Týden 8. 3. – 12. 3.

On-line hodiny

6. A

Pondělí – 12:00 (mluvnice)

Úterý – 10:00 (mluvnice)

Středa – 10:00 (mluvnice)

Čtvrtek – 11:00 (literatura)

6. B

Pondělí – 10:00 (mluvnice)

Úterý – 9:00 (mluvnice)

Středa – 11:00 (mluvnice)

Čtvrtek – 10:00 (literatura)

Mluvnice

Téma: Číslovky, opakování zájmen

 1. Na drilu máš úkol na opakování zájmen. Klikni ZDE. Termín splnění je pátek 13. 3.
 2. Prezentace ZDE.
 3. Pracovní sešit str. 52 – 56 (výběr cvičení budeme dělat na on-line hodinách).
 4. Zápis do školního sešitu: opiš si druhý (širší) modrý rámeček na str. 52.
 5. Druhy číslovek si procvičuj ZDE a ZDE, skloňování číslovek si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Báje, práce s textem

 1. Četba – čítanka str. 82 – 83 (Jak vypadají slovanští bohové).
 2. Zápis do sešitu literatury:

a) Název knihy, ze které je ukázka v čítance

b) Autor knihy

c) Jména čtyř bohů, které autor popisuje

d) Nakresli hlavního boha Slovanů

3. Zápis i s kresbou vyfoť a odešli mi do chatu. Budeme dělat na on-line hodině. Termín splnění je 12. 3.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 22. 2. – 26. 2.

On-line hodiny

6. A

Pondělí – 12:00 (mluvnice)

Úterý – 10:00 (mluvnice)

Středa – 10:00 (literatura)

Čtvrtek – 11:00 (mluvnice)

6. B

Pondělí – 10:00 (mluvnice)

Úterý – 9:00 (mluvnice)

Středa – 11:00 (literatura)

Čtvrtek – 10:00 (mluvnice)

Mluvnice

Téma: Rodová zájmena, opakování zájmen

 1. Zápis do školního sešitu: opiš si druhý a třetí modrý rámeček na str. 49.
 2. Pracovní sešit str. 49 – 51 (výběr cvičení – budeme dělat na online hodině).
 3. Správné tvary zájmen náš, váš si procvičuj ZDE a ZDE.

Literatura

Téma: Řecké báje, čtení s porozuměním

 1. Prezentace ZDE (Staré řecké báje a pověsti).
 2. Zápis do sešitu literatury: vypiš si z prezentace jména řeckých bohů.
 3. Čtení bájí s porozuměním si procvičuj ZDE (budeme dělat na online hodině).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 15. 2. – 19. 2.

On-line hodiny

6. A

Pondělí 15. 2. – 12:00 (mluvnice)

Úterý 16. 2. – 10:00 (mluvnice)

Středa 17. 2. – 10:00 (literatura)

Čtvrtek 18. 2. – 11:00 (procvičovací)

6. B

Pondělí – 10:00 (mluvnice)

Úterý – 9:00 (mluvnice)

Středa – 11:00 (literatura)

Čtvrtek – 10:00 (procvičovací)

Mluvnice

Téma: Zájmena – druhy a skloňování

 1. Povinný úkol máš na drilu – klikni ZDE. Úkol je na procvičování přivlastňovacích přídavných jmen. Termín odevzdání – 19. 2.
 2. Prezentace ZDE.
 3. Výpisky: opiš si z prezentace 5., 7., a 9. slajd.
 4. Pracovní sešit str. 46 – 49 (výběr cvičení – budeme dělat na on-line hodinách).
 5. Druhy zájmen si procvičuj ZDE a ZDE.
 6. Skloňování zájmen si procvičuj ZDE.
 7. Rozlišování zájmen s sebou a sebou procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Báje a mýty

 1. Prezentace ZDE.
 2. Výpisky: opiš si z prezentace 5. a 6. slajd.
 3. Četba: čítanka str. 80 – 81 (budeme dělat na on-line hodině).

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 8. 2. – 12. 2.  

