Úkoly 26. 4. – 30. 4.  

On-line hodiny 

Pondělí – 8:00, sloh (Popis pracovního postupu) 

Úterý – 11:00, mluvnice (Přísudek slovesný, jmenný se sponou) 

Středa – 9:00, mluvnice (Přísudek beze spony) 

Čtvrtek – 8:00, literatura (Fantastická literatura) 

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Mluvnice – prezentace ZDE. Pracovní sešit str. 56 – 57/4. 

Sloh – pracovní list ZDE. 

Literatura – prezentace ZDE

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Opiš si modré rámečky v pracovním sešitě na str. 56 – 57 do školního sešitu
 2. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máš prodloužený dril z minulého týdne. Termín splnění je 30. 4.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 19. 4. – 23. 4. 

On-line hodiny 

Pondělí – 8:00, sloh (Popis pracovního postupu) 

Úterý – 11:00, mluvnice (Přísudek) 

Středa – 9:00, mluvnice ((Druhy přísudku) 

Čtvrtek – 8:00, literatura (Literatura sci-fi) 

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Sloh – prezentace ZDE

Mluvnice – pracovní sešit str. 55 – 56/1,2. 

Literatura – četba z čítanky str. 118 – 121. 

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Zápis do sešitu slohu – opiš si 4. slajd z prezentace. 
 1. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máš úkol. Termín splnění je 23. 4.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 12. 4. – 16. 4.  

On-line hodiny 

Pondělí – 8:00, sloh + literatura (Líčení) 

Úterý – 11:00, mluvnice (Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent) 

Středa – 9:00, mluvnice ((Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent – procvičování) 

Čtvrtek – 8:00, literatura (Cestopis – autoři) 

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Sloh – prezentace ZDE

Mluvnice – pracovní sešit str. 54 – 55. 

Literatura – četba z čítanky str. 113 – 116. 

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Zápis do sešitu slohu – opiš si 2. slajd z prezentace. 
 1. Přečti si ukázku v čítance na str. 116 – 117 (Vlast může být i chudá, ale znamená domov). Čti přes fólii a podtrhávej si pasáže, kde autor popisu Ithaku. Napiš do sešitu slohu z druhé strany POPIS ITHAKY podle textu v čítance, jak ji popisuje autor. Piš celými větami podle následující osnovy: 

a) Co to je Ithaka, jakou má podobu z výšky. 

b) Kde se Ithaka nachází, jaká je její rozloha, počet obyvatel. 

c) Jak ostrov vypadá, co je v jeho středu. 

d) Jak vypadají stráně na ostrově. 

e) Vlastní dojem – líbila by se ti Ithaka ? A proč? 

Popis můžeš doplnit kresbou Ithaky. Termín odevzdání  – 16. 4. ve 14:00 hodin – foto splněného úkolu mi pošli do chatu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 6. 4. – 9. 4.  

Úterý – 11:00, mluvnice (Věta dvojčlenná a jednočlenná)

Středa – 9:00, mluvnice (Větný ekvivalent)

Čtvrtek – 8:00, literatura (Cestopis)

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Mluvnice – pracovní sešit str. 53 – 55. 

Literatura – četba str. 110 – 112. Zahraj si literární hru – Riskuj ZDE

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Zápis do školního sešitu – opiš si modrý rámeček v pracovním sešitě na str. 53 dole. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 29. 3. – 31 .3.

On-line hodiny

Pondělí – 8:00, sloh (Popis výrobku)

Úterý – 11:00, mluvnice (Tvoření slov – zkracování, přejímání)

Středa – 9:00, mluvnice (Druhy vět podle postoje mluvčího)

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Mluvnice – pracovní sešit str.51 – 53/ cv. 1, 2.

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Zápis do školního sešitu– opiš si modrý rámeček nahoře na str. 53 v pracovním sešitě.
 2. Zápis do sešitu slohu Popis výrobkupopis předmětu musí obsahovat jednoznačná pojmenování, výčet vlastností a znaků
  1. Osnova:

a) Úvod – celkový vzhled, seznámení s  předmětem

b) Hlavní část  – velikost, tvar

                       – jednotlivé části

                       – barva, zvláštnosti

c) Závěr – využití

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 22. 3. – 26. 3. 

