Týden 30. 11. – 4. 12.

Mluvnice

Téma: Opakování předpon s, z, vyjmenovaných slov, psaní vě/vje, bě/bje, pě

 1. V tomto týdnu si procvičuj předpony s, z ZDE.
 2. Diktáty na bě/bje, pě, vě/vje ZDE.
 3. Vyjmenovaná slova si procvičuj ZDE.

Literatura

Téma: Pohádka – hlavní znaky, druhy pohádek, opakování poezie

 1. Vyplň test z poezie ZDE. Termín odevzdání je 4. 12. Test budu hodnotit známkou.
 2. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE.
 3. Zapiš si zápis do sešitu literatury – opiš si 2. slajd.
 4. V čítance si přečti pohádku na str. 16 – 19 (Lesní ženka).
 5. Z druhé strany sešitu literatury napiš název pohádky.
 6. Autorku pohádky.
 7. Z jaké knihy pohádka je.
 8. Vypiš hlavní postavy.
 9. Jaké znaky pohádky jsi v ní našel/a?

Sloh

Téma: Procvičování psaní adresy

 1. Podívej se na pracovní list ZDE.
 2. Do sešitu slohu napiš svojí adresu podle uvedeného vzoru na druhé straně pracovního listu.
 3. Úkol č. 1 v pracovním listu udělej pouze ústně.

V příštím týdnu (až budete chodit do školy) úkoly z literatury a slohu společně zkontrolujeme. Vždy s sebou do školy noste pracovní sešit (Procvičujeme češtinu) a školní sešit.

On-line schůzka – třídnická hodina

V pátek 4. 12. v 10:00 si uděláme třídnickou hodinu. Připojte se prosím všichni.

_________________________________________________________________________________________________________________

Týden 23. 11. – 27. 11.

Mluvnice

Téma: Předpony s-, se-/z, ze, vz

 1. Pracovní sešit str. 21 – 23.
 2. Opiš si poučky na str. 21 do školního sešitu.
 3. Vyplň cvičení na str. 21 a 22 (část budeme dělat na on-line hodině).
 4. Učivo si procvičuj ZDE.
 5. Na www.drillandskill.com máš úkol na předpony s/z.

Literatura

Téma: Pohádky

 1. Opiš si do sešitu literatury tento zápis:

Pohádka

 • žánr lidové slovesnosti
 • jeden z nejstarších literárních žánrů
 • vyprávění o smyšleném světě
 • epický prozaický žánr, občas má i veršovanou podobu

2. Přečti si v čítance pohádku na str. 15-16 (Boháč a chudák).

3. Urči kdo ji napsal a z jaké je knihy.

Sloh

Téma: Úřední dopis 

 1. Podívej se na výukové video (od 6. minuty do konce) ZDE. 
 1. Napiš si zápis do sešitu SLOHU. 

Zápis: Úřední dopis 

 • Úřady, školy, firmy 
 • Žádost, reklamace, stížnost 
 • Stručný, jasný, výstižný 
 • Spisovný jazyk 
 • Zdvořilost!   

On-line hodina

Tentokrát na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny – skupiny budou stejné jako na anglický jazyk

6. A – pondělí 23. 11.  

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9:00 hodin 

Skupina p. uč. Jany M. – od 9:45 hodin 

6. B – čtvrtek 26. 11. 

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9: 00 hodin 

Skupina p. uč. Vachrlona – od 9: 45 hodin 

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Týden 16. 11. – 20. 11. 

Mluvnice 

Téma: Psaní /bje/vje, pě, mě/mně 

 1. Pracovní sešit str. 19 – 20. 
 1. Podívej se na prezentaci pravidel psaní mě/mně ZDE. 
 1. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu. 
 1. V pracovním sešitu vypracuj  cvičení: str. 19 (z každého cvičení alespoň půlku)   a na str. 20 cv. 4 a 6, nebo vyčkej na on-line hodinu, kde vyplníme společně. 
 1. Na www.drillandskill.com máte úkol. 

Literatura 

Téma: Obrazná pojmenování 

 1. Podívej se na prezentaci ZDE
 1. Napiš si zápis do sešitu LITERATURY. 

Zápis: OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ 

 • PŘIROVNÁNÍ – přirovnáváme např.věc, jev k věci, jevu jinému (bílý jako sníh) 
 • PERSONIFIKACE – zosobnění, zlidštění (řeka zpívá) 
 • METAFORA – přenesení významu na základě vnější podobnosti (mám okno) 
 1. Zkus vymyslet a napsat další přirovnání, personifikaci a metaforu (můžeš použít internet) 

On-line schůzka 

Tentokrát na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny – skupiny budou stejné jako na anglický jazyk

6. A – pondělí 16. 11.  

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9:00 hodin 

Skupina p. uč. Jany M. – od 9:45 hodin 

6. B – čtvrtek 19. 11. 

Skupina p. uč. Kristýny M. – od 9: 00 hodin 

Skupina p. uč. Vachrlona – od 9: 45 hodin 

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

__________________________________________________________________________________________________________________

Týden 9. 11. – 13. 11.

Mluvnice

Téma: Zdvojené souhlásky, psaní -n-/-nn-

 1. Pracovní sešit str. 17 – 18.
 2. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu.
 3. Podívej se na pravidla psaní n /nn – video ZDE.
 4. V pracovním sešitu vypracuj tato cvičení: str. 17 / cv. 1, 2, str. 18 / cv. 1, 2, 3 (cv. 4 – dobrovolné), nebo vyčkej na on-line hodinu, kde provedeme společnou kontrolu.
 5. Na www.drillandskill.com máte úkol.

