POZOR NA ZMĚNU ONLINE ROZVRHU!!!

Učivo: Číslovky
Online se budeme učit skloňovat číslovky a společně vypracujeme vybraná cvičení v učebnici.
Do školního sešitu si obkreslete tabulku z učebnice Alter str. 123/15 a doplňte ji. V pondělí si ji projedeme při online hodině, abyste nedělali zbytečné chyby.
Samostatně: PS: Str. 77-78 – celé.

Hlídejte si povinné úkoly na www.drillandskill.com
______________________________________________________________________________________________________


Pondělí 19. 4.
ONLINE: 9:00
Učivo: Skloňování zájmena já
Učebnice ALTER 112/12, 113/13
PS: 26/7 – samostatně

Úterý 20. 4.
ONLINE: 10:00
Učivo: Zájmena – skloňování osobních zájmen
Alter: 114, 115 – online

Středa 21. 4.
ONLINE: 12:00
Učivo: Zájmena Ty, Vy, Tvůj, váš
Učebnice Alter: 115-116 – budeme probírat a procvičovat online

Čtvrtek 22. 4.
ONLINE 10:00
Učivo: Shrnutí učiva o zájmenech
Učebnice Alter 116 – fialová tabulka. Podívejte se dopředu na otázky, online budeme odpovídat
PS: 27/13

Pátek 23. 4.
PS: 27/11, 12, 14

Hlídejte si stránky drill and skill. Budete zde mít cvičení na známky!!!
______________________________________________________________________________________________________________

Úterý 6. 4.
Učivo: Procvičování pravopisných jevů (koncovky podst. a příd. jmen, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem …)
Učebnice ALTER: Str. 108/2, 110/5, 6, 7 – budeme doplňovat a odůvodňovat online

Středa 7. 4.
Učivo: Zájmena
Pracovní sešit: Str. 25/1,2
Učebnice Alter: Str. 110/4

Čtvrtek 8. 4.
Učivo: Osobní zájmena, skloňování osobních zájmen
Učebnice Alter: Str. 111 – 113 – online vysvětlíme a uděláme vybraná cvičení
Učebnice NŠ: Str. 96-97
PS: 25/4

Pátek 9. 4.
Učivo: Procvičování a upevňování učiva o osobních zájmenech a jejich skloňování
Společně vybraná cvičení z učebnic Alter a NŠ + online interaktivní cvičení
__________________________________________________________________________________________________

Pondělí – středa:
Jelikož je před námi předvelikonoční týden, v němž každý den má svůj název, pojďme se „vyladit“ do jednotlivých dní 🙂
Pondělí je modré – vezměte si tedy, prosím, na sebe jakoukoliv část modrého oblečení.
Úterý je šedé – oblékněme se tedy do šedé
Středa je škaredá – pojďme to vyvrátit a udělejme si krásný den. Usmívejme se na sebe i okolí, buďme krásní, hezky se oblečte, upravte, vezměte si na sebe veselé barvičky, vždyť přicházejí svátky jara, tak je přivítáme zvesela 🙂
Učivo: Zájmena
Online začneme s učivem o zájmenech. Připravte si obě učebnice (Alter i NŠ). Budeme si online společně vysvětlovat učivo a procvičovat ho na cvičeních z učebnice.
Úkol: Zapsat do sešitu školního: Zájmena
___________________________________________________________________________________________
Pondělí 22. 3.
Učivo: Přídavná jména – skloňování přídavných jmen – procvičování
PS: 20/9, 23/21,22,23 – online
Učebnice ALTER 104/6 -online

Úterý 23. 3.
Učivo: Procvičování přídavných jmen
PS: 24 – celá – online
Učebnice NŠ 48/6, 1 – online

Středa 24. 3.
Učivo: Stupňování přídavných jmen
Učebnice ALTER: Str. 104 – 105 – budeme probírat online

Čtvrtek 25. 3.
Učivo: Shrnutí a opakování učiva o přídavných jménech
Učebnice ALTER: str. 106
Učebnice NŠ: 79/5 – do cvičného sešitu – poslat do 15:00 hodin přes MS TEAMS – na známky!