On-line hodiny

Pondělí – 8:00, sloh (Popis předmětů)

Úterý – 11:00, mluvnice (Tvoření slov – odvozování, skládání)

Středa – 9:00, mluvnice (Tvoření slov – zkracování, přejímání)

Čtvrtek – 8:00, literatura (Kronika)

Zadání práce žákům, pokud se nezúčastní on-line hodin 

Sloh 

Prezentace ZDE

Mluvnice 

Pracovní sešit str. 48 – 52. 

Literatura 

Prezentace ZDE.

Četba z čítanky str. 35 – 36.

Samostatná práce žáků tento týden 

 1. Zápis do školního sešitu: opiš si modré rámečky na str. 48 – 51. 
 1.  Zápis do sešitu slohu:

Popis předmětu

informuje o jeho vzhledu, o vnitřní stavbě

vycházíme od popisu celku a postupujeme se k částem

Zachováváme postup: od blízkého ke vzdálenému, zleva doprava, zdola nahoru

3. Na drilu máš dva povinné úkoly, které budu hodnotit průměrnou známkou. Termín odevzdání je 26. 3. Pro splnění klikni ZDE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 15. 3. – 19. 3.

On-line hodiny

Pondělí – 8:00, sloh (Popis, líčení)

Úterý – 11:00, mluvnice (Antonyma, homonyma)

Středa – 9:00, mluvnice (Tvoření slov)

Čtvrtek – 8:00, literatura (Kronika)

Zadání učiva pro žáky

Sloh

Prezentace ZDE.

Mluvnice

Pracovní sešit str.46 – 48 (budeme dělat na on-line hodinách).

Literatura

Četba z čítanky str. 32 – 35 (Kronika staletá) (budeme dělat na on-line hodině).

Zadání samostatné práce žákům

 1. Zápis do sešitu slohu: opiš si 6. a 7. slajd z prezentace.
 2. Zápis do školního sešitu: opiš si modré rámečky na str. 46 a 48.
 3. Zápis do sešitu literatury: Kronika
 • je psána chronologicky – popis událostí jak jdou za sebou
 • nejstarší kroniky pocházejí ze středověku
 • byly psány latinsky, později česky
 • psalo se na pergamen – vyhlazená zvířecí kůže
 • byly opisovány a zdobeny ručně – mniši v klášterech

4. Vyplň test na slovní druhy ZDE. Bude hodnocen známkou. Termín splnění je pátek 19. 3. ve 14:00 hodin.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 8. 3. – 12. 3.

On-line hodiny

Pondělí 8. 3. – 8:00 (mluvnice)

Úterý 9. 3. – 11:00 (mluvnice)

Středa 10. 3. – 9:00 (mluvnice)

Čtvrtek 11. 3. – 8:00 (literatura)

Mluvnice a sloh

Téma: Slovo a jeho významy, sousloví a rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma

 1. Prezentace Nauka o slově ZDE, Sousloví ZDE.
 2. Přísloví a rčení k procvičování ZDE.
 3. Pracovní sešit str. 43 – 46 (budeme dělat na on-line hodinách).
 4. Zápis do školního sešitu: opiš si modré rámečky na uvedených stránkách v pracovním sešitě.

Literatura

Téma: Čtení s porozuměním, román

 1. Čtení s porozuměním a přísloví si procvičuj ZDE.
 2. Četba: čítanka str. 160 – 163 (Ještěd) (budeme dělat na on-line hodině).
 3. Zápis do sešitu literatury:

a) Napiš název knihy, ze které je ukázka v čítance

b) Autor knihy

c) Napiš jména hlavních postav

d) Stručně popiš děj v ukázce. Zápis vyfoť a pošli mi do chatu. Termín splnění 12. 3.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 22. 2. – 26. 2.

