Zadání úkolů na týden 10.května – 14. května

Výuka probíhá distančně (pro 6.B) v tomto týdnu, níže zadávám úkoly na jednotlivé dny, které si v daném týdnu splníte. Všechny zadané úkoly jsou POVINNÉ a slouží k procvičení probraného učiva. Kontrolu provedeme společně ve škole v dalším týdnu.

6.B. – zadání níže

6.A – ve škole

pondělí 10.5.

 1. opsat slovíčka (pracovní sešit str. 82/English Across the Crriculum) do slovníčku – pouze která neznáš
 2. cvičení online zde (rozhodni co musíš = must a co nesmíš = mustn´t)

čtvrtek 13.5.

 1. cvičení online zde (pustíte si poslech, k obrázkům přiřadíte čísla 1-5 jak jdou za sebou, potom vyberete z nabídky správnou variantu a poslední část – jaká pravidla musí dodržovat v knihovně) – poslech si můžete pustit kolikrát potřebujete
 2. do cvičného sešitu napíšeš 10 vět (5 – co musíš dělat doma, 5 – co nesmíš dělat doma) – kontrola další týden ve škole (příklad I mustn´t ride a bike. I must clean my room every day.)

pátek 14.5.

 1. cvičení online zde (vyber prostý /průběhový čas) – sleduj signální slova
 2. cvičení online zde (rozhodni co musíš /nesmíš)

Konzultace: před chat Teamsů, po předchozí domluvě online

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 3.května – 7. května

Výuka probíhá distančně (pro 6.A) v tomto týdnu, níže zadávám úkoly na jednotlivé dny, které si v daném týdnu splníte. Všechny zadané úkoly jsou POVINNÉ a slouží k procvičení probraného učiva. Kontrolu provedeme společně ve škole v dalším týdnu.

6.B. – ve škole

6.A – zadání níže

pondělí 3.5.

 1. opsat slovíčka (pracovní sešit str. 82/English Across the Crriculum) do slovníčku – pouze která neznáš
 2. cvičení online zde (rozhodni co musíš = must a co nesmíš = mustn´t)

úterý 4.5.

 1. cvičení online zde (pustíte si poslech, k obrázkům přiřadíte čísla 1-5 jak jdou za sebou, potom vyberete z nabídky správnou variantu a poslední část – jaká pravidla musí dodržovat v knihovně) – poslech si můžete pustit kolikrát potřebujete
 2. do cvičného sešitu napíšeš 10 vět (5 – co musíš dělat doma, 5 – co nesmíš dělat doma) – kontrola další týden ve škole (příklad I mustn´t ride a bike. I must clean my room every day.)

čtvrtek 6.5.

 1. cvičení online zde (vyber prostý /průběhový čas) – sleduj signální slova
 2. cvičení online zde (rozhodni co musíš /nesmíš)

Konzultace: před chat Teamsů, po předchozí domluvě online

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 26.dubna – 30.dubna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 26.4. 10:55 – 11:40

úterý 27.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Zájmena podmětná a předmětná– povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 26.4. 8:00 – 8:45

čtvrtek 29.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Zájmena podmětnuá a předmětná – povinný a známkovaný)

 1. příprava na test zde
 2. povinný úkol – učebnice 27/3b – Co musí? př. We must come with you. vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 30.4. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 3. cvičení online zde – rozhodni se pro přítomný prostý nebo průběhový (využij signální slova)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 19.dubna – 23.dubna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 19.4. 10:55 – 11:40

úterý 20.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Subject and object pronouns – povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 19.4. 8:00 – 8:45

čtvrtek 22.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Subject and object pronouns – povinný a známkovaný)

 1. příprava na test zde – zájmena
 2. povinný úkol – pracovní sešit 23/5 vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 23.4. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 3. dobrovolný úkol (na vylepšení známky) – kniha 26 /1 – odpovědět na otázky vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 23.4. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 4. opiš slovíčka z pracovního sešitu 82/Culture (apart from – wolf) – pouze které neznáte !

