Zadání úkolů na týden 30.listopadu- 4. prosince

7.A – plní učivo zadané na stránkách (online hodinu ještě upřesním, sledujte Teams)

7.B – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

 1. opište do slovníčku novo sl.zásobu – pracovní sešit str. 83 /4C
 2. pracovní sešit vyplň 38 / 3 – u nepočitatelných jmen vyjádřím množství pomocí těchto slovíček
 3. podívej se na prezentaci zde a ústně si odpověz na otázky
 4. vyplň online cvičení (some x any, much x many, lot x few) zde

_________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 23. -27. listopadu

Ve středu 25.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – celou

2.vypracuj drill and skill – zadává opět p.uč Mühlhauserová (od 23. do 27.11.), je povinný a známkovaný

3. v pracovním sešitě vyplň str. 35/5

4. domácí úkol – pracovní sešit str. 38/ 1 odešli do 27.11. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

5. přepiš do Schoolbooku zápis , který využijeme na on-line hodině

6. vyplň on-line cvičení – much/many/lot zde

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 16. -20. listopadu

Ve středu 18.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu

2. v pracovním sešitě vyplň str. 36/1,2 (slovní zásoba jídlo)

3. v knize str. 45 /4b opiš podstatná jména(lemonade – beans) do cvičného sešitu a ke každému napiš C (countable) nebo U (uncountable) a odešli do 20.11. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

4. vypracuj cvičení on-line (až po online hodině) – tam vysvětlím novou látku

 • roztřiď slovíčka how much x how many zde
 • otázky s how much x how many zde
 • čtení s porozuměním zde (pusť si krátký rozhovor a odpověz na otázku)
 • přehled gramatiky how much x how many zde

__________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 9. -13. listopadu

Ve středu 11.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu

2. opiš si do Schoolbook zápis na počitatelná a nepočitatelná jména

3. vypracuj drill and skill – zadává opět p.uč Mühlhauserová – všechny zobrazované drilly jsou povinné, spuštěné (pondělí – pátek). Jeden z nich ve formě testu (spuštěný pondělí – středa), za který dostanete známku.

4. slovní zásobu procvič v PS (Workbook) – vyplň 34/3

5. procvič online

 • slovní zásoba – jídlo- lehká obtížnost zde
 • slovní zásoba -jídlo- střední obtížnost zde
 • počitatelná (C) nepočitatelná (U) – výběr z variant zde

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 2. -6. listopadu

Ve středu 4.11. proběhne povinná on-line hodina (Téma: Počitatelná a nepočitatelná jména) na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

 1. procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu
 2. vypracuj drill and skillaž po on-line hodině! zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.
 3. procvič on-line
 • počitatelná a nepočitatelná jména zde
 • slovní zásoba – jídlo zde
 • pexeso – jídlo zde

Zde přikládám odkaz na zjednodušené vysvětlení nové látky. Vše bude podrobně probráno na on-line hodině.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 19. -23. října

 1. procvičujte tabulku nepravidelných sloves – pořád 1. stranu (awake – learn)
 2. stáhni si pracovní list na minulý čas – vyplň přímo do wordu nebo zapiš výsledky do cvičného sešitu (Practise book) a odešli do 23.10. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

3. vypracuj drill and skill – zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.

4. procvičování minulého času

 • křížovka na pravidelná slovesa zde
 • křížovka na nepravidelná slovesa zde
 • cvičení na minulý čas – tabulka zde

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 14. -16. října

 1. tabulka nepravidelných sloves, kterou máte všichni u sebe (pokud ne, napiš mi na Bakaláře), naučte se dalších 20 sloves, tedy všichni budou umět 1. stranu po sloveso learn
 2. slovíčka – ve slovníčku budete mít zapsanou slovní zásobu ze 3.lekce (3A, 3B, 3C a 3D) – dopište chybějící
 3. drill and Skill – na výše zmíněna slovíčka bude spuštěn drill. Zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.
 4. procvičování minulého času – s okamžitou kontrolou
  • cvičení na pravidelná slovesa zde (připomeň si pravidla v sešitě)
  • cvičení na nepravidelná slovesa zde (slovesa, která jsme se neučili, si vyhledej v tabulce)
  • cvičení na nepravidelná slovesa zde (check – zkontrolovat, show – ukázat, přeloží sloveso)