Dobrý den.

Opět zadávám práci na příští týden, tentokrát budou společné online hodiny tři a zbytek bude samostatná práce.

Pondělí 23. 11.

Slohzde (v MS Teams) je pracovní list, práce s textem. Jedná se o vypravování. Držte se instrukcí na pracovním listu.

Úterý 24. 11.

Mluvnicepodstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Zápis do sešitu Š viz modrý rámeček na str. 4 v pracovním sešitě Procvičujeme češtinu. Poté udělejte cvičení 5 a, b, d a cvičení 6. Zkontrolujeme spolu na čtvrtečním vyučování.

Středa 25. 11.

ONLINE vyučování10:55 – 11:40 (4. hodina) – literatura – sešity literatury a čítanka

Čtvrtek 26. 11.

ONLINE vyučování10:55 – 11:40 (4. hodina) – mluvnice – pracovní sešit procvičujeme češtinu

Pátek 27. 11.

ONLINE vyučování10:00 – 10:45 (3. hodina) – literatura – čítanky a sešity literatury

______________________________________________________________________________

16.-20. 11.

Dobrý den.

Zadávám práci na příští týden. Jelikož nás čeká jeden den volna, máme o hodinu méně. Tentokrát jsem se rozhodla zadat vám práci na jednotlivé dny, abyste si ji případně lépe rozvrhli, zároveň to pro vás může být přehlednější.

Pondělí 16. 11.

Slohvypravování. Slohové cvičení (pište do cvičného sešitu) – vypravujte příběh, zážitek (můžete si ho buď vymyslet, nebo může být reálný). Rozsah – 10 řádků. Neposílejte, několik z vás si vyberu na online hodině a přečteme si společně.

Úterý 17. 11.

Státní svátek (volno)

Středa 18. 11.

LiteraturaPOVINNÉna MS Forms (klikni zde) je připravena práce s textem. Platí pro všechny, výsledky si zkontroluji v pátek po 15:00 a budete ohodnoceni známkou.

Čtvrtek 19. 11.

Mluvnicepracovní sešit Procvičujeme češtinu – strana 36 (pracujte s přehledem v modrém rámečku) – cv. 16 a 18.

Pátek 20. 11.

Online vyučováníod 10:00 celá třída, připravte si školní sešity a pracovní sešity Procvičujeme češtinu.

DRILL – POVINNÝ od pondělí do pátku (do půlnoci) bude spuštěn drill, opakování velkých písmen (to, co jsme zatím probrali). Drill je časově omezen a bude opět jedna možnost jej splnit. Za drill budete hodnoceni známkou.

To je ode mě vše, pokud si s čímkoli nebudete vědět rady, nebojte se mě kontaktovat tak, jak jste zvyklí. H. H.

______________________________________________________________________________

9. – 13. 11.

Dobrý den,

příští týden nás čekají dvě společné hodiny ONLINE, a to v úterý 3. vyučovací hodinu (10:00 – 10:45) a v pátek ve stejný čas (10:00 – 10:45).

Tentokrát se sejdeme celá třída společně.

Mluvnice (2 hodiny):

 1. První hodina bude společná, budeme pokračovat v učivu o psaní velkých písmen. Na hodinu si připravte školní sešit a pracovní sešit Procvičujeme češtinu.
 2. Procvičujeme češtinu str. 33 – křížovka a str. 34/cv. 10, 11 – pracujte s přehledy.

Literatura (2 hodiny):

 1. Zopakujte si znaky poezie – verš, rým, sloka, refrén (viz sešit literatury), dále pojmy lyrika a epika. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí druhy lyriky, prosím, prostudujte si a připravte se na páteční hodinu literatury. Tentokrát nic nezapisujte, vše uděláme v pátek.
 2. ONLINE hodina – ověřím si vaši přípravu (viz bod 1) a budeme společně pracovat s básní. Připravte si sešity literatury a čítanky.

Sloh (1 hodina):

V pátek na hodině literatury zadám práci i na sloh – bude souviset s tématem hodiny.

______________________________________________________________________________

2. – 6. 11.

Dobrý den, milí sedmáci,

na tento týden jsem pro vás připravila následující úkoly. Součástí vašeho dálkového studia budou i online hodiny, budete rozděleni na dvě části (1. část chlapci a 2. část dívky), každá skupina vždy po půlhodině, dvakrát týdně. Podrobnosti jsou na konci dnešního článku.

Mluvnice (2 hodiny):

Psaní velkých písmen. Jednoslovná a víceslovná vlastní jména.

 1. Pracovní sešit Procvičujeme češtinu – str. 32/ 1 – viz tabulka výše – jednoslovné vlastní názvy. Poučky z modré tabulky nahoře si prosím zaznamenejte do školního sešitu (nadpis Jednoslovná vlastní jména).
 2. Víceslovná vlastní jména – pracujte s přehledy na straně 32/1 a 33/2 (tzn. názvy světadílů, států, oblastí, nebeských těles a názvy měst, obcí a čtvrtí) a označte velká písmena ve cvičení 2, 3 a 4 na stranách 32-33. Výpisky nedělejte – po procvičení celé látky vám nachystám kompletní přehled. Všechna cvičení a velká písmena probereme a zkontrolujeme na online hodině.

