učivo 23. – 27. 11.

Předpony

pracovní sešit

19/17, 18

21/4, 6

Slovní druhy

přečíst si z portfolia přehled slovních druhů (nebo z uč. str. 47)

pracovní sešit 39/1 (ohebné slovní druhy = prvních pět, neohebné = zbytek) prosím ofotit a poslat na Teams

pracovní list 30/k (ofotit a poslat do Teams)

————————————————————————————————

učivo 16. 11. – 20. 11.

učebnice

63/5 do ČJ-Š (ofotit a poslat do Teams)

pracovní list 30/j (ofotit a poslat do Teams)

pracovní sešit

17/12, 13, 14

—————————————————————————————————–

učivo 9. – 13. 11.

pracovní list 29/e (ofotit a poslat na Teams)

učebnice

23/5 (6 řádek) – napsat do ČJ-Š, vyfotit a poslat do Teams

pracovní sešit

19/17, 18

20/2

————————————————————————————————————–

učivo 2. 11. – 6. 11.

pracovní list 29/i

učebnice

předpony od-, nad-, pod-, před-

18/2 napsat do ČJ-Š a poslat do Teams na chat (do 8. 11.)

děti si musí uvědomit, zda se jedná o předponu (píšeme s „d“) nebo ne

– doporučuji si zkusit předponu oddělit (pokud to jde – např. od/hrnout, jedná se o předponu, pokud to nelze – např. ot/ázka, nejedná se o předponu)

pracovní sešit

str. 37

13/1

—————————————————————————————————–

učivo 19. 10. – 23. 10.

opakovat všechna vyjmenovaná slova (používat portfolio)

pracovní list 29/h

učebnice

45/7 (napsat do ČJ-Š)

pracovní sešit

36/4, 5, 6

Opakovat synonyma, antonyma, homonyma

synonyma (slova stejného nebo podobného významu) př. kámen-balvan, plakat-brečet

PS 7/5, 6

homonyma (slova, která stejně znějí, ale mají různý význam) př. pas – cestovní doklad i část těla, liška – zvíře i houba

PS 6/1, 2, 3

antonyma (slova protikladná) – př. úzký – široký, malý – velký

PS 8/9, 10, 11

Online hodina bude v pondělí 19. 10. Bližší info napíšu na Bakaláře. Na online hodinu si děti připraví: učebnici, pracovní sešit, pracovní list, penál, prázdný papír.

Vypracované úkoly neposílejte, budeme je kontrolovat na online hodině.

————————————————————————————————————-

učivo 14. 10. – 16. 10.

ČJ – učebnice

42/3 (cvičení napsat do ČJ-Š)

ČJ – PS

35/1 (vypracovat úkoly 1, 2, 3)

35/2, 3