Dobrý den.

Na týden od 23. do 27. listopadu jsou úkoly následující.

Pondělí 23. 11.

ONLINE vyučování – 8:55– 9:40 (2. hodina) – sloh – připravte si cvičné sešity a sešity slohu.

Úterý 24. 11.

Mluvnice – pracovní sešit str. 11/ cv. 7, 8, 9

Středa 25. 11.

Literatura – prostudujte prezentaci zde – vrátíme se k ní v pátek.

Čtvrtek 26. 11.

Mluvnice – pracovní sešit str. 11/ cv. 10, 11, 12

Pátek 27. 11.

ONLINE vyučování – 8:00 – 8:45 (1. hodina) – literatura – práce s textem a poezie 1. poloviny 20. století.

Tento týden není žádná práce hodnocená, avšak je povinná – ve škole všechno zkontroluji. S pozdravem H. H.

______________________________________________________________________________

16. – 20. 11.

Dobrý den.

Máme před sebou další týden, ve kterém nás čeká jeden volný den. Tentokrát jsem se rozhodla, že vám práci zadám na jednotlivé dny v týdnu (možná to pro vás bude přehlednější).

Pondělí 16. 11.

Slohtato práce je pro všechny povinná. Za vypracování budete ohodnoceni známkou. Zde je pracovní list, kde máte osm úkolů k textům. Odpovědi zapište na papír, případně do cvičného sešitu. Ofocené mi je pošlete tak, jak jste zvyklí (na e-mail houskova.hana@zschodov.cz, na Whats App či do chatu na MS Teams) DO PÁTKU DO 15:00 hodin.

Úterý 17. 11. státní svátek

Středa 18. 11.

Online výuka od 8:00 hodin, celá třída. Připravte si, prosím, pracovní sešity Procvičujeme češtinu, sešit cvičný a sešit školní.

Čtvrtek 19. 11.

Mluvnicesamostudium – pracovní sešit Procvičujeme češtinu str. 10 – celá.

Pátek 20. 11.

Literatura – výpisky do sešitu – Erich Maria Remarque a Ernest Hemingway.

DRILL od pondělí do pátku (ne déle, termíny nebudu prodlužovat) bude spuštěný drill – předpony s- a z-. Pozor- drill bude časově omezený, máte jen jeden pokus. ZA DRILL BUDETE OHODNOCENI ZNÁMKOU.

Pokud budete cokoli potřebovat, oslovte mě prostřednictvím WA, MS Teams, chatu, vždy se snažím obratem odpovědět. Přeji vám všem pevné nervy a hlavně pevné zdraví, spolu to zvládneme! H. H.

______________________________________________________________________________

9. – 13. 11. 2020

Hezký pátek,

zadávám úkoly na příští týden. Opět budeme mít dvě společné hodiny na MS Teams, proto zadávám méně úkolů samostatných. Online hodiny tentokrát nebudou půlené, sejdeme se společně celá třída na celou vyučovací hodinu.

Mluvnice (2 hodiny):

 1. První hodina bude ONLINEv pondělí 2. hodinu (8:55-9:40). Připravte si, prosím, vaše pracovní sešity Procvičujeme češtinu a sešity školní.
 2. Procvičujeme češtinu – celá strana 8 kromě cvičení 8 (u cvičení 5 věnujte pozornost přehledu na předchozí straně dole).

Literatura (2 hodiny):

 1. První hodina literatury bude opět ONLINE – budeme pracovat s textem, který vám opět nasdílím v naší skupině. Vyučování se uskuteční ve středu 1. hodinu (8:00-8:45).
 2. Literatura 1. poloviny 20. století – Romain Rolland, Antoine de Saint Exupéry (stručně život a dílo – zápis do sešitu literatury).

Sloh (1 hodina):

Reprodukce textu: Na základě přečteného textu (ten, který budeme číst ve středu) převyprávěj příběh vlastními slovy. Piš do cvičného sešitu – rozsah – jedna stránka.

Ofocené práce ze slohu mi do neděle 15. 11. zašlete buď na e-mail houskova.hana@zschodov.cz, do chatu na Teams, anebo soukromě na Whats app. Tento úkol je POVINNÝ, budete za něj ohodnoceni známkou. Odkaz na text je ZDE.

Prosím o splnění všech úkolů a o účast na online vyučování, které bude (připomínám) V PONDĚLÍ OD 8:55 DO 9:40 a VE STŘEDU OD 8:00 DO 8:45.