Mluvnice 

Téma: Stupňování přídavných jmen, opakování 

 1. ZÁPIS do školního sešitu: opiš si text v modrých rámečcích na str. 42 (podle svého uvážení si zápis můžeš zkrátit). 
 1. Pracovní sešit str. 42, 43 (budeme dělat na on-line hodinách). 
 1. Učivo si procvičuj ZDE a ZDE. 
 1. Povinný úkol k odevzdání: pracovní sešit str. 44 /cv.3 – vyplnit, vyfotit a odeslat do chatu. Termín odevzdání je 12. 2.

Literatura 

Téma: Báje a mýty 

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. ZÁPIS do sešitu literatury: opiš si slajd č. 4 z prezentace (jen první 3 body). 
 1. V čítance si přečti ukázku na str. 78 – 79 (DOMÝŠLIVÁ DÍVKA). 
 1. Vyhledej v textu znaky báje (pouze ústně). 

Sloh

Ze slohu zatím učivo zadávat nebudu. Je to složité, nemáte učebnici. Sloh budeme dělat, až se vrátíte do školy. 

On-line hodiny 

Proběhnou celkem 3 on-line hodiny. Je povinné přihlásit se na první dvě hodiny. 

 Poslední hodina v týdnu je dobrovolná – budeme společně procvičovat zadanou látku, doplníme si cvičení, která máte mít splněná a podíváme se na úkoly, které máte odevzdat tento týden. 

6. A – pondělí 8. 2.  – 12:00  

6.A – úterý 9. 2. –  10:00  

6. A – středa 10. 2. –  10:00   

6.B – pondělí 8. 2. – 10:00  

6. B – úterý 9. 2. –  9:00 

6. B – středa  10. 2. –  11:00  

______________________________________________________________________________________________________________________

Týden 1. 2. – 5. 2.  

Mluvnice 

Téma: Přídavná jména – procvičování 

 1. Pracovní sešit str. 38/5, str. 40/ 3b, 4a,b, str. 40 (budeme dělat na on-line hodině). 
 1. Na Online procvičování DRILL & SKILL (drillandskill.com), splň úkol na přídavná jména. 
 2. Přídavná jména si procvičuj ZDE a ZDE.

Literatura 

Téma: Pověsti – práce s textem

 1. V čítance si přečti pověst na str. 96 – 98 (RABÍN LEW STVOŘÍ GOLEMA).
 1. Do sešitu literatury zezadu odpověz na otázky: 

A) Z čeho byl golem vytvořen? 

B) Jak se jmenuje autor pověsti? 

C) Kdo to byl rabín? 

D) Proč golema vytvořil? 

E) Co to je šem a co s ním Lew udělal? 

 1. Podívej se na video O golemovi ZDE

On-line hodiny 

6. A – pondělí 1. 2.  – od 12:00 

6. A – středa 3. 2. – od 10:00  

6. B – pondělí 1. 2. od 10:00 

6. B – středa 3. 2. – od 11:00 

___________________________________________________________________________________________________________________

Týden 25. 1. – 28. 1. 

Mluvnice 

TémaPřídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací 

 1. Na tento týden jsem pro vás připravila test, abych ověřila, jak umíte podstatná jména. Test vyplň ZDE. Termín odevzdání je v pátek 29. 1. Není časově omezen, ale můžeš ho vyplnit pouze jednou. 
 1. Tento týden budeme procvičovat přídavná jména přivlastňovací. Podívej se na prezentaci ZDE. 
 1. Pracovní sešit str. 39 – ZÁPIS – opiš si modré rámečky na str. 39. 
 1. Vypracuj cvičení na str. 39 a 40 /3a (budeme dělat na on-line hodině). 
 2. Procvičuj si ZDE a ZDE.

Literatura 

Téma: Místní pověsti 

 1. Přečti si v čítance na str. 80 – 81 ukázku (O STAVBĚ OBROVSKÉ BABYLÓNSKÉ VĚŽE A O ZMATENÍ JAZYKŮ). 
 1. Do sešitu literatury zezadu napiš

A) Název ukázky 

B) Autor ukázky 

C) Z jaké knihy ukázka je? 