On-line hodiny

Pondělí 22. 2. – 8:00 (mluvnice)

Úterý 23. 2. – 11:00 (mluvnice)

Středa 24. 2. – 9:00 (mluvnice)

Čtvrtek 25. 2. – 8:00 (literatura)

Mluvnice

Téma: Spojky, částice, citoslovce

 1. Zápisy: opiš si do školního sešitu modré rámečky na str. 29 – 30. Nezapomeň vždy napsat nadpis.
 2. Pracovní sešit str. 29 – 31(vypracujeme na on-line hodinách).
 3. Prezentace (neohebné slovní druhy) ZDE.
 4. Určování předložek si procvičuj ZDE, určování slovních druhů ZDE a ZDE.

Literatura

Téma: Autoři románů, čtení s porozuměním

 1. Čtení s porozuměním si procvičuj ZDE.
 2. Četba: čítanka str.140 – 143 (Audience)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 15. 2. – 19. 2.

On-line hodiny

Pondělí 15. 2. – 8:00 (mluvnice)

Úterý 16. 2. – 11:00 (mluvnice)

Středa 17. 2. – 9:00 (literatura)

Čtvrtek 18. 2. – 8:00 (mluvnice)

Mluvnice

Téma: Stupňování příslovcí, předložky

 1. Prezentace (stupňování příslovcí) ZDE (předložky) ZDE.
 2. Pracovní sešit str.27 – 29 (budeme dělat na on-line hodinách)
 3. Výpisky: do školního sešitu – opiš si modré rámečky na str. 27 a 29 v pracovním sešitě.
 4. Na drilu máš povinný úkol. Klikni ZDE.

Literatura

Téma: Román

 1. Prezentace ZDE.
 2. Výpisky: do sešitu literatura si opiš z prezentace 7. slajd (Tematické dělení románu, dle svého uvážení si můžeš výpisky zkrátit).
 3. Četba v čítance str. 158 (budeme dělat na on-line hodině) ___________________________________________________________________________________________________________

Týden 8. 2. – 12. 2. 

Mluvnice 

Téma: Opakování sloves, druhy příslovcí, příslovečné spřežky 

 1. Tento týden máš připravený test na opakování SLOVES. Test vyplň ZDE. Termín odevzdání je 12. 2. do 14:00 (test vyplň až po úterní on-line hodině, ještě vše zopakujeme).
 1. ZÁPIS do školního sešitu: opiš si modrý rámeček v pracovním sešitě na str. 25
 1. Procvičování: str. 25, 26, 27 (probereme na on-line hodinách)
 1. Procvičuj si druhy příslovcí ZDE, vyhledávání příslovcí ve větách ZDE, příslovečné spřežky ZDE

Literatura  

Téma: Román 

 1. Podívej se na výukovou prezentaci ZDE
 1. ZÁPIS do sešitu literatury: opiš si 21. slajd z prezentace. 
 1. V čítance si přečti ukázku na str. 152 – 154 (NETUŠENÝ OSTROV). 
 1. Vyhledej v ukázce znaky románu (jen ústně). 

Sloh 

Ze slohu zatím učivo zadávat nebudu. Je to složité, nemáte učebnici. Sloh budeme dělat, až se vrátíte do školy.

On-line hodiny

Proběhnou celkem 3 on-line hodiny. Je povinné přihlásit se na první dvě hodiny.

  Poslední hodina v týdnu je dobrovolná, budeme společně procvičovat zadanou látku a podíváme se na úkoly, které máte splnit a odevzdat tento týden. 

Úterý  9. 2. – 11:00 (budeme opakovat na test) 

Středa  10. 2. – 9:00  

Pátek 12. 2. – 10:00 

___________________________________________________________________________________________________________

Týden 1. 2. – 5. 2.

Mluvnice 

Téma: Slovesný rod 

 1. Tento týden budeme procvičovat slovesný rod (činný a trpný). Podívej se na výukové video ZDE
 1. ZÁPIS do školního sešitu: opiš si modrý rámeček v pracovním sešitě na str. 22. 
 1. Procvičování: pracovní sešit n str. 22 a 23. 
 2. Učivo si procvičuj ZDE, ZDE a ZDE.