Pátek 26. 3.
Učivo: Procvičování přídavných jmen, podstatných jmen, vyjmenovaných slov, shody přísudku s podmětem – online prostřednictvím interaktivních her, aplikace Kahoot! a pod.

POZOR!!!
V tomto týdnu máte na www.drillandskill.cz k vypracování nové cvičení na známky!
______________________________________________________________________________________________

Pondělí 15. 3.
Učivo: Přídavná jména – procvičování druhů příd. jmen a skloňování příd. jmen tvrdých
Pracovní sešit: Str. 21/10, 12, 13, 14 – vše uděláme společně online
Opsat si do sešitu školního – krasopisně tento dokument.

Úterý 16. 3.
Učivo: Přídavná jména – skloňování příd. jmen tvrdých v množném čísle – opakování
Do školního sešitu si opsat (příp. vlepit) dokument
Učebnice Alter: str. 95/7 – online
PS: 22/15,16 – online

Středa 17. 3.
Učivo: Přídavná jména – skloňování příd. jmen měkkých
Učebnice NŠ – str. 73 – online si vysvětlíme
Do školního sešitu si opsat tento krátký zápis
Online budeme procvičovat na různých cvičení z učebnic (NŠ i Alter)
PS: 23/19,20 – poslat přes TEAMS

Čtvrtek 18. 3.
Učivo: Přídavná jména přivlastňovací
Do školního sešitu si přepsat (krasopisně) tento dokument
Budeme procvičovat online na cvičeních z učebnic
PS: 19/1,2,3,4 – online

Pátek 19. 3.
Učivo: Skloňování přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
PS: 20/5-8, 21/11
____________________________________________________________________________

Pondělí 8. 3.
Učivo: Slovní druhy – podstatná jména – opakování, souhrn
Zopakujte si slovní druhy
Učebnice Alter str. 64 – 88 – souhrnné opakování podstatných jmen – online.
PS: 18/41

Úterý 9. 3.
Učivo: Slovní druhy – přídavná jména
Začneme online učivo o přídavných jménech. Připravte si k ruce učebnice Alter a Nová škola.

Středa 10. 3.
Učivo: Přídavná  jména – druhy přídavných jmen – online (připravte si opět obě učebnice).
PS: 22/17,18

Čtvrtek: 11. 3.
Učivo: Skloňování přídavných jmen tvrdých
Učebnice NŠ str. 70 a učebnice Alter str. 93 – vysvětlíme si online.
Učebnice NŠ: Str. 71/2,5 (uděláme online)

Pátek: 12. 3.
Učivo: Skloňování přídavných jmen tvrdých
Učebnice NŠ str. 72 – výklad + cvičení online
Učebnice Alter str. 93-95 online.
Učebnice str. 95/8 (pozor pokračuje ještě na str. 96). Sestavte na papír jídelníček – uveďte správné tvary přídavných jmen. Nakreslete obrázek. Odevzdat přes TEAMS /zadání/ do 14. 3.
_____________________________________________________________________________________________________
Pondělí 22. 2.
Učivo: Souhrnné opakování a procvičování větné stavby, základních větných členů
Učebnice Alter: Str. 60/38 – online; 62/44 – online

Úterý 23. 2.
Učivo: Věta jednoduchá, souvětí
Uděláme online: Učebnice ALTER str. 126, učebnice Nová škola 135
PS: 61/38

Středa 24. 2.
Učivo: Věta jednoduchá, souvětí
Učebnice Nová škola 135/3 a) – ústně; 136/4 – ústně

Čtvrtek 25. 2.
Učivo: Věta jednoduchá, souvětí
Učebnice Alter: 131 – online, 132/13 b) – online

Pátek 26. 2.
Učivo: Věta jednoduchá, souvětí, spojování vět
Učivo: Spojování vět v souvětí
Učebnice Nová škola – str. 136 – online
PS: 61/39, 40
_______________________________________________________________________________
Pondělí 15. 2.
Učivo: Shoda přísudku s podmětem – opakování, procvičování; podmět, přísudek
Učebnice ALTER: Str. 52/20, 53/21, 22 – vše uděláme online
Pracovní sešit: Str. 57/27