Literatura

Téma: Druhy rýmů

 1. Podívej se na prezentaci ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu LITERATURY.

Zápis: DRUHY RÝMŮ

 • střídavý – A B A B
 • sdružený – A A B B
 • obkročný – A B B A
 • přerývaný (nepravidelný) – A B C B

Sloh

Téma: Osobní dopis

 1. Podívej se na výukové video (jen 6 minut, zbytek dokoukáš příští týden) ZDE.
 2. Napiš si zápis do sešitu SLOHU.

Zápis: DOPIS

 • čistý papír A4
 • úhledné písmo, bez chyb
 • okraje, odstavce
 • obsahuje: datum, místo, oslovení, sdělení, přání či poděkování, rozloučení, podpis

OSOBNÍ DOPIS

 • OFICIÁLNÍ – děkovný, blahopřání
 • SOUKROMÝ – kamarádovi

On-line schůzka

Na hodinu on-line budete rozděleni na dvě skupiny (hosi x dívky).

6. A – úterý 10. 11. (budu zkoušet básničku)

Hoši – od 9:00 hodin

Dívky – od 9: 45 hodin

6. B – čtvrtek 12. 11.

Hoši – od 9: 00 hodin

Dívky – od 9: 45 hodin

Připojte se prosím včas, abychom začali přesně. Mějte zapnutou kameru a mikrofon. Budete potřebovat pracovní sešit a propisku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Týden 2. 11. – 6. 11.

Mluvnice

Téma: Změny hlásek při odvozování, odvozování přídavných jmen příponou – ský, -ští

 1. Pracovní sešit str. 14 a 15.
 2. Zápis – opiš si z uvedených stran poučky na modrém pozadí do školního sešitu.
 3. Vypracuj vždy alespoň poloviny všech cvičení na těchto stranách. Řešení si ověř v klíči vzadu.
 4. Tento týden vyplň test na rozbor stavby slova. Budu ho známkovat. POZOR! Vyplnit ho můžeš pouze jednou! Test vyplň ZDE. Termín odevzdání je 6. 11.

Literatura

Téma: Poezie, sloka, verš, rým

 1. Začínáme nové téma POEZIE.
 2. Podívej se na prezentaci pouze na slajdy, kde je vysvětleno – sloka, verš, rým zde.
 3. Napiš si zápis do sešitu literatury:

Nadpis: POEZIE

 • je zvláštní forma vyjádření, která je psaná ve verších, verše se spojují do slok
 • Sloka = je graficky oddělený celek v básni
 • Verš = jeden řádek v básni
 • Rým = je zvuková shoda na konci veršů

4. Čítanka str. 9 – přečti si básničky (NEUVĚŘITELNÉ)

5. Teď pracuj do sešitu literatury zezadu:

6. Napiš si název básně a napiš:

6. Kolik má slok.

7. Kolik má veršů.

8. Vypiš 4 rýmy.

Sloh

Tento týden mi pošlete vámi vytvořenou POZVÁNKU na muzikál (mnozí už odevzdali). Pozvánku mi pošlete na e-mail: vesela.jana@zschodov.cz nebo přímo do chatu na Teams. Vaše dílo bude hodnoceno známkou (termín odevzdání 6. 11.)

ON-LINE SCHŮZKA

Tento týden se sejdeme na on-line hodině. Budeme probírat mluvnici. Proto si na hodinu připravte pracovní sešit a propisku.

Budete rozděleni do dvou skupin hoši x dívky, kvůli plynulejšímu fungování Teamsů.

6. A – v úterý 3. 11.

dívky – v 8:30 hodin

hoši – v 9:30 hodin

6. B – ve čtvrtek 5. 11.

celá třída – 9:00 hodin

__________________________________________________________________________________________________________

Týden 19. 10. – 23. 10

Mluvnice

Téma: Rozbor stavby slova

 1. Podívejte se na výklad zde.
 2. Pracovní sešit str. 12.
 3. Zápis: 6. B si opíše modrý rámeček do školního sešitu (6. A to už má zapsáno)
 4. Vyplňte celou str. 12.
 5. Správnost vyplnění si ověřte v klíči vzadu.
 6. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 123- 125 (ZLODĚJ MUSÍ PENÍZE VRÁTIT) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.

Osnova:

 • název ukázky
 • název knihy
 • autor
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)

________________________________________________________________________________________________________

Týden 12. 10. – 16. 10.

Literatura

Téma: Opakování literárních pojmů

1. Opakování literárních pojmů, pracuj se sešitem. Proveď rozbor literární ukázky v čítance na str. 29 – 31 (O HASTRMANKÁCH) podle následující osnovy. Pracuj do literárního sešitu zezadu.

Osnova:

 • název ukázky
 • název knihy
 • autor
 • literární forma (nabídka: próza, poezie, drama)
 • literární druh (nabídka: epika, lyrika, drama)
 • literatura podle místa vzniku (nabídka: světová, národní, regionální)
 • literatura podle doby vzniku (nabídka: středověká, renesanční, novodobá)

Mluvnice

Téma: Slovotvorný rozbor

 1. Pracovní sešit str. 10 / cv. 2 – doplň tabulku.
 2. Pracovní sešit str. 11 / vypracuj všechna cvičení (správnost si ověř vzadu v sešitě).
 3. Úkoly mi neposílejte, ale jsou povinné!! Vše si zkontrolujeme po příchodu do školy.
 4. Na https://www.drillandskill.com/cs/ máte 1 úkol.

Sloh

Téma: Pozvánka

Ti, kteří jste ještě neodevzdali pozvánku na muzikál ji dodělejte. Po příchodu do školy ji vyberu a oznámkuji. Kdo chce známku hned, tak ji vyfoťte s pošlete mi ji na email: vesela.jana@zschodov.cz