D) Napiš postavy, které v příběhu vystupují 

On-line hodiny 

6.A – pondělí 25. 1. od 12:00 hodin 

6.A – úterý 26. 1. od 10:00 hodin 

6.B – pondělí 25. 1. od 10:00 hodin  

6.B – čtvrtek 28. 1. od 9:00 hodin 

__________________________________________________________________________________________________________

Týden 17. 1. – 22. 1.

Mluvnice

Téma: Přídavná jména

 1. Pro zopakování přídavných jmen si pusť výukové video ZDE.
 2. Zápis do školního sešitu – pracovní sešit str. 37 – 38 – opiš si obě poučky na str. 37 a na str. 38 jen poučku uprostřed.
 3. Vyplň všechna cvičení na str. 37/cv. 2a, na str . 38/cv. 4, 6 (na on-line hodině budeme vyplňovat na str. 37/2b, 3 a na str. 38/5)
 4. Učivo si procvičuj ZDE , ZDE a ZDE.

Literatura

Téma: Pověst – druhy

 1. Znovu se podívej na prezentaci ZDE. Zaměř se na to, jaké existují druhy pověstí a přečti si je v prezentaci.
 2. Zápis do sešitu literatury – nadpis: Druhy pověstí – místní a historické (stačí si opsat slajd č. 4 a 15 z prezentace)

On-line hodina

6. A – úterý 19. 1. – 10:00 hodin

6. B – čtvrtek 21. 1. – 9:00 hodin

________________________________________________________________________________________________________________

Týden 11. 1. – 15. 1.

Mluvnice

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní

 1. Podívej se na prezentaci ZDE (jen na 5 slajdů, další se budete učit v 7. třídě)
 2. Napiš si zápis do školního sešitu (podle svého uvážení si ho můžeš zkrátit). Najdeš ho v pracovním sešitě na str. 33 – modře podbarvený.
 3. Pracovní sešit str. 33 – vyplň cvičení 1 a 2 (společně zkontrolujeme na on-line hodině).
 4. Učivo si procvičuj ZDE (vybírej si jen lehkou a střední variantu).
 5. Na drillandskill.cz máš úkol. Bude z něj známka. Termín odevzdání 15. 1.
 6. Stále si procvičuj online cvičení z minulého týdne.

Literatura

Téma: Pověst

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Zápis – do sešitu Literatura si napiš nadpis POVĚST a opiš si 2. a 3. slajd z prezentace.
 3. Čítanka –přečti si na str. 88 ukázku (O Čechovi).
 4. Do sešitu literatury zezadu napiš hlavní postavy, které vystupovaly v ukázce. Podle čeho jsi poznal/a, že se jedná o pověst?
 5. Podívej se a tak si připomeň nějaké animované pověsti ZDE.

On-line hodiny

6. A – 12. 1. (úterý) – 10:00 hodin

6. A – 15. 1. (pátek) – 9:00 hodin

6. B – 11. 1. (pondělí) – 10:00 hodin

6. B – 14. 1. (čtvrtek) – 9:00 hodin

Na hodiny budeme pracovat s pracovním sešitem. Je nutné mít fungující mikrofon.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Týden 4. 1. – 8. 1.

Milí žáci, tento týden máte úkoly pouze s mluvnice, protože učivo je náročnější. Nezapomeňte si pustit výukové video a také si důkladně procvičujte nové poznatky v on-line testech.

Mluvnice

Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

 1. Podívej se na výukové video ZDE.
 2. Pracovní sešit str. 31 – 32.
 3. Do školního sešitu si opiš modře podbarvené poučky.
 4. Učivo si procvičuj ZDE , ZDE a ZDE.
 5. Pokus se vyplnit všechna cvičení na uvedených stránkách (cvičení 3b, 4, 7, 8 vyplníme společně na on-line hodině).

On-line hodina

6. A – 5. 1. (úterý) od 10:00 hodin

6. B – 7. 1. (čtvrtek) od 9:00 hodin

Na hodinu mějte připravený pracovní sešit a propisku.