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 12.dubna – 16.dubna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 12.4. 10:55 – 11:40

úterý 13.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Průběhový x prostý čas – povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 12.4. 8:00 – 8:45

čtvrtek 15.4. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms téma: Průběhový x prostý čas – povinný a známkovaný)

 1. kontrola samostatné práce z minulého týdne (na 1. online hodině) – učebnice 25/5b, pracovní sešit 19/3
 2. pracovní sešit – str. 21/4vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 16.4. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 3. online cvičení zde – vyber variantu podle signální slov (prostý x průběhový čas) – výraz currently = at the moment
 4. příprava na test zde – vyber správnou variantu (automatická kontrola cvičení)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 6.dubna – 9.dubna

Vzhledem k Velikonocům neproběhnou všechny hodiny, pouze ty níže zapsané.

6.A – online hodiny

úterý 6.4. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: rozpoznat prostý a průběhový čas) – povinný a známkovaný

6.B – online hodiny

čtvrtek 8.4. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: rozpoznat prostý a průběhový čas) – povinný a známkovaný

 1. učebnice – str. 25/5 b (doplň slovesa v prostém i průběhovém čase podle signálních slov) – vypracuj do cvičného sešitu
 2. cvičení online zde – vyber správnou variantu (používej tabulku v sešitě)
 3. pracovní sešit poslech zde – str. 19/3

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 29.března – 31.března

Vzhledem k prázdninám neproběhnou všechny hodiny, pouze ty níže zapsané. Na tento krátký týden nebude ani zadávána ani žádná samostatná práce.

6.A – online hodiny

pondělí 29.3. 10:55 – 11:40

úterý 31.3. 10:55 – 11:40

6.B – online hodiny

pondělí 29.3. 8:00 – 8:45

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 22.března – 26.března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 22.3. 10:55 – 11:40

úterý 23.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms( téma: průběhový čas – povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 22.3. 8:00 – 8:45

čtvrtek 25.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms (průběhový čas) – povinný a známkovaný)

1.vyplň cvičení v pracovním sešitě str. 20 /1,2 (lze na pomoc použít učebnici str.26)

2. vyplň cvičení v pracovním sešitě str.19/5 ( zopakování předložek, doplň do obrázku zvířata, která bydlí v daných výbězích)

3. kontrola úkolu č.1 a 2 na druhé on-line hodině!

4. cvičení online zde ( přítomný čas průběhový – slovosled)

5. příprava na test – cvičení online zde (oprav chyby v textu, následná kontrola na další stránce)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 15.března – 19.března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 15.3. 10:55 – 11:40

úterý 16.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 15.3. 8:00 – 8:45

čtvrtek 18.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – povinný a známkovaný)

 1. kontrola úkolu z minulého týden na 1.online hodině ( cvičení v pracovním sešitě str. 18 /1 – zvířata)
 2. do cvičného sešitu učebnice – str. 23/2a podle komiksu, který jsem četli minulý týden
 3. online cvičení zde – přítomný čas prostý (klad, zápor, otázka)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Zadání úkolů na týden 8.března – 12.března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 8.3. 10:55 – 11:40

úterý 9.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – kladné věty průběhový čas– povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 8.3. 8:00 – 8:45

čtvrtek 11.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – průběhový čas– povinný a známkovaný)

 1. zůstává úkol z týdne před prázdninami učebnice str. 21/6 b podle obrázků na straně 20 oprav věty – zapiš do cvičeného sešitu (kontrola na 2. online hodině) – používáš kladné nebo záporné věty
 2. vyplň cvičení v pracovním sešitě str. 18 /1 – zvířata
 3. vyplň on-line cvičení zde – přítomný čas průběhový (otázka)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 22.února – 26.února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 22.2. 10:55 – 11:40

úterý 23.2. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – kladné věty průběhový čas– povinný a známkovaný)

6.B – online hodiny

pondělí 22.2. 8:00 – 8:45

čtvrtek 25.2. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – kladné věty průběhový čas– povinný a známkovaný)