Úterý 16. 2.
Učivo: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Učebnice NŠ – str. 131 – celá stránka – uděláme online, vysvětlíme si učivo
Učebnice ALTER – str. 55 + 56 – projedeme online (hlavně výklad)
PS: Str. 57/28; 58/29,30

Středa 17. 2.
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Učebnice Alter: Str. 56/25 – ústně online (kdo nebude online vypracuje do cvičného sešitu a pošle ke kontrole do 15:00 hodin)
Pracovní sešit: 58/31, 59/33

Čtvrtek 18. 2.
Učebnice NŠ: 132/6 – básnička – naučte se a pošlete videonahrávku do neděle 21. 2. 🙂
Učebnice NŠ: 132/5 – online (kdo nebude online, napíše do cv. sešitu a pošle ke kontrole)
PS: 59/34,35; 60/36
DOBROVOLNÉ za odměnu 🙂 PS: Str. 60/37 (poslat do pátku do 14:00 hodin)

Pátek 19. 2.
Učivo: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, opakování gramatických jevů.
Učebnice ALTER: 58/32, 33 – online; str. 59/35 b) – cvičný sešit
ALTER: 60+62 – růžové rámečky – online
_____________________________________________________________________________

Pondělí 8. 2.
Online 9:00
Učivo: Shoda přísudku s podmětem – rod ženský; přísudek
Učebnice NŠ: Str. 128 – připomeňte si z tabulky koncovku přísudku v příčestí minulém, je-li podmět ženského rodu
Učebnice ALTER: Str. 48/5 b) – online
Pracovní sešit str. 55/18, 19

Úterý 9. 2.
Online: 10:00
Učivo: Shoda přísudku s podmětem – rod mužský (životný i neživotný)
Učebnice NŠ: Str. 128 – připomeňte si z tabulky koncovku přísudku v příčestí minulém, je-li podmět rodu mužského
Učebnice Alter: Str. 46/cv. 1 – b) – vypsat do cvičného sešitu, c) – přečíst si a připomenout; str. 47/2 a) – ústně online (kdo nebude online, vypracuje písemně do cvičného sešitu a pošle mi do 15:00 hodin ke kontrole přes TEAMS)

Středa 10. 2.
ONLINE: 9:00
Učivo: Shoda přísudku s podmětem, přísudek slovesný a jmenný (opakování)
Učebnice ALTER: Str. 52/19 b) – vypsat do cvičného sešitu, c) – přečíst, připomenout si koncovky v příčestí minulém
Učebnice ALTER: 51/15 – do cvičného sešitu
PS 55/20, 21

Čtvrtek 11. 2.
ONLINE: 12:00
Učivo: Větná skladba, shoda PŘ s PO
Pracovní sešit str. 56/23, 24, 25
Učebnice ALTER str. 50/10 – online (kdo nebude online, vypracuje do cvičného sešitu a pošle mi přes TEAMS ke kontrole do 15:00 hodin)

Pátek 12. 2.
Učivo: Větná skladba, shoda přísudku s podmětem
Pracovní sešit: Str. 7/23, 8/24, 25, 26, 9/29
Čítanka str. 72/Zlatý kolovrat – přečíst a pokusit se napsat pokračování a závěr příběhu. Poslat mně přes TEAMS. Poté si pustit zde a srovnat s vlastním příběhem.
____________________________________________________
Pondělí 1. 2.
Online 9:00
Učivo: Shoda přísudku s podmětem
Učebnice NŠ
Do školního sešitu si vzorně přerýsovat a opsat modrou tabulku ze str. 128!!!
Online si vysvětlíme shodu přísudku s podmětem. Důležité a náročné učivo!
Připravte si učebnici ALTER, str. 46.

