Zadání úkolů na týden 10. května – 14. května

Výuka probíhá distančně (pro 7.B) v tomto týdnu, níže zadávám úkoly na jednotlivé dny, které si v daném týdnu splníte. Všechny zadané úkoly jsou POVINNÉ a slouží k procvičení probraného učiva. Kontrolu provedeme společně ve škole v dalším týdnu.

7.B – zadání níže

7.A – chodí do školy

středa 12.5.

 1. opsat slovíčka do slovníčku (PS str. 84 / 6B – At the movies)
 2. cvičení online zde (doplň kladné věty s going to)
 3. cvičení online zde (pouze druhou část, první jsme dělali společně online)

čtvrtek 13.5.

 1. do cvičného sešitu (učebnice str. 78/3a -popiš, co plánují dělat ) – použij tvar going to
 2. cvičení online zde (krátký poslech, kde vybereš 1 správnou možnost)
 3. cvičení online zde ( vyber správnou variantu – používej jen tvary going to)

pátek 14.5.

 1. napiš do cvičného sešitu (učebnice str. 69/4b ) – kladné věty
 2. cvičení online zde (slovosled – správné pořadí slov)
 3. cvičení online zde (kladné věty)

Konzultace – přes Teams chat, po předchozí domluvě on-line schůzka

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 3. května – 7. května

Výuka probíhá distančně (pro 7.A) v tomto týdnu, níže zadávám úkoly na jednotlivé dny, které si v daném týdnu splníte. Všechny zadané úkoly jsou POVINNÉ a slouží k procvičení probraného učiva. Kontrolu provedeme společně ve škole v dalším týdnu.

7.B – chodí do školy

7.A – zadání níže

pondělí 3.5.

 1. opsat slovíčka do slovníčku (PS str. 84 / 6B – At the movies)
 2. cvičení online zde (doplň kladné věty s going to)
 3. cvičení online zde (pouze druhou část, první jsme dělali společně online)

úterý 4.5.

 1. do cvičného sešitu (učebnice str. 78/3a -popiš, co plánují dělat ) – použij tvar going to
 2. cvičení online zde (krátký poslech, kde vybereš 1 správnou možnost)
 3. cvičení online zde ( vyber správnou variantu – používej jen tvary going to)

středa 5.5.

 1. napiš do cvičného sešitu (učebnice str. 69/4b ) – kladné věty
 2. cvičení online zde (slovosled – správné pořadí slov)
 3. cvičení online zde (kladné věty)

Konzultace – přes Teams chat, po předchozí domluvě on-line schůzka

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 28.4. 10:00 – 10:45

čtvrtek 29.4. 11:50 – 12:35 cca ve 12 h test Forms (téma: Slovní zásoba -lekce 5 ) – povinný a známkovaný

7.A – online hodiny

pondělí 26.4. 10:00 – 10:45

středa 28.4. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: Slovní zásoba -lekce 5) – povinný a známkovaný)

 1. domácí úkolučebnice str. 65/3 – odpovídej celou větou do cvičného sešitu- vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 30.4
 2. online hra zde – hledej pouze přídavná jména
 3. opiš slovíčka (ta, která neznáš) do slovníčku pracovní sešit str.84/6B (belt – whisper)
 4. cvičení online zde – slovní zásoba (Tv programy)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 21.4. 10:00 – 10:45

čtvrtek 22.4. 11:50 – 12:35 cca ve 12 h test Forms (téma: Práce s textem – poslech) – povinný a známkovaný

7.A – online hodiny

pondělí 19.4. 10:00 – 10:45

středa 21.4. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: Práce s textem – poslech) – povinný a známkovaný)

 1. příprava na test pracovní sešit str. 53/5 (seznamte se s textem)
 2. domácí úkol – pracovní sešit – str. 52/4 – doplnit přídavná jména ve správném stupni – vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 23.4
 3. opiš slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku str. 84 -6A Tv programemes + Types (perfect – the news)
 4. cvičení online zde – vyber správné zájmeno

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 12.dubna – 16. dubna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičovní a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 14.4. 10:00 – 10:45

čtvrtek 15.4. 11:50 – 12:35 cca ve 12 h test Forms (téma: minulý čas – nepravidelná slovesa) – povinný a známkovaný

