Zeměpis 8.3. – 12.2.2021

Zeměpis 8.3. – 12.3.2021 Online výuka: Čtvrtek 11.3. 8:55 Úkoly:1. Projít si prezentaci vloženou na teamsech / soubory – Austrálie hospodářství 2. Opakovat na test na další týden – Přírodní poměry, historie a obyvatelstvo Austrálie Zeměpis 22.2. – 26.2.2021Online výuka: Čtvrtek 25.2. 10:00Úkoly na týden: Opakovat si látku.Při hodině se domluvíme, jak bude výuka probíhat […]

Zeměpis 8.3. – 12.3.2021

Zeměpis 8.3. – 12.3.2021 Online výuka: Pátek 12.3., 10:00 Úkoly:1. Projít si prezentaci vloženou na teamsech / soubory – Obyvatelstvo na zemi 2. Opakovat na test na další týden – Výšková stupňovitost Zeměpis 22.2. – 26.2.2021 Online výuka: Pátek 26.2. 10:00Úkoly na týden: Opakovat si látku. Při hodině se domluvíme, jak bude výuka probíhat od […]

Fyzika 8.3. – 12.3.2021

Fyzika 8.3. – 12.3.2021 Online hodina: 7.A – 9.3.,10:00 7.B – 9.3., 10:55 Úkoly: Pročíst si prezentaci vloženou v teamsech / soubory – Smykové a valivé tření Opakovat na test v dalším týdnu – Tlak a tlaková síla Fyzika 22.2. – 26.2.2021 Online hodina: 7.A – 23.2.,10:00 7.B – 23.2., 10:55 Úkoly: 1) prostudovat prezentaci […]

Fyzika 8.3. – 12.3.2021

Fyzika 8.3. – 12.3.2021 Online hodina: 6.A – 10.3.2021, 10:55 6.B – 10.3.2021, 10:00 Úkoly: Pročíst si prezentaci vloženou do teamsů / soubory – Elektrické vlastnosti látek Zopakovat si na test na další týden Síla a její měření Fyzika 22.2. – 26.2.2021 Online hodina: 6.A – 24.2.2021, 10:55 6.B – 24.2.2021, 10:00 Úkoly: přečíst prezentaci […]

Zeměpis 8.3. – 12.3.2021

Zeměpis 8.3. – 12.3.2021 Online hodiny: 9.A – 8.3., 11:50 9.B – 8.3., 10:55 9.C – 8.3., 12:45 Úkoly:1) Zopakovat si Hospodářství – obecně 2) Shlédnout videa v prezentaci vložené na teamsech / soubory – Zemědělství Zeměpis 22.2. – 26.2.2021 Online hodiny: 9.A – 22.2., 11:50 9.B – 22.2., 10:55 9.C – 22.2., 12:45 Úkoly: […]

Přírodopis 8.3. – 12.3.2021

Přírodopis 8.3. – 12.3.2021 Online hodina: 6.A – 8.3., 8:00 hod 6.B – 9.3. 8:00 hod Úkoly: Odpovědět na1) Otázky z učebnice strana 69. 2) Projít si prezentaci vloženou v teamsech – soubory6.A ( https://teams.microsoft.com/l/file/B3114548-80FB-4D27-BC6D-D4209A676C8A?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.A&serviceName=teams&threadId=19:f9dac91640474804b00cb98aec53f1ac@thread.tacv2&groupId=14bb9c08-1e3d-4d63-b04d-56945caa3daf) 6.B (https://teams.microsoft.com/l/file/659EDA47-7BCF-43D5-8ADE-E2EC11B85882?tenantId=ea16a40e-957c-404f-aeff-caf6f0a14e01&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FPavoukovci%20-%208.-12.3..pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fzschodov.sharepoint.com%2Fsites%2FProdopis6.B9&serviceName=teams&threadId=19:29128420dc3140ccb97a2b7883d941c6@thread.tacv2&groupId=1c6080fe-3f51-4a90-bc94-2b179813fded) Přírodopis 22.2. – 26.22021 Online hodina: 6.A – 22.2., 8:00 hod 6.B – 23.2., 8:00 hod Úkoly: 1) […]