Týden 30. 11. – 4. 12.

Mluvnice

Téma: Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, stupňování přídavných jmen

 1. Na www.drillandskill.com máte úkol.
 2. Pracovní sešit str. 10 – 11.
 3. Do školního sešitu si opiš poučku na str. 10.
 4. Vyplň všechna cvičení na str. 10.
 5. Přídavná jména si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Romance – práce s textem

 1. Vyplň test na téma Poezie ZDE. Bude hodnocený známkou. Termín odevzdání je 4. 12.
 1. Vypracuj pracovní list do sešitu literatury zezadu (nemusíš ho tisknout). Pracovní list je ZDE. Vypracování si zkontrolujeme společně příští týden ve škole.
 2. Poslechni si ještě jednou přednes romance o Karlu IV. ZDE.

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 23. 11. – 27. 11.

Mluvnice

Téma: Přídavná jména – opakování

 1. Tento týden vyplň test na souhrnné opakování psaní velkých písmen. Na test máš pouze 1 pokus. Termín odevzdání je 29. 11. Pro vyplnění testu klikni ZDE.
 2. Pracovní sešit str. 8 – 10.
 3. Opiš si modře podbarvené poučky do školního sešitu.
 4. Na str. 9 / cv. 5a, b (budeme dělat na on-line hodině).
 5. Na str. 10 / cv. 7, 8 (výsledky si zkontroluj v klíči).
 6. Učivo si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Romance

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Opiš si do sešitu literatury šestý slajd z prezentace.
 3. V čítance si přečti na str.53 romanci (Před fortnou Milosrdných)
 4. Podívej se na zfilmované balady od Karla Jaromíra Erbena ZDE.

Sloh

Téma: Vyprávění filmu

 1. Po zhlédnutí balad si jednu vyber a pokus se jí převyprávět (nic mi neposílej).

On-line hodina

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny. Tentokrát to budou stejné skupiny jako na anglický jazyk.

skupina p. uč. Merunkové K. – středa 25. 11. –  9:00 hodin

skupina p. uč. Mühlhauserové – středa 25. 11.  9:45 hodin

Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně. 

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 16. 11 – 20. 11. 

Mluvnice 

Téma: Názvy významných událostí a svátků, krajů, organizací, politických stran, škol, fak.ult úřadů, institucí 

 1. Pro opakování a lepší pochopení si pusť komentovanou prezentaci ZDE
 1. Pracovní sešit str. 35 – 36. 
 1. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 9, 10, 11, 12 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu. 
 1. Vyplň cvičení na str. 35 a 36 – (z každého cvičení stačí půlka) správnost vyplnění si ověř v klíči vzadu, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu. 
 1. Učivo si procvičuj zde
 1. Na www.drillandskill.com máte úkol. 

Literatura 

Téma: Balady  

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. Z prezentace si napiš výpisky. Nadpis je BALADY. Jako výpisky si opiš 2. a 3. slajd z prezentace. 
 1. Přečti si sociální baladu v čítance na str. 56-58 (Maryčka Magdónova) 
 1. Pod zápis v sešitě literatury si napiš

A) název balady, kterou jsi četl/a 

B) autora  

C) z jaké je knihy 

E) rozhodni jaká je to balada (lidová, fantastická, sociální) 

On-line schůzka 

Středa 18. 11.

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny. Tentokrát to budou stejné skupiny jako na anglický jazyk.

skupina p. uč. Merunkové K. – středa 18. 11. 9:00 hodin

skupina p. uč. Mühlhauserové – středa 18. 11.  9:45 hodin

Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně. 

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 9. 11 – 13. 11.

Mluvnice

Téma: Názvy hradů, zámků, věží, rozhleden, chrámů, katedrál, kostelů, kaplí, značky výrobků, názvy uměleckých děl, novin, časopisů, dokumentů

 1. Pracovní sešit str. 34 – 35.
 2. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 5, 6, 7, 8 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na str. 34 – doplň celou stranu a na str. 35 / cv. 12, 13 (správnost vyplnění si ověř v klíči vzadu, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu.
 4. Učivo si procvičuj zde.
 5. Na www.drillandskill.com máte úkol.

Literatura

Téma: Lyrická a epická poezie

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Z prezentace si napiš výpisky. Nadpis je POEZIE. Jako výpisky si opiš 2. a 3. slajd z prezentace.
 3. Pod zápis napiš názvy dvou básniček, které vybereš z čítanky ze stran 4 – 11. Napiš název jedné lyrické básně a druhé epické básně. Označ, která je epická a která je lyrická, napiš k nim autora a na jaké jsou straně v čítance.

Sloh

Téma: Vypravování

 1. Podívej se na výukové video jedné paní učitelky (stačí pouze 6 minut) ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu SLOHU.

