učivo 3. – 7. 5.

vzor „stroj“ – naučit se skloňovat v jednotném i množném čísle

procvičovat psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu středního, ženského i mužského

učebnice

111/2 (6 vět) do ČJ-Š – ofotit a poslat do Teams

———————————————————————————————————-

učivo 19. – 23. 4.

vzory „hrad, muž“

naučit se skloňovat vzory hrad a muž v jednotném i množném čísle (a pomocný vzor les)

učebnice

99/11 (7 vět) ofotit a poslat do Teams


————————————————————————————————–

učivo 6. – 9. 4.

rod mužský – životnost, určování vzorů rodu mužského

učebnice

94/4a (5 vět) napsat do ČJ-Š, vyfotit a poslat do Teams

————————————————————————————————-

učivo 29. – 31. 3.

Opakovat podstatná jména rodu ženského (psaní i/y, určování mluvnických kategorií – pád, číslo, rod a vzor)

—————————————————————————————————————–

učivo 22. – 26. 3.

vzor kost – skloňování podstatných jmen podle tohoto vzoru

psaní i / y v koncovkách pod. jmen rodu ženského

opakovat psaní i / y v koncovkách pod. jmen rodu středního

učebnice

92/3 (po pondělní hodině) – napsat do ČJ-Š, ofotit a poslat do Teams

——————————————————————————————————————————

učivo 15. – 19. 3.

Podstatná jména rodu ženského – vzory růže, píseň

psaní i / y v koncovkách pod. jmen rodu ženského (podle vzorů žena, růže, píseň)

opakovat psaní i / y v koncovkách pod. jmen rodu středního

učebnice

86/2 napsat pod sebou do ČJ-Š a určit pád, číslo, rod a vzor – ofotit a poslat do Teams

—————————————————————————————————————————-

učivo 8. – 11. 3.

Podstatná jména rodu ženského – určování vzorů, skloňování vzoru „žena“

učebnice

80/2 naučit se skloňovat vzor žena v jednotném i množném čísle

procvičovat skloňování podstatných jmen podle vzoru žena

81/6 (3 věty) napsat do ČJ-Š, ofotit a poslat do Teams

——————————————————————————————————————————

učivo 22. – 26. 2.

Podstatná jména rodu středního

  • naučit se skloňovat vzor „stavení“ v jednotném i množném čísle
  • procvičovat skloňování podstatných jmen podle vzorů město, moře, kuře, stavení

učebnice

77/5 napsat do ČJ-Š a poslat do Teams – bude známkováno

online procvičování:

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_039

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/4991

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD&topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+i%2C+%C3%AD+%2F+y%2C+%C3%BD+%28dvojv%C3%BDrazy%29#selid

————————————————————————————————————-

učivo 15. – 19. 2.

Podstatná jména rodu středního – vzor kuře

  • naučit se skloňovat vzor „kuře“ v jednotném i množném čísle (je to velice důležité pro tvoření správných tvarů podstat. jmen)
  • zopakovat skloňování vzorů město a moře

učebnice

do ČJ – Š 71/4

nadpis: vzor město, pod něj do dvou sloupců psát tvary pod. jmen (modrý rámeček)

pak vynechat řádek a psát to samé se vzorem moře

Toto cvičení budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek 18. 2.

—————————————————————————————————————-

učivo8 . – 12. 2.

učebnice

68/8 napsat do ČJ-Š (do vět doplnit vhodná slova z nabídky ve správném tvaru a do závorky určit jejich pád

Toto cvičení bude známkované, prosím ofotit a poslat do Teamsů

68/10 ústně

str. 70 naučit se skloňovat vzor „moře“ v jednotném i množném čísle

71/3 opsat do do ČJ-Š a podtrhat barevně podle zadání

pracovní sešit

3/5, 6

——————————————————————————————————————–

1. – 5. 2.

stále opakovat určování pádů

začneme nové učivo – vzory podstatných jmen rodu středního

učebnice

66/3 naučit se skloňovat vzor město a další slova v tomto cvičení (koncovky) – ústně

68/6 napsat do čj-š, ofotit a poslat do Teamsů (dělat až po pondělní online hodině)

pracovní sešit

45/1, 2 (také dělat až po pondělní online hodině)

——————————————————————————————————————

učivo 25. 1. – 28. 1.

učebnice

63/3 napsat cvičení s doplněnými tvary sloves v 1. os., č. j., čas bud. (slovesa vybrat z nabídky pod cvičením)

64/1 vypsat z básničky pod sebe podstatná jména i s přesložkou a určit u nich rod, číslo, pád – budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek 28. 1.

pracovní sešit

44/8 doplnit i, í / y, ý a pak vypsat 1podstat. jméno v rodě žen., 1 v rodě muž., a 1 v rodě středním a určit u nich rod, číslo, pád

46/4 př. plavat – plavání

Stále procvičovat určování pádů!!!!

————————————————————————————————————

učivo 18. – 22. 1.

pracovní sešit

28/3

42/1, 2

43/3, 5

do ČJ-Š napsat do dvou sloupců tato slova a určit pád

(př. bez maminky – 2. p.):

u lesa, zámek, kolem domu, pod talířem, s tetou, po obědě, Honzo!, ke stolu

budeme kontrolovat na online hodině ve čtvrtek 21. 1.

————————————————————————————————————–

učivo 11. 1. – 15. 1.

pracovní sešit

62/8

62/9 (jen doplnit y/i)

62/10 + 63/10 a, b

63/11 (vyhledat na internetu)

učebnice

zopakovat si rod a číslo podstatných jmen – str. 64 (ústně)

naučit se zpaměti pádové otázky 65/6

63/4 napsat do čj-š – 4 řádky, ofotit a poslat do Teamsů

——————————————————————————————————————

učivo 4. 1. – 8. 1.

opakování mluvnických kategorií sloves

pracovní sešit

56/4 (na každý řádek napsat sloveso a k němu správné zájmeno př. běžela – ona)

57/7 a, b, c 57/9

58/10 (kontrola na online hodině ve čtvrtek 7. 1.)

58/11

64/13

učebnice

62/7 ústně

————————————————————————————————————

učivo 23. – 27. 11.

Předpony

pracovní sešit

19/17, 18

21/4, 6

Slovní druhy

přečíst si z portfolia přehled slovních druhů (nebo z uč. str. 47)

pracovní sešit 39/1 (ohebné slovní druhy = prvních pět, neohebné = zbytek) prosím ofotit a poslat na Teams

pracovní list 30/k (ofotit a poslat do Teams)

————————————————————————————————

učivo 16. 11. – 20. 11.

učebnice

63/5 do ČJ-Š (ofotit a poslat do Teams)

pracovní list 30/j (ofotit a poslat do Teams)

pracovní sešit

17/12, 13, 14

—————————————————————————————————–

učivo 9. – 13. 11.

pracovní list 29/e (ofotit a poslat na Teams)

učebnice

23/5 (6 řádek) – napsat do ČJ-Š, vyfotit a poslat do Teams

pracovní sešit

19/17, 18

20/2

————————————————————————————————————–

učivo 2. 11. – 6. 11.

pracovní list 29/i

učebnice

předpony od-, nad-, pod-, před-

18/2 napsat do ČJ-Š a poslat do Teams na chat (do 8. 11.)

děti si musí uvědomit, zda se jedná o předponu (píšeme s „d“) nebo ne

– doporučuji si zkusit předponu oddělit (pokud to jde – např. od/hrnout, jedná se o předponu, pokud to nelze – např. ot/ázka, nejedná se o předponu)

pracovní sešit

str. 37

13/1

—————————————————————————————————–

učivo 19. 10. – 23. 10.

opakovat všechna vyjmenovaná slova (používat portfolio)

pracovní list 29/h

učebnice

45/7 (napsat do ČJ-Š)

pracovní sešit

36/4, 5, 6

Opakovat synonyma, antonyma, homonyma

synonyma (slova stejného nebo podobného významu) př. kámen-balvan, plakat-brečet

PS 7/5, 6

homonyma (slova, která stejně znějí, ale mají různý význam) př. pas – cestovní doklad i část těla, liška – zvíře i houba

PS 6/1, 2, 3

antonyma (slova protikladná) – př. úzký – široký, malý – velký

PS 8/9, 10, 11

Online hodina bude v pondělí 19. 10. Bližší info napíšu na Bakaláře. Na online hodinu si děti připraví: učebnici, pracovní sešit, pracovní list, penál, prázdný papír.

Vypracované úkoly neposílejte, budeme je kontrolovat na online hodině.

————————————————————————————————————-

učivo 14. 10. – 16. 10.

ČJ – učebnice

42/3 (cvičení napsat do ČJ-Š)

ČJ – PS

35/1 (vypracovat úkoly 1, 2, 3)

35/2, 3