7.A – online hodiny

pondělí 12.4. 10:00 – 10:45

středa 14.4. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: minulý čas – nepravidelná slovesa) – povinný a známkovaný

 1. na tento týden budou zadány drilly (po-pá). Tři budou procvičovací a jeden, za který dostanete známku. Všechny jsou povinné – zadávat bude p. uč. Mühlhauserová
 2. kontrola úkolu z minulého týdne (na 1.online hodině) – učebnice 63/5
 3. pracovní sešit – str. 49/7 – doplnit otázku a odpovědět – vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 16.4.
 4. příprava na test – online cvičení zde

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 6.dubna – 9.dubna

Vzhledem k Velikonocům neproběhnou všechny hodiny, pouze ty níže zapsané.

7.B – online hodiny

středa 7.4. 10:00 – 10:45

čtvrtek 8.4. 11:50 – 12:35 cca ve 12 h test Forms (téma: Stupňování příd.jmen) – povinný a známkovaný

7.A – online hodiny

!Pozor změna z důvodu lékaře online hodina přesunuta ze středy na úterý!

úterý 6.4. 8:00 – 8:45 cca ve 8:05 h test Forms (téma: Stupňování příd.jmen) – povinný a známkovaný

 1. procvičování na test zde (úplně nakonci v dolní části stránky)
 2. učebnice -str. 63/5 (porovnávání př. as heavy as lead) – vypracuj do cvičného sešitu
 3. cvičení online zde – 2. a 3. stupeň (automatická kontrola cvičení)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 29.března – 31. března

Vzhledem k prázdninám neproběhnou všechny hodiny, pouze ty níže zapsané. Na tento krátký týden nebude ani zadávána ani žádná samostatná práce.

7.B – online hodiny

středa 31.3. 10:00 – 10:45

7.A – online hodiny

pondělí 29.3. 10:00 – 10:45

středa 31.3. 10:55 – 11:40

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 22.března – 26. března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 24.3. 10:00 – 10:45

čtvrtek 25.3. 11:50 – 12:35 cca ve 12 h test Forms (téma: stupňování příd.jmen. – práce s textem) – povinný a známkovaný

7.A – online hodiny

pondělí 22.3. 10:00 – 10:45

středa 24.3. 10:55 – 11:40 cca ve 11 h test Forms (téma: stupňování příd.jmen. – práce s textem) – povinný a známkovaný

1. učebnice – str. 62 přečíst komiks a odpovědět do cvičného sešitu na otázky 1a (kontrola na 2. on-line hodině)

2. pracovní sešit – str. 49/5 vyplnit 3. stupeň příd.jmen (kontrola na 1. on-line hodině)

3.cvičení online zde str. 220 – přečíst si text Mount Everest a na str. 221 odpovědět na otázky k textu (do cvičného) – kontrola na 1. online hodině

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 15.března – 19. března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 17.3. 10:00 – 10:45

čtvrtek 18.3. 11:50 – 12:35 (cca ve 12 h test Forms – povinný a známkovaný)

7.A – online hodiny

pondělí 15.3. 10:00 – 10:45

středa 17.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – povinný a známkovaný)

 1. pracovní sešit – celá strana 48 – kontrola na 2. online hodině
 2. cvičení online zde – pozor na krátká a dlouhá příd.jm.
 3. cvičení online zde – rozhodni se pro 2. nebo 3. stupeň

________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Zadání úkolů na týden 8.března – 12. března

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 10.3. 10:00 – 10:45

čtvrtek 11.3. 11:50 – 12:35 (cca ve 12 h test Forms – stupňování přídavných jmen – povinný a známkovaný)

7.A – online hodiny

pondělí 8.3. 10:00 – 10:45

středa 10.3. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – stupňování přídavných jmen – povinný a známkovaný)

 1. pracovní sešit – str. 46/3 (použij k tomu informace z učebnice , mapu, atd.) – kontrola na 2. online hodině (pokud někdo ještě nemá, úkol byl zadán v týdnu před prázdninami)
 2. cvičení online zde (pouze strana 2 : věty 1 – 16)
 3. pracovní sešit – str. 48/1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 22.února – 26. února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 24.2. 10:00 – 10:45