Úterý 2. 2.
Online: 10:00
Učivo: Shoda přísudku s podmětem – rod střední
Učebnice ALTER, str. 49/9 – do cvičného sešitu vypiš všechny podměty rodu středního. Všimněte si koncovky u přísudku v minulém čase!
Učebnice str. 50/cv. 10 – online ústně odůvodníme pravopis
Učebnice str. 50/11 (bez a) a b) – pouze přepsat správné věty) – do cvičného sešitu

Středa 3. 2.
Online: 9:00
Učivo: Větná skladba, shoda přísudku s podmětem
Pracovní sešit str. 52/cv. 5, 6, 7, 8 (vím, že 5 a 7 už máte, online si zkontrolujeme), str. 54/12
Učebnice Alter, str. 50/12 – slova mnohoznačná – uděláme online

Čtvrtek 4. 2.
Online: 12:00
Učivo: Větná skladba, shoda přísudku s podmětem
Učebnice Alter, str. 47/cv. 2 a – přepsat do cvičného sešitu a odůvodnit pravopis.
Pracovní sešit str. 54/13, 14

Pátek 5. 2.
Učivo: Větná skladba, shoda přísudku s podmětem
Pracovní sešit str. 54/15 (slovesný přísudek si připomeneme ve čtvrtek)
Čítanka str. 189 – přečíst si charakteristiku literárních žánrů: pohádka, povídka, pověst, bajka, báje, odborný text – stručně si vypsat do sešitu čtení
Str. 70-71 přečíst a zodpovědět otázky 1, 2.

_________________________________________________________________________
Pondělí 25. 1.
Online 9:00
Učivo: Opakování podmětu
Učebnice Alter str. 41/růžový rámeček, přečíst si shrnutí učiva o podmětu
Učebnice Alter 41/11 – společně online; 41/13 – do cvičného sešitu přepsat a doplnit a odůvodnit pravopis.

Úterý 26. 1.
Online 10:00
Učivo: Začneme s učivem o přísudku
Učebnice str. 42/cv. 14 – společně při online hodině přečteme a uděláme úkoly a) – c)
Přečíst si modrý rámeček na str. 42 a růžový a modrý rámeček ze str. 43

Středa
Online 9:00
Učivo: Přísudek – učebnice Alter str. 44 – růžový rámeček, přečíst zásobník informací, shrneme si při online hodině
Str. 43/cv. 18 – ústně online; str. 43/16 – přepsat do školního sešitu, odůvodnit pravopis a vyznačit základní skladební dvojic (Přísudek vlnovkou a podmět rovně).

Čtvrtek:
Online 8:30
Učivo: Přísudek – učebnice str. 43/17, 19 – do cvičného sešitu – rozvíjet přísudky
Učebnice str. 43/18 – ústně online
Čítanka str. 67/Nebezpečí lavin – přečíst, vyhledat a do cvičného sešitu vypsat:
Pět základních skladebních dvojic
Jednu větu s podmětem nevyjádřeným
Tři podstatná jména rodu mužského životného, dvě podstatná jména rodu mužského neživotného, pět podstatných jmen rodu ženského a pět podstatných jmen rodu středního – u všech podst. jmen určit vzor
Jedno sloveso oznamovacího způsobu, jedno sloveso rozkazovacího způsobu, jedno sloveso v čase minulém.

Pátek:
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Užijte si prázdniny, odpočiňte si 🙂
___________________________________________________________________________
Pondělí 18. 1.
Online 9:00
Učivo: Podmět holý. rozvitý a několikanásobný
Učebnice Nová škola str. 123/ Lovci velryb + výklad k textu + modrý rámeček – nastudovat; str. 124/modré rámečky
Učebnice Alter str. 38-39 – růžové rámečky, str. 41/růžový rámeček – zásobník informací – shrnutí učiva o podmětu.
Shrnutí najdete také zde

Úterý 19. 1.
Online: 10:00
Učivo: Pracovní list
Kdo nemá možnost vytisknout, tak vypracuje do cvičného sešitu.

Středa 20. 1.
Online: 9:00
Procvičujeme učivo o základní skladební dvojici.
Pracovní sešit str. 51 – celá
Učebnice Alter, strana 39/cv. 8 – do cvičného sešitu.