Literatura (2 hodiny):

 1. Zopakujte si, co víte o povídce. Prezentaci k zopakování (pouze prohlédněte) najdete v aplikaci Teams na tomto odkaze . V druhé části prezentace je malý kvíz, zkuste si ověřit nabyté znalosti.
 2. V čítance si přečtěte povídku na straně 16-19. Odpovězte na následující otázky, své odpovědi zapište do cvičného sešitu, stranu ofoťte a nejpozději do pátku 6. 11. mi ji ofocenou pošlete (posílat můžete ideálně na e-mail houskova.hana@zschodov.cz anebo na whats app – telefonní číslo vám nechám v aplikaci Teams v naší skupině). Otázky se vztahují k textu na stranách 16 a 17, ovšem vzhledem k úkolu ze slohu si povídku přečtěte celou. Na otázky odpovídejte CELOU VĚTOU.
  1. Kdo je hlavním hrdinou povídky?
  2. Vypište z textu tři vlastní jména.
  3. V předposledním odstavci (s. 17) najdi a popiš, jaká situace hlavního hrdinu rozhněvala.
  4. Na straně 17 najdi výraz, který je synonymem ke slovu zvyk. (Synonymum je slovo stejného významu.)
  5. S čím vším vypomáhal stařík lidem v dědině?

Sloh (1 hodina):

Popis. Na základě přečtené povídky vlastními slovy popiš, jak vypadala příroda na jaře. Popis vypracujte do cvičného sešitu, rozsah bude 6-8 řádků, text bude souvislý. Pokuste se držet textu, avšak fantazii se meze nekladou. Ofocený popis mi prosím opět zašlete na e-mail nebo na whats app.

Obě práce, které mi zašlete (nebo také nezašlete) – to jest vypracované otázky z literatury a popis – budou ohodnoceny známkou! Děkuji.

ONLINE vyučování proběhne v úterý (1. skupina – chlapci – v 10:00, 2. skupina – děvčata – v 10:30) a ve čtvrtek (1. sk. 10:50 a 2. skupina 11:20). Na úterní hodinu si připravte pracovní sešity z mluvnice.

______________________________________________________________________________

19. – 23. 10.

Dobrý den,

úkoly na následující týden jsou následující:

Mluvnice a sloh (2+1 hodina):

V mluvnici budeme opakovat učivo o pravopisu z 6. ročníku, a to psaní předpon s(e)-, z(e)- a vz(e)- . Součástí opakování slohu budou výpisky k danému tématu.

 1. Zopakujte si, jaký je rozdíl mezi předložkou a předponou (předložka je např. před podstatným jménem, udává jeho pád, předpona je součást slova, která je před kořenem).
 2. Zde si přečtěte, kdy se ve slovech píše předpona s-, z- nebo vz-. Poté si udělejte přehled – výpisky – do školního sešitu (nadpis „Psaní předpon s-, z-, vz-). Pouze první tři body předpona s(e)-, předpona z(e)- a předpona vz(e)-.
 3. Pracovní sešit Procvičujeme češtinu strana 42/cvičení 1, 2 a 3. Zkontrolujte si s klíčem vzadu v pracovním sešitě.

Literatura (2 hodiny):

 1. Připomeňte si znaky literárního žánru povídka (rozsah, děj, postavy).
 2. V čítance na straně 14 si přečtěte povídku od Oty Pavla – Potok pana inženýra. Poté si zapište do sešitu literatury následující text a odpovězte na otázky k textu – také do sešitu literatury.

Povídka

je literární žánr kratšího rozsahu s jednoduchým dějem, odehrávající

se v krátkém časovém úseku, vystupuje zde méně postav než např. v

románu.

Úkoly k textu: (odpovědi na otázky najdeš na první straně příběhu)

 1. Kdo je autorem textu?
 2. Vypráví autor příběh v první nebo ve třetí osobě?
 3. O koho se vypravěč bojí?
 4. Ve čtvrtém odstavci najdi a vypiš personifikaci.
 5. Ve druhém odstavci najdi přirovnání.
 6. Jak se jmenoval pan inženýr?
 7. K jaké činnosti se používají předměty jako naviják, mušky, návazce?

______________________________________________________________________________

12.10. – 16. 10.

Dobrý den,

zadávám úkoly na tento týden. Jedná se především o opakování – vše si zkontrolujeme příští týden ve škole.

Mluvnice (2 hodiny):

Opakování pravopisu (prac. sešit Procvičujeme češtinu)

       1. Psaní -mě-/-mně- : str. 40/cv. 3

       2. Souhrnné opakování pravopisu – str. 41/cv. 3 

       3. Na tomto odkazu si procvičte psaní -n- a -nn- uprostřed slov.

Literatura a sloh  (2+1 hodina):

Práce s literárním textem

       1. Čítanka – na straně 11 si přečtěte báseň a do sešitu literatury vypracujte úkoly:         1) Autor a název básně.

                    2) Urči literární formu a literární druh ukázky.

                    3) V 1. sloce urči druh rýmu + zapiš schéma rýmu.

                    4) Z první sloky vypiš přirovnání.

                    5) Z textu vypiš všechny druhy koření.

                    6) Najdi a vypiš synonymum k výrazu špatné jídlo.

                    7) Vypiš slovo cizího původu.

       2. Čítanka – na straně 12 si přečtěte báseň a vymyslete 5 otázek k textu (nedávno jsme dělali ve škole – pište do cvičného sešitu). Otázky si zkontrolujeme ve škole a společně si na ně odpovíme.