Zadání úkolů na týden 23. -27. listopadu

V úterý 24.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Přítomný čas – záporné věty) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. procvič přítomný čas prostý zde (doplň správný tvar slovesa př. come x comes)
 2. procvič pouze 3. os. č.j. – přidáním +S (pravidla ve Schoolbooku) zde
 3. přepiš zápis do Schoolbooku

4. vypracuj domácí úkol (kladné věty) do Practise booku a fotku odešli na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 27.11.

5. pracovní sešit – vyplň str. 4/2 – neodesílat , kontrola proběhne na on-line hodině

___________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 16. -20. listopadu

Ve čtvrtek 19.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Přítomný čas prostý) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 8:55 – 9:40

6.B 10:55 – 11:40

 1. přepiš zápis do Schoolbooku

2. procvič určování času zde

3. zde najdeš vysvětlení (v češtině) přítomného času

4. pracovní sešit str. 6/4 – vyplnit a fotku odeslat na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 20.11.

______________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 9. -13. listopadu

V úterý 10.11. proběhne povinná on-line hodina (téma: Čas – hodiny) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. v pracovním sešitě vyplnit str. 6/1 a 2 – měsíce
 2. přepsat zápis do Schoolbooku

3. učebnice str. 8/2 – napsat do Practise booku (Cvičný sešit) věty v jakém patře kdo bydlí. (Dům má 12 pater.) Používáte řadové (ordinal) číslovky Příklad: Jack lives on the first floor. Odpovědi odeslat na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 13.11.

4. vyplnit cvičení

 • slovní zásoba – čas zde
 • hra – střelit všechna čísla(základní i řadová) zde
 • kolik je hodin zde (vyplnit po on-line hodině)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 2. -6. listopadu

V úterý 3.11. proběhne povinná on-line hodina (Téma: Číslovky – řadové) na Teams v době rozvrhu, tedy :

6.A 10:55-11:40

6.B 12:45- 13:30

 1. přepiš do Slovníčku nová slovíčka z pracovního sešitu str. 80/1 A My daily life (after – yet)
 2. zopakuj si základní číslovky zde – levý sloupec napiš číslo, pravý pusť ukázku a vyber z nabídky
 3. opiš si zápis do sešitu Schoolbook

4. přečti si text v učebnici str. 8/4 (využij slovíčka z úkolu č.1) , vyplň tabulku (buď do cvičného sešitu nebo rovnou do PC) a výsledky odešli na mail merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo do soukromého chatu na MS Teams nejpozději do 6.11.

5. anglicky pojmenuj předměty podle obrázku a zapiš do cvičného sešitu

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 19. -23. října

 1. předložkypusť si výukové video zde
 2. práce s obrázkem rozhodni zda je věta pravda (true) – lež (false), spoj obrázek s větou zde a nech si vyhodnotit (finish – check answer)
 3. pracovní sešit – vyplň str. 3/6 předložky místa (how – kolik, what – co, jaký, where -kde, kam)
 4. práce s učebnicí – str. 5/6a , odpověz si do cvičného sešitu (Practise book), pokud nějakému slovíčku nerozumíš, využij pracovní sešit str. 80/ What can you do?
 5. Zápis do Schoolbooku (školní sešit)

WH- questions

what – co, jaký

when – kdy

where – kam, kde

why – proč

who – kdo

how- jak

6. procvičení předchozího bodu – vyplň cvičení zde

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 12. -16. října

 1. ve Schoolbooku (školní sešit) si přečíst zápis slovesa CAN a procvičit si v odkazech, s okamžitou kontrolou (check), pokud někdo chyběl na zápis, jednoduchá pravidla si můžete připomenout zde
 2. kladná věta (can) a záporná věta (can´t)výběr z možností
 3. otázky – seřadit slova do správného slovosledu
 4. odpovědi na otázky (Yes, I can. No, I can´t) – doplnění
 5. zopakovat vazbu There is/isn´t – tam je/není a There are/aren´t – tam jsou/nejsou
  • cvičení zde – slovo přetáhnout do správného rámečku + lze si větu přehrát
 6. opsat slovíčka z  Workbook (pracovní sešit) do Vocabulary (Slovníčku) str. 80 – At the sport center (od club do telefone number)
 7. kontrola vyplněných cvičení ve Workbook – str. 2 byste měli mít celou vyplněnou (pokud někdo chyběl, doplní si)