 1. cvičení online zde (příprava na test) – kladná věta průběhový čas
 2. učebnice str. 21/6 b podle obrázků na straně 20 oprav věty – zapiš do cvičeného sešitu (kontrola na 2. online hodině) – používáš kladné nebo záporné věty
 3. pusť si video zde a pojmenuj činnost (sloveso), kterou vidíš na obrázku dříve, než se objeví. Pokud narazíš na sloveso, které neznáš, zapiš si ho do slovníčku!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 15.února – 19.února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 8.2. 10:55 – 11:40

úterý 9.2. 10:55 – 11:40

6.B – online hodiny

pondělí 8.2. 8:00 – 8:45

čtvrtek 11.2. 10:55 – 11:40

1.vypracuj drill and skill nebo Forms– (od 15. do 19.2.), je povinný a známkovaný

2. vyplň online cvičení zde (doplnění slovesa „to be“)

3. vyplň online cvičení zde (doplnění slovesa „to be/ + sloveso s „ing“)

4. pracovní sešit – str. 16/2 – připrav si 8 vět o tom, co dělají postavy na obrázku (kontrola na on-line hodině) – zapiš si věty do cvičného sešitu

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 8.února – 12.únor

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 8.2. 10:55 – 11:40

úterý 9.2. 10:55 – 11:40

6.B – online hodiny

pondělí 8.2. 8:00 – 8:45

čtvrtek 11.2. 10:55 – 11:40

1.vypracuj drill and skill – (od 8. do 12.2.), je povinný a známkovaný

2. pracovní sešit – str. 15/6 – POZOR ČTI toto zadání: vyber si 7 lidí z obrázku A nebo B a napiš co dělají = průběhový čas

Př. Natalie is sitting under the tree.

3. zapiš věty do cvičného sešitu (practise book)

4. věty vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 12.2. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech

5. slovesa – podívej se na ukázku zde a vypiš do slovníčku ta, které neznáš (budeme s nimi pracovat na 2. online hodině!)

___________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 1.února – 5.ledna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování a plnění úkolů níže.

6.A – online hodiny

pondělí 1.2. 10:55 – 11:40

úterý 2.2. 10:55 – 11:40

6.B – online hodiny

pondělí 1.2. 8:00 – 8:45

čtvrtek 4.2. 10:55 – 11:40

 1. vypracuj drill and skill – (od 1. do 5.2.), je povinný a známkovaný
 2. zvířata – cvičení zde (na této stránce rozkliknete 2 obrázek ze shora – Animal labelling) – přetáhni slovo do obrázku
 3. zvířata – hra zde (za pomocí popisu uhádni, o kterém zvířeti se mluví )
 4. učebnice – str. 21/4 – do cvičného sešitu zapsat – Kolik je hodin?

__________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 25.ledna – 28.ledna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná – procvičování. Pozor, úkoly jsou do čtvrtka! V pátek jsou pololetní prázdniny.

6.A – online hodiny

pondělí 25.1. 10:55 – 11:40

úterý 26.1. 10:55 – 11:40

6.B – online hodiny

úterý 26.1. 12:45- 13.30

čtvrtek 28.1 10:55 – 11:40

 1. opiš slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku str. 81/2B (bone- What is wrong)
 2. poslech – pracovní sešit zde str. 15/4 – (napiš číslo k obrázku, tak jak jdou za sebou)
 3. poslechové cvičení (úkolč.2) vyfoťte a pošlete nejpozději do čtvrtka 28.1. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 4. přítomný čas na procvičení zápor zde

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 18.ledna – 22.ledna

V úterý 19.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. učebnice str. 18/2a – příslovce četnosti zapiš do Practise booku věty (dej příslovce v závorce na správné místo ve větě) – kontrola na on-line hodině
 2. poslech – učebnice str. 18/1a zde – odpovědi zapiš do Practise booku
 3. poslechové cvičení (úkolč.2) vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 22.1. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 4. procvičení přítomného času zde (vyber signální = typická slova)
 5. procvičení přítomného času zde (tvoř otázky pomocí do x does) př. Do you play tennis? Does Mary watch Tv?
 6. slovní zásoba – zvířata (online hra) zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 11.ledna – 15.ledna

