24/5 – 3 řádky napsat do ČJ-Š FOTO, dále napsat 3 názvy věcí, na které ukazujeme TEN, 3 názvy věcí, na které ukazujeme TA a 3 názvy věcí, na které ukazujeme TO. FOTO)

13.11.

– U str. 25/1 – číst, splnit úkoly pod textem

– U str. 23/3 – napiš 2 řádky do ČJ-Š FOTO

– Čtení – ODKAZ splň tuto stranu

2.11. – 6.11.2020

2.11.

  • U str. 22/2 – pracuj podle zadání
  • U str. 22/5 – ústně doplň chybějící slova
  • U str. 22/4 a 5 – piš do školního sešitu FOTO

3.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Rozdělení do skupin je na Bakalářích. Dodržujte, prosím časy. Připojovat se můžete 5 min před zahájením výuky. Připomínám – přihlaste se včas do TEAMS a zvolte si skupinu dle zařazení. Žáky, kteří nemají možnost se v daný čas připojit, je nutné omluvit.

Teamsy

3.A/1 – 8.30 – 9.00 hod

3.A/2 – 9.20 – 9.50 hod

3.A/3 – 10.10 – 10.40 hod

3.A/4 – 11.00 – 11.30 hod

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 22/1,3 číst, cv. 3 pak napsat do ČJ-Š FOTO)

4.11.

  • Drill a Skill – ODKAZ – cvičení ČJ vyber z nabídky správnou souhlásku. Vždy se mi ukáže, kdo cvičení splnil a jakou dostal známku.
  • Čítanka str. 20 – doučte se všichni básničku zpaměti!!
  • Čítanka str. 30 a 31 – čti nahlas, pracuj do sešitu Český jazyk Č/S – odpověz na otázky 1 a 2. (Nejprve napiš datum a název článku, zkus odpovídat celou větou.)

5.11

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Dodržujte, prosím časy. Připojovat se můžete 5 min před zahájením výuky. Připomínám – přihlaste se včas do TEAMS a zvolte si skupinu dle zařazení.

Teamsy

3.A/1 – 8.30 – 9.00 hod

3.A/2 – 9.20 – 9.50 hod

3.A/3 – 10.10 – 10.40 hod

3.A/4 – 11.00 – 11.30 hod

Pomůcky: Učebnice, Český jazyk-Š, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky – U str. 23/1 číst, 23/3 pak napsat do ČJ-Š FOTO)

6.11.

– Klikni na ODKAZ , čti text a splň PS str. 26/6 FOTO

– PS str. 38/32 FOTO

14.10. – 19.10.2020

19. 10.

– Opakování pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách, klikněte na odkaz, zadejte heslo na DRILL&SKILL a otevřete ČJ – DOPLŇOVÁNÍ – i,í/y,ý ODKAZ

– PS str. 24/1 FOTO

20. 10.

– PS str. 24/2, 3 FOTO

– Čtení – v otevřeném odkazu (splňte jen tuto stranu 1/4) ODKAZ

21. 10.

– PS str. 32/ Párové souhlásky cv. 1 FOTO

– Opakování v odkazu otevřete – ČJ – Vyber z nabídky správnou souhlásku ODKAZ

– Čtení – pokračuj ve včerejší práci, splň část 2/4 ODKAZ

22. 10.

– U str. 17/4 – napište do ČJ-Š 3 řádky FOTO

– U str. 18/1 – splňte ústně úkoly pod textem

23. 10.

– U str. 18/2 – napište do ČJ-Š 3 řádky FOTO

– Čítanka str. 32 a 33 čti nahlas

– Opakuj si básničku Říjen, po návratu do školy ji vyzkouším.

14. 10.

– PS str. 22/2 celé cvičení

– U str. 17/3 piš do sešitu jenom nově vytvořená slova (holub, had,…)

– čítanka str. 20 učit se zpaměti básničku Říjen

15.10.

– PS str.23/1, 2

– Čítanka str. 26 a 27 čti nahlas, pak si opakuj básničku na str.20

16. 10.

– U str. 17/1, 2 ústně

– PS str.25/1 – 7 (opakování z 2. roč)

– Čítanka str.28 a 29 číst nahlas, do Český jazyk Č/S zapsat název článku a odpovědět na otázky.