Čtvrtek 21. 1.
Online: 8:30
Učivo: Učebnice Alter str. 40/růžový rámeček – přečíst, nastudovat.
Str. 40/cv. 10 – přečíst si Školní výlet, ústně vypracovat b, c.
Pracovní sešit str. 52/5,7; str. 53/9, 10

Pátek 22. 1.
Pracovní sešit str. 53/11 a, b.
Do sešitu na čtení vypracovat 53/11 c (vybrat jednu z osob a napsat o ní 10 vět – pomoci vám může internet, vaše znalosti či literatura). Hotové vyfotit a poslat přes TEAMS
_____________________________________________________________________________


Pondělí 11. 1.
Online: 9:00
Učivo: Slovesa: Učebnice Alter, str. 33/cv. 27 – zahrajeme si online :-); učebnice Alter str. 35 – shrnutí učiva o slovesech, přečtěte si, zopakujte si, učivo o slovesech máme tímto probrané. Připravte si na online hodinu případné dotazy, čemu nerozumíte, co vám není jasné.
Str. 33/cv. 29 do cvičného sešitu.

Úterý 12. 1.
Online: 10:00
Učivo: Základní skladební dvojice – Podmět + přísudek. Vzpomeňte si na výpisky, které jsem vám posílala na jaře ve 4. třídě, kde jsem Vám vysvětlovala základní skladební dvojici. Zopakujeme si to online a vysvětlíme si. Vy si zopakujte slovesa a podstatná jména, ať je bezpečně poznáte v textu, je to velmi důležité.
Na online hodinu si připravte obě učebnice!

Středa 13. 1.
Online: 9:00
Učivo: Pokračujeme v učivu o základní skladební dvojici.
Pracovní sešitstr. 7/cvičení 20, 21.
Učebnice Alter str. 37/cv. 1 – přečíst, do cvičného sešitu vypsat všechny základní skladební dvojice (Přísudek = sloveso, podmět = podstatné jméno v 1. pádě, na které se ptáme přísudkem pomocí pádové otázky KDO, CO? )

Čtvrtek 14. 1.
Online: 8:30
Učivo: Učebnice Alter, str. 38/cv. 3 – do cvičného sešitu přepsat věty s rozvitým podmětem i přísudkem.
Učebnice Nová škola, str. 120/cv. 5 – opsat do cvičného sešitu a vyznačit základní skladební dvojice (podmět podtrhnout rovně – dle pravítka! a přísudek vlnovkou, viz. vzor).

Pátek 15. 1.
Učivo: Učebnice Nová škola, str. 120/cv. 7 a) – první tabulka – do cvičného sešitu napsat základní skladební dvojice a utvořit věty.
Čítanka: Str. 66/Masopust – přečíst
Vyplnit Kvíz.
_____________________________________________________________________________
Dobrý den v novém roce. Bohužel nastalo to, čeho jsme se všichni obávali a opět najíždíme na systém distanční výuky. Posílám tedy přehled učiva a úkolů a plán online hodin.
Vše, co bude požadováno k odevzdání a kontrole, prosím posílat pouze přes Office 365 (Teams, příp. outlook).

Pondělí 4. 1. 2021
ONLINE HODINA: 9:00
Učivo: Slovesa, slovesný způsob – oznamovací, čas přítomný
Modrá učebnice Nová škola: Str. 84, – přečíst modré rámečky, připomenout si slovesný způsob.
Do cvičného sešitu str. 86/cv. 6 – doplnit do vět slovesa ve správném tvaru přítomného času.

Úterý 5. 1. 2021
ONLINE HODINA: 10:00
Učivo: Slohová a komunikační výchova – komunikace
Zamyslete se nad rozdíly SMS komunikace a Emailové komunikace, jaké další prostředky komunikace využíváte se svými rodiči, kamarády, spolužáky, prarodiči?
Učebnice Alter: Str. 54/cv. 1, 4 – zhodnoťte sms zprávu (po obsahové i jazykové stránce), do cvičného sešitu přepište SMS zprávu bez pravopisných chyb, doplň chybějící háčky a čárky.
Napište mi přes TEAMS nebo outlook, jakým způsobem byste požádali svého spolužáka o zapůjčení sešitu, abyste si mohli doplnit učivo, které jste zameškali kvůli nemoci.
Na téže straně si z cv. 6 vyberte jednu modelovou situaci a napište SMS zprávu dle zadání situace. I tuto zprávu mi pošlete přes OFFICE 365 /Teams, outlook/.