______________________________________________________________________________

2. 11. – 6. 11.

Milí deváťáci,

příští týden nás čekají dvě společné hodiny, tudíž vám zadám méně práce a zbytek probereme společně online. Podrobnosti k hodinám na konci článku.

Mluvnice (2 hodiny):

Skloňování podstatných jmen přejatých

 1. Pracujte s tabulkou v pracovních sešitech Procvičujeme češtinu – str. 5/ cv. 16, 17 a str. 6/ křížovka.
 2. Na online hodinu v pondělí si připravte pracovní sešit Procvičujeme češtinu.

Literatura (2 hodiny):

 1. Prostudujte si, prosím, odkaz zde – Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. Do sešitu literatury pořiďte stručné výpisky.
 2. Práce s literárním textem – bude součástí středeční online hodiny.

Sloh (1 hodina):

Funkční styly (prostudujte si zde). Prosím, abyste si ke každému stylu poznamenali znaky, funkci a nejčastější jazykové prostředky. Pište do sešitu slohu.

ONLINE vyučování – budete rozděleni na dvě skupiny (1. skupina – chlapci, 2. skupina – dívky), učit se budeme vždy po půlhodině. První hodina v pondělí 2. 11. (8:55 1. skupina, 9:25 2. skupina), další ve středu (8:00 1. skupina, 8:30 druhá skupina). Schůzky jsou naplánované na Teams.

______________________________________________________________________________

19. – 23. 10.

Dobrý den,

úkoly na týden od 19. října jsou následující:

Mluvnice (2 hodiny):

Podstatná jména (zopakujte si, co víte o podstatných jménech, malý přehled najdete zde ). Poté pracujte se sešitem Procvičujeme češtinu)

 1. strana 2/cv. 1 a-k – otázky a úkoly k textu. Zkontrolujte si s řešením vzadu v pracovním sešitě.
 2. strana 3/cv. 4, 8 a (podstatná jména konkrétní a abstraktní; pomnožná, hromadná a látková)

Literatura (2 hodiny):

 1. Česká moderní poezie (přelom 19. a 20. století) – přečti si článek zde a do sešitu literatury udělejte stručné výpisky (základní směry, znaky a autoři).
 2. Práce s textem – v čítance na straně 17 je báseň od A. Sovy – Sloky o chudobě. Přečti si ji a poté odpověz na následující otázky, vypracuj úkoly. Piš do cvičného sešitu. Přehled literárních druhů a základních znaků je ve vašich sešitech literatury.

a) Urči literární druh ukázky.

b) Napiš rýmové schéma v 1. sloce básně.

c) Kdy ukázka vznikla?

d) Nahraď synonymem výraz „zřel“.

e) Ke slovu sladké napiš antonymum.

f) Vypiš z ukázky jmenný tvar přídavného jména (např. mladý – mlád)

Sloh (1 hodina):

Následující výrazy použij ve větách jako dva různé slovní druhy. Např.: Vstup (1) do restaurace byl hlídán ochrankou. Vstup (5) až po vyzvání!

-cestující, učení, Petrovi

Poté vymysli krátký příběh s použitím těchto tří slov. Rozsah 8-10 řádků.

Vše si zaznamenávejte do cvičných sešitů. Nic neposílejte (zatím).

Online konzultace – v pondělí od 9:00 hodin (dle domluvy ze středeční online konzultace). V případě potřeby mě kontaktujte přes Whats App, jak jste zvyklí – ideálně přes den od 8:00 do 16:30. Děkuji.

______________________________________________________________________________

12. 10. – 16. 10.

Dobrý den,

zadávám úkoly na tento týden.

Mluvnice (2 hodiny):

Psaní velkých písmen (pracujte s přehledem na str. 29 a 30)

        1. Pracovní sešit Procvičujeme češtinu str. 31/ cv. 21 a, b

        2. Křížovka v PS na str. 32/ cv. 23

Výsledky společně zkontrolujeme ve škole příští týden.

Literatura a sloh (2 + 1 hodina):

Prokletí básníci

       1. Přečtěte si text na tomto odkazu Prokletí básníci .

       2. Udělejte si stručné výpisky do sešitu literatury (znaky směru, autoři a díla) .

       3. Na Office 365 (klikni sem) je kvíz (práce s textem a několik otázek ke skupině básníků) Nic nezasílejte, výsledky si ověřím v Office 365.