čtvrtek 25.2. 11:50 – 12:35 (cca ve 12 h test Forms – stupňování přídavných jmen – povinný a známkovaný)

7.A – online hodiny

pondělí 22.2. 10:00 – 10:45

středa 24.2. 10:55 – 11:40 (cca ve 11 h test Forms – stupňování přídavných jmen – povinný a známkovaný)

 1. cvičení online zde – stupňování př.jmen (příprava na test) – comparative = 2.stupeň, superlative =3.stupeň)
 2. pracovní sešit – str. 46/3 (použij k tomu informace z učebnice , mapu, atd.) – kontrola na 2. online hodině
 3. minulý čas – cvičení zde (automatická kontrola na stránkách)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 15.února – 19. února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 10.2. 10:00 – 10:45

čtvrtek 11.2. 11:50 – 12:35

7.A – online hodiny

pondělí 8.2. 10:00 – 10:45

středa 10.2. 10:55 – 11:40

 1. vypracuj drill and skill nebo Forms– (od 15. do 19.2.), je povinný a známkovaný
 2. učebnice str. 59/5 – rozděl přídavná jména na krátká a dlouhá – zapiš do cvičného sešitu (kontrola na on-line hodině)
 3. minulý čas – cvičení zde
 4. opiš slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku str. 84 Record breakers

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 8.února – 12. února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 10.2. 10:00 – 10:45

čtvrtek 11.2. 11:50 – 12:35

7.A – online hodiny

pondělí 8.2. 10:00 – 10:45

středa 10.2. 10:55 – 11:40

 1. vypracuj drill and skill – (od 8. do 12.2.), je povinný a známkovaný
 2. poslech – zde učebnice – str. 58/2a , odpovědi zapiš do cvičného sešitu
 3. vyplněné poslechové cvičení (58/2a) vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 12.2
 4. minulý čas – procvič zde (pořadí úkolů: utvoř minulý čas, kladná věta, záporná věta, otázka)
 5. opiš slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku str. 84 The weather

___________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 1.února – 5. února

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže.

7.B – online hodiny

středa 3.2. 10:00 – 10:45

čtvrtek 4.2. 11:50 – 12:35

7.A – online hodiny

pondělí 1.2. 10:00 – 10:45

středa 3.2. 10:55 – 11:40

 1. slovní zásoba 5A zde – rozklikněte si prezentaci, spusťte , vezměte si papír na něj napište čísla 1-24. Při každém kliknutí se vám objeví obrázek, co je na obrázku napíšete anglicky na papír. Na posledním slidu najdete odpovědi.
 2. pracovním sešit str. 45 /6b – napiš text o Eifell Tower (stejně jako cvičení 6a z online – hodiny)
 3. vyplněné cvičení 45/6B vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 5.2.
 4. vyplň cvičení online – minulý čas zde
 5. vypracuj drill and skill – (od 1. do 5.2.), je povinný a známkovaný

_________________________________________________________________________________________________________________
Zadání úkolů na týden 25.ledna – 28. ledna

Tento týden proběhnou 2 hodiny online a 1 hodina samostatná práce – procvičování a plnění úkolů viz níže. Pozor, úkoly jsou do čtvrtka! V pátek jsou pololetní prázdniny.

7.B – online hodiny

středa 27.1. 10:00 – 10:45

čtvrtek 28.1. 11:50 – 12:35

7.A – online hodiny

pondělí 25.1. 10:00 – 10:45

středa 27.1. 10:55 – 11:40

 1. opiš slovíčka z pracovního sešitu do slovníčku str. 84/5B (crowded- yesterday)
 2. poslech zde učebnice – str. 57/5, odpovědi zapiš do cvičného sešitu (př. 1 – sea, 2. hill)
 3. vyplněné poslechové cvičení (57/5) vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do čtvrtka 28.1
 4. minulý čas – procvič zde