Středa 6. 1. 2021
Online: 9:00
Učivo: Slovesa, časování sloves, slovesný způsob – oznamovací, čas budoucí, minulý
Modrá učebnice Nová škola: Str. 86 – modrý rámeček a tabulka – přečíst si.
Ústně str. 86/cv. 1, str. 87/cv. 3 – věty napsat do cvičného sešitu
Modrá učebnice Nová škola: Str. 88, 89 – modré rámečky a tabulky – přečíst, zopakovat si.

Čtvrtek 7. 1. 2021
Učivo: Slovesa, časování, způsob – rozkazovací
Modrá učebnice Nová škola str. 92 – modrý rámeček – přečíst
Str. 92/cv. 1 a) – písemně do cvičného sešitu, b) – ústně
Str. 92/cv. 2 a), b) – ústně

Pátek 8. 1. 2021
Učivo: Slovesa, časování, způsob – podmiňovací
Učebnice Nová škola – str. 93 – modrý rámeček, tabulka – přečíst, nastudovat
Str. 94/cv. 4 – do cvičného sešitu napsat odpovědi.
Pracovní sešit: str. 6/cv 14, 15 – vyfotit a poslat
Čítanka: Str. 60-62 Mikulášovy Vánoce – přečtěte si příběh a pokuste se ho rodičům nebo sourozencům převyprávět vlastními slovy. Dbejte na to, aby váš projev nebyl příliš zdlouhavý, nudný a nesrozumitelný a abyste nezapomněli na podstatné sdělení.

___________________________________________________________________________
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že avizovaný návrat do škol se nekoná, zasílám vám týdenní plán učiva a úkolů na příští týden.

Pondělí 23. 11. 2020
ONLINE HODINA: 9:00
Učivo: Slovní druhy
Učebnice ČJ – Alter: Str. 22/cv. 1 – přečíst, vypracovat do cvičného sešitu 1 b) – napsat pod sebe názvy všech deseti slovních druhů a ke každému vyhledat vhodné slovo/vhodná slova z textu.
Zopakujte si, jaké mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen a jaké u sloves – ústně.
Pracovní sešit, str. 17/cv. 34 – doplnit a odůvodnit pravopis.

Úterý 24. 11. 2020S
Online hodina: 9:00
Učivo: Slohová a komunikační výchova – popis pracovního postupu:
Učebnice ČJ – Alter: Str. 24 – popis pracovního postupu „Staročeská pochoutka“ – přečíst a odpovědět ústně na otázky a, b.
Na papír se pokuste sami popsat pracovní postup /Vaření, pečení/ – ideální např. řízky, koláč, cukroví (ale výběr nechám samozřejmě na vás). Popis doplňte vhodnými obrázky. Vaše práce přinesete v dalším týdnu do školy a na hodině slohu si je společně rozebereme.

Středa 25. 11. 2020
Online hodina: 9:00
Učivo: Stavba slova, slovní druhy
Učebnice ČJ – Alter: Str. 22/cv. 2 písemně do cvičného sešitu – doplnit správné předpony a nad každé slovo napsat číslem o jaký slovní druh se jedná.
Pracovní sešit: Str. 18/cv 40 – vyznačit hranice slov v souvislém textu, následně přepsat na řádky text bez chyb, které v textu jsou.

Čtvrtek 26. 11. 2020
Učivo: Slovesa – opakování
Učebnice ČJ – Alter: Str. 26-27 Růžový rámeček – zásobník informací – přečíst a připomenout si, co vše již víme o slovesech.
Učebnice ČJ – Alter: Str. 25/cv. 1 – Přečíst, a), b), c) vypracovat ústně
Pracovní sešit str. 3 – celá

Pátek 27. 11. 2020
Čítanka – str. 52 Příchod zimy, str. 53 – Prosinec, Ladovská zima – vybrat si jednu z básní a naučit se ji. Zkoušet budeme po příchodu do školy.
Čítanka str. 52 – Zimní pranostiky – přečíst, zkusit vysvětlit význam. Vymyslete a do sešitu čtení vymyslete vlastní pranostiku a nakreslete obrázek.