Týden 14. 12. – 18. 12. platí pro 6. A

Mluvnice

Téma: Slovní druhy, podstatná jména konkrétní a abstraktní

 1. Pracovní sešit str. 30 – vyplň celou stranu (výsledky si ověř v klíči).
 2. Zápis do školního sešitu: opiš si modře podbarvený text.
 1. Podstatná jména si procvičuj ZDE
 2. Podstatná jména konkrétní a abstraktní si procvičuj ZDE.
 1. Slovní druhy si procvičuj ZDE

Literatura

Téma: Druhy pohádek, práce s textem

 1. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE
 1. Zápis – opiš si do sešitu literatury 3. slajd.
 1. V čítance si přečti pohádku na str.23 – 25 (Hrátky s čertem). 
 1. Z druhé strany sešitu literatury napiš název pohádky. 
 1. Autora pohádky.  
 1. Z jaké knihy ukázka je. 
 1. Napiš, jestli je pohádka fantastická, zvířecí, legendární, novelistická nebo umělá. 
 1. Urči jakou literární formou je pohádka napsaná (próza, poezie, drama). 
 1. Své tvrzení zdůvodni. 
 1. Podívej se na video přečtené ukázky ZDE
 1. Víš, jak pohádka skončí?

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 7. 12. – 11. 12. – platí pro 6. B

Mluvnice

Téma: Opakování předpon s, z, vyjmenovaných slov, psaní vě/vje, bě/bje, pě

 1. V tomto týdnu si procvičuj předpony s, z ZDE.
 2. Diktáty na bě/bje, pě, vě/vje ZDE.
 3. Vyjmenovaná slova si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Pohádka – hlavní znaky, druhy pohádek, opakování poezie

 1. Vyplň test z poezie ZDE. Termín odevzdání je 11. 12. Test budu hodnotit známkou.
 2. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE.
 3. Zapiš si zápis do sešitu literatury – opiš si 2. slajd.
 4. V čítance si přečti pohádku na str. 16 – 19 (Lesní ženka).
 5. Z druhé strany sešitu literatury napiš název pohádky.
 6. Autorku pohádky.
 7. Z jaké knihy pohádka je.
 8. Vypiš hlavní postavy.
 9. Jaké znaky pohádky jsi v ní našel/a?

Sloh

Téma: Procvičování psaní adresy

 1. Podívej se na pracovní list ZDE.
 2. Do sešitu slohu napiš svojí adresu podle uvedeného vzoru na druhé straně pracovního listu.
 3. Úkol č. 1 v pracovním listu udělej pouze ústně.

_____________________________________________________________________________________________________________

Týden 30. 11. – 4. 12. – platí pro 6. A

Mluvnice

Téma: Opakování předpon s, z, vyjmenovaných slov, psaní vě/vje, bě/bje, pě

 1. V tomto týdnu si procvičuj předpony s, z ZDE.
 2. Diktáty na bě/bje, pě, vě/vje ZDE.
 3. Vyjmenovaná slova si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Pohádka – hlavní znaky, druhy pohádek, opakování poezie

 1. Vyplň test z poezie ZDE. Termín odevzdání je 4. 12. Test budu hodnotit známkou.
 2. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE.
 3. Zapiš si zápis do sešitu literatury – opiš si 2. slajd.
 4. V čítance si přečti pohádku na str. 16 – 19 (Lesní ženka).
 5. Z druhé strany sešitu literatury napiš název pohádky.
 6. Autorku pohádky.
 7. Z jaké knihy pohádka je.
 8. Vypiš hlavní postavy.
 9. Jaké znaky pohádky jsi v ní našel/a?

Sloh

Téma: Procvičování psaní adresy

 1. Podívej se na pracovní list ZDE.
 2. Do sešitu slohu napiš svojí adresu podle uvedeného vzoru na druhé straně pracovního listu.
 3. Úkol č. 1 v pracovním listu udělej pouze ústně.

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 23. 11. – 27. 11.

Mluvnice

Téma: Předpony s-, se-/z, ze, vz

 1. Pracovní sešit str. 21 – 23.
 2. Opiš si poučky na str. 21 do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na str. 21 a 22 (část budeme dělat na on-line hodině).
 4. Učivo si procvičuj ZDE.
 5. Na www.drillandskill.com máš úkol na předpony s/z.