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 18.ledna – 22. ledna

Ve středu 20.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

 1. pracovní sešit – str. 44/2 – úkol navazuje na cv.1,které jsme si kontrolovali na on-line hodině (přiřadit větu k místům na mapě)
 2. poslech zde pracovní sešit – str. 45/4
 3. vyplněné poslechové cvičení (45/4) vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 22.1.
 4. procvičení – minulý čas prostý cvičení zde (pozor otázka s did a slovesem v základním tvaru, kladná věta pravidelné +ed, nepravidelné 2.sloupeček )
 5. procvič – přídavná jména protiklady zde _________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 11.ledna – 15. ledna

Ve středu 13.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

 1. učebnice str. 56/2 odpověz na otázky, odpovědi zapiš do cvičného sešitu – kontrola na on-line hodině
 2. přídavná jména – do slovníčku zapsat ta , která neznáte

3. pracovní sešit – str. 44/1 – rozluštit přesmyčky a doplnit novou slovní zásobu

4. slovní zásoba „Places“ – vyplnit pexeso zde

5. poslechdoplň do textu slovíčka týkající se popisu (většinou přídavná jména) zde

6. napište do cvičného sešitu 15 vět v minulém čase (pravidelná i nepravidelná slovesa), tak aby text dával smysl. Tématem jsou Vánoce nebo Silvestr. Věty vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 15.1.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 4.ledna – 8. ledna

Ve středu 6.1. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

 1. v pracovním sešitě str. 43 /6 – doplň do textu slova v rámečku tak, aby věty dávaly smysl (pokud něco neznáte, použijte slovníček v PS)
 2. vyplněné cvičení 43/6 vyfoťte a pošlete POUZE do soukromé zprávy na Teamsech nejpozději do pátku 8.1.
 3. v pracovním sešitě str. 42/5 – poslech – přiřaď osobu k potravině (každý má své CD v pracovním sešitě zadních deskách, pokud ne – kontaktujte mě!
 4. opiš slovíčka z nové lekce , pracovní sešit str.84 /5A My country and places
 5. učebnice – použij novou slovní zásobu z předchozího úkolu a ústně si doplň str.56/1

________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 14.prosince – 18. prosince

7.B – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

7.Aplní učivo zadané na stránkách

 1. opište do slovníčku novou sl.zásobu – pracovní sešit str. 83 /4D
 2. pracovní sešit – procvičení předchozího bodu- vyplň str. 40
 3. pracovní sešit – členy (some,any,a,an) – pracuj se Schoolbookem vyplň 37/6 (pozor na počitatelnost)
 4. kniha – práce s textem str. 52 – přečti, neznámá slovíčka zapiš do slovníčku (ve pracovním sešitě str.83/Culture), odpovědi str. 52/ 1 zapiš do Practisebooku (True = pravda, False =lež)
 5. pracovní sešit – množství – vyplň str. 39/4

Všechny úkoly společně zkontrolujeme ve škole.

_____________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 7.prosince – 11. prosince

7.A – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

7.Bplní učivo zadané na stránkách

 1. opište do slovníčku novou sl.zásobu – pracovní sešit str. 83 /4D
 2. pracovní sešit – procvičení předchozího bodu- vyplň str. 40
 3. pracovní sešit – členy (some,any,a,an) – pracuj se Schoolbookem vyplň 37/6 (pozor na počitatelnost)
 4. kniha – práce s textem str. 52 – přečti, neznámá slovíčka zapiš do slovníčku (ve pracovním sešitě str.83/Culture), odpovědi str. 52/ 1 zapiš do Practisebooku (True = pravda, False =lež)
 5. pracovní sešit – množství – vyplň str. 39/4

Všechny úkoly společně zkontrolujeme 16.12. ve škole.

______________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 30.listopadu- 4. prosince

7.A – plní učivo zadané na stránkách (online hodinu ještě upřesním, sledujte Teams)

7.B – učiva na stránkách si nevšímají, navštěvují prezenčně školu

 1. opište do slovníčku novou sl.zásobu – pracovní sešit str. 83 /4C
 2. pracovní sešit vyplň 38 / 3 – u nepočitatelných jmen vyjádřím množství pomocí těchto slovíček
 3. podívej se na prezentaci zde a ústně si odpověz na otázky
 4. vyplň online cvičení (some x any, much x many, lot x few) zde