________________________________________________________________

Dobrý den, posílám vám zadání úkolů a učiva na příští týden.

Pondělí 16. 11. 2020:
Online hodina: 9:00
Učivo: Slovní druhy – opakování a procvičování
Učebnice Nová škola: Str. 52 – pročíst, nastudovat, připomenout si.
Učebnice Nová škola: Str. 53/cv. 2 – vyhledat a do cvičného sešitu vypsat stejně znějící slova a u každého určit slovní druh (stačí číslicí).
Např. tu (6) – tu (3)
Učebnice Nová škola: Str. 53/3 a) – opsat slova do cvičného sešitu a nad ně číslicí určit slovní druh.
Učebnice nová škola: Str. 54/7 – vybrat vhodná přídavná jména – ústně

Úterý 17. 11. 2020:
Státní svátek – odpočívejte 🙂

Středa 18. 11. 2020
Online hodina: 9:00
Učivo: Pracovní sešit str. 68/1, 2 – cvičení 2 => upravený text přepiš do sešitu na sloh.

Čtvrtek 19. 11. 2020:
Učivo: Tvarosloví: PS str. 31 – celá – test. Hotový test vyfotit a poslat mně přes WA (777 964 268) do neděle 22. 11. 2020!!!!
Opakování: PS str. 78/5

Pátek 20. 11. 2020:
Čítanka str. 28 – atletické závody, str. 30 – Výlet na měsíc – přečíst pozorně, klidně několikrát, v příštích online hodinách PŘ se bude paní učitelka Krásová ptát na otázky týkající se textu. (v příštím týdnu).

———————————————————————————————–

Dobrý den,
zasíláme zadání úkolů a výuky na příští týden (9. – 13. 11. 2020).
Hlídejte si, prosím kalendář v Teams (office 365), kde máte naplánovanou výuku na celý týden. Hodiny budou probíhat ve dvou skupinách – rozdělení žáků je stejné jako při školní výuce.

Pondělí 9. 11. 2020:
Online hodina: 9: 00
Pracovní sešit: Str. 11/celá – procvičování podstatných jmen a jejich mluvnických kategorií.

Úterý 10. 11. 2020:
Oline výuka: 9:00
Slohová a komunikační výchova: Učebnice ČJ Nová škola str. 108 + učebnice Alter str. 45 – přečíst si dopisy, zamyslet se nad tím, jak se píše dopis a napsat vlastní dopis (kamarádovi, prarodičům … atd – dle vlastního uvážení) na téma: „Jak zvládám distanční výuku“
Dopis posílejte mailem: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz do 15. 11.

Středa 11. 11. 2020:
Online výuka: 9:00
Pracovní sešit str. 13/celá – podstatná jména rodu mužského – procvičování

Čtvrtek 12. 11. 2020:
Pracovní sešit str. 14/celá – podstatná jména rodu mužského

Pátek 13. 11. 2020:
Podívat se na video – Legenda o sv. Martinovi a zodpovědět otázky:
1. Kdo byl sv. Martin?
2. Kdy a proč slavíme svátek sv. Martina?
3. Jaká pranostika souvisí se svátkem sv. Martina?
Zodpovězené otázky poslat opět mailem: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz

———————————————————————————————

Pondělí 2. 11. 2020:
Předpony ob-, v- : V učebnici na straně 14 si přečtěte informace v růžovém rámečku. Přečtěte si cvičení 27 – náš pes. Do cvičného sešitu vypište do jednoho sloupce slova s předponou ob-, v-, do druhého sloupce slova se skupinami hlásek -bě-, -vě-

Úterý 3. 11. 2020:
Sloh: Připomeňte si popis předmětu, v učebnici na str. 17 si přečtěte TRUHLA – odpovězte na otázku ze cvičení a) zda obrázek odpovídá či neodpovídá popisu
Učebnice str. 14/cv. 27 – do cvičného sešitu si nadepište tři sloupce – rod střední, rod ženský, rod mužský a vypište všechna podstatná jména ze cvičení Náš pes.
Ústně určete pád a číslo u všech podstatných jmen.