Literatura

Téma: Pohádky

 1. Opiš si do sešitu literatury tento zápis:

Pohádka

 • žánr lidové slovesnosti
 • jeden z nejstarších literárních žánrů
 • vyprávění o smyšleném světě
 • epický prozaický žánr, občas má i veršovanou podobu

2. Přečti si v čítance pohádku na str. 15-16 (Boháč a chudák).

3. Urči kdo ji napsal a z jaké je knihy.

Sloh

Téma: Úřední dopis 

 1. Podívej se na výukové video (od 6. minuty do konce) ZDE. 
 1. Napiš si zápis do sešitu SLOHU. 

Zápis: Úřední dopis 

 • Úřady, školy, firmy 
 • Žádost, reklamace, stížnost 
 • Stručný, jasný, výstižný 
 • Spisovný jazyk 
 • Zdvořilost!   

On-line hodina

Tentokrát na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny – skupiny budou stejné jako na anglický jazyk

6. A – pondělí 23. 11.  

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9:00 hodin 

Skupina p. uč. Jany M. – od 9:45 hodin 

6. B – čtvrtek 26. 11. 

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9: 00 hodin 

Skupina p. uč. Vachrlona – od 9: 45 hodin 

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Týden 16. 11. – 20. 11. 

Mluvnice 

Téma: Psaní /bje/vje, pě, mě/mně 

 1. Pracovní sešit str. 19 – 20. 
 1. Podívej se na prezentaci pravidel psaní mě/mně ZDE. 
 1. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu. 
 1. V pracovním sešitu vypracuj  cvičení: str. 19 (z každého cvičení alespoň půlku)   a na str. 20 cv. 4 a 6, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde vyplníme společně. 
 1. Na www.drillandskill.com máte úkol. 

Literatura 

Téma: Obrazná pojmenování 

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. Napiš si zápis do sešitu LITERATURY. 

Zápis: OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ 

 • PŘIROVNÁNÍ – přirovnáváme např.věc, jev k věci, jevu jinému (bílý jako sníh) 
 • PERSONIFIKACE – zosobnění, zlidštění (řeka zpívá) 
 • METAFORA – přenesení významu na základě vnější podobnosti (mám okno) 
 1. Zkus vymyslet a napsat další přirovnání, personifikaci a metaforu (můžeš použít internet) 

On-line schůzka 

Tentokrát na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny – skupiny budou stejné jako na anglický jazyk

6. A – pondělí 16. 11.  

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9:00 hodin 

Skupina p. uč. Jany M. – od 9:45 hodin 

6. B – čtvrtek 19. 11. 

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9: 00 hodin 

Skupina p. uč. Vachrlona – od 9: 45 hodin 

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

__________________________________________________________________________________________________________________

Týden 9. 11. – 13. 11.

Mluvnice

Téma: Zdvojené souhlásky, psaní -n-/-nn-

 1. Pracovní sešit str. 17 – 18.
 2. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu.
 3. Podívej se na pravidla psaní n /nn – video ZDE.
 4. V pracovním sešitu vypracuj tato cvičení: str. 17 / cv. 1, 2, str. 18 / cv. 1, 2, 3 (cv. 4 – dobrovolné), nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu.
 5. Na www.drillandskill.com máte úkol.

Literatura

Téma: Druhy rýmů

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu LITERATURY.

Zápis: DRUHY RÝMŮ

 • střídavý – A B A B
 • sdružený – A A B B
 • obkročný – A B B A
 • přerývaný (nepravidelný) – A B C B

Sloh

Téma: Osobní dopis

 1. Podívej se na výukové video (jen 6 minut, zbytek dokoukáš příští týden) ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu SLOHU.

Zápis: DOPIS

 • čistý papír A4
 • úhledné písmo, bez chyb
 • okraje, odstavce
 • obsahuje: datum, místo, oslovení, sdělení, přání či poděkování, rozloučení, podpis

OSOBNÍ DOPIS

 • OFICIÁLNÍ – děkovný, blahopřání
 • SOUKROMÝ – kamarádovi

On-line schůzka

Na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny (hosi x dívky).