_________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 23. -27. listopadu

Ve středu 25.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – celou

2.vypracuj drill and skill – zadává opět p.uč Mühlhauserová (od 23. do 27.11.), je povinný a známkovaný

3. v pracovním sešitě vyplň str. 35/5

4. domácí úkol – pracovní sešit str. 38/ 1 odešli do 27.11. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

5. přepiš do Schoolbooku zápis , který využijeme na on-line hodině

6. vyplň on-line cvičení – much/many/lot zde

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 16. -20. listopadu

Ve středu 18.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu

2. v pracovním sešitě vyplň str. 36/1,2 (slovní zásoba jídlo)

3. v knize str. 45 /4b opiš podstatná jména(lemonade – beans) do cvičného sešitu a ke každému napiš C (countable) nebo U (uncountable) a odešli do 20.11. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

4. vypracuj cvičení on-line (až po online hodině) – tam vysvětlím novou látku

 • roztřiď slovíčka how much x how many zde
 • otázky s how much x how many zde
 • čtení s porozuměním zde (pusť si krátký rozhovor a odpověz na otázku)
 • přehled gramatiky how much x how many zde

__________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 9. -13. listopadu

Ve středu 11.11. proběhne povinná on-line hodina na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

1.procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu

2. opiš si do Schoolbook zápis na počitatelná a nepočitatelná jména

3. vypracuj drill and skill – zadává opět p.uč Mühlhauserová – všechny zobrazované drilly jsou povinné, spuštěné (pondělí – pátek). Jeden z nich ve formě testu (spuštěný pondělí – středa), za který dostanete známku.

4. slovní zásobu procvič v PS (Workbook) – vyplň 34/3

5. procvič online

 • slovní zásoba – jídlo- lehká obtížnost zde
 • slovní zásoba -jídlo- střední obtížnost zde
 • počitatelná (C) nepočitatelná (U) – výběr z variant zde

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 2. -6. listopadu

Ve středu 4.11. proběhne povinná on-line hodina (Téma: Počitatelná a nepočitatelná jména) na Teams v době rozvrhu, tedy :

7.B 10:00-10:45

7.A 10:55 – 11:40

 1. procvičujte tabulku nepravidelných sloves – tentokrát již i 2.stranu
 2. vypracuj drill and skillaž po on-line hodině! zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.
 3. procvič on-line
 • počitatelná a nepočitatelná jména zde
 • slovní zásoba – jídlo zde
 • pexeso – jídlo zde

Zde přikládám odkaz na zjednodušené vysvětlení nové látky. Vše bude podrobně probráno na on-line hodině.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 19. -23. října

 1. procvičujte tabulku nepravidelných sloves – pořád 1. stranu (awake – learn)
 2. stáhni si pracovní list na minulý čas – vyplň přímo do wordu nebo zapiš výsledky do cvičného sešitu (Practise book) a odešli do 23.10. na adresu merunkova.kristyna@zschodov.cz nebo pošli v aplikaci MS Teams do soukromého chatu

3. vypracuj drill and skill – zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.

4. procvičování minulého času

 • křížovka na pravidelná slovesa zde
 • křížovka na nepravidelná slovesa zde
 • cvičení na minulý čas – tabulka zde

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání úkolů na týden 14. -16. října

 1. tabulka nepravidelných sloves, kterou máte všichni u sebe (pokud ne, napiš mi na Bakaláře), naučte se dalších 20 sloves, tedy všichni budou umět 1. stranu po sloveso learn
 2. slovíčka – ve slovníčku budete mít zapsanou slovní zásobu ze 3.lekce (3A, 3B, 3C a 3D) – dopište chybějící
 3. drill and Skill – na výše zmíněna slovíčka bude spuštěn drill. Zadávat bude pro všechny 7. ročníky p.uč.Mühlhauserová. Drill je povinný a známkovaný, tak si ohlídejte termín.
 4. procvičování minulého času – s okamžitou kontrolou
  • cvičení na pravidelná slovesa zde (připomeň si pravidla v sešitě)
  • cvičení na nepravidelná slovesa zde (slovesa, která jsme se neučili, si vyhledej v tabulce)
  • cvičení na nepravidelná slovesa zde (check – zkontrolovat, show – ukázat, přeloží sloveso)