Středa 4. 11. 2020:
Str. 14/cv. 28 – nejdřív ústně, potom napsat do cvičného sešitu.
Str. 14/29 ústně + a), b), c) – ústně.
Čítanka str. 18 – báseň Papíroví draci. Naučit se a poslat video přes WA, office, mail. (Do 10. 11.)

Čtvrtek 5. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 a) i b) – ústně, a) přepsat do cvičného sešitu.
Začneme s opakováním a procvičováním podstatných jmen:
Pracovní sešit str. 10/cv. 1 – doplňte správné koncovky, v textu vyznačte podstatná jména – modře rodu mužského, červeně rodu ženského, zeleně rodu středního. U slov vypsaných v tabulce doplň koncovky a urči mluvnické kategorie – pád, číslo, rod, vzor.

Pátek 6. 11. 2020:
Učebnice str. 15/cv. 30 b) přepsat do cvičného sešitu
Pracovní sešit str. 10/cv. 2 – doplnit koncovky, str. 10/cv. 3, 4.

Ohledně Čj se sejdeme online, pro lepší orientaci a pořádek dodržíme skupiny stejně, jako je máme na český jazyk a matematiku ve škole:
ONLINE ČJ:
Skupina paní učitelky Krásové: Středa 9:00 hod.
Skupina paní učitelky Nesměrákové: Středa 10:00 hod.

Hlídejte si drill and skill!!! Mějte se fajn a buďte všichni zdraví, opatrujte se.

————————————————————————————————-

Pondělí 19. 10. 2020
Předpona -bez a předložka bez: učebnice ALTER, str. 11/cv. 18 – do cvičného sešitu. Ústně úkoly a) – c)

Úterý 20. 10. 2020
Předpony roz-, bez-, vz-: učebnice ALTER, str. 11/cv. 19 přečíst, určit stavbu slova – ústně, cv. a), b) – ústně, cv. c), d) – písemně do cvičného sešitu – připomeňte si pravidlo z růžového rámečku pod cvičením

Středa 21. 10. 2020
Předpony od-, nad-, pod-, před-: učebnice ALTER str. 12/cv. 20 – přečíst, do cvičného sešitu vypsat slova s předponami od-, nad-, pod-, před- a určit u nich slovní druh.
Nastudovat si zásobník informací (růžové rámečky na str. 12 a 13)

Čtvrtek 22. 10. 2020
Předložky: Učebnice ALTER, str. 12/cv. 21 – do cvičného sešitu
Str. 12/cv. 22 – ústně; cvičný sešit – rozpůlit stránku, do jednoho sloupce vypsat slova s předponou a do druhého slova s předložkou (vždy předložku+slovo, ke kterému se předložka váže)

Pátek 23. 10. 2020
Učebnice ALTER str. 13/cv. 23 – přečíst, nastudovat, ústně vypracovat cvičení 23 b)
Str. 13/cv. 25 – do cvičného sešitu
Čítanka str. 13/Podzimní pranostiky – nahlas přečíst, vyhledat v textu vlastní jména osob, vypsat do cvičného sešitu a ke každému jménu napsat, kdy dle českého kalendáře slaví svátek

Vše si společně shrneme při online setkání ve středu

Procvičování:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-ve-vje
https://www.umimecesky.cz/cviceni-predpona-koren-zdvojena
Diktáty:
https://www.umimecesky.cz/diktaty

——————————————————————————–

Středa 14. 10. 2020:
Učebnice Nová škola (tmavě modrá) – str. 25/cv. 2 – pouze a) – do cvičného sešitu.

Čtvrtek 15. 10. 2020:
Učebnice Nová škola – str. 28/cv. 15 (procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov) – do cvičného sešitu

Pátek 16. 10. 2020
Učebnice Nová škola – str. 57/cv. 3 Piráti (procvičování pádových otázek)  – přečíst a vyhledat podstatná jména i s předložkou, zapsat do sloupce do cvičného sešitu a určit pád, číslo, rod a životnost /rod mužský/

Opatrujte se, kdyby nastal jakýkoliv problém, jsme s paní učitelkou Krásovou dostupné na telefonu.