Sloh 

Téma: Životopis 

 1. Podívej se na výukové video ZDE
 1. ZÁPIS do sešitu SLOHU: 

Životopis 

 • Zachycuje základní údaje a nejdůležitější skutečnosti o určité osobě 
 • Musí obsahovat pravdivé údaje – stručné, výstižné 
 • Příloha k žádosti o zaměstnání 
 • Forma: ve větách 
 •               v bodech (strukturovaný životopis, profesní životopis) 

Literatura

Téma: Životopisná literatura

Tento týden máš jednoduchý úkol z literatury. Vyfoť a pošli mi do chatu splněné 2 úkoly z předchozích dvou týdnů (četba a zpracování otázek do sešitu literatury). Termín odevzdání: pátek 5. 2. Budu hodnotit známkou.

a) Vlastní životopis

b) U rodičů v Radotíně

On-line hodina 

Úterý – 2. 2. od 11:00 hodin 

Středa – 3. 2. od 9:00 hodin 

___________________________________________________________________________________________________________________

Týden 25. 1. – 28. 1.  

Mluvnice 

Téma: Slovesný způsob 

 1. Tento týden budeme procvičovat slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací a podmiňovací). První dva způsoby již bezpečně poznáš. Podívej se na výukové video způsobu podmiňovacího ZDE
 1. ZÁPIS do školního sešitu: 

Slovesný způsob 

Způsob oznamovací vyjadřuje děj, který se opravdu odehrával, odehrává nebo bude odehrávat. 

Příklad: Seděla v kavárně a pila kávu. Zítra půjde do kavárny a dá si tam kávu. 

Způsob podmiňovací vyjadřuje děj, který by se mohl (za určitých podmínek) uskutečnit. Často ho využíváme k vyjádření přání nebo zdvořilých žádostí. 

Př. Kdyby měla čas, seděla by často v kavárně a popíjela by tam kávu. Mohl bys mi prosím podat sůl? 

Způsob rozkazovací vyjadřuje rozkaz, pokyn nebo zákaz. Používá se v 1. osobě čísla množného a 2. osobě čísla jedn. I množ. . 

Př. Nechoď do kavárny a nekupuj si kávu. Pojďme do kina. 

 1. Pracovní sešit str. 21 – cv. 3a,b a 4a,b, str. 24 cv.2 a 4 (budeme dělat na on-line hodinách).
 1. Učivo si procvičuj ZDEZDE a ZDE

Literatura a sloh 

Téma: Memoárová a životopisná literatura 

 1. Zápis do sešitu literatury:  

Memoáry (= paměti) 

Cenný zdroj poznatků o životě význačných lidí bývají zapsané vzpomínky jejich přátel a příbuzných  

paměti = druh autobiografie, vzpomínky osoby na život, přátele, události… 

 1. Čítanka přečti si ukázku na str. 104 – 107 (U rodičů v Radotíně). 
 1. Do sešitu literatury zezadu odpověz na otázky

A) Název ukázky 

B) Autor  

C) Z jaké pochází knihy?

D) Jaký měl Ota vztah k rodičům? 

E) Napiš názvy dvou knih, které během svého života napsal. 

F) Kde bydleli Otovo rodiče předtím, než si koupili domek v Radotíně? 

G) Co se stalo s domem v Radotíně? 

On-line hodina 

Úterý – 26. 1. od 11:00 hodin 

Středa – 27. 1. od 9:00 hodin 

____________________________________________________________________________________________________________________

Týden 18. 1. – 22. 1.  

Mluvnice 

Téma: Slovesa – opakování 

 1. Pro zopakování sloves se podívej na prezentaci ZDE
 1. ZÁPIS – do školního sešitu. Opiš si na str. 20 v pracovním sešitě modrý rámeček (stačí jen tučně vytištěné). 
 1. Pracovní sešit str. 20 / cv. 1b, 2, str. 21/cv. 3a,b, 4a,b (budeme dělat na on-line hodině). 