V úterý 12.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. procvič zde příslovce četnosti – pozice ve vět, vepiš větu a vyhodnoť si . (Připomínám, že pokud je ve větě sloveso být, příslovce vkládáme až za něj.)
 2. učebnice str. 14 /komiks – do cvičného sešitu vypiš věty, ve kterých má/nemá Quasar nějaké povinnosti (věty s příslovci četnosti a domácími pracemi)
 3. úkol vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 15.1. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 4. ústně si projdi cvičení níže, instrukce jsou v dokumentu – kontrola na on-line hodině

5. připrav si 5 vět o sobě a domácích povinnostech a 5 vět o někom z rodiny a domácích povinnostech , věty si můžete napsat do cvičného sešitu (př. I never cook the dinner. My mum often loads the dishwasher.) – úkol zkontroluji na online hodině a oznámkuji

6. opakování přítomného času, vyplň cvičení zde – překlad vět, upořádání slov ve větě

______________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 4.ledna – 8. ledna

V úterý 5.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. nová slovní zásoba – do slovníčku opsat z pracovního sešitu str. 81/2a (coach – sheep)
 2. pracovní sešit vyplň str. 14/1 – zakroužkuj pouze mládě
 3. pracovní sešit vyplň str. 14/2 – ověření úkolu (nová sl.zásoba)
 4. obě vyplněná cvičení najednou vyfoťte a pošlete nejpozději do pátku 8.1. POUZE do soukromé zprávy na Teamsech
 5. zopakujte si na online hodinu tvoření přítomného času prostého + – a ? (zápisy máte ve svých sešitech)
 6. Cvičení k možnému procvičení:

kladná věta (př. play nebo plays) zde

záporná věta (don´t nebo doesn´t) zde

otázka ( pomocné do nebo does + sloveso v infinitivu př. go) zde

____________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 14.prosince – 18. prosince

6.B – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

6.A – plní učivo zadané na stránkách

 1. pracovní sešit – procvičení datumů a časů vyplň str. 7/5 (pomocí kalendáře ve cvičení zkontroluj věty pod ním pravdivé)
 2. pracovní sešit – otázky přítomný čas vyplň str. a 9/5,6
 3. porozumění textu – přečti a odpověz na otázky zde
 4. slovní zásoba – opiš do slovníčku str. 81 (domácí práce)
 5. přítomný čas prostý cvičení zde

Všechny úkoly si společně zkontrolujeme ve škole.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 7.prosince – 12. prosince

6.A – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

6.B – plní učivo zadané na stránkách

 1. pracovní sešit – procvičení datumů a časů vyplň str. 7/5
 2. pracovní sešit – otázky přítomný čas vyplň str. 8/2 a 9/5
 3. porozumění textu – přečti a odpověz na otázky zde
 4. slovní zásoba – opiš do slovníčku str. 81 (domácí práce)
 5. přítomný čas prostý cvičení zde

Všechny úkoly si společně zkontrolujeme ve škole.

_______________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 30.listopadu. – 4. prosince

6.A – plní učivo zadané na stránkách (online hodinu ještě upřesním, sledujte Teams)

6.B – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

 1. vyplň cvičení online (opakování minulé látky)
  • kladné věty zde
  • záporné věty zde
  • kladné i záporné věty zde

2. přepiš zápis do Schoolbooku

3. pracovní sešit – vyplň str. 8 /1 a 2 (neodesílat, kontrola bude na online hodině)

4. vyplň cvičení online – otázka zde

_______________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 23. -27. listopadu

V úterý 24.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Přítomný čas – záporné věty) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. procvič přítomný čas prostý zde (doplň správný tvar slovesa př. come x comes)
 2. procvič pouze 3. os. č.j. – přidáním +S (pravidla ve Schoolbooku) zde
 3. přepiš zápis do Schoolbooku

4. vypracuj domácí úkol (kladné věty) do Practise booku a fotku odešli na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 27.11.