6. A – úterý 10. 11. (budu zkoušet básničku)

Hoši – od 9:00 hodin

Dívky – od 9: 45 hodin

6. B – čtvrtek 12. 11.

Hoši – od 9: 00 hodin

Dívky – od 9: 45 hodin

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Týden 2. 11. – 6. 11.

Mluvnice

Téma: Změny hlásek při odvozování, odvozování přídavných jmen příponou – ský, -ští

 1. Pracovní sešit str. 14 a 15.
 2. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu.
 3. Vypracuj vždy alespoň poloviny všech cvičení na těchto stranách. Řešení si ověř v klíči vzadu.
 4. Tento týden vyplň test na rozbor stavby slova. Budu ho známkovat. POZOR! Vyplnit ho můžeš pouze jednou! Test vyplň ZDE. Termín odevzdání je 6. 11.

Literatura

Téma: Poezie, sloka, verš, rým

 1. Začínáme nové téma POEZIE.
 2. Podívej se na prezentaci pouze na slajdy, kde je vysvětleno – sloka, verš, rým zde.
 3. Napiš si zápis do sešitu literatury:

Nadpis: POEZIE

 • je zvláštní forma vyjádření, která je psaná ve verších, verše se spojují do slok
 • Sloka = je graficky oddělený celek v básni
 • Verš = jeden řádek v básni
 • Rým = je zvuková shoda na konci veršů

4. Čítanka str. 9 – přečti si básničky (NEUVĚŘITELNÉ)

5. Teď pracuj do sešitu literatury zezadu:

6. Napiš si název básně a napiš:

6. Kolik má slok.

7. Kolik má veršů.

8. Vypiš 4 rýmy.

Sloh

Tento týden mi pošlete vámi vytvořenou POZVÁNKU na muzikál (mnozí už odevzdali). Pozvánku mi pošlete na e-mail: vesela.jana@zschodov.cz nebo přímo do chatu na Teams. Vaše dílo bude hodnoceno známkou (termín odevzdání 6. 11.)

ON-LINE SCHŮZKA

Tento týden se sejdeme na on-line hodině. Budeme probírat mluvnici. Proto si na hodinu připravte pracovní sešit a propisku.

Budete rozděleni do dvou skupin hoši x dívky, kvůli plynulejšímu fungování Teamsů.

6. A – v úterý 3. 11.

dívky – v 8:30 hodin

hoši – v 9:30 hodin

6. B – ve čtvrtek 5. 11.

celá třída – 9:00 hodin

__________________________________________________________________________________________________________

Týden 19. 10. – 23. 10

Mluvnice

Téma: Rozbor stavby slova

 1. Podívejte se na výklad zde.
 2. Pracovní sešit str. 12.
 3. Zápis: 6. B si opíše modrý rámeček do školního sešitu (6. A to už má zapsáno)
 4. Vyplňte celou str. 12.
 5. Správnost vyplnění si ověřte v klíči vzadu.
 6. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 123- 125 (ZLODĚJ MUSÍ PENÍZE VRÁTIT) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.

Osnova:

 • název ukázky
 • název knihy
 • autor
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)

________________________________________________________________________________________________________

Týden 12. 10. – 16. 10.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

1. Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 29 – 31 (O HASTRMANKÁCH) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.

Osnova:

 • název ukázky
 • název knihy
 • autor
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)

Mluvnice

Téma: Slovotvorný rozbor

 1. Pracovní sešit str. 10 / cv. 2 – doplň tabulku.
 2. Pracovní sešit str. 11 / vypracuj všechna cvičení (správnost si ověř vzadu v sešitě).
 3. Úkoly mi neposílejte, ale jsou povinné!! Vše si zkontrolujeme po příchodu do školy.
 4. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Sloh

Téma: Pozvánka

Ti, kteří jste ještě neodevzdali pozvánku na muzikál ji dodělejte. Po příchodu do školy ji vyberu a oznámkuji. Kdo chce známku hned, tak ji vyfoťte s pošlete mi ji na email: vesela.jana@zschodov.cz