Literatura a sloh 

Téma: Životopis umělecký 

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. ZÁPIS – do sešitu literatury si opiš 6 slajd z prezentace. 
 1. Přečti si ukázku v čítance na str. 98 (Vlastní životopis). 
 1. Do sešitu literatury dozadu napiš odpovědi na otázky

A) Jak se jmenovali Karlovi rodiče 

B) Jak se jmenoval Karlův dědeček 

C) Kdy se Karel narodil 

D) V kolika letech ho přejmenovali 

On-line hodina

Středa 20. 1. od 9:00 hodin. Opět mějte připravený pracovní sešit.

_______________________________________________________________________________________________________________

Týden 11. 1. – 15. 1.

Mluvnice

Téma: Opakování zájmen, číslovky

 1. Opakování zájmen – pracovní sešit str. 16vyplň všechna cvičení (budeme dělat společně na online hodině.
 2. Číslovky – podívej se na prezentaci ZDE.
 3. Zápis do školního sešitu opiš si modrý rámeček na str. 17 a str. 18 v pracovním sešitě.
 4. Pracovní sešit str. 17vyplň cvičení 1, 2, 3 (budeme dělat na online hodině) a str. 18 – cv. 4, 5 (budeme dělat na online hodině)
 5. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte úkol. Bude z něj známka. Termín odevzdání je 15. 1.

On-line hodiny

12. 1. (úterý) od 11:00 hodin

13. 1. (středa) od 9:00 hodin

Na hodině budeme pracovat s pracovním sešitem. Je nutné mít fungující mikrofon.

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 4. 1. – 8. 1.

Mluvnice

Téma: Skloňování zájmena JENŽ

 1. Pracovní sešit str. 15.
 2. Opiš si modře podbarveno tabulku do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení 1 na str. 15.
 4. Učivo si procvičuj ZDE a ZDE.

Literatura

Téma: Humor v poezii

 1. Čítanka str. 6-8.
 2. Přečti si básně Hádka řek a Zlatnice v tržnici.
 3. Pracuj do sešitu literatury zezadu.
 4. U obou básní napiš:

a) název básně

b) autora

c) z jaké je sbírky

d) U první vypiš názvy řek, které se v ní objevují, u druhé názvy minerálů (kamenů), které zde autor zmiňuje.

On-line hodina

Proběhne ve středu 6.1. od 9:00 hodin – celá třída. Na hodinu mějte připravený pracovní sešit a propisku.

__________________________________________________________________________________________________________________

Týden 14. 12. – 18. 12

Mluvnice

Téma: Opakování jmenných tvarů přídavných jmen, zájmena

 1. Procvičuj si jmenné tvary přídavných jmen ZDE.
 2. Pracovní sešit str. – 13 – ZÁJMENA
 3. Zápis do školního sešitu – opiš si modrý text – jaké rozlišujeme druhy zájmen (opiš jen to, co je tučně vytištěné)
 4. Vyplň cvičení na str. 13
 5. Druhy zájmen si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Epigram 7. A 

 1. Podívej se na prezentaci od 4. slajdu do konce ZDE
 1. Do sešitu literatury si opiš zápis – 6. slajd
 1. V čítance na str. 125 a 126 si přečti epigramy K. H. Borovského a J. Žáčka. 
 2. Jeden vybraný epigram si opiš do sešitu literatury.

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 30. 11. – 4. 12.

Mluvnice

Téma: Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, stupňování přídavných jmen

 1. Na www.drillandskill.com máte úkol.
 2. Pracovní sešit str. 10 – 11.
 3. Do školního sešitu si opiš poučku na str. 10.
 4. Vyplň všechna cvičení na str. 10.
 5. Přídavná jména si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Romance – práce s textem

 1. Vyplň test na téma Poezie ZDE. Bude hodnocený známkou. Termín odevzdání je 4. 12.
 1. Vypracuj pracovní list do sešitu literatury zezadu (nemusíš ho tisknout). Pracovní list je ZDE. Vypracování si zkontrolujeme společně příští týden ve škole.
 2. Poslechni si ještě jednou přednes romance o Karlu IV. ZDE.

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 23. 11. – 27. 11.