Zápis: Vypravování

 • někomu chceme písemně sdělit něco, co se stalo
 • cíl: zachytit a objasnit, jak událost probíhala
Osnova vyprávění
 • 1. Uvedení (seznámení s dějem, jeho otevření)
 • 2. Zápletka (napětí)
 • 3. Vyvrcholení
 • 4. Rozuzlení (uzavření děje, poučení, dojmy)

On-line schůzka

Na on-line hodinu budete rozděleni na dvě skupiny (hoši a dívky). Hoši budou mít schůzku ve středu 11. 11. v 8:00 hodin a dívky v 8:45 hodin. Podmínkou připojení je zapnutá kamera a mikrofon. Připojte se včas, ať můžeme začít přesně.

Budeme probírat mluvnici, proto si připravte pracovní sešit a propisku.

______________________________________________________________________________________________________________

Týden 2. 11. – 6. 11.

Mluvnicezačí

Téma: Velká písmena – názvy měst, obcí a čtvrtí, názvy hor, vodstva, ostrovů, poloostrovů a nížin, názvy ulic, tříd, náměstí, nábřeží, mostů, sadů, domů

 1. Pracovní sešit str. 33 a str. 34 / cv. 9.
 2. Pečlivě si přečti modře podbarvené poučky č. 2, 3, 4 a zapiš si je jako zápis do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na této straně (správnost vyplnění si zkontroluj vzadu v klíči).
 4. Učivo si procvičuj zde.

5. Na www.drillandskill.com máš úkol (termín odevzdání – 6. 11.)

Literatura

Téma: Povídky

 1. Podívej se na prezentaci zde.

2. Napiš si zápis do sešitu literatury:

Nadpis: POVÍDKA (opiš si 2 slajdy z prezentace)

3. V čítance si přečti ukázku povídky na str. 14 – 16 (POTOK PANA INŽENÝRA).

Sloh

Téma: Výtah

 1. Do cvičného sešitu napiš několika větami o čem příběh POTOK PANA INŽENÝRA byl (maximálně na jednu stránku v sešitě). Prosím ČITELNĚ!
 2. Svoje dílo vyfoť a pošli mi ho na e-mail: vesela.jana@zschodov.cz nebo do chatu na Teams (termín odevzdání 6. 11.).
 3. Budu ho hodnotit známkou.

ON-LINE SCHŮZKA

Naší první schůzku on-line si uděláme ve středu 4. 11. Budete rozděleni na 2 skupiny – hoši a dívky z důvodu plynulejšího fungování Teamsů.

Dívky se sejdou v 9:00 hodin.

Hoši se sejdou v 10:00 hodin.

Na schůzku si připravte pracovní sešit a propisku. Budeme probírat mluvnici.

______________________________________________________________________________________________________________

Týden 19. 10. – 23. 10.

Mluvnice

Téma: Velká písmena – jednoslovná vlastní jména, názvy světadíl, států, oblastní, nebeských těles

 1. Opakování podstatných jmen pomnožných, hromadných a látkových. Na uvedeném odkazu máte test. Můžete ho vyplnit a odeslat pouze jednou. Dostanete za něj známku. Test vyplňte zde .
 2. Pracovní sešit str.32.
 3. Zápis do sešitu – modře ohraničené rámečky ze str. 32 si opiš do školního sešitu.
 4. Vyplň v pracovním sešitě všechna cvičení na str. 32.
 5. Správnost si ověř v klíči vzadu.
 6. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Literatura

Téma: Biblické mýty a legendy

 1. Zápis do sešitu literatury:

Biblické mýty a legendy

epický útvar, zachycoval odpovědi na základní otázky života – jak vznikl svět, jací bohové existují

2. Přečtěte si ukázku v čítance na str. 38-39 (STVOŘENÍ SVĚTA)

3. Do sešitu literatury zezadu napiš:

Bůh

a) napiš 2 přídavná jména o Bohu (jaký byl)

b) napiš 3 slovesa (co dělal)

c) napiš větu o Bohu, která má 4 slova

d) napiš synonymum ke slovu Bůh (slovo, které jinak zní, ale znamená to stejné)

_________________________________________________________________________________________________________

Týden 14. 10. – 16. 10.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

 1. Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 70 -72 (DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.
 2. Osnova:
 • název ukázky
 • autor
 • název knihy
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)
 • žánr (nabídka: pohádka, pověst, báje)

Mluvnice

Téma: Skloňování podstatných jmen označujících části lidského těla

 1. Pracovní sešit str. 6 / cvičení 1 a), b) – vyplň a až poté si ho zkontroluj s výsledky vzadu.
 2. Máte jeden úkol na http://www.drillandskill.com/