5. pracovní sešit – vyplň str. 4/2 – neodesílat , kontrola proběhne na on-line hodině

___________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 16. -20. listopadu

Ve čtvrtek 19.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Přítomný čas prostý) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 8:55 – 9:40

6.B 10:55 – 11:40

 1. přepiš zápis do Schoolbooku

2. procvič určování času zde

3. zde najdeš vysvětlení (v češtině) přítomného času

4. pracovní sešit str. 6/4 – vyplnit a fotku odeslat na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 20.11.

______________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 9. -13. listopadu

V úterý 10.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Čas – hodiny) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. v pracovním sešitě vyplnit str. 6/1 a 2 – měsíce
 2. přepsat zápis do Schoolbooku

3. učebnice str. 8/2 – napsat do Practise booku (Cvičný sešit) věty v jakém patře kdo bydlí. (Dům má 12 pater.) Používáte řadové (ordinal) číslovky Příklad: Jack lives on the first floor. Odpovědi odeslat na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 13.11.

4. vyplnit cvičení

 • slovní zásoba – čas zde
 • hra – střelit všechna čísla(základní i řadová) zde
 • kolik je hodin zde (vyplnit po on-line hodině)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 2. -6. listopadu

V úterý 3.11. proběhne povinná on-line hodina (Téma: Číslovky – řadové) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. přepiš do Slovníčku nová slovíčka z pracovního sešitu str. 80/1 A My daily life (after – yet)
 2. zopakuj si základní číslovky zde – levý sloupec napiš číslo, pravý pusť ukázku a vyber z nabídky
 3. opiš si zápis do sešitu Schoolbook

4. přečti si text v učebnici str. 8/4 (využij slovíčka z úkolu č.1) , vyplň tabulku (buď do cvičného sešitu nebo rovnou do PC) a výsledky odešli na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 6.11.

5. anglicky pojmenuj předměty podle obrázku a zapiš do cvičného sešitu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 19. -23. října

 1. předložkypusť si výukové video zde
 2. práce s obrázkem rozhodni zda je věta pravda (true) – lež (false), spoj obrázek s větou zde a nech si vyhodnotit (finish – check answer)
 3. pracovní sešit – vyplň str. 3/6 předložky místa (how – kolik, what – co, jaký, where -kde, kam)
 4. práce s učebnicí – str. 5/6a , odpověz si do cvičného sešitu (Practise book), pokud nějakému slovíčku nerozumíš, využij pracovní sešit str. 80/ What can you do?
 5. Zápis do Schoolbooku (školní sešit)

WH- questions

what – co, jaký

when – kdy

where – kam, kde

why – proč

who – kdo

how- jak

6. procvičení předchozího bodu – vyplň cvičení zde

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 12. -16. října

 1. ve Schoolbooku (školní sešit) si přečíst zápis slovesa CAN a procvičit si v odkazech, s okamžitou kontrolou (check), pokud někdo chyběl na zápis, jednoduchá pravidla si můžete připomenout zde
 2. kladná věta (can) a záporná věta (can´t)výběr z možností
 3. otázky – seřadit slova do správného slovosledu
 4. odpovědi na otázky (Yes, I can. No, I can´t) – doplnění
 5. zopakovat vazbu There is/isn´t – tam je/není a There are/aren´t – tam jsou/nejsou
  • cvičení zde – slovo přetáhnout do správného rámečku + lze si větu přehrát
 6. opsat slovíčka z  Workbook (pracovní sešit) do Vocabulary (Slovníčku) str. 80 – At the sport center (od club do telefone number)
 7. kontrola vyplněných cvičení ve Workbook – str. 2 byste měli mít celou vyplněnou (pokud někdo chyběl, doplní si)

sech