Mluvnice

Téma: Přídavná jména – opakování

 1. Tento týden vyplň test na souhrnné opakování psaní velkých písmen. Na test máš pouze 1 pokus. Termín odevzdání je 29. 11. Pro vyplnění testu klikni ZDE.
 2. Pracovní sešit str. 8 – 10.
 3. Opiš si modře podbarvené poučky do školního sešitu.
 4. Na str. 9 / cv. 5a, b (budeme dělat na on-line hodině).
 5. Na str. 10 / cv. 7, 8 (výsledky si zkontroluj v klíči).
 6. Učivo si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Romance

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Opiš si do sešitu literatury šestý slajd z prezentace.
 3. V čítance si přečti na str.53 romanci (Před fortnou Milosrdných)
 4. Podívej se na zfilmované balady od Karla Jaromíra Erbena ZDE.

Sloh

Téma: Vyprávění filmu

 1. Po zhlédnutí balad si jednu vyber a pokus se jí převyprávět (nic mi neposílej).

On-line hodina

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny. Tentokrát to budou stejné skupiny jako na anglický jazyk.

skupina p. uč. Merunkové K. – středa 25. 11. –  9:00 hodin

skupina p. uč. Mühlhauserové – středa 25. 11.  9:45 hodin

Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně. 

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 16. 11 – 20. 11. 

Mluvnice 

Téma: Názvy významných událostí a svátků, krajů, organizací, politických stran, škol, fak.ult úřadů, institucí 

 1. Pro opakování a lepší pochopení si pusť komentovanou prezentaci ZDE
 1. Pracovní sešit str. 35 – 36. 
 1. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 9, 10, 11, 12 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu. 
 1. Vyplň cvičení na str. 35 a 36 – (z každého cvičení stačí půlka) správnost vyplnění si ověř v klíči vzadu, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu. 
 1. Učivo si procvičuj zde
 1. Na www.drillandskill.com máte úkol. 

Literatura 

Téma: Balady  

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. Z prezentace si napiš výpisky. Nadpis je BALADY. Jako výpisky si opiš 2. a 3. slajd z prezentace. 
 1. Přečti si sociální baladu v čítance na str. 56-58 (Maryčka Magdónova) 
 1. Pod zápis v sešitě literatury si napiš

A) název balady, kterou jsi četl/a 

B) autora  

C) z jaké je knihy 

E) rozhodni jaká je to balada (lidová, fantastická, sociální) 

On-line schůzka 

Středa 18. 11.

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny. Tentokrát to budou stejné skupiny jako na anglický jazyk.

skupina p. uč. Merunkové K. – středa 18. 11. 9:00 hodin

skupina p. uč. Mühlhauserové – středa 18. 11.  9:45 hodin

Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně. 

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 9. 11 – 13. 11.

Mluvnice

Téma: Názvy hradů, zámků, věží, rozhleden, chrámů, katedrál, kostelů, kaplí, značky výrobků, názvy uměleckých děl, novin, časopisů, dokumentů

 1. Pracovní sešit str. 34 – 35.
 2. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 5, 6, 7, 8 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na str. 34 – doplň celou stranu a na str. 35 / cv. 12, 13 (správnost vyplnění si ověř v klíči vzadu, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu.
 4. Učivo si procvičuj zde.
 5. Na www.drillandskill.com máte úkol.

Literatura

Téma: Lyrická a epická poezie

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Z prezentace si napiš výpisky. Nadpis je POEZIE. Jako výpisky si opiš 2. a 3. slajd z prezentace.
 3. Pod zápis napiš názvy dvou básniček, které vybereš z čítanky ze stran 4 – 11. Napiš název jedné lyrické básně a druhé epické básně. Označ, která je epická a která je lyrická, napiš k nim autora a na jaké jsou straně v čítance.

Sloh

Téma: Vypravování

 1. Podívej se na výukové video jedné paní učitelky (stačí pouze 6 minut) ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu SLOHU.

Zápis: Vypravování

 • někomu chceme písemně sdělit něco, co se stalo
 • cíl: zachytit a objasnit, jak událost probíhala
Osnova vyprávění
 • 1. Uvedení (seznámení s dějem, jeho otevření)
 • 2. Zápletka (napětí)
 • 3. Vyvrcholení
 • 4. Rozuzlení (uzavření děje, poučení, dojmy)

On-line schůzka

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny (hoši a dívky). Hoši budou mít schůzku ve středu 11. 11. v 8:00 hodin a dívky v 8:45 hodin. Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně.

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku.

______________________________________________________________________________________________________________

Týden 2. 11. – 6. 11.

Mluvnicezačí

Téma: Velká písmena – názvy měst, obcí a čtvrtí, názvy hor, vodstva, ostrovů, poloostrovů a nížin, názvy ulic, tříd, náměstí, nábřeží, mostů, sadů, domů

 1. Pracovní sešit str. 33 a str. 34 / cv. 9.
 2. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 2, 3, 4 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na této straně (správnost vyplnění si zkontroluj vzadu v klíči).
 4. Učivo si procvičuj zde.

5. Na www.drillandskill.com máš úkol (termín odevzdání – 6. 11.)

Literatura

Téma: Povídky

 1. Podívej se na prezentaci zde.

2. Napiš si zápis do sešitu literatury:

Nadpis: POVÍDKA (opiš si 2 slajdy z prezentace)

3. V čítance si přečti ukázku povídky na str. 14 – 16 (POTOK PANA INŽENÝRA).

Sloh

Téma: Výtah

 1. Do cvičného sešitu napiš několika větami o čem příběh POTOK PANA INŽENÝRA byl (maximálně na jednu stránku v sešitě). Prosím ČITELNĚ!
 2. Svoje dílo vyfoť a pošli mi ho na e-mail: vesela.jana@zschodov.cz nebo do chatu na Teams (termín odevzdání 6. 11.).
 3. Budu ho hodnotit známkou.

ON-LINE SCHŮZKA

Naší první schůzku on-line si uděláme ve středu 4. 11. Budete rozděleni na 2 skupiny – hoši a dívky z důvodu plynulejšího fungování Teamsů.

Dívky se sejdou v 9:00 hodin.

Hoši se sejdou v 10:00 hodin.

Na schůzku si připravte pracovní sešit a propisku. Budeme probírat mluvnici.

______________________________________________________________________________________________________________

Týden 19. 10. – 23. 10.

Mluvnice

Téma: Velká písmena – jednoslovná vlastní jména, názvy světadíl, států, oblastní, nebeských těles

 1. Opakování podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových. Na uvedeném odkazu máte test. Můžete ho vyplnit a odeslat pouze jednou. Dostanete za něj známku. Test vyplňte zde .
 2. Pracovní sešit str.32.
 3. Zápis do sešitu – modře ohraničené rámečky ze str. 32 si opiš do školního sešitu.
 4. Vyplň v pracovním sešitě všechna cvičení na str. 32.
 5. Správnost si ověř v klíči vzadu.
 6. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Literatura

Téma: Biblické mýty a legendy

 1. Zápis do sešitu literatury:

Biblické mýty a legendy

epický útvar, zachycoval odpovědi na základní otázky života – jak vznikl svět, jací bohové existují

2. Přečtěte si ukázku v čítance na str. 38-39 (STVOŘENÍ SVĚTA)

3. Do sešitu literatury zezadu napiš:

Bůh

a) napiš 2 přídavná jména o Bohu (jaký byl)

b) napiš 3 slovesa (co dělal)

c) napiš větu o Bohu, která má 4 slova

d) napiš synonymum ke slovu Bůh (slovo, které jinak zní, ale znamená to stejné)

_________________________________________________________________________________________________________

Týden 14. 10. – 16. 10.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

 1. Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 70 -72 (DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.
 2. Osnova:
 • název ukázky
 • autor
 • název knihy
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)
 • žánr (nabídka: pohádka, pověst, báje)

Mluvnice

Téma: Skloňování podstatných jmen označujících části lidského těla

 1. Pracovní sešit str. 6 / cvičení 1 a), b) – vyplň a až poté si ho zkontroluj s výsledky vzadu.
 2. Máte jeden úkol na http://